Tid Kurs Aktivitet Lokal, Platskommentar Lärare, Externa lärare Titel, Publik kommentar, URL
v 4 Mån 2020-01-20 v 4
09:15 - 11:00 MOBA03 Introduktion, Obligatoriskt Hörsal (A213) Allan Rasmusson Introduktion
11:15 - 12:00 MOBA03 Obligatoriskt, Övning KC:R, KC:W-Y Allan Rasmusson Planering
13:15 - 15:00 MOBA03 Föreläsning KC:H-I Urban Johanson Genomorganisation
  Tis 2020-01-21
09:15 - 11:00 MOBA03 Föreläsning Hörsal (A213) Allan Rasmusson Transformationsmetoder
11:15 - 12:00 MOBA03 Föreläsning, Obligatoriskt Hörsal (A213) Urban Johanson Transformationslab: introduktion
13:00 - 14:30 MOBA03 Laboration, Obligatoriskt Lab-Cellen (A268) Balder Werin, Camille Garcia Transformationslab: dag 1 (Avd 1)
15:00 - 16:30 MOBA03 Laboration, Obligatoriskt Lab-Cellen (A268) Balder Werin, Camille Garcia Transformationslab: dag 1 (Avd 2)
  Ons 2020-01-22
10:15 - 12:00 MOBA03 Föreläsning KC:F Urban Johanson Genreglering I
13:15 - 14:00 MOBA03 Föreläsning, Obligatoriskt KC:F Urban Johanson Plagiat - en snodd titel
  Tors 2020-01-23
09:15 - 12:00 MOBA03 Obligatoriskt, Övning KC:L, KC:W-Y Genomorganisation, transformation, genreglering I
13:00 - 14:30 MOBA03 Information Information om utbytesstudier (på svenska) Ej del av denna kurs. Tina Ledje. Lokal: Receptorn (D205) i biologihuset.
  Fre 2020-01-24
09:00 - 10:00 MOBA03 Frågestund Green Room (A261b) Allan Rasmusson, Urban Johanson Genomorganisation, transformation, genreglering I
10:15 - 12:00 MOBA03 Föreläsning Green Room (A261b) Allan Rasmusson Genreglering II
v 5 Mån 2020-01-27 v 5
09:15 - 12:00 MOBA03 Föreläsning Hörsal (A213) Allan Rasmusson Organellbiogenes
  Tis 2020-01-28
09:15 - 12:00 MOBA03 Obligatoriskt, Övning KC:N, KC:W-Y Genreglering II, Organellbiogenes
  Ons 2020-01-29
09:00 - 10:00 MOBA03 Frågestund Hörsal (A213) Allan Rasmusson Genreglering II, Organellbiogenes
10:15 - 12:00 MOBA03 Föreläsning Hörsal (A213) Allan Rasmusson Energiomsättning
13:00 - 16:00 MOBA03 Laboration, Obligatoriskt Lab-Cellen (A268) Balder Werin, Camille Garcia Transformationslab: dag 2. (Avd 1) Lokaler: A268 och Datasal
  Tors 2020-01-30
10:15 - 12:00 MOBA03 Föreläsning Hörsal (A213) Carin Jarl-Sunesson Cellcykeln
13:00 - 16:00 MOBA03 Laboration, Obligatoriskt Lab-Cellen (A268) Balder Werin, Camille Garcia Transformationslab: dag 2. (Avd 2) Lokaler: A268 och Datasal
  Fre 2020-01-31
10:15 - 11:00 MOBA03 Föreläsning Hörsal (A213) Allan Rasmusson Celldöd och apoptos
11:15 - 12:00 MOBA03 Föreläsning, Obligatoriskt Hörsal (A213) Allan Rasmusson Genexpressionslab: introduktion
v 6 Mån 2020-02-03 v 6
09:00 - 17:00 MOBA03 Laboration, Obligatoriskt Lab-Cellen (A268) David Stuart, Huy Cuong Tran, Mengshu Hao Genexpressionslab: (Avd 1)
  Tis 2020-02-04
09:00 - 17:00 MOBA03 Laboration, Obligatoriskt Lab-Cellen (A268) David Stuart, Huy Cuong Tran Genexpressionslab: (Avd 2)
  Ons 2020-02-05
13:15 - 15:00 MOBA03 Föreläsning KC:F Henrik Stålbrand Fotosyntes
16:45 - 17:00 MOBA03 Inlämning, Laboration, Obligatoriskt Transformationslab: Inlämning bioinformatikövning. E-post
  Tors 2020-02-06
09:15 - 12:00 MOBA03 Obligatoriskt, Övning KC:U, KC:W-Y Cellcykel, apoptos, energi, fotosyntes
  Fre 2020-02-07
10:00 - 11:00 MOBA03 Frågestund Hörsal (A213) Allan Rasmusson, Carin Jarl-Sunesson, Henrik Stålbrand Cellcykel, apoptos, energi, fotosyntes
11:15 - 12:00 MOBA03 Föreläsning, Obligatoriskt Hörsal (A213) Torbjörn Säll Genexpressionslab: introduktion till jämförelse av medelvärde med t-test
13:00 - 15:00 MOBA03 Obligatoriskt, Seminarium Green Room (A261b) Allan Rasmusson Genexpressionslab: Genomgång av resultat
v 7 Mån 2020-02-10 v 7
09:00 - 16:30 MOBA03 Inläsning Inläsning
  Tis 2020-02-11
08:30 - 09:45 MOBA03 Dugga KC:H-I Dugga
10:15 - 12:00 MOBA03 Föreläsning KC:F Urban Johanson Cellsignalering I
13:00 - 17:00 MOBA03 Laboration, Obligatoriskt Lab-Cellen (A268) Balder Werin, Camille Garcia Transformationslab: dag 3 (Avd1)
  Ons 2020-02-12
10:15 - 12:00 MOBA03 Föreläsning KC:F Urban Johanson Cellsignalering II
13:00 - 17:00 MOBA03 Laboration, Obligatoriskt Lab-Cellen (A268) Balder Werin, Camille Garcia Transformationslab: dag 3 (Avd 2)
  Tors 2020-02-13
10:15 - 12:00 MOBA03 Föreläsning Green Room (A261b) Per Fredrik Johansson Cell junctions
  Fre 2020-02-14
09:15 - 12:00 MOBA03 Obligatoriskt, Övning KC:H, KC:X-Y Cellsignalering I+II, Cell Junctions
14:00 - 15:00 MOBA03 Föreläsning KC:F Per Fredrik Johansson, Urban Johanson Cellsignalering I+II, Cell Junctions
16:45 - 17:00 MOBA03 Inlämning, Laboration, Obligatoriskt L, Genexpressionslab: Inlämning Labrapport. Live@lund