Time Course Activity, Lokalbokningsaktivitet Premises, Location Comment Staff Title, Public comment, URL
w36 Mon 2020-08-31 w36
13:00 - 15:00 BIOC10 Compulsory, Distance education due to COVID-19, Introduction Caroline Isaksson, Jep Agrell, Magne Friberg Onlineföreläsning via Zoom. Introduktion. Obligatoriskt
  Tue 2020-09-01
13:00 - 15:30 BIOC10 Distance education due to COVID-19, Lecture Olle Anderbrant Förinspelad föreläsning. Populationsekologi
15:30 - 16:00 BIOC10 Distance education due to COVID-19, Questions and Answers Olle Anderbrant Frågestund via Zoom
  Wed 2020-09-02
13:00 - 14:30 BIOC10 Distance education due to COVID-19, Lecture Olle Anderbrant Förinspelad föreläsning. Populationsekologi
14:30 - 15:00 BIOC10 Distance education due to COVID-19, Questions and Answers Olle Anderbrant Frågestund via Zoom
  Thu 2020-09-03
10:00 - 11:30 BIOC10 Distance education due to COVID-19, Lecture Olle Anderbrant Förinspelad föreläsning. Populationsekologi
11:30 - 12:00 BIOC10 Distance education due to COVID-19, Questions and Answers Olle Anderbrant Frågestund via Zoom
  Fri 2020-09-04
09:00 - 12:00 BIOC10 Compulsory, Group work Heden (G110), Ängen (G111) Jörgen Ripa, Olle Anderbrant Räkna med ekologi, Populus, grp 1-3
13:00 - 16:00 BIOC10 Compulsory, Group work Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131), Maskrosen (E121) Jörgen Ripa, Olle Anderbrant Räkna med ekologi, Populus, grp 4-6
w37 Mon 2020-09-07 w37
10:00 - 12:00 BIOC10 Distance education due to COVID-19, Lecture Onlineföreläsning via Zoom. Beteendeekologi
13:00 - 16:00 BIOC10 Compulsory, Seminar Krypt - Raggmossan (T109), Krypt - Vitmossan (T102), Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131), Mossen Väster (B140), Mossen Öster (B141) Caroline Isaksson, Hampus Petrén, Magne Friberg Seminarium 1
  Tue 2020-09-08
09:00 - 12:00 BIOC10 Distance education due to COVID-19, Lecture Tina D'hertefeldt Onlineföreläsning via Zoom. Svensk vegetation och marklära
  Wed 2020-09-09
08:30 - 18:00 BIOC10 Compulsory, Excursion Tina D'hertefeldt Skånsk exkursion
  Thu 2020-09-10
10:00 - 12:00 BIOC10 Distance education due to COVID-19, Lecture Tina D'hertefeldt Onlineföreläsning via Zoom. Resurserna
  Fri 2020-09-11
10:00 - 12:00 BIOC10 Distance education due to COVID-19, Lecture Pål Axel Olsson Onlineföreläsning via Zoom. Nedbrytning
w38 Mon 2020-09-14 w38
09:00 - 12:00 BIOC10 Distance education due to COVID-19, Lecture Tina D'hertefeldt Onlineföreläsning via Zoom. Samhällsekologi, diversitet
  Tue 2020-09-15
09:00 - 12:00 BIOC10 Distance education due to COVID-19, Lecture Tina D'hertefeldt Onlineföreläsning via Zoom. Naturvård
  Wed 2020-09-16
09:00 - 12:00 BIOC10 Distance education due to COVID-19, Lecture Caroline Isaksson Onlineföreläsning via Zoom. Urban Ekologi
13:00 - 15:00 BIOC10 Distance education due to COVID-19, Lecture Magne Friberg Onlineföreläsning via Zoom. Biologisk mångfald
  Thu 2020-09-17
09:00 - 12:00 BIOC10 Distance education due to COVID-19, Lecture Tina D'hertefeldt Onlineföreläsning via Zoom. Landskapsekologi
  Fri 2020-09-18
09:00 - 12:00 BIOC10 Distance education due to COVID-19, Lecture Jep Agrell Onlineföreläsning via Zoom. Stabilitet, succession och ö-teori
w39 Mon 2020-09-21 w39
09:00 - 12:00 BIOC10 Distance education due to COVID-19, Lecture William Sidemo Holm Onlineföreläsning via Zoom. Skogsbruk och jordbruk
