Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Tid Kurs Grupp Aktivitet, Lokalbokningsaktivitet Lokal, Platskommentar Lärare, Externa lärare Titel, Publik kommentar, URL
v 36 Må 2019-09-02 v 36
10:15 - 11:00 GEOB24 Introduktion Rodinia (Sal 243) Helena Alexanderson, Mats Rundgren Introduktion: Hela kursen + Del 1
11:15 - 12:00 GEOB24 Föreläsning Rodinia (Sal 243) Mats Rundgren Fö 1: Klimatet i Skandinavien sedan LGM
  Ti 2019-09-03
09:15 - 12:00 GEOB24 Föreläsning Rodinia (Sal 243) Helena Alexanderson Fö 2: Glaciala sediment och landformer 1
13:15 - 16:00 GEOB24 Självstudier Rodinia (Sal 243) Förberedelse: föreläsningar/kartövningar
  On 2019-09-04
09:15 - 12:00 GEOB24 Föreläsning Rodinia (Sal 243) Helena Alexanderson Fö 3: Glaciala sediment och landformer 2
13:15 - 15:00 GEOB24 Föreläsning Rodinia (Sal 243) Helena Alexanderson Fö 4: Glaciala sediment och landformer 3
16:00 - 17:00 GEOB24 SI-övning Gondwana (Sal 206) Anna Sartell, Tim Bjermo SI-möte
  To 2019-09-05
09:15 - 12:00 GEOB24 Övning Rodinia (Sal 243) Helena Alexanderson Öv 1: Att läsa en jordartskarta
13:15 - 16:00 GEOB24 Självstudier Rodinia (Sal 243) Förberedelser: Sem 1
  Fr 2019-09-06
09:15 - 11:00 GEOB24 Seminarium Rodinia (Sal 243) Helena Alexanderson Sem 1: Jordartskartor och landskapsutveckling
11:15 - 12:00 GEOB24 Övning Drumlinen (Sal 238) Helena Alexanderson Öv 2: GIS och kartdatabaser 1
13:15 - 16:00 GEOB24 Övning Drumlinen (Sal 238) Helena Alexanderson Öv 2-3: GIS och kartdatabaser 1-2
v 37 Må 2019-09-09 v 37
09:15 - 12:00 GEOB24 Övning Drumlinen (Sal 238) Helena Alexanderson Öv 3: GIS och kartdatabaser 2
13:15 - 16:00 GEOB24 Självstudier Rodinia (Sal 243) Förberedelser: Exk 1+ Sem2
  Ti 2019-09-10
09:15 - 11:00 GEOB24 Föreläsning Rodinia (Sal 243) Mats Rundgren Fö 5: Strandnivåförändringar på Västkusten och i Östersjösänkan
11:15 - 12:00 GEOB24 Frågestund Rodinia (Sal 243) Helena Alexanderson, Mats Rundgren Sammanfattning och frågestund: Del 1
13:15 - 16:00 GEOB24 Självstudier Rodinia (Sal 243) Förberedelser: Sem 2
  On 2019-09-11
08:15 - 17:00 GEOB24 Exkursion Helena Alexanderson, Mats Rundgren Exk 1: Deglaciation och strandnivåförändringar
  To 2019-09-12
09:15 - 12:00 GEOB24 Seminarium Rodinia (Sal 243) Helena Alexanderson Sem 2: Deglaciationen av Skandinaviska inlandsisen
13:15 - 16:15 GEOB24 SI-övning Gondwana (Sal 206) SI-möte
  Fr 2019-09-13
09:00 - 17:00 GEOB24 Självstudier Inläsning
v 38 Må 2019-09-16 v 38
09:00 - 12:00 GEOB24 Tentamen Rodinia (Sal 243) Tentamen Del 1
13:15 - 14:00 GEOB24 Introduktion Rodinia (Sal 243) Dan Hammarlund, Mats Rundgren Introduktion: Del 2 + fältarbete + rapportskrivning
14:30 - 16:00 GEOB24 Studiebesök Studiebesök: SGU
  Ti 2019-09-17
10:15 - 12:00 GEOB24 Föreläsning Rodinia (Sal 243) Dan Hammarlund Fö 6: Jordartskartering, metodik
13:15 - 15:00 GEOB24 Föreläsning Rodinia (Sal 243) Dan Hammarlund Fö 7: Jordartskartor och samhällsnytta
  On 2019-09-18
08:15 - 17:00 GEOB24 Fältstudier Dan Hammarlund, Mats Rundgren Fältövning: Jordartskartering, Torna Hällestad
  To 2019-09-19
08:15 - 17:00 GEOB24 Fältstudier Dan Hammarlund, Mats Rundgren Fältövning: Jordartskartering, Torna Hällestad
  Fr 2019-09-20
08:15 - 17:00 GEOB24 Fältstudier Dan Hammarlund, Mats Rundgren Fältövning: Jordartskartering, Torna Hällestad
v 39 Må 2019-09-23 v 39
09:15 - 16:00 GEOB24 Självstudier Drumlinen (Sal 238), Quercus (225) Rapportskrivning
  Ti 2019-09-24
09:15 - 16:00 GEOB24 Självstudier Drumlinen (Sal 238), Rodinia (Sal 243) Rapportskrivning
  On 2019-09-25
09:15 - 16:00 GEOB24 Självstudier Drumlinen (Sal 238), Rodinia (Sal 243) Rapportskrivning INLÄMNING kl 16:00
  To 2019-09-26
09:15 - 10:00 GEOB24 Introduktion Rodinia (Sal 243) Mats Rundgren Introduktion: Del 3
10:15 - 12:00 GEOB24 Föreläsning Rodinia (Sal 243) Mats Rundgren Fö 8: Ekosystemförändringar under kvartär och deras orsaker
13:15 - 14:00 GEOB24 Studiebesök Erika Rosengren Studiebesök: Historiska museet
  Fr 2019-09-27
09:15 - 10:00 GEOB24 Föreläsning Rodinia (Sal 243) Mats Rundgren Fö 9: Källmaterial, fyndmiljöer och tafonomi
10:15 - 11:00 GEOB24 Föreläsning Rodinia (Sal 243) Mats Rundgren Fö 10: Metoder för att studera kvartär vegetations- och faunahistoria
12:15 - 14:00 GEOB24 GEOB24.1 Övning Fagus (Sal 224) Mats Rundgren Öv 4: Pollenanalys Grupp 1
14:15 - 16:00 GEOB24 GEOB24.2 Övning Fagus (Sal 224) Mats Rundgren Öv 4: Pollenanalys Grupp 2
v 40 Må 2019-09-30 v 40
10:15 - 11:00 GEOB24 Seminarium Rodinia (Sal 243) Mats Rundgren Sem 3: McLachlan (2007)
Hämta nästa sida