w34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 17/8 
w34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 18/8 
w34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 19/8 
w34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 20/8 
w34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 21/8 
w34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 22/8 
w34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 23/8 

w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 24/8 
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 25/8 
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 26/8 
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 27/8 
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 28/8 
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 29/8 
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 30/8 

w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 31/8 
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 1/9 
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 2/9 
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 3/9 
BIOF06, Compulsory, Distance education due to COVID-19, Introduction, Erik Svensson, Onlineföreläsning via Zoom. Introduktion
18:30
18:00
BIOF06, Compulsory, Distance education due to COVID-19, Lecture, Dennis Hasselquist, Onlineföreläsning via Zoom. Människans ursprung
20:30
18:45
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 4/9 
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 5/9 
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 6/9 

w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 7/9 
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 8/9 
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 9/9 
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 10/9 
BIOF06, Compulsory, Distance education due to COVID-19, Lecture, Erik Svensson, Onlineföreläsning via Zoom. Evolution och genetik av ärftliga sjukdomar och syndrom
20:30
18:00
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 11/9 
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 12/9 
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 13/9 

w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 14/9 
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 15/9 
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 16/9 
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 17/9 
BIOF06, Compulsory, Distance education due to COVID-19, Lecture, Erik Svensson, Tobias Uller, Onlineföreläsning via Zoom. Kulturell evolution
20:30
18:00
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 18/9 
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 19/9 
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 20/9 

w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 21/9 
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 22/9 
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 23/9 
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 24/9 
BIOF06, Compulsory, Distance education due to COVID-19, Lecture, Erik Svensson, Onlineföreläsning via Zoom. Biologiska könsskillnader och evolution av mänsklig sexualitet
20:30
18:00
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 25/9 
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 26/9 
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 27/9 

w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 28/9 
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 29/9 
BIOF06, Self-study, Inläsning av seminarielitteratur
20:30
18:00
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 30/9 
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 1/10 
BIOF06, Compulsory, Distance education due to COVID-19, Seminar, Anna Runemark, Erik Svensson, Onlineföreläsning via Zoom. Litteraturseminarium I
20:30
18:00
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 2/10 
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 3/10 
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 4/10 

w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 5/10 
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 6/10 
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 7/10 
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 8/10 
BIOF06, Distance education due to COVID-19, Lecture, Anna Runemark, Onlineföreläsning via Zoom. Hybridiseringshistoria, genomik och konsekvenser för människan idag
20:30
18:00
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 9/10 
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 10/10 
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 11/10 

w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 12/10 
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 13/10 
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 14/10 
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 15/10 
BIOF06, Compulsory, Distance education due to COVID-19, Lecture, Dennis Hasselquist, Onlineföreläsning via Zoom. Evolution av sjukdomar: influensa och HIV
20:30
18:00
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 16/10 
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 17/10 
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 18/10 

w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 19/10 
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 20/10 
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 21/10 
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 22/10 
BIOF06, Compulsory, Distance education due to COVID-19, Lecture, Erik Svensson, Onlineföreläsning via Zoom. Richard Dawkins, själviska gener och "memer"
20:30
18:00
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 23/10 
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 24/10 
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 25/10 

w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 26/10 
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 27/10 
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 28/10 
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 29/10 
BIOF06, Self-study, Inläsning av seminarielitteratur
20:30
18:00
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 30/10 
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 31/10 
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 1/11 

w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 2/11 
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 3/11 
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 4/11 
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 5/11 
BIOF06, Compulsory, Distance education due to COVID-19, Lecture, Erik Svensson, Onlineföreläsning via Zoom. Evolution av mänskligt samarbete
20:30
18:00
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 6/11 
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 7/11 
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 8/11 

w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 9/11 
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 10/11 
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 11/11 
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 12/11 
BIOF06, Compulsory, Distance education due to COVID-19, Lecture, Lars Råberg, Onlineföreläsning via Zoom. Naturlig selektion i mänskliga populationer
20:30
18:00
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 13/11 
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 14/11 
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 15/11 

w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 16/11 
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 17/11 
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 18/11 
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 19/11 
BIOF06, Compulsory, Distance education due to COVID-19, Lecture, Jessica Abbott, Onlineföreläsning via Zoom. Könsskillnadernas evolutionära genetik
20:30
18:00
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 20/11 
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 21/11 
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 22/11 

w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 23/11 
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 24/11 
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 25/11 
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 26/11 
BIOF06, Compulsory, Distance education due to COVID-19, Lecture, Dennis Hasselquist, Onlineföreläsning via Zoom. Stress, immunosuppression och sjukdomar
20:30
18:00
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 27/11 
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 28/11 
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 29/11 

w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 30/11 
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 1/12 
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 2/12 
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 3/12 
BIOF06, Compulsory, Distance education due to COVID-19, Lecture, Dennis Hasselquist, Onlineföreläsning via Zoom. Mänskligt partnerval och sexuellt urval
20:30
18:00
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 4/12 
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 5/12 
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 6/12 

w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 7/12 
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 8/12 
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 9/12 
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 10/12 
BIOF06, Compulsory, Distance education due to COVID-19, Seminar, Anna Runemark, Erik Svensson, Onlineföreläsning via Zoom. Litteraturseminarium II. Avslutning.
20:30
18:00
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 11/12 
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 12/12 
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 13/12 

w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 14/12 
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 15/12 
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 16/12 
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 17/12 
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 18/12 
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 19/12 
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 20/12 

w52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 21/12 
w52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 22/12 
w52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 23/12 
w52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 24/12 
w52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 25/12 
w52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 26/12 
w52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 27/12 

w53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 28/12 
w53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 29/12 
w53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 30/12 
w53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 31/12 
w53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 1/1 
w53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 2/1 
w53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 3/1 

w1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 4/1 
w1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 5/1 
w1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 6/1 
w1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 7/1 
w1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 8/1 
w1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 9/1 
w1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 10/1 

w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 11/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 12/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 13/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 14/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 15/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 16/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 17/1