w34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 17/8 
w34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 18/8 
w34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 19/8 
w34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 20/8 
w34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 21/8 
w34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 22/8 
w34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 23/8 

w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 24/8 
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 25/8 
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 26/8 
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 27/8 
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 28/8 
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 29/8 
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 30/8 

w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 31/8 
BIOC10, Compulsory, Distance education due to COVID-19, Introduction, Caroline Isaksson, Jep Agrell, Magne Friberg, Onlineföreläsning via Zoom. Introduktion. Obligatoriskt
15:00
13:00
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 1/9 
BIOC10, Distance education due to COVID-19, Lecture, Olle Anderbrant, Förinspelad föreläsning. Populationsekologi
15:30
13:00
BIOC10, Distance education due to COVID-19, Questions and Answers, Olle Anderbrant, Frågestund via Zoom
16:00
15:30
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 2/9 
BIOC10, Distance education due to COVID-19, Lecture, Olle Anderbrant, Förinspelad föreläsning. Populationsekologi
14:30
13:00
BIOC10, Distance education due to COVID-19, Questions and Answers, Olle Anderbrant, Frågestund via Zoom
15:00
14:30
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 3/9 
BIOC10, Distance education due to COVID-19, Lecture, Olle Anderbrant, Förinspelad föreläsning. Populationsekologi
11:30
10:00
BIOC10, Distance education due to COVID-19, Questions and Answers, Olle Anderbrant, Frågestund via Zoom
12:00
11:30
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 4/9 
BIOC10, Compulsory, Group work, Heden (G110), Ängen (G111), Jörgen Ripa, Olle Anderbrant, Räkna med ekologi, Populus, grp 1-3
12:00
09:00
BIOC10, Compulsory, Group work, Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131), Maskrosen (E121), Jörgen Ripa, Olle Anderbrant, Räkna med ekologi, Populus, grp 4-6
16:00
13:00
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 5/9 
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 6/9 

w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 7/9 
BIOC10, Distance education due to COVID-19, Lecture, Onlineföreläsning via Zoom. Beteendeekologi
12:00
10:00
BIOC10, Compulsory, Seminar, Krypt - Raggmossan (T109), Krypt - Vitmossan (T102), Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131), Mossen Väster (B140), Mossen Öster (B141), Caroline Isaksson, Hampus Petrén, Magne Friberg, Seminarium 1
16:00
13:00
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 8/9 
BIOC10, Distance education due to COVID-19, Lecture, Tina D'hertefeldt, Onlineföreläsning via Zoom. Svensk vegetation och marklära
12:00
09:00
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 9/9 
BIOC10, Compulsory, Excursion, Tina D'hertefeldt, Skånsk exkursion
18:00
08:30
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 10/9 
BIOC10, Distance education due to COVID-19, Lecture, Tina D'hertefeldt, Onlineföreläsning via Zoom. Resurserna
12:00
10:00
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 11/9 
BIOC10, Distance education due to COVID-19, Lecture, Pål Axel Olsson, Onlineföreläsning via Zoom. Nedbrytning
12:00
10:00
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 12/9 
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 13/9 

w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 14/9 
BIOC10, Distance education due to COVID-19, Lecture, Tina D'hertefeldt, Onlineföreläsning via Zoom. Samhällsekologi, diversitet
12:00
09:00
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 15/9 
BIOC10, Distance education due to COVID-19, Lecture, Tina D'hertefeldt, Onlineföreläsning via Zoom. Naturvård
12:00
09:00
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 16/9 
BIOC10, Distance education due to COVID-19, Lecture, Caroline Isaksson, Onlineföreläsning via Zoom. Urban Ekologi
12:00
09:00
BIOC10, Distance education due to COVID-19, Lecture, Magne Friberg, Onlineföreläsning via Zoom. Biologisk mångfald
15:00
13:00
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 17/9 
BIOC10, Distance education due to COVID-19, Lecture, Tina D'hertefeldt, Onlineföreläsning via Zoom. Landskapsekologi
12:00
09:00
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 18/9 
BIOC10, Distance education due to COVID-19, Lecture, Jep Agrell, Onlineföreläsning via Zoom. Stabilitet, succession och ö-teori
12:00
09:00
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 19/9 
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 20/9 

w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 21/9 
BIOC10, Distance education due to COVID-19, Lecture, William Sidemo Holm, Onlineföreläsning via Zoom. Skogsbruk och jordbruk
12:00
09:00
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 22/9 
BIOC10, Information, Hörsal Blå hallen, Lotta Persmark, Information om fortsatta studier och ansökan kurser Vt-21
13:00
12:00
BIOC10, Compulsory, Seminar, Heden (G110), Krypt - Raggmossan (T109), Krypt - Vitmossan (T102), Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131), Ängen (G111), Caroline Isaksson, Hampus Petrén, Hanna Thosteman, Magne Friberg, Seminarium 2
16:00
13:00
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 23/9 
BIOC10, Distance education due to COVID-19, Lecture, Anders Persson, Onlineföreläsning via Zoom. Limnologi
12:00
09:00
BIOC10, Distance education due to COVID-19, Lecture, Felicia Svantesson, Zoom. Praktisk vattenvård med fokus på övergödning
15:00
13:00
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 24/9 
BIOC10, Distance education due to COVID-19, Lecture, Anders Nilsson, Onlineföreläsning via Zoom. Marin ekologi
12:00
10:00
BIOC10, Distance education due to COVID-19, Information, Onlineföreläsning via Zoom. Information utbytesstudier (på svenska). Lotta Persmark
14:30
13:00
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 25/9 
BIOC10, Compulsory, Excursion, Anders Nilsson, Anders Persson, Akvatisk exkursion 1
17:00
08:30
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 26/9 
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 27/9 

