Time Course Activity, Lokalbokningsaktivitet Premises, Location Comment Staff Title, Public comment, URL
w13 Tue 2020-03-24 w13
13:00 - 15:00 BIOB11 Compulsory, Introduction Hörsal Röda rummet Anders Nilsson, Jörgen Ripa Obligatoriskt upprop, introduktion
  Wed 2020-03-25
09:00 - 12:00 BIOB11 Lecture Heden (G110) Anders Nilsson Kap 2, 10. Deskriptiv statistik
13:00 - 16:00 BIOB11 Compulsory, Laboratory session Heden (G110) Anders Nilsson, Jörgen Ripa Introduktion till SPSS, deskriptiv statistik
  Thu 2020-03-26
09:00 - 12:00 BIOB11 Lecture Hörsal Blå hallen Anders Nilsson Kap. 1, 4. Introduktion till vetenskaplig metod och test
  Fri 2020-03-27
09:00 - 16:00 BIOB11 Compulsory, Laboratory session Ängen (G111) Anders Nilsson, Jörgen Ripa t-test: design, datahantering, analys
w14 Mon 2020-03-30 w14
09:30 - 12:00 BIOB11 Lecture Mossen Väster (B140), Mossen Öster (B141) Per Lundberg Biologins födelse
  Tue 2020-03-31
09:00 - 12:00 BIOB11 Lecture Mossen Väster (B140), Mossen Öster (B141) Anders Nilsson Kap 1. Den vetenskapliga metoden
  Wed 2020-04-01
10:00 - 12:00 BIOB11 Lecture Ängen (G111) Jörgen Ripa Sannolikhetslära
13:00 - 16:00 BIOB11 Compulsory, Laboratory session Ängen (G111) Anders Nilsson, Jörgen Ripa Sannolikhetslära
  Thu 2020-04-02
09:00 - 12:00 BIOB11 Examination preparation Inläsning Kap. 3-7, valfri plats
  Fri 2020-04-03
09:00 - 12:00 BIOB11 Lecture Ängen (G111) Anders Nilsson Kap. 4. En- och tvågruppstester
13:00 - 16:00 BIOB11 Compulsory, Laboratory session Ängen (G111) Anders Nilsson, Jörgen Ripa En- och tvågruppstester
w15 Mon 2020-04-06 w15
09:00 - 12:00 BIOB11 Lecture Heden (G110) Anders Nilsson Kap. 5. Flergruppstester
13:00 - 16:00 BIOB11 Compulsory, Laboratory session Heden (G110) Anders Nilsson, Jörgen Ripa Flergruppstester
  Tue 2020-04-07
09:00 - 12:00 BIOB11 Lecture Heden (G110) Anders Nilsson Kap. 6. Sambandsanalyser, Kap. 3. Transformera, Kap. 7 Chi2
13:00 - 16:00 BIOB11 Compulsory, Laboratory session Heden (G110) Anders Nilsson, Jörgen Ripa Sambandsanalyser, transformera, Chi2
w16 Tue 2020-04-14 w16
09:00 - 16:00 BIOB11 Compulsory, Laboratory session Ängen (G111) Anders Nilsson, Jörgen Ripa Skrivövning
  Wed 2020-04-15
09:00 - 12:00 BIOB11 Lecture Ängen (G111) Anders Nilsson Sammanfattande föreläsning
  Thu 2020-04-16
09:00 - 12:00 BIOB11 Examination preparation Inläsning
  Fri 2020-04-17
09:00 - 14:00 BIOB11 Examination preparation Inläsning
14:00 - 15:00 BIOB11 Lecture Heden (G110) Anders Nilsson Frivillig frågestund inför tentan
w17 Mon 2020-04-20 w17
09:00 - 13:00 BIOB11 Examination Heden (G110), Mossen Väster (B140), Mossen Öster (B141) Tentamen
  Tue 2020-04-21
09:00 - 12:00 BIOB11 Compulsory, Seminar Heden (G110) Anders Nilsson, Jörgen Ripa Tentagenomgång, R och ytterligare modeller
13:00 - 16:00 BIOB11 Compulsory, Project Heden (G110) Jörgen Ripa, Øystein Opedal Projektarbete
  Wed 2020-04-22
09:00 - 16:00 BIOB11 Compulsory, Project Heden (G110) Jörgen Ripa, Øystein Opedal Projektarbete
  Thu 2020-04-23
09:00 - 12:00 BIOB11 Compulsory, Project Heden (G110) Jörgen Ripa, Øystein Opedal Projektarbete
  Fri 2020-04-24
09:00 - 16:00 BIOB11 Compulsory, Project Mossen Väster (B140), Mossen Öster (B141) Jörgen Ripa, Øystein Opedal Projektarbete
w18 Mon 2020-04-27 w18
09:00 - 16:00 BIOB11 Compulsory, Project Späckhuggaren (A182) Jörgen Ripa, Øystein Opedal Projektarbete
  Tue 2020-04-28
09:00 - 13:00 BIOB11 Compulsory, Project Hörsal Röda rummet Anders Nilsson, Jörgen Ripa, Øystein Opedal Projektarbete, redovisning
w20 Thu 2020-05-14 w20
13:00 - 17:00 BIOB11 Retake examination Ängen (G111) Omtentamen