Time Course Activity, Lokalbokningsaktivitet Premises, Location Comment Staff Title, Public comment, URL
w45 Mon 2020-11-02 w45
09:00 - 12:00 BIOC05 Compulsory, Introduction Hörsal Röda rummet Tina D'hertefeldt, Åke Lindström Introduktion, Vad är Naturvård, Intro till Naturreservatsprojektet
  Tue 2020-11-03
15:00 - 17:00 BIOC05 Distance education due to COVID-19, Lecture Sara Cousins Zoom. Kulturlandskapets utveckling i Sverige
  Wed 2020-11-04
09:00 - 10:30 BIOC05 Lecture Hörsal Blå hallen Karl-Johan Pålsson Reservat och skötselplaner
10:30 - 16:00 BIOC05 Self-study Förberedelser Naturreservatsprojektet + kap. 2-3 i Niklasson och Nilsson 2005.
  Thu 2020-11-05
09:00 - 12:00 BIOC05 Distance education due to COVID-19, Lecture Åke Lindström Zoom. Svenskt skogsbruk - en översikt
  Fri 2020-11-06
08:30 - 16:00 BIOC05 Compulsory, Excursion Naturreservatsprojektet: Egen exkursion, bearbetning och inlämning
w46 Mon 2020-11-09 w46
08:30 - 17:00 BIOC05 Compulsory, Excursion Dafne Ram, Åke Lindström, Elisabeth Arvidsson, Madeleine Nordström SKOGSBRUKSEXKURSION
  Tue 2020-11-10
08:30 - 17:00 BIOC05 Compulsory, Excursion Dafne Ram, Åke Lindström, Ingvar Nilsson, Markus Abrahamsson SKOGSBRUKSEXKURSION
  Wed 2020-11-11
08:30 - 17:00 BIOC05 Compulsory, Excursion Dafne Ram, Åke Lindström, Anders Rosell SKOGSBRUKSEXKURSION
  Thu 2020-11-12
09:00 - 12:00 BIOC05 Self-study Förberedelser Naturreservatsprojektet
  Fri 2020-11-13
08:30 - 16:00 BIOC05 Compulsory, Excursion Tina D'hertefeldt, Åke Lindström Exkursion Naturreservat
w47 Mon 2020-11-16 w47
09:00 - 12:00 BIOC05 Distance education due to COVID-19, Lecture Fredrik Widemo Zoom. Jaktlagstiftning, viltförvaltning & jakt
  Tue 2020-11-17
09:00 - 09:45 BIOC05 Distance education due to COVID-19, Lecture Åke Lindström Zoom. Skogsbruk och fåglar
10:00 - 12:00 BIOC05 Distance education due to COVID-19, Lecture Matts Lindbladh Zoom. Skogsbruk och naturvård i ett sydsvenskt perspektiv
13:00 - 14:30 BIOC05 Compulsory, Distance education due to COVID-19, Lecture Åke Lindström Zoom. Intro till kommunplaneprojektet
  Wed 2020-11-18
09:00 - 10:30 BIOC05 Distance education due to COVID-19, Lecture Richard Ottvall Zoom. Vindkraft och naturvård
10:30 - 12:00 BIOC05 Distance education due to COVID-19, Lecture Nils Cronberg Zoom. Mossor, lavar och svampar i naturvården
  Thu 2020-11-19
09:00 - 16:00 BIOC05 Project Kommunplaneprojektet - enskilt arbete
  Fri 2020-11-20
09:00 - 16:00 BIOC05 Project Kommunplaneprojektet - enskilt arbete
w48 Mon 2020-11-23 w48
09:00 - 16:00 BIOC05 Compulsory, Distance education due to COVID-19, Seminar Åke Lindström Zoom. Seminarietenta skogsbruk
  Tue 2020-11-24
09:00 - 12:00 BIOC05 Distance education due to COVID-19, Lecture Tina D'hertefeldt Zooom. Introduktion till svenskt jordbruk
  Wed 2020-11-25
09:00 - 12:00 BIOC05 Distance education due to COVID-19, Lecture Tina D'hertefeldt Zoom. Lantbruk och naturvård I
  Thu 2020-11-26
09:00 - 12:00 BIOC05 Distance education due to COVID-19, Lecture Lina Herbertsson Zoom. Lantbruk och naturvård II
  Fri 2020-11-27
09:00 - 10:45 BIOC05 Distance education due to COVID-19, Lecture Måns Bruun Zoom. Stödsystem inom jordbruket
11:00 - 12:00 BIOC05 Distance education due to COVID-19, Lecture Åke Lindström Zoom. Feedback Seminarietentan
w49 Mon 2020-11-30 w49
09:00 - 12:00 BIOC05 Distance education due to COVID-19, Lecture Charlott Gissén Zoom. Odlingssystem och växtföljder på åkermark
  Tue 2020-12-01
08:30 - 16:00 BIOC05 Compulsory, Excursion Tina D'hertefeldt Jordbruk och naturvårdsåtgärder
  Wed 2020-12-02
09:00 - 12:00 BIOC05 Distance education due to COVID-19, Lecture Olof Liberg Zoom. Naturvårdsproblematiken runt våra stora rovdjur - en rapport från fronten
  Thu 2020-12-03
09:00 - 16:00 BIOC05 Project Kommunplaneprojektet - enskilt arbete
  Fri 2020-12-04
09:00 - 16:00 BIOC05 Project Kommunplaneprojektet - enskilt arbete
w50 Mon 2020-12-07 w50
09:00 - 16:00 BIOC05 Compulsory, Distance education due to COVID-19, Seminar Åke Lindström Zoom. Seminarietenta kulturlandskapet
  Tue 2020-12-08
09:00 - 12:00 BIOC05 Compulsory, Distance education due to COVID-19, Lecture Karl Holmström Zoom. Vill du påverka planer och verksamheter? Jobba med miljöbedömningar och MKB!
  Wed 2020-12-09
09:00 - 16:00 BIOC05 Project Kommunplaneprojektet - enskilt arbete
  Thu 2020-12-10
09:00 - 09:45 BIOC05 Distance education due to COVID-19, Seminar Åke Lindström Zoom. Feedback Seminarietentan
10:00 - 12:00 BIOC05 Distance education due to COVID-19, Lecture Linda Hellberg, Fredrik Bengtsson Zoom. Vad gör en kommunekolog?
  Fri 2020-12-11
09:00 - 16:00 BIOC05 Project Kommunplaneprojektet - enskilt arbete
w51 Mon 2020-12-14 w51
09:00 - 12:00 BIOC05 Project Kommunplaneprojektet - enskilt arbete
  Tue 2020-12-15
09:00 - 10:30 BIOC05 Compulsory, Distance education due to COVID-19, Project Pål Axel Olsson, Tina D'hertefeldt Zoom. Restaurering som naturvård
10:30 - 16:00 BIOC05 Compulsory, Distance education due to COVID-19, Project Pål Axel Olsson, Tina D'hertefeldt Zoom. Restaurering som naturvård
  Wed 2020-12-16
09:00 - 12:00 BIOC05 Compulsory, Distance education due to COVID-19, Project Pål Axel Olsson, Tina D'hertefeldt Zoom. Restaurering som naturvård