w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 28/9 
BIOC10, Compulsory, Excursion, Anders Nilsson, Anders Persson, Akvatisk exkursion 2
17:00
08:30
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 29/9 
BIOC10, Compulsory, Group work, Abborren - Vattenlab (E112), Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131), Anders Nilsson, Anders Persson, Bearbetning akvatiska exkursioner
12:00
09:00
BIOC10, Compulsory, Group work, Hörsal Blå hallen, Anders Nilsson, Anders Persson, Redov akvatiska exkursioner
16:00
13:00
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 30/9 
BIOC10, Compulsory, Distance education due to COVID-19, Group work, Lecture, Anders Nilsson, Onlineföreläsning via Zoom. Statistik
12:00
09:00
BIOC10, Compulsory, Group work, Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131), Anders Nilsson, Övning statistik grp 1-6
16:00
13:00
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 1/10 
BIOC10, Compulsory, Seminar, Krypt - Raggmossan (T109), Krypt - Vitmossan (T102), Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131), Maskrosen (E121), Studenten (E134), Caroline Isaksson, Hampus Petrén, Hanna Thosteman, Magne Friberg, Seminarium 3
12:00
09:00
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 2/10 
BIOC10, Compulsory, Distance education due to COVID-19, Lecture, Seminar, Caroline Isaksson, Magne Friberg, Onlineföreläsning via Zoom. Introduktion till fältövning, vetenskapligt skrivande
10:00
08:00
BIOC10, Compulsory, Group work, Cerebrum höger (D215b), Darwin (C252), Etiketten (D107), Liganden (D202), Maskrosen (E121), Museet (E334), Fredrik Haas, Hampus Petrén, Hanna Thosteman, Johan Kjellberg Jensen, Kalle Nilsson, Varpu Pärssinen, Förberedelser fältövning
12:00
10:00
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 3/10 
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 4/10 

w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 5/10 
BIOC10, Compulsory, Excursion, Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131), Fältövning 1
17:00
08:30
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 6/10 
BIOC10, Compulsory, Group work, Heden (G110), Krypt - Raggmossan (T109), Krypt - Vitmossan (T102), Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131), Tanken (D143), Fredrik Haas, Hampus Petrén, Hanna Thosteman, Johan Kjellberg Jensen, Kalle Nilsson, Varpu Pärssinen, Bearbetning Fältövning
17:00
09:00
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 7/10 
BIOC10, Compulsory, Group work, Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131), Ängen (G111), Fredrik Haas, Hampus Petrén, Hanna Thosteman, Johan Kjellberg Jensen, Kalle Nilsson, Varpu Pärssinen, Fältövning 2
17:00
09:00
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 8/10 
BIOC10, Compulsory, Group work, Krypt - Raggmossan (T109), Krypt - Vitmossan (T102), Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131), Tanken (D143), Ängen (G111), Fredrik Haas, Hampus Petrén, Hanna Thosteman, Johan Kjellberg Jensen, Kalle Nilsson, Varpu Pärssinen, Bearbetning Fältövning
17:00
09:00
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 9/10 
BIOC10, Compulsory, Group work, Krypt - Raggmossan (T109), Krypt - Vitmossan (T102), Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131), Studenten (E134), Tanken (D143), Fredrik Haas, Hampus Petrén, Hanna Thosteman, Johan Kjellberg Jensen, Kalle Nilsson, Varpu Pärssinen, Bearbetning Fältövning. kl. 12.00 inlämning för kritik
12:00
09:00
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 10/10 
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 11/10 

