Time Course Activity, Lokalbokningsaktivitet Premises, Location Comment Staff Title, Public comment, URL
w45 Mon 2020-11-02 w45
09:00 - 09:30 BIOK01 Compulsory, Distance education due to COVID-19, Information Bengt Hansson Zoom. Upprop, information
09:30 - 12:00 BIOK01 Compulsory, Distance education due to COVID-19, Seminar Bengt Hansson Zoom. Projektval
  Thu 2020-11-05
09:00 - 10:00 BIOK01 Compulsory, Distance education due to COVID-19, Lecture Caroline Isaksson Zoom. Vetenskapligt skrivsätt
10:15 - 12:00 BIOK01 Compulsory, Distance education due to COVID-19, Seminar Frida Rosengren Zoom. Källor och referenser
  Fri 2020-11-06
15:45 - 16:00 BIOK01 Compulsory Innan kl. 16.00: Ladda upp Projektplan med referensövning
w50 Mon 2020-12-07 w50
10:00 - 10:30 BIOK01 Compulsory, Distance education due to COVID-19, Seminar Bengt Hansson Zoom. Information, uppföljning, att skriva
10:30 - 12:00 BIOK01 Compulsory, Distance education due to COVID-19, Seminar Frida Rosengren Zoom. Litteratursökning
13:00 - 15:00 BIOK01 Distance education due to COVID-19, Seminar Frida Rosengren Zoom. Sökning av egen litteratur
  Thu 2020-12-10
09:00 - 10:00 BIOK01 Compulsory, Lecture Hörsal Röda rummet Jep Agrell Grafisk presentation
10:00 - 12:00 BIOK01 Compulsory, Lecture Hörsal Röda rummet Marie Dacke Populärvetenskaplig kommunikation
w51 Fri 2020-12-18 w51
09:00 - 12:00 BIOK01 Compulsory, Seminar Maskrosen (E121) Marie Dacke Popvet (grupp 1)
13:00 - 16:00 BIOK01 Compulsory, Seminar Maskrosen (E121) Marie Dacke Popvet (grupp 2)
w1 Tue 2021-01-05 w1
15:45 - 16:00 BIOK01 Compulsory, Hand-in Innan kl. 16.00: Ladda upp Rapport 1. Skicka även som email till handledare, examinator och kamratgranskare
  Thu 2021-01-07
15:45 - 16:00 BIOK01 Compulsory Innan kl. 16.00: Rapport tillbaka från kamratgranskare och examinator
w2 Tue 2021-01-12 w2
15:45 - 16:00 BIOK01 Compulsory, Hand-in Innan kl. 16.00: Rapport 2 skickas till Urkund
  Thu 2021-01-14
09:00 - 12:00 BIOK01 Distance education due to COVID-19, Exercise Jep Agrell Zoom. Frivilligt. Provkör presentation (anmäl intresse senast 12/1 via email till Jep)
  Fri 2021-01-15
09:00 - 13:00 BIOK01 Compulsory, Distance education due to COVID-19, Seminar Bengt Hansson, Per Henningsson Zoom. Presentation.
w12 Wed 2021-03-24 w12
09:00 - 09:30 BIOK01 Compulsory, Distance education due to COVID-19, Introduction Bengt Hansson, Per Henningsson Zoom. Upprop, information
09:30 - 12:00 BIOK01 Compulsory, Distance education due to COVID-19, Seminar Bengt Hansson, Per Henningsson Zoom. Projektval
13:00 - 17:00 BIOK01 Compulsory, Seminar Träff med handledare/planera projekt (Eftermiddag)
  Fri 2021-03-26
09:00 - 10:00 BIOK01 Compulsory, Distance education due to COVID-19, Lecture Caroline Isaksson Zoom. Vetenskapligt skrivsätt
10:15 - 12:00 BIOK01 Compulsory, Distance education due to COVID-19, Seminar Frida Rosengren Zoom. Källor och referenser
w13 Mon 2021-03-29 w13
15:45 - 16:00 BIOK01 Compulsory, Deadline Innan kl. 16.00: Ladda upp Projektplan med referensövning i Canvas
  Tue 2021-03-30
09:00 - 16:00 BIOK01 Field Studies, Laboratory session Lab/fält
  Wed 2021-03-31
09:00 - 16:00 BIOK01 Field Studies, Laboratory session Lab/fält
w14 Tue 2021-04-06 w14
09:00 - 16:00 BIOK01 Field Studies, Laboratory session Lab/fält
  Wed 2021-04-07
09:00 - 16:00 BIOK01 Field Studies, Laboratory session Lab/fält
  Thu 2021-04-08
09:00 - 12:00 BIOK01 Field Studies, Laboratory session Lab/fält
  Fri 2021-04-09
09:00 - 16:00 BIOK01 Field Studies, Laboratory session Lab/fält
w15 Mon 2021-04-12 w15
09:00 - 16:00 BIOK01 Field Studies, Laboratory session Lab/fält
  Tue 2021-04-13
09:00 - 16:00 BIOK01 Field Studies, Laboratory session Lab/fält
  Wed 2021-04-14
09:00 - 16:00 BIOK01 Field Studies, Laboratory session Lab/fält
17:00 - 19:00 BIOK01 Distance education due to COVID-19, Information Zoom. Biologer i utbildning och arbetsliv: information (på svenska) om var och med vad biologer och molekylärbiologer jobbar.
  Thu 2021-04-15
09:00 - 12:00 BIOK01 Field Studies, Laboratory session Lab/fält
  Fri 2021-04-16
09:00 - 16:00 BIOK01 Field Studies, Laboratory session Lab/fält
w16 Mon 2021-04-19 w16
09:00 - 16:00 BIOK01 Field Studies, Laboratory session Lab/fält
  Tue 2021-04-20
09:00 - 16:00 BIOK01 Field Studies, Laboratory session Lab/fält
  Wed 2021-04-21
09:00 - 16:00 BIOK01 Field Studies, Laboratory session Lab/fält
  Thu 2021-04-22
09:00 - 12:00 BIOK01 Field Studies, Laboratory session Lab/fält
  Fri 2021-04-23
09:00 - 16:00 BIOK01 Field Studies, Laboratory session Lab/fält