Tid Kurs Aktivitet Lokal, Platskommentar Lärare, Externa lärare Titel, Publik kommentar, URL
v 36 Mån 2020-08-31 v 36
13:00 - 15:00 BIOC10 Distansundervisning pga. covid-19, Introduktion, Obligatoriskt Caroline Isaksson, Jep Agrell, Magne Friberg Onlineföreläsning via Zoom. Introduktion. Obligatoriskt
  Tis 2020-09-01
13:00 - 15:30 BIOC10 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Olle Anderbrant Förinspelad föreläsning. Populationsekologi
15:30 - 16:00 BIOC10 Distansundervisning pga. covid-19, Frågestund Olle Anderbrant Frågestund via Zoom
  Ons 2020-09-02
13:00 - 14:30 BIOC10 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Olle Anderbrant Förinspelad föreläsning. Populationsekologi
14:30 - 15:00 BIOC10 Distansundervisning pga. covid-19, Frågestund Olle Anderbrant Frågestund via Zoom
  Tors 2020-09-03
10:00 - 11:30 BIOC10 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Olle Anderbrant Förinspelad föreläsning. Populationsekologi
11:30 - 12:00 BIOC10 Distansundervisning pga. covid-19, Frågestund Olle Anderbrant Frågestund via Zoom
  Fre 2020-09-04
09:00 - 12:00 BIOC10 Grupparbete, Obligatoriskt Heden (G110), Ängen (G111) Jörgen Ripa, Olle Anderbrant Räkna med ekologi, Populus, grp 1-3
13:00 - 16:00 BIOC10 Grupparbete, Obligatoriskt Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131), Maskrosen (E121) Jörgen Ripa, Olle Anderbrant Räkna med ekologi, Populus, grp 4-6
v 37 Mån 2020-09-07 v 37
10:00 - 12:00 BIOC10 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Onlineföreläsning via Zoom. Beteendeekologi
13:00 - 16:00 BIOC10 Obligatoriskt, Seminarium Krypt - Raggmossan (T109), Krypt - Vitmossan (T102), Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131), Mossen Väster (B140), Mossen Öster (B141) Caroline Isaksson, Hampus Petrén, Magne Friberg Seminarium 1
  Tis 2020-09-08
09:00 - 12:00 BIOC10 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Tina D'hertefeldt Onlineföreläsning via Zoom. Svensk vegetation och marklära
  Ons 2020-09-09
08:30 - 18:00 BIOC10 Exkursion, Obligatoriskt Tina D'hertefeldt Skånsk exkursion
  Tors 2020-09-10
10:00 - 12:00 BIOC10 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Tina D'hertefeldt Onlineföreläsning via Zoom. Resurserna
  Fre 2020-09-11
10:00 - 12:00 BIOC10 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Pål Axel Olsson Onlineföreläsning via Zoom. Nedbrytning
v 38 Mån 2020-09-14 v 38
09:00 - 12:00 BIOC10 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Tina D'hertefeldt Onlineföreläsning via Zoom. Samhällsekologi, diversitet
  Tis 2020-09-15
09:00 - 12:00 BIOC10 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Tina D'hertefeldt Onlineföreläsning via Zoom. Naturvård
  Ons 2020-09-16
09:00 - 12:00 BIOC10 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Caroline Isaksson Onlineföreläsning via Zoom. Urban Ekologi
13:00 - 15:00 BIOC10 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Magne Friberg Onlineföreläsning via Zoom. Biologisk mångfald
  Tors 2020-09-17
09:00 - 12:00 BIOC10 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Tina D'hertefeldt Onlineföreläsning via Zoom. Landskapsekologi
  Fre 2020-09-18
09:00 - 12:00 BIOC10 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Jep Agrell Onlineföreläsning via Zoom. Stabilitet, succession och ö-teori
v 39 Mån 2020-09-21 v 39
09:00 - 12:00 BIOC10 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning William Sidemo Holm Onlineföreläsning via Zoom. Skogsbruk och jordbruk
  Tis 2020-09-22
12:00 - 13:00 BIOC10 Information Hörsal Blå hallen Lotta Persmark Information om fortsatta studier och ansökan kurser Vt-21
13:00 - 16:00 BIOC10 Obligatoriskt, Seminarium Heden (G110), Krypt - Raggmossan (T109), Krypt - Vitmossan (T102), Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131), Ängen (G111) Caroline Isaksson, Hampus Petrén, Hanna Thosteman, Magne Friberg Seminarium 2
  Ons 2020-09-23
09:00 - 12:00 BIOC10 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Anders Persson Onlineföreläsning via Zoom. Limnologi
13:00 - 15:00 BIOC10 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Felicia Svantesson Zoom. Praktisk vattenvård med fokus på övergödning
  Tors 2020-09-24
10:00 - 12:00 BIOC10 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Anders Nilsson Onlineföreläsning via Zoom. Marin ekologi
13:00 - 14:30 BIOC10 Distansundervisning pga. covid-19, Information Onlineföreläsning via Zoom. Information utbytesstudier (på svenska). Lotta Persmark
  Fre 2020-09-25
08:30 - 17:00 BIOC10 Exkursion, Obligatoriskt Anders Nilsson, Anders Persson Akvatisk exkursion 1
v 40 Mån 2020-09-28 v 40
08:30 - 17:00 BIOC10 Exkursion, Obligatoriskt Anders Nilsson, Anders Persson Akvatisk exkursion 2
  Tis 2020-09-29
09:00 - 12:00 BIOC10 Grupparbete, Obligatoriskt Abborren - Vattenlab (E112), Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Anders Nilsson, Anders Persson Bearbetning akvatiska exkursioner
13:00 - 16:00 BIOC10 Grupparbete, Obligatoriskt Hörsal Blå hallen Anders Nilsson, Anders Persson Redov akvatiska exkursioner
  Ons 2020-09-30
09:00 - 12:00 BIOC10 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning, Grupparbete, Obligatoriskt Anders Nilsson Onlineföreläsning via Zoom. Statistik
13:00 - 16:00 BIOC10 Grupparbete, Obligatoriskt Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Anders Nilsson Övning statistik grp 1-6
  Tors 2020-10-01
09:00 - 12:00 BIOC10 Obligatoriskt, Seminarium Krypt - Raggmossan (T109), Krypt - Vitmossan (T102), Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131), Maskrosen (E121), Studenten (E134) Caroline Isaksson, Hampus Petrén, Hanna Thosteman, Magne Friberg Seminarium 3
  Fre 2020-10-02
08:00 - 10:00 BIOC10 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning, Obligatoriskt, Seminarium Caroline Isaksson, Magne Friberg Onlineföreläsning via Zoom. Introduktion till fältövning, vetenskapligt skrivande
10:00 - 12:00 BIOC10 Grupparbete, Obligatoriskt Cerebrum höger (D215b), Darwin (C252), Etiketten (D107), Liganden (D202), Maskrosen (E121), Museet (E334) Fredrik Haas, Hampus Petrén, Hanna Thosteman, Johan Kjellberg Jensen, Kalle Nilsson, Varpu Pärssinen Förberedelser fältövning
v 41 Mån 2020-10-05 v 41
08:30 - 17:00 BIOC10 Exkursion, Obligatoriskt Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Fältövning 1
  Tis 2020-10-06
09:00 - 17:00 BIOC10 Grupparbete, Obligatoriskt Heden (G110), Krypt - Raggmossan (T109), Krypt - Vitmossan (T102), Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131), Tanken (D143) Fredrik Haas, Hampus Petrén, Hanna Thosteman, Johan Kjellberg Jensen, Kalle Nilsson, Varpu Pärssinen Bearbetning Fältövning
  Ons 2020-10-07
09:00 - 17:00 BIOC10 Grupparbete, Obligatoriskt Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131), Ängen (G111) Fredrik Haas, Hampus Petrén, Hanna Thosteman, Johan Kjellberg Jensen, Kalle Nilsson, Varpu Pärssinen Fältövning 2