w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 12/10 
BIOC10, Compulsory, Group work, Heden (G110), Hörsal Blå hallen, Krypt - Raggmossan (T109), Krypt - Vitmossan (T102), Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131), Tvärgruppskritik, till Canvas senast kl. 11.00
11:00
09:00
BIOC10, Compulsory, Group work, Heden (G110), Hörsal Blå hallen, Krypt - Raggmossan (T109), Krypt - Vitmossan (T102), Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131), Skriv ihop slutversion, till Canvas senast kl. 14.00
14:00
11:00
BIOC10, Compulsory, Self-study, Inläsning av andras arbeten inför redovisning
17:00
14:00
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 13/10 
BIOC10, Compulsory, Group work, Heden (G110), Krypt - Raggmossan (T109), Krypt - Vitmossan (T102), Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131), Fredrik Haas, Hampus Petrén, Hanna Thosteman, Johan Kjellberg Jensen, Kalle Nilsson, Varpu Pärssinen, Redovisning Fältövning
12:00
09:00
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 14/10 
BIOC10, Compulsory, Distance education due to COVID-19, Information, Seminar, Caroline Isaksson, Jep Agrell, Magne Friberg, Onlineföreläsning via Zoom. Seminarium 4 Testtenta (intro)
09:00
08:30
BIOC10, Compulsory, Information, Seminar, Heden (G110), Krypt - Raggmossan (T109), Krypt - Vitmossan (T102), Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131), Ängen (G111), Anders Nilsson, Jep Agrell, Magne Friberg, Olle Anderbrant, Pål Axel Olsson, Tina D'hertefeldt, Seminarium 4 Testtenta
13:00
09:00
BIOC10, Distance education due to COVID-19, Questions and Answers, Anders Nilsson, Anders Persson, Jep Agrell, Magne Friberg, Olle Anderbrant, Tina D'hertefeldt, Onlineföreläsning via Zoom. Frivillig frågestund
14:00
13:00
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 15/10 
BIOC10, Examination preparation, Inläsning
16:00
09:00
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 16/10 
BIOC10, Examination, Heden (G110), Ängen (G111), Tentamen
14:00
09:00
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 17/10 
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 18/10 

w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 19/10 
BIOC10, Compulsory, Lecture, Heden (G110), Hörsal Blå hallen, Krypt - Raggmossan (T109), Krypt - Vitmossan (T102), Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131), Ängen (G111), Anders Nilsson, Caroline Isaksson, Jep Agrell, Olle Anderbrant, Tina D'hertefeldt, Försöksdesign, brainstorm projekt
12:00
09:00
BIOC10, Compulsory, Project, Planering/förberedelse projektarbete
17:00
13:00
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 20/10 
BIOC10, Compulsory, Distance education due to COVID-19, Project, Caroline Isaksson, Jep Agrell, Magne Friberg, Onlineföreläsning via Zoom. Start projektarbete
10:00
09:00
BIOC10, Compulsory, Distance education due to COVID-19, Lecture, Project, Anja Ödman, Onlineföreläsning via Zoom. Databassökning etc.
12:00
10:00
BIOC10, Project, Anja Ödman, Sökningsservice
15:30
14:00
BIOC10, Compulsory, Project, Inlämning av Projektplan senast kl. 16.00
16:00
15:45
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 21/10 
BIOC10, Compulsory, Project, Abborren - Vattenlab (E112), Projektarbete
16:00
09:00
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 22/10 
BIOC10, Compulsory, Project, Abborren - Vattenlab (E112), Projektarbete
12:00
09:00
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 23/10 
BIOC10, Compulsory, Project, Abborren - Vattenlab (E112), Projektarbete
16:00
09:00
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 24/10 
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 25/10 

w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 26/10 
BIOC10, Compulsory, Project, Abborren - Vattenlab (E112), Projektarbete
16:00
09:00
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 27/10 
BIOC10, Compulsory, Project, Projektarbete
16:00
09:00
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 28/10 
BIOC10, Compulsory, Deadline, Project, Inlämning projektarbete i Canvas senast kl. 12.00
12:00
11:45
BIOC10, Compulsory, Project, Förbered opposition!
16:00
14:00
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 29/10 
BIOC10, Compulsory, Distance education due to COVID-19, Project, Seminar, Caroline Isaksson, Jep Agrell, Magne Friberg, Zoom. Redovisning projekarbete
13:00
09:00
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 30/10 
BIOC10, Compulsory, Project, Färdigställ projekarbete enl. kommentarer
16:00
09:00
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 31/10 
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 1/11 

w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 2/11 
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 3/11 
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 4/11 
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 5/11 
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 6/11 
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 7/11 
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 8/11 

w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 9/11 
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 10/11 
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 11/11 
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 12/11 
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 13/11 
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 14/11 
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 15/11 

w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 16/11 
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 17/11 
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 18/11 
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 19/11 
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 20/11 
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 21/11 
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 22/11 

w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 23/11 
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 24/11 
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 25/11 
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 26/11 
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 27/11 
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 28/11 
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 29/11 

w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 30/11 
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 1/12 
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 2/12 
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 3/12 
BIOC10, Retake examination, Omtentamen
18:00
13:00
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 4/12 
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 5/12 
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 6/12 

w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 7/12 
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 8/12 
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 9/12 
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 10/12 
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 11/12 
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 12/12 
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 13/12 

w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 14/12 
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 15/12 
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 16/12 
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 17/12 
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 18/12 
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 19/12 
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 20/12 

w52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 21/12 
w52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 22/12 
w52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 23/12 
w52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 24/12 
w52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 25/12 
w52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 26/12 
w52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 27/12 

w53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 28/12 
w53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 29/12 
w53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 30/12 
w53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 31/12 
w53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 1/1 
w53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 2/1 
w53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 3/1 

w1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 4/1 
w1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 5/1 
w1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 6/1 
w1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 7/1 
w1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 8/1 
w1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 9/1 
w1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 10/1 

w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 11/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 12/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 13/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 14/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 15/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 16/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 17/1