  Tue 2020-09-22
12:00 - 13:00 BIOC10 Information Hörsal Blå hallen Lotta Persmark Information om fortsatta studier och ansökan kurser Vt-21
13:00 - 16:00 BIOC10 Compulsory, Seminar Heden (G110), Krypt - Raggmossan (T109), Krypt - Vitmossan (T102), Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131), Ängen (G111) Caroline Isaksson, Hampus Petrén, Hanna Thosteman, Magne Friberg Seminarium 2
  Wed 2020-09-23
09:00 - 12:00 BIOC10 Distance education due to COVID-19, Lecture Anders Persson Onlineföreläsning via Zoom. Limnologi
13:00 - 15:00 BIOC10 Distance education due to COVID-19, Lecture Felicia Svantesson Zoom. Praktisk vattenvård med fokus på övergödning
  Thu 2020-09-24
10:00 - 12:00 BIOC10 Distance education due to COVID-19, Lecture Anders Nilsson Onlineföreläsning via Zoom. Marin ekologi
13:00 - 14:30 BIOC10 Distance education due to COVID-19, Information Onlineföreläsning via Zoom. Information utbytesstudier (på svenska). Lotta Persmark
  Fri 2020-09-25
08:30 - 17:00 BIOC10 Compulsory, Excursion Anders Nilsson, Anders Persson Akvatisk exkursion 1
w40 Mon 2020-09-28 w40
08:30 - 17:00 BIOC10 Compulsory, Excursion Anders Nilsson, Anders Persson Akvatisk exkursion 2
  Tue 2020-09-29
09:00 - 12:00 BIOC10 Compulsory, Group work Abborren - Vattenlab (E112), Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Anders Nilsson, Anders Persson Bearbetning akvatiska exkursioner
13:00 - 16:00 BIOC10 Compulsory, Group work Hörsal Blå hallen Anders Nilsson, Anders Persson Redov akvatiska exkursioner
  Wed 2020-09-30
09:00 - 12:00 BIOC10 Compulsory, Distance education due to COVID-19, Group work, Lecture Anders Nilsson Onlineföreläsning via Zoom. Statistik
13:00 - 16:00 BIOC10 Compulsory, Group work Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Anders Nilsson Övning statistik grp 1-6
  Thu 2020-10-01
09:00 - 12:00 BIOC10 Compulsory, Seminar Krypt - Raggmossan (T109), Krypt - Vitmossan (T102), Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131), Maskrosen (E121), Studenten (E134) Caroline Isaksson, Hampus Petrén, Hanna Thosteman, Magne Friberg Seminarium 3
  Fri 2020-10-02
08:00 - 10:00 BIOC10 Compulsory, Distance education due to COVID-19, Lecture, Seminar Caroline Isaksson, Magne Friberg Onlineföreläsning via Zoom. Introduktion till fältövning, vetenskapligt skrivande
10:00 - 12:00 BIOC10 Compulsory, Group work Cerebrum höger (D215b), Darwin (C252), Etiketten (D107), Liganden (D202), Maskrosen (E121), Museet (E334) Fredrik Haas, Hampus Petrén, Hanna Thosteman, Johan Kjellberg Jensen, Kalle Nilsson, Varpu Pärssinen Förberedelser fältövning
w41 Mon 2020-10-05 w41
08:30 - 17:00 BIOC10 Compulsory, Excursion Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Fältövning 1
  Tue 2020-10-06
09:00 - 17:00 BIOC10 Compulsory, Group work Heden (G110), Krypt - Raggmossan (T109), Krypt - Vitmossan (T102), Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131), Tanken (D143) Fredrik Haas, Hampus Petrén, Hanna Thosteman, Johan Kjellberg Jensen, Kalle Nilsson, Varpu Pärssinen Bearbetning Fältövning
  Wed 2020-10-07
09:00 - 17:00 BIOC10 Compulsory, Group work Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131), Ängen (G111) Fredrik Haas, Hampus Petrén, Hanna Thosteman, Johan Kjellberg Jensen, Kalle Nilsson, Varpu Pärssinen Fältövning 2