Tid Kurs Aktivitet Lokal, Platskommentar Lärare, Externa lärare Titel, Publik kommentar, URL
v 45 Mån 2020-11-02 v 45
09:00 - 10:30 BIOR49 Distansundervisning pga. covid-19, Introduktion, Obligatoriskt Marita Cohn Zoom. Introduction, compulsory
11:00 - 12:30 BIOR49 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Marita Cohn Zoom. Genetic brush up
  Tis 2020-11-03
09:00 - 10:30 BIOR49 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Marita Cohn Zoom. Gene technology 1: brush up
11:00 - 12:30 BIOR49 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Marita Cohn Zoom.Gene technology 2: expression vectors
  Ons 2020-11-04
09:00 - 10:30 BIOR49 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning, Obligatoriskt Marita Cohn Zoom. Introduction to Bioinformatics; Mandatory!
11:00 - 11:30 BIOR49 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning, Obligatoriskt Marita Cohn Zoom. Gene expression; introduction mandatory group studies; compulsory
13:00 - 14:30 BIOR49 Grupparbete, Obligatoriskt Liganden (D202), Receptorn (D205), Retina (D227), Thymus (D222) Humberto Itriago, Marita Cohn Gene expression; mandatory group studies
14:30 - 18:00 BIOR49 Självstudier Group studies (self studies and in your groups).
  Tors 2020-11-05
10:00 - 11:30 BIOR49 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Marita Cohn Zoom. Gene techn. 3: Identification & characterization of genes I
12:30 - 18:00 BIOR49 Självstudier Group studies and preparation for written test (self studies).
  Fre 2020-11-06
09:00 - 18:00 BIOR49 Självstudier Group studies and preparation for written test (self studies).
v 46 Mån 2020-11-09 v 46
09:00 - 10:30 BIOR49 Dugga, Obligatoriskt Cerebrum höger (D215b), Cerebrum vänster (D215a), Receptorn (D205) Humberto Itriago, Marita Cohn Written test /Dugga (mandatory!)
10:30 - 12:30 BIOR49 Självstudier Group studies (self studies and in your groups).
13:00 - 14:30 BIOR49 Grupparbete, Obligatoriskt Cerebrum höger (D215b), Cerebrum vänster (D215a) Humberto Itriago, Marita Cohn Gene expression 1, grp A, B
13:30 - 15:00 BIOR49 Grupparbete, Obligatoriskt Liganden (D202), Retina (D227) Humberto Itriago, Marita Cohn Gene expression 1, grp C, D
14:30 - 18:00 BIOR49 Självstudier Group studies (self studies and in your groups).
  Tis 2020-11-10
09:00 - 10:30 BIOR49 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Allan Rasmusson Zoom. Nuclear DNA: classes and organization
10:45 - 12:15 BIOR49 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Marita Cohn Zoom. Mobile genetic elements I
13:00 - 18:00 BIOR49 Självstudier Group studies (self studies and in your groups).
  Ons 2020-11-11
09:00 - 10:30 BIOR49 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Marita Cohn Zoom. Mobile genetic elements II
10:45 - 12:15 BIOR49 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Allan Rasmusson Zoom. Genetics of organelles I
13:00 - 18:00 BIOR49 Självstudier Group studies
  Tors 2020-11-12
09:00 - 10:30 BIOR49 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Bengt Hansson Zoom. Comparative genomics
10:30 - 12:00 BIOR49 Självstudier Group studies
13:00 - 14:30 BIOR49 Grupparbete, Obligatoriskt Cerebrum höger (D215b), Cerebrum vänster (D215a) Humberto Itriago, Marita Cohn Gene expression 2, grp A, B
13:30 - 15:00 BIOR49 Grupparbete, Obligatoriskt Liganden (D202), Retina (D227) Humberto Itriago, Marita Cohn Gene expression 2, grp C, D
15:00 - 18:00 BIOR49 Självstudier Group studies
  Fre 2020-11-13
09:00 - 10:30 BIOR49 Självstudier Group studies
10:30 - 12:00 BIOR49 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Marita Cohn Zoom. Gene techn. 4: Identification & characterization of genes II
13:00 - 18:00 BIOR49 Självstudier Group studies
v 47 Mån 2020-11-16 v 47
09:00 - 12:00 BIOR49 Självstudier Group studies
13:00 - 14:30 BIOR49 Grupparbete, Obligatoriskt Receptorn (D205), Thymus (D222) Humberto Itriago, Marita Cohn Gene expression 3, grp A, B
13:30 - 15:00 BIOR49 Grupparbete, Obligatoriskt Liganden (D202), Retina (D227) Humberto Itriago, Marita Cohn Gene expression 3, grp C, D
15:00 - 18:00 BIOR49 Självstudier Group studies
  Tis 2020-11-17
09:00 - 10:30 BIOR49 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Allan Rasmusson Zoom. Genetics of organelles II
10:45 - 12:15 BIOR49 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Marita Cohn Zoom. Gene techn. 5: Identification & characterization of genes III
13:00 - 18:00 BIOR49 Självstudier Group studies
  Ons 2020-11-18
09:30 - 12:00 BIOR49 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning, Obligatoriskt Marita Cohn Zoom. Lab: Theory and background for the lab (mandatory!)
13:00 - 18:00 BIOR49 Självstudier Group studies
  Tors 2020-11-19
09:00 - 10:30 BIOR49 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Marita Cohn Zoom. Chromosome function: Mitosis and meiosis