Tid Kurs Aktivitet Lokal, Platskommentar Lärare, Externa lärare Titel, Publik kommentar, URL
v 45 Mån 2020-11-02 v 45
09:00 - 12:00 BIOC05 Introduktion, Obligatoriskt Hörsal Röda rummet Tina D'hertefeldt, Åke Lindström Introduktion, Vad är Naturvård, Intro till Naturreservatsprojektet
  Tis 2020-11-03
15:00 - 17:00 BIOC05 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Sara Cousins Zoom. Kulturlandskapets utveckling i Sverige
  Ons 2020-11-04
09:00 - 10:30 BIOC05 Föreläsning Hörsal Blå hallen Karl-Johan Pålsson Reservat och skötselplaner
10:30 - 16:00 BIOC05 Självstudier Förberedelser Naturreservatsprojektet + kap. 2-3 i Niklasson och Nilsson 2005.
  Tors 2020-11-05
09:00 - 12:00 BIOC05 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Åke Lindström Zoom. Svenskt skogsbruk - en översikt
  Fre 2020-11-06
08:30 - 16:00 BIOC05 Exkursion, Obligatoriskt Naturreservatsprojektet: Egen exkursion, bearbetning och inlämning
v 46 Mån 2020-11-09 v 46
08:30 - 17:00 BIOC05 Exkursion, Obligatoriskt Dafne Ram, Åke Lindström, Elisabeth Arvidsson, Madeleine Nordström SKOGSBRUKSEXKURSION
  Tis 2020-11-10
08:30 - 17:00 BIOC05 Exkursion, Obligatoriskt Dafne Ram, Åke Lindström, Ingvar Nilsson, Markus Abrahamsson SKOGSBRUKSEXKURSION
  Ons 2020-11-11
08:30 - 17:00 BIOC05 Exkursion, Obligatoriskt Dafne Ram, Åke Lindström, Anders Rosell SKOGSBRUKSEXKURSION
  Tors 2020-11-12
09:00 - 12:00 BIOC05 Självstudier Förberedelser Naturreservatsprojektet
  Fre 2020-11-13
08:30 - 16:00 BIOC05 Exkursion, Obligatoriskt Tina D'hertefeldt, Åke Lindström Exkursion Naturreservat
v 47 Mån 2020-11-16 v 47
09:00 - 12:00 BIOC05 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Fredrik Widemo Zoom. Jaktlagstiftning, viltförvaltning & jakt
  Tis 2020-11-17
09:00 - 09:45 BIOC05 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Åke Lindström Zoom. Skogsbruk och fåglar
10:00 - 12:00 BIOC05 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Matts Lindbladh Zoom. Skogsbruk och naturvård i ett sydsvenskt perspektiv
13:00 - 14:30 BIOC05 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning, Obligatoriskt Åke Lindström Zoom. Intro till kommunplaneprojektet
  Ons 2020-11-18
09:00 - 10:30 BIOC05 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Richard Ottvall Zoom. Vindkraft och naturvård
10:30 - 12:00 BIOC05 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Nils Cronberg Zoom. Mossor, lavar och svampar i naturvården
  Tors 2020-11-19
09:00 - 16:00 BIOC05 Projekt Kommunplaneprojektet - enskilt arbete
  Fre 2020-11-20
09:00 - 16:00 BIOC05 Projekt Kommunplaneprojektet - enskilt arbete
v 48 Mån 2020-11-23 v 48
09:00 - 16:00 BIOC05 Distansundervisning pga. covid-19, Obligatoriskt, Seminarium Åke Lindström Zoom. Seminarietenta skogsbruk
  Tis 2020-11-24
09:00 - 12:00 BIOC05 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Tina D'hertefeldt Zooom. Introduktion till svenskt jordbruk
  Ons 2020-11-25
09:00 - 12:00 BIOC05 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Tina D'hertefeldt Zoom. Lantbruk och naturvård I
  Tors 2020-11-26
09:00 - 12:00 BIOC05 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Lina Herbertsson Zoom. Lantbruk och naturvård II
  Fre 2020-11-27
09:00 - 10:45 BIOC05 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Måns Bruun Zoom. Stödsystem inom jordbruket
11:00 - 12:00 BIOC05 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Åke Lindström Zoom. Feedback Seminarietentan
v 49 Mån 2020-11-30 v 49
09:00 - 12:00 BIOC05 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Charlott Gissén Zoom. Odlingssystem och växtföljder på åkermark
  Tis 2020-12-01
08:30 - 16:00 BIOC05 Exkursion, Obligatoriskt Tina D'hertefeldt Jordbruk och naturvårdsåtgärder
  Ons 2020-12-02
09:00 - 12:00 BIOC05 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Olof Liberg Zoom. Naturvårdsproblematiken runt våra stora rovdjur - en rapport från fronten
  Tors 2020-12-03
09:00 - 16:00 BIOC05 Projekt Kommunplaneprojektet - enskilt arbete
  Fre 2020-12-04
09:00 - 16:00 BIOC05 Projekt Kommunplaneprojektet - enskilt arbete
v 50 Mån 2020-12-07 v 50
09:00 - 16:00 BIOC05 Distansundervisning pga. covid-19, Obligatoriskt, Seminarium Åke Lindström Zoom. Seminarietenta kulturlandskapet
  Tis 2020-12-08
09:00 - 12:00 BIOC05 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning, Obligatoriskt Karl Holmström Zoom. Vill du påverka planer och verksamheter? Jobba med miljöbedömningar och MKB!
  Ons 2020-12-09
09:00 - 16:00 BIOC05 Projekt Kommunplaneprojektet - enskilt arbete
  Tors 2020-12-10
09:00 - 09:45 BIOC05 Distansundervisning pga. covid-19, Seminarium Åke Lindström Zoom. Feedback Seminarietentan
10:00 - 12:00 BIOC05 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Linda Hellberg, Fredrik Bengtsson Zoom. Vad gör en kommunekolog?
  Fre 2020-12-11
09:00 - 16:00 BIOC05 Projekt Kommunplaneprojektet - enskilt arbete
v 51 Mån 2020-12-14 v 51
09:00 - 12:00 BIOC05 Projekt Kommunplaneprojektet - enskilt arbete
  Tis 2020-12-15
09:00 - 10:30 BIOC05 Distansundervisning pga. covid-19, Obligatoriskt, Projekt Pål Axel Olsson, Tina D'hertefeldt Zoom. Restaurering som naturvård
10:30 - 16:00 BIOC05 Distansundervisning pga. covid-19, Obligatoriskt, Projekt Pål Axel Olsson, Tina D'hertefeldt Zoom. Restaurering som naturvård
  Ons 2020-12-16
09:00 - 12:00 BIOC05 Distansundervisning pga. covid-19, Obligatoriskt, Projekt Pål Axel Olsson, Tina D'hertefeldt Zoom. Restaurering som naturvård