Tid Kurs Aktivitet Lärare, Externa lärare Titel, Publik kommentar, URL
v 4 Mån 2020-01-20 v 4
09:00 - 10:00 BIOB10 Obligatoriskt, Upprop Nils Cronberg Introduktion Obligatoriskt
10:00 - 12:00 BIOB10 Föreläsning Nils Cronberg Protister vs cyanobakterier vs cp evolution
13:00 - 14:30 BIOB10 Laboration, Obligatoriskt Groa Valgerdur Ingimundardottir, Pierre Tichit Mikroskopering och demonstration. Avd 1
14:30 - 16:00 BIOB10 Laboration, Obligatoriskt Groa Valgerdur Ingimundardottir, Pierre Tichit Mikroskopering och demonstration. Avd 2
  Tis 2020-01-21
10:00 - 12:00 BIOB10 Föreläsning Marcus Stensmyr Porifera – Cnidaria – Ctenophora (Kap. 6, 7, 8)
13:00 - 15:00 BIOB10 Föreläsning Marcus Stensmyr Lophotrochozoa: Mollusca, och andra (Kap. 10)
  Ons 2020-01-22
08:30 - 10:00 BIOB10 Obligatoriskt, Studiebesök Visning av Muséet. Arkivcentrum Syd
10:15 - 12:15 BIOB10 Föreläsning, Obligatoriskt Marcus Stensmyr Lophotrochozoa: Platyhelminthes, Annelida (Kap. 9+11). Lokal: Arkivcentrum Syd
13:00 - 16:00 BIOB10 Laboration, Obligatoriskt Ann-Kathrin Ziegler, Linus Hedh, Pierre Tichit LAB Svampdjur – nässeldjur – annelida (Grupp 1+2). Arkivcentrum Syd
  Tors 2020-01-23
09:00 - 11:00 BIOB10 Föreläsning Marcus Stensmyr Lophotrochozoa: Mollusca, och andra (Kap. 10)
11:15 - 13:15 BIOB10 Laboration, Obligatoriskt Atticus Pinzon-Rodriguez, Pierre Tichit Grupp 1: LAB Dissektion daggmask
13:00 - 14:30 BIOB10 Information Information om utbytesstudier (på svenska). Tina Ledje. Lokal: Receptorn (D205) i biologihuset.
14:00 - 16:00 BIOB10 Laboration, Obligatoriskt Atticus Pinzon-Rodriguez, Linus Hedh Grupp 2: LAB Dissektion daggmask
  Fre 2020-01-24
09:00 - 11:00 BIOB10 Föreläsning Marcus Stensmyr Ecdysozoa: Nematoda, Arthropoda 1 (Kap. 12+13)
11:15 - 13:15 BIOB10 Laboration, Obligatoriskt Atticus Pinzon-Rodriguez, Pierre Tichit Grupp 2: LAB Dissektion bläckfisk
14:00 - 16:00 BIOB10 Laboration, Obligatoriskt Atticus Pinzon-Rodriguez, Linus Hedh Grupp 1: LAB Dissektion bläckfisk
v 5 Mån 2020-01-27 v 5
09:00 - 11:00 BIOB10 Föreläsning Marcus Stensmyr Ecdysozoa: Arthropoda 2 (Kap. 13)
11:15 - 13:15 BIOB10 Laboration, Obligatoriskt Atticus Pinzon-Rodriguez, Pierre Tichit Grupp 1: LAB Arthropoder I
14:00 - 16:00 BIOB10 Laboration, Obligatoriskt Atticus Pinzon-Rodriguez, Pierre Tichit Grupp 2: LAB Arthropoder I
  Tis 2020-01-28
09:00 - 11:00 BIOB10 Föreläsning Marcus Stensmyr Deuterostomier: Echinodermata – Hemichordata (Kap. 14)
11:15 - 13:15 BIOB10 Laboration, Obligatoriskt Ann-Kathrin Ziegler, Pierre Tichit Grupp 2: LAB Arthropoder II
14:00 - 16:00 BIOB10 Laboration, Obligatoriskt Ann-Kathrin Ziegler, Pierre Tichit Grupp 1: LAB Arthropoder II
  Ons 2020-01-29
09:00 - 11:00 BIOB10 Föreläsning, Obligatoriskt Marcus Stensmyr Sammanfattning invertebratsystematik
11:15 - 13:15 BIOB10 Laboration, Obligatoriskt Atticus Pinzon-Rodriguez, Linus Hedh Grupp 1: LAB Dissektion kackerlacka + Deuterostomia 1
14:00 - 16:00 BIOB10 Laboration, Obligatoriskt Ann-Kathrin Ziegler, Linus Hedh Grupp 2: LAB Dissektion kackerlacka + Deuterostomia 1
  Tors 2020-01-30
10:00 - 12:00 BIOB10 Föreläsning Rachel Muheim Chordata (Kap. 15)
  Fre 2020-01-31
10:00 - 12:00 BIOB10 Föreläsning Rachel Muheim Fiskar (Kap. 16)
13:00 - 15:00 BIOB10 Gruppundervisn seminarium, Obligatoriskt Ann-Kathrin Ziegler, Linus Hedh SEMINAR 1:”Your inner Fish” (Grupp 1+2)
v 6 Mån 2020-02-03 v 6
09:00 - 12:00 BIOB10 Föreläsning Rachel Muheim Groddjur och Kräldjur (Kap. 17+18)
13:00 - 15:00 BIOB10 Gruppundervisn seminarium, Obligatoriskt Atticus Pinzon-Rodriguez, Linus Hedh SEMINAR 2:”Your inner Reptile” (Grupp 1+2)
  Tis 2020-02-04
10:00 - 12:00 BIOB10 Föreläsning Rachel Muheim Fåglar (Kap. 19)
13:00 - 15:00 BIOB10 Gruppundervisn seminarium, Obligatoriskt Linus Hedh, Pierre Tichit SEMINAR 3:”Your inner Monkey” (Grupp 1+2)
  Ons 2020-02-05
10:00 - 12:00 BIOB10 Föreläsning Rachel Muheim Däggdjur (Kap. 20)
13:00 - 16:00 BIOB10 Laboration, Obligatoriskt Ann-Kathrin Ziegler, Atticus Pinzon-Rodriguez Grupp 1: LAB Deuterostomia 2: Kranier
  Tors 2020-02-06
09:00 - 12:00 BIOB10 Laboration, Obligatoriskt Ann-Kathrin Ziegler, Atticus Pinzon-Rodriguez Grupp 2: LAB Deuterostomia 2: Kranier
  Fre 2020-02-07
08:30 - 10:30 BIOB10 Föreläsning Nils Cronberg Svampar 1 evolution, basala fyla (F)
11:00 - 12:30 BIOB10 Laboration, Obligatoriskt Groa Valgerdur Ingimundardottir Mikroskopering och demonstration. avd. 2
13:00 - 14:30 BIOB10 Laboration, Obligatoriskt Groa Valgerdur Ingimundardottir Mikroskopering och demonstration. avd. 1
v 7 Mån 2020-02-10 v 7
08:30 - 10:30 BIOB10 Föreläsning Nils Cronberg Svampar 2 Ascomycota/ Basidiomycota
11:00 - 12:30 BIOB10 Laboration, Obligatoriskt Groa Valgerdur Ingimundardottir Mikroskopering och demonstration. avd. 1