Tid Kurs Aktivitet Lokal, Platskommentar Lärare, Externa lärare Titel, Publik kommentar, URL
v 4 Mån 2020-01-20 v 4
10:00 - 12:00 BIOR52 Introduktion, Obligatoriskt Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Olof Berglund Introduction, Compulsory!
  Tis 2020-01-21
09:15 - 12:00 BIOR52 Föreläsning Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Olof Berglund Environmental Risk Assessments I
  Ons 2020-01-22
09:15 - 12:00 BIOR52 Föreläsning Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Olof Berglund Environmental Risk Assessments II
  Tors 2020-01-23
09:15 - 12:00 BIOR52 Föreläsning Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Olof Regnéll Heavy Metals
13:00 - 14:30 BIOR52 Information Information om utbytesstudier (på svenska). Tina Ledje. Lokal: Receptorn (D205) i biologihuset.
  Fre 2020-01-24
09:15 - 15:00 BIOR52 Laboration, Obligatoriskt Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Olof Berglund Probabilistic ERA I
v 5 Mån 2020-01-27 v 5
09:15 - 12:00 BIOR52 Föreläsning Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Pardis Pirzadeh Environmental Monitoring under the Water Framework Directive
  Tis 2020-01-28
09:15 - 12:00 BIOR52 Obligatoriskt, Seminarium Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Olof Berglund Introduction to Applied Literature Projects (ALP)
  Ons 2020-01-29
09:15 - 15:00 BIOR52 Laboration, Obligatoriskt Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Olof Berglund Probabilistic ERA II
  Tors 2020-01-30
09:15 - 12:00 BIOR52 Föreläsning Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Ullrika Sahlin Communicating uncertainty in riskassessments (US)
13:00 - 15:00 BIOR52 Information Information about Master´s degree projects. Compulsary for Master´s programme students in Biology. Location: heden. Ecology building
  Fre 2020-01-31
09:15 - 15:00 BIOR52 Laboration, Obligatoriskt Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Olof Berglund Species Sensitivity Distributions (SSDs)
v 6 Mån 2020-02-03 v 6
09:15 - 12:00 BIOR52 Grupparbete Prepare Workshop Environmental Risk Assessments
  Tis 2020-02-04
09:15 - 12:00 BIOR52 Obligatoriskt, Seminarium Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Anja Ödman Literature search
13:15 - 16:00 BIOR52 Obligatoriskt, Seminarium Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Olof Berglund Workshop Environmental Risk Assessments
  Ons 2020-02-05
09:15 - 16:00 BIOR52 Projekt Project Work
  Tors 2020-02-06
09:15 - 12:00 BIOR52 Seminarium Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Olof Berglund Nanosafety
  Fre 2020-02-07
09:00 - 16:00 BIOR52 Projekt Hand-in Outline of Applied Literature Project 16:00
v 7 Mån 2020-02-10 v 7
09:00 - 16:00 BIOR52 Projekt Prepare reviews of APL Outlines
  Tis 2020-02-11
09:00 - 12:00 BIOR52 Projekt Hand-in review of APL Outlines 12.00
  Ons 2020-02-12
09:00 - 16:00 BIOR52 Projekt Project work
  Tors 2020-02-13
09:15 - 16:00 BIOR52 Obligatoriskt, Seminarium Krypt - Masklaven (T105a), Krypt - Renlaven (T108), Ris - Hjortronet (T104), Ris - Kråkbäret (T107), Ris - Lingonet (T105), Ris - Ripbäret (T106) Olof Berglund Flipped classroom Workshop on Applied Literature Projects
  Fre 2020-02-14
09:15 - 12:00 BIOR52 Obligatoriskt, Seminarium Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Olof Berglund Microplastics
v 8 Mån 2020-02-17 v 8
09:00 - 12:00 BIOR52 Obligatoriskt, Studiebesök BT Kemi Remediation Teckomatorp
  Tis 2020-02-18
09:15 - 12:00 BIOR52 Obligatoriskt, Studiebesök SWECO Malmö
  Ons 2020-02-19
09:15 - 12:00 BIOR52 Obligatoriskt, Seminarium Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Olof Berglund Consultation ERA
  Tors 2020-02-20
09:15 - 12:00 BIOR52 Obligatoriskt, Seminarium Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Olof Berglund Biomarkers
  Fre 2020-02-21
09:00 - 12:00 BIOR52 Projekt Project work
v 9 Mån 2020-02-24 v 9
09:15 - 12:00 BIOR52 Obligatoriskt, Studiebesök Länsstyrelsen Malmö
  Tis 2020-02-25
09:15 - 16:00 BIOR52 Obligatoriskt, Seminarium Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Olof Berglund Workshop Applied Literature Projects
  Ons 2020-02-26
09:15 - 12:00 BIOR52 Obligatoriskt, Projekt Update Literature search
  Tors 2020-02-27
09:15 - 12:00 BIOR52 Föreläsning Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Olof Berglund Presentation technique: reports
  Fre 2020-02-28
09:00 - 12:00 BIOR52 Projekt Hand-in titles of ALPs (12:00)
v 10 Mån 2020-03-02 v 10
09:15 - 12:00 BIOR52 Obligatoriskt, Seminarium Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Olof Berglund Consultation ERA
  Tis 2020-03-03
09:00 - 16:00 BIOR52 Projekt Project Work
  Ons 2020-03-04
09:00 - 16:00 BIOR52 Projekt Project Work
  Tors 2020-03-05
09:00 - 12:00 BIOR52 Projekt Project Work
  Fre 2020-03-06
09:15 - 12:00 BIOR52 Föreläsning Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Olof Berglund Presentation technique: posters
v 11 Mån 2020-03-09 v 11
09:00 - 16:00 BIOR52 Projekt Project Work
  Tis 2020-03-10
09:00 - 16:00 BIOR52 Projekt Project Work