Tid Kurs Aktivitet Lokal, Platskommentar Lärare, Externa lärare Titel, Publik kommentar, URL
v 13 Tis 2020-03-24 v 13
09:00 - 10:30 BIOR51 Introduktion, Obligatoriskt Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Anders Hedenström Introduction, Compulsory!
11:00 - 12:00 BIOR51 Föreläsning Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Anders Hedenström Ornithology: An Introduction
13:00 - 14:30 BIOR51 Föreläsning Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Anders Hedenström Bird identification: principles & literature
14:30 - 16:00 BIOR51 Självstudier own study chapter 1-2
  Ons 2020-03-25
09:00 - 10:30 BIOR51 Föreläsning Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Anders Hedenström Flight of birds
11:00 - 12:00 BIOR51 Föreläsning Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Anders Hedenström Foraging in birds
13:15 - 14:30 BIOR51 Föreläsning Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Staffan Bensch How old are bird species
  Tors 2020-03-26
09:00 - 10:15 BIOR51 Laboration Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Anders Hedenström, Linus Hedh Identification I (Group 1: bird skins). Identification I (Group 2: identification)
10:45 - 12:00 BIOR51 Laboration Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Anders Hedenström, Linus Hedh Identification I (Group 2: bird skins). Identification I (Group 1: identification)
  Fre 2020-03-27
08:00 - 13:00 BIOR51 Exkursion, Obligatoriskt Kristaps Sokolovskis, Linus Hedh Exc 1. Linnebjer, censusing, nest boxes
v 14 Mån 2020-03-30 v 14
09:00 - 12:00 BIOR51 Föreläsning Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Arne Hegemann Mating systems
13:00 - 15:00 BIOR51 Föreläsning Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Per Henningsson Bird songs and calls
  Tis 2020-03-31
10:00 - 12:00 BIOR51 Föreläsning Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Thomas Alerstam Bird migration
  Ons 2020-04-01
09:00 - 10:15 BIOR51 Laboration Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Anders Hedenström Identification practice IIa
10:45 - 12:00 BIOR51 Laboration Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Anders Hedenström Identification practice IIb
13:00 - 16:00 BIOR51 Självstudier Articel seminar 1 (own reading for seminar 2 April)
  Tors 2020-04-02
09:00 - 12:00 BIOR51 Obligatoriskt, Seminarium Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131), Ris - Ripbäret (T106) Anders Hedenström, Arne Hegemann, Per Henningsson Article seminar 1
  Fre 2020-04-03
08:00 - 13:00 BIOR51 Exkursion, Obligatoriskt Kristaps Sokolovskis, Linus Hedh Exc 2. Linnebjer, censusing, nest boxes; ringing
14:00 - 15:00 BIOR51 Obligatoriskt, Tentamen Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Anders Hedenström Identification exam
v 15 Mån 2020-04-06 v 15
09:00 - 16:00 BIOR51 Självstudier Article seminar 2 (own reading for seminar 14 April)
  Tis 2020-04-07
09:00 - 16:00 BIOR51 Självstudier own studies, book chapters
  Ons 2020-04-08
09:00 - 16:00 BIOR51 Självstudier own studies, book chapters
v 16 Tis 2020-04-14 v 16
09:00 - 10:30 BIOR51 Föreläsning Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Åke Lindström Bird monitoring
11:00 - 12:15 BIOR51 Föreläsning Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Åke Lindström Bird conservation
  Ons 2020-04-15
09:00 - 10:00 BIOR51 Föreläsning Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Susanne Åkesson Sensory ecology
10:30 - 12:00 BIOR51 Föreläsning Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Susanne Åkesson Orientation & Navigation
13:00 - 14:30 BIOR51 Föreläsning Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Fredrik Haas Bird censusing
  Tors 2020-04-16
09:00 - 12:00 BIOR51 Föreläsning Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Anders Hedenström Tracking behaviour in migrants
  Fre 2020-04-17
08:00 - 13:00 BIOR51 Exkursion, Obligatoriskt Kristaps Sokolovskis, Linus Hedh Exc 3. Linnebjer, censusing, nest boxes; ringing
13:00 - 16:00 BIOR51 Självstudier own study: chapters 3, 6, 7, 10
v 17 Mån 2020-04-20 v 17
09:00 - 12:00 BIOR51 Föreläsning Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Jan-Åke Nilsson Life history in birds
13:00 - 14:30 BIOR51 Föreläsning Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Staffan Bensch Long-term study: genetics of migration in w warbler
  Tis 2020-04-21
09:00 - 10:00 BIOR51 Obligatoriskt, Omtentamen Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Anders Hedenström Identification re-exam
14:00 - 16:00 BIOR51 Självstudier own study: chapters 9, 15, 19
  Ons 2020-04-22
09:00 - 12:00 BIOR51 Obligatoriskt, Seminarium Krypt - Masklaven (T105a), Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Anders Hedenström, Arne Hegemann, Per Henningsson Article seminar 2
  Tors 2020-04-23
09:00 - 12:00 BIOR51 Självstudier own study: chapters 5, 16, 20, 23
  Fre 2020-04-24
08:00 - 13:00 BIOR51 Exkursion, Obligatoriskt Kristaps Sokolovskis, Linus Hedh Exc 4. Linnebjer, censusing, nest boxes; ringing
13:00 - 16:00 BIOR51 Självstudier own study: chapters 11-14
v 18 Mån 2020-04-27 v 18
09:00 - 12:00 BIOR51 Föreläsning Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Arne Hegemann Ecophysiology in birds
  Tis 2020-04-28
09:00 - 15:00 BIOR51 Laboration, Obligatoriskt Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Arne Hegemann, Dennis Hasselquist Data analysis: nest boxes