Tid Kurs Aktivitet Lokal, Platskommentar Lärare, Externa lärare Titel, Publik kommentar, URL
v 13 Tis 2020-03-24 v 13
13:00 - 15:00 BIOB11 Introduktion, Obligatoriskt Hörsal Röda rummet Anders Nilsson, Jörgen Ripa Obligatoriskt upprop, introduktion
  Ons 2020-03-25
09:00 - 12:00 BIOB11 Föreläsning Heden (G110) Anders Nilsson Kap 2, 10. Deskriptiv statistik
13:00 - 16:00 BIOB11 Laboration, Obligatoriskt Heden (G110) Anders Nilsson, Jörgen Ripa Introduktion till SPSS, deskriptiv statistik
  Tors 2020-03-26
09:00 - 12:00 BIOB11 Föreläsning Hörsal Blå hallen Anders Nilsson Kap. 1, 4. Introduktion till vetenskaplig metod och test
  Fre 2020-03-27
09:00 - 16:00 BIOB11 Laboration, Obligatoriskt Ängen (G111) Anders Nilsson, Jörgen Ripa t-test: design, datahantering, analys
v 14 Mån 2020-03-30 v 14
09:30 - 12:00 BIOB11 Föreläsning Mossen Väster (B140), Mossen Öster (B141) Per Lundberg Biologins födelse
  Tis 2020-03-31
09:00 - 12:00 BIOB11 Föreläsning Mossen Väster (B140), Mossen Öster (B141) Anders Nilsson Kap 1. Den vetenskapliga metoden
  Ons 2020-04-01
10:00 - 12:00 BIOB11 Föreläsning Ängen (G111) Jörgen Ripa Sannolikhetslära
13:00 - 16:00 BIOB11 Laboration, Obligatoriskt Ängen (G111) Anders Nilsson, Jörgen Ripa Sannolikhetslära
  Tors 2020-04-02
09:00 - 12:00 BIOB11 Inläsning Inläsning Kap. 3-7, valfri plats
  Fre 2020-04-03
09:00 - 12:00 BIOB11 Föreläsning Ängen (G111) Anders Nilsson Kap. 4. En- och tvågruppstester
13:00 - 16:00 BIOB11 Laboration, Obligatoriskt Ängen (G111) Anders Nilsson, Jörgen Ripa En- och tvågruppstester
v 15 Mån 2020-04-06 v 15
09:00 - 12:00 BIOB11 Föreläsning Heden (G110) Anders Nilsson Kap. 5. Flergruppstester
13:00 - 16:00 BIOB11 Laboration, Obligatoriskt Heden (G110) Anders Nilsson, Jörgen Ripa Flergruppstester
  Tis 2020-04-07
09:00 - 12:00 BIOB11 Föreläsning Heden (G110) Anders Nilsson Kap. 6. Sambandsanalyser, Kap. 3. Transformera, Kap. 7 Chi2
13:00 - 16:00 BIOB11 Laboration, Obligatoriskt Heden (G110) Anders Nilsson, Jörgen Ripa Sambandsanalyser, transformera, Chi2
v 16 Tis 2020-04-14 v 16
09:00 - 16:00 BIOB11 Laboration, Obligatoriskt Ängen (G111) Anders Nilsson, Jörgen Ripa Skrivövning
  Ons 2020-04-15
09:00 - 12:00 BIOB11 Föreläsning Ängen (G111) Anders Nilsson Sammanfattande föreläsning
  Tors 2020-04-16
09:00 - 12:00 BIOB11 Inläsning Inläsning
  Fre 2020-04-17
09:00 - 14:00 BIOB11 Inläsning Inläsning
14:00 - 15:00 BIOB11 Föreläsning Heden (G110) Anders Nilsson Frivillig frågestund inför tentan
v 17 Mån 2020-04-20 v 17
09:00 - 13:00 BIOB11 Tentamen Heden (G110), Mossen Väster (B140), Mossen Öster (B141) Tentamen
  Tis 2020-04-21
09:00 - 12:00 BIOB11 Obligatoriskt, Seminarium Heden (G110) Anders Nilsson, Jörgen Ripa Tentagenomgång, R och ytterligare modeller
13:00 - 16:00 BIOB11 Obligatoriskt, Projekt Heden (G110) Jörgen Ripa, Øystein Opedal Projektarbete
  Ons 2020-04-22
09:00 - 16:00 BIOB11 Obligatoriskt, Projekt Heden (G110) Jörgen Ripa, Øystein Opedal Projektarbete
  Tors 2020-04-23
09:00 - 12:00 BIOB11 Obligatoriskt, Projekt Heden (G110) Jörgen Ripa, Øystein Opedal Projektarbete
  Fre 2020-04-24
09:00 - 16:00 BIOB11 Obligatoriskt, Projekt Mossen Väster (B140), Mossen Öster (B141) Jörgen Ripa, Øystein Opedal Projektarbete
v 18 Mån 2020-04-27 v 18
09:00 - 16:00 BIOB11 Obligatoriskt, Projekt Späckhuggaren (A182) Jörgen Ripa, Øystein Opedal Projektarbete
  Tis 2020-04-28
09:00 - 13:00 BIOB11 Obligatoriskt, Projekt Hörsal Röda rummet Anders Nilsson, Jörgen Ripa, Øystein Opedal Projektarbete, redovisning
v 20 Tors 2020-05-14 v 20
13:00 - 17:00 BIOB11 Omtentamen Ängen (G111) Omtentamen