Tid
Kurs
Studentgrupp
Undergrupp
Delkurs
Undervisningstyp
Titel
Lokal
Platskommentar
Lärare/ansvarig
Extern lärare
Kommentar
ID
v 35 Mån 2021-08-30 v 35
08:30 - 09:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs GrpSem Introduktion Zoom, länk på Moodle Gabriela Godaly
Viktor Hamrefors
2709823
09:15 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Förel Grundläggande bakteriologi Kristian Riesbeck 2709822
13:00 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Förel Grundläggande virologi Stefan Schwartz 2709821
15:00 - 16:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Professionell utveckling Förel Introduktion farmakololgi E-föreläsning, se Moodle Margareta Reis 2709820
  Tis 2021-08-31
08:15 - 11:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Förel Parasiter Kristina Persson 2709819
11:15 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Förel Malaria och Babesia Kristina Persson 2709818
13:00 - 15:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Förel Global hälsa Anette Agardh
Benedict Oppong Asamoah
2709817
16:00 - 17:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Info Info: Vet. teori och tillämpn. Frågestund Zoom. Tillhörande Eföreläs. på Moodle Frida Eek 2709816
  Ons 2021-09-01
10:15 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Förel Infektion Anders P Håkansson Stafylokocker och streptokocker 2709830
13:30 - 16:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 09-10 Professionell utveckling ViLAvd VIL Infektion Inf klin SUS Lund Fredrik Kahn Olof Nibell onibell@gmail.com 2709815
  Tors 2021-09-02
08:30 - 09:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-32 GBL RATs 1 Zoom, se Moodle Gabriela Godaly 2709814
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-18 GBL RATs 1 diskussion Zoom, se Moodle Gabriela Godaly 2709813
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 19-20 GBL RATs 1 diskussion Zoom, se Moodle Stefan Schwartz 2709812
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 21-22 GBL RATs 1 diskussion Zoom, se Moodle Marianne Jansson 2709811
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 23-24 GBL RATs 1 diskussion Zoom, se Moodle Angelica Palm 2709810
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 25-26 GBL RATs 1 diskussion Zoom, se Moodle Oonagh Shannon 2709809
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 27-28 GBL RATs 1 diskussion Zoom, se Moodle Joakim Esbjörnsson 2709808
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 29-30 GBL RATs 1 diskussion Zoom, se Moodle Alex Evilevitch 2709807
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 31-32 GBL RATs 1 diskussion Zoom, se Moodle Mattias Collin 2709806
10:30 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-32 GBL RATs 1 applikation Zoom, se Moodle Erik Sturegård 2709805
13:00 - 13:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-16 GBL RATs 1 Zoom, se Moodle Gabriela Godaly 2709804
13:30 - 16:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-18 Professionell utveckling ViLAvd VIL Infektion Inf klin SUS Malmö Adam Blomstergren 2709829
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-02 GBL RATs 1 diskussion Zoom, se Moodle Stefan Schwartz 2709803
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 03-04 GBL RATs 1 diskussion Zoom, se Moodle Marianne Jansson 2709802
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 05-06 GBL RATs 1 diskussion Zoom, se Moodle Gabriela Godaly 2709801
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 07-08 GBL RATs 1 diskussion Zoom, se Moodle Angelica Palm 2709800
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 09-10 GBL RATs 1 diskussion Zoom, se Moodle Oonagh Shannon 2709799
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 11-12 GBL RATs 1 diskussion Zoom, se Moodle Alex Evilevitch 2709798
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 13-14 GBL RATs 1 diskussion Zoom, se Moodle Joakim Esbjörnsson 2709797
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 15-16 GBL RATs 1 diskussion Zoom, se Moodle Mattias Collin 2709796
15:00 - 16:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-16 GBL RATs 1 applikation Zoom, se Moodle Erik Sturegård 2709795
  Fre 2021-09-03
09:15 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-16 GrpSem Infektionsepidemiologi Zoom. Länk på Moodle Erik Sturegård 2709794
09:15 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-32 GrpSem Infektionsimmunologi Zoom. Länk på Moodle Gabriela Godaly 2709793
13:00 - 15:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-16 GrpSem Infektionsimmunologi Zoom. Länk på Moodle Gabriela Godaly 2709792
13:00 - 15:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-32 GrpSem Infektionsepidemiologi Zoom. Länk på Moodle Erik Sturegård 2709791
v 36 Mån 2021-09-06 v 36
09:15 - 10:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Förel Antibiotika Jonatan Wistrand 2709790
10:15 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Förel Antibiotika Johan Tham Grundläggande mekanismer 2709789
13:00 - 15:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Förel UVI Kristian Riesbeck 2709780
  Tis 2021-09-07
10:00 - 10:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-08 GrpSem Antibiotikaseminarium Zoom. Se Moodle Linnéa Polland 2709787
10:00 - 10:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 09-16 GrpSem Antibiotikaseminarium Zoom. Se Moodle Torgny Sunnerhagen 2709785
10:00 - 10:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-24 GrpSem Antibiotikaseminarium Zoom. Se Moodle Erik