Tid
Kurs
Aktivitet
Lokal, Platskommentar
Lärare, Externa lärare
Titel, Publik kommentar, URL
v 35 Mån 2022-08-29 v 35
08:30 - 09:30 BIOR11 Introduktion, Obligatoriskt Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Nils Cronberg, Ulf Arup Introduktion
09:30 - 10:30 BIOR11 Grupparbete, Obligatoriskt Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Ulf Arup Mikroskoperingsteknik
11:00 - 12:00 BIOR11 Föreläsning, Obligatoriskt Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Nils Cronberg Översikt organismernas fylogeni
13:00 - 16:00 BIOR11 Obligatoriskt, Självstudier Repetition/instudering vanliga mossor/lavar
  Tis 2022-08-30
08:30 - 09:30 BIOR11 Föreläsning, Obligatoriskt Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Ulf Arup Introduktion till svampar/lavar
09:30 - 16:00 BIOR11 Grupparbete Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Ulf Arup Introduktion till svampar/lavar
  Ons 2022-08-31
08:30 - 16:00 BIOR11 Exkursion, Grupparbete, Obligatoriskt Ulf Arup Introduktion till svampar/lavar
  Tors 2022-09-01
08:30 - 09:30 BIOR11 Föreläsning, Obligatoriskt Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Nils Cronberg Introduktion till mossor
09:30 - 12:00 BIOR11 Grupparbete, Obligatoriskt Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Nils Cronberg Introduktion till mossor
13:00 - 14:00 BIOR11 Information, Obligatoriskt Hörsal (A213) Navigating your way through studies in Sweden, Jep Agrell. General information, Tina och Lotta. Compulsory for all new master's students.
14:15 - 15:30 BIOR11 Information, Obligatoriskt Hörsal Röda rummet Meet your programme coordinator. Compulsory for all new Master's programme students in Biology
  Fre 2022-09-02
08:30 - 16:00 BIOR11 Grupparbete, Obligatoriskt Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Nils Cronberg Introduktion till mossor
v 36 Mån 2022-09-05 v 36
08:30 - 17:00 BIOR11 Exkursion, Obligatoriskt Ulf Arup Exkursion till Småland
  Tis 2022-09-06
08:30 - 17:00 BIOR11 Exkursion, Obligatoriskt Nils Cronberg, Ulf Arup Exkursion till Småland
  Ons 2022-09-07
08:30 - 17:00 BIOR11 Exkursion, Obligatoriskt Nils Cronberg, Ulf Arup Exkursion till Småland
  Tors 2022-09-08
08:30 - 17:00 BIOR11 Exkursion, Obligatoriskt Nils Cronberg, Ulf Arup Exkursion till Småland
  Fre 2022-09-09
08:30 - 17:00 BIOR11 Exkursion, Obligatoriskt Nils Cronberg, Ulf Arup Exkursion till Småland
v 37 Mån 2022-09-12 v 37
08:30 - 14:30 BIOR11 Exkursion, Obligatoriskt Ulf Arup Svampexkursion
14:30 - 16:00 BIOR11 Grupparbete, Obligatoriskt Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Ulf Arup Bearbetning insamlat material
  Tis 2022-09-13
08:30 - 16:00 BIOR11 Grupparbete, Obligatoriskt Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Ulf Arup Bearbetning insamlat material
  Ons 2022-09-14
08:30 - 16:00 BIOR11 Exkursion, Obligatoriskt Ulf Arup Svampexkursion
  Tors 2022-09-15
08:30 - 12:00 BIOR11 Grupparbete, Obligatoriskt Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Ulf Arup Svamp/kunskapskontroll
13:00 - 15:00 BIOR11 Föreläsning, Obligatoriskt Hörsal (A213) Lecture on Scientific Writing, Caroline Isaksson.
  Fre 2022-09-16
08:30 - 16:00 BIOR11 Grupparbete, Obligatoriskt Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Nils Cronberg Terrestra alger/kransalger
v 38 Mån 2022-09-19 v 38
08:30 - 16:00 BIOR11 Exkursion, Obligatoriskt Ulf Arup Lavar
  Tis 2022-09-20
08:30 - 16:00 BIOR11 Grupparbete, Obligatoriskt Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Ulf Arup Lavar
  Ons 2022-09-21
08:30 - 16:00 BIOR11 Exkursion, Obligatoriskt Ulf Arup Lavar
  Tors 2022-09-22
08:30 - 12:00 BIOR11 Grupparbete, Obligatoriskt Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Ulf Arup Lavar
13:00 - 16:00 BIOR11 Distans, Information, Obligatoriskt ZOOM https://lu-se.zoom.us/j/64178256451 Library information, Frida Rosengren, Lecture on Cheating and Plagiarism, Jep Agrell. Compulsory for all new students.
  Fre 2022-09-23
08:30 - 16:00 BIOR11 Grupparbete, Obligatoriskt Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Ulf Arup Lavar
v 39 Mån 2022-09-26 v 39
08:30 - 16:00 BIOR11 Exkursion, Obligatoriskt Nils Cronberg Mossor
  Tis 2022-09-27
08:30 - 16:00 BIOR11 Grupparbete, Obligatoriskt Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Nils Cronberg Mossor
  Ons 2022-09-28
08:30 - 16:00 BIOR11 Exkursion, Obligatoriskt Nils Cronberg Mossor
  Tors 2022-09-29
08:30 - 12:00 BIOR11 Grupparbete, Obligatoriskt Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Nils Cronberg Mossor
13:00 - 14:00 BIOR11 Information, Obligatoriskt Hörsal (A213) omp Information, application courses, and projects spring term 2023. Compulsory for all new Master's programme students in Biology and Molecular Biology. Tina och Lotta
  Fre 2022-09-30
08:30 - 16:00 BIOR11 Grupparbete, Obligatoriskt Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Nils Cronberg Mossor
v 40 Mån 2022-10-03 v 40
08:30 - 12:00 BIOR11 Föreläsning, Obligatoriskt Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Nils Cronberg, Ulf Arup Kryptogamer i naturvården
13:00 - 16:00 BIOR11 Självstudier Arbete med litteraturseminarium
  Tis 2022-10-04
08:30 - 12:00 BIOR11 Föreläsning Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Nils Cronberg, Ulf Arup Miljökvalitetsövervakning
13:00 - 16:00 BIOR11 Föreläsning Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Nils Cronberg, Ulf Arup Habitatkännedom