Time Course Activity, Lokalbokningsaktivitet Premises, Location Comment Staff Title, Public comment, URL
w36 Mon 2020-08-31 w36
13:15 - 15:15 BIOC01 Compulsory, Distance education due to COVID-19, Introduction Ronald Kröger Distansundervisning pga. covid-19. Introduktion, Obligaoriskt
  Tue 2020-09-01
10:30 - 12:00 BIOC01 Compulsory, Group work Cerebrum höger (D215b), Cerebrum vänster (D215a), Green Room (A261b), Liganden (D202), Receptorn (D205), Retina (D227) Ronald Kröger Gruppstudier. Planering gr 1-6
13:00 - 15:00 BIOC01 Distance education due to COVID-19, Lecture Ronald Kröger Distansundervisning pga. covid-19. Intro till fysiologi, membranfunktioner
  Wed 2020-09-02
09:00 - 16:00 BIOC01 Self-study Inläsning
  Thu 2020-09-03
08:00 - 12:30 BIOC01 Compulsory, Group work Cerebrum höger (D215b), Cerebrum vänster (D215a), Liganden (D202), Receptorn (D205), Retina (D227) Marie Dacke, Ronald Kröger Gr 1-4, kapitel 1+5
12:30 - 17:00 BIOC01 Compulsory, Group work Cerebrum höger (D215b), Cerebrum vänster (D215a) Ronald Kröger Gr 5-6, kapitel 1+5
  Fri 2020-09-04
09:00 - 12:00 BIOC01 Compulsory, Laboratory session Green Room (A261b) Ann-Kathrin Ziegler
13:00 - 16:00 BIOC01 Compulsory, Laboratory session Green Room (A261b) Ann-Kathrin Ziegler
w37 Mon 2020-09-07 w37
10:00 - 12:00 BIOC01 Distance education due to COVID-19, Lecture Ronald Kröger Distansundervisning pga. covid-19. Nerv-och sinnesfysiologi
  Tue 2020-09-08
09:00 - 16:00 BIOC01 Self-study Inläsning
  Wed 2020-09-09
08:00 - 12:30 BIOC01 Compulsory, Group work Cerebrum höger (D215b), Cerebrum vänster (D215a) Ronald Kröger Gr 5-6, kapitel 6
12:30 - 17:00 BIOC01 Compulsory, Group work Cerebrum höger (D215b), Cerebrum vänster (D215a), Liganden (D202), Receptorn (D205), Retina (D227) Marie Dacke, Ronald Kröger Gr 1-4, kapitel 6
  Thu 2020-09-10
09:00 - 12:00 BIOC01 Compulsory, Laboratory session Green Room (A261b) Ann-Kathrin Ziegler
13:00 - 16:00 BIOC01 Compulsory, Laboratory session Green Room (A261b) Ann-Kathrin Ziegler
  Fri 2020-09-11
09:00 - 16:00 BIOC01 Self-study Inläsning
w38 Mon 2020-09-14 w38
08:00 - 12:30 BIOC01 Compulsory, Group work Cerebrum höger (D215b), Cerebrum vänster (D215a), Liganden (D202), Retina (D227) Marie Dacke, Ronald Kröger Gr 1-4, kapitel 7
12:30 - 17:00 BIOC01 Compulsory, Group work Cerebrum höger (D215b), Cerebrum vänster (D215a) Ronald Kröger Gr 5-6, kapitel 7
  Tue 2020-09-15
09:00 - 12:00 BIOC01 Compulsory, Laboratory session Green Room (A261b) Ann-Kathrin Ziegler
13:00 - 16:00 BIOC01 Compulsory, Laboratory session Green Room (A261b) Ann-Kathrin Ziegler
  Wed 2020-09-16
10:00 - 12:00 BIOC01 Distance education due to COVID-19, Lecture Ronald Kröger Distansundervisning pga. covid-19. Muskler och endokrina systemet
12:00 - 12:45 BIOC01 Distance education due to COVID-19, Information Christina Ledje Distansundervisning pga. covid-19. Information till programstudenter
  Thu 2020-09-17
09:00 - 16:00 BIOC01 Self-study Inläsning
  Fri 2020-09-18
08:00 - 12:30 BIOC01 Compulsory, Group work Cerebrum höger (D215b), Cerebrum vänster (D215a) Ronald Kröger Gr 5-6, kapitel 9
12:30 - 17:00 BIOC01 Compulsory, Group work Cerebrum höger (D215b), Cerebrum vänster (D215a), Liganden (D202), Retina (D227) Marie Dacke, Ronald Kröger Gr 1-4, kapitel 9
w39 Mon 2020-09-21 w39
09:00 - 12:00 BIOC01 Self-study Inläsning
  Tue 2020-09-22
08:00 - 12:30 BIOC01 Compulsory, Group work Cerebrum höger (D215b), Cerebrum vänster (D215a), Liganden (D202), Retina (D227) Marie Dacke, Ronald Kröger Gr 1-4, kapitel 10+11
12:30 - 17:00 BIOC01 Compulsory, Group work Liganden (D202), Retina (D227) Ronald Kröger Gr 5-6, kapitel 10+11
  Wed 2020-09-23
08:00 - 12:00 BIOC01 Laboratory session Camilla Björklöv Råttdissektion, gr Alpha
13:00 - 17:00 BIOC01 Laboratory session Camilla Björklöv Råttdissektion, gr Beta
  Thu 2020-09-24
10:00 - 12:00 BIOC01 Distance education due to COVID-19, Lecture Anders Brodin Distansundervisning pga. covid-19. Hjärt och cirkulation
13:00 - 14:30 BIOC01 Distance education due to COVID-19, Information Distansundervisning pga. covid-19. Information utbytesstudier för kandidatstudenter (på svenska). Tina Ledje.
  Fri 2020-09-25
08:00 - 12:30 BIOC01 Compulsory, Group work Cerebrum höger (D215b), Cerebrum vänster (D215a) Marie Dacke Gr 1-2, kapitel 12, A-E
08:00 - 12:30 BIOC01 Compulsory, Group work Liganden (D202), Retina (D227) Ronald Kröger Gr 3-4, kapitel 12, A-E
12:30 - 17:00 BIOC01 Compulsory, Group work Liganden (D202), Retina (D227) Ronald Kröger Gr 5-6, kapitel 12, A-E
w40 Mon 2020-09-28 w40
10:00 - 12:00 BIOC01 Distance education due to COVID-19, Lecture Anders Brodin Distansundervisning pga. covid-19. Respiration
  Tue 2020-09-29
09:00 - 16:00 BIOC01 Self-study Inläsning
  Wed 2020-09-30
10:30 - 12:00 BIOC01 Compulsory, Discussion Hörsal (A213) Ann-Kathrin Ziegler, Ronald Kröger Diskussion, Obligatorisk. Gr A+B
13:00 - 14:30 BIOC01 Compulsory, Discussion Hörsal (A213) Ann-Kathrin Ziegler, Ronald Kröger Diskussion, Obligatorisk. Gr A+B
  Thu 2020-10-01
10:30 - 12:00 BIOC01 Compulsory, Discussion Hörsal (A213) Ann-Kathrin Ziegler, Ronald Kröger Diskussion, Obligatorisk. Gr A+B
  Fri 2020-10-02
08:00 - 12:30 BIOC01 Compulsory, Group work Cerebrum vänster (D215a), Thymus (D222) Ronald Kröger