Tid
Kurs
Aktivitet
Lokal, Platskommentar
Lärare, Externa lärare
Titel, Publik kommentar, URL
v 44 Mån 2021-11-01 v 44
09:00 - 12:00 BIOC05 Introduktion, Obligatoriskt, Upprop Heden (G110) Tina D'hertefeldt, Åke Lindström Introduktion, Vad är Naturvård, Intro till Naturreservatsprojektet
  Tis 2021-11-02
09:00 - 12:00 BIOC05 Föreläsning Heden (G110) Urban Emanuelsson Kulturlandskapets utveckling i Sverige
  Ons 2021-11-03
09:00 - 10:30 BIOC05 Föreläsning Heden (G110) Karl-Johan Pålsson Reservat och skötselplaner
10:30 - 16:00 BIOC05 Självstudier Förberedelser Naturreservatsprojektet + kap. 2-3 i Niklasson och Nilsson 2005.
16:30 - 18:00 BIOC05 Distans, Information Biologer i utbildning och arbete, Information (på svenska) om akademisk karriär för biologer och molekylärbiologer Zoom meeting: https://lu-se.zoom.us/j/68613220036
  Tors 2021-11-04
09:00 - 12:00 BIOC05 Föreläsning Heden (G110) Åke Lindström Svenskt skogsbruk - en översikt
  Fre 2021-11-05
08:30 - 16:00 BIOC05 Exkursion, Obligatoriskt Naturreservatsprojektet: Egen exkursion, bearbetning och inlämning
v 45 Mån 2021-11-08 v 45
08:30 - 17:00 BIOC05 Exkursion, Obligatoriskt Åke Lindström, Markus Abrahamsson, Ingvar Nilsson SKOGSBRUKSEXKURSION
  Tis 2021-11-09
08:30 - 17:00 BIOC05 Exkursion, Obligatoriskt Åke Lindström, Anders Rosell SKOGSBRUKSEXKURSION
  Ons 2021-11-10
08:30 - 17:00 BIOC05 Exkursion, Obligatoriskt Åke Lindström, Elisabeth Arvidsson, Madeleine Norström SKOGSBRUKSEXKURSION
  Tors 2021-11-11
09:00 - 12:00 BIOC05 Självstudier Förberedelser Naturreservatsprojektet
  Fre 2021-11-12
08:30 - 16:00 BIOC05 Exkursion, Obligatoriskt Tina D'hertefeldt, Åke Lindström Exkursion Naturreservat
v 46 Mån 2021-11-15 v 46
09:00 - 12:00 BIOC05 Föreläsning Heden (G110) Fredrik Widemo Jaktlagstiftning, viltförvaltning & jakt
  Tis 2021-11-16
09:00 - 09:45 BIOC05 Föreläsning Hörsal Röda rummet Åke Lindström Skogsbruk och fåglar
10:00 - 12:00 BIOC05 Föreläsning Hörsal Röda rummet Matts Lindbladh Skogsbruk och naturvård i ett sydsvenskt perspektiv
13:00 - 14:30 BIOC05 Föreläsning, Obligatoriskt Hörsal Röda rummet Åke Lindström Intro till kommunplaneprojektet
  Ons 2021-11-17
09:00 - 10:30 BIOC05 Föreläsning Heden (G110) Richard Ottvall Vindkraft och naturvård
10:30 - 12:00 BIOC05 Föreläsning Heden (G110) Nils Cronberg Mossor, lavar och svampar i naturvården
  Tors 2021-11-18
09:00 - 16:00 BIOC05 Obligatoriskt, Seminarium Krypt - Masklaven (T105a), Krypt - Renlaven (T108), Ris - Hjortronet (T104), Ris - Kråkbäret (T107), Ris - Lingonet (T105), Ris - Ripbäret (T106) Åke Lindström Seminarietenta skogsbruk
09:00 - 09:15 BIOC05 Seminarium Hörsal Röda rummet Åke Lindström
  Lör 2021-11-20
07:15 - 22:00 BIOC05 Konferens Tina D'hertefeldt, Åke Lindström Konferens Biologisk Mångfald - Tyringe (övernattning)
  Sön 2021-11-21
09:00 - 17:00 BIOC05 Konferens Tina D'hertefeldt, Åke Lindström Konferens Biologisk Mångfald - Tyringe
v 47 Tis 2021-11-23 v 47
09:00 - 12:00 BIOC05 Föreläsning Heden (G110) Tina D'hertefeldt Introduktion till svenskt jordbruk
  Ons 2021-11-24
09:00 - 12:00 BIOC05 Föreläsning Heden (G110) Maj Rundlöf Lantbruk och naturvård I
  Tors 2021-11-25
09:00 - 12:00 BIOC05 Föreläsning Hörsal Röda rummet Tina D'hertefeldt Lantbruk och naturvård II
  Fre 2021-11-26
09:00 - 10:45 BIOC05 Föreläsning Hörsal Röda rummet Måns Bruun Stödsystem inom jordbruket
11:00 - 12:00 BIOC05 Föreläsning Hörsal Röda rummet Åke Lindström Feedback Seminarietentan
v 48 Mån 2021-11-29 v 48
09:00 - 12:00 BIOC05 Föreläsning Heden (G110) Charlott Gissén Odlingssystem och växtföljder på åkermark
  Tis 2021-11-30
08:30 - 16:00 BIOC05 Exkursion, Obligatoriskt Tina D'hertefeldt Jordbruk och naturvårdsåtgärder
  Ons 2021-12-01
09:00 - 12:00 BIOC05 Föreläsning Heden (G110) Olof Liberg Naturvårdsproblematiken runt våra stora rovdjur - en rapport från fronten
13:00 - 14:00 BIOC05 Föreläsning Hörsal Blå hallen Staffan Nilsson Artportalen - ett artinformationssystem på nätet
  Tors 2021-12-02
09:00 - 16:00 BIOC05 Projekt Kommunplaneprojektet - enskilt arbete
  Fre 2021-12-03
09:00 - 16:00 BIOC05 Projekt Kommunplaneprojektet - enskilt arbete
v 49 Mån 2021-12-06 v 49
09:00 - 09:30 BIOC05 Obligatoriskt, Seminarium Hörsal Röda rummet Åke Lindström
09:00 - 16:00 BIOC05 Obligatoriskt, Seminarium Krypt - Masklaven (T105a), Krypt - Renlaven (T108), Ris - Hjortronet (T104), Ris - Kråkbäret (T107), Ris - Lingonet (T105), Ris - Ripbäret (T106) Åke Lindström Seminarietenta kulturlandskapet
  Tis 2021-12-07
09:00 - 12:00 BIOC05 Föreläsning, Obligatoriskt Heden (G110) Karl Holmström Vill du påverka planer och verksamheter? Jobba med miljöbedömningar och MKB!
  Ons 2021-12-08
09:00 - 16:00 BIOC05 Projekt Kommunplaneprojektet - enskilt arbete
  Tors 2021-12-09
09:00 - 09:45 BIOC05 Distans, Seminarium Åke Lindström Zoom. Feedback Seminarietentan
10:00 - 12:00 BIOC05 Distans, Föreläsning Fredrik Bengtsson, Linda Hellberg Zoom. Vad gör en kommunekolog?
  Fre 2021-12-10
09:00 - 16:00 BIOC05 Projekt Kommunplaneprojektet - enskilt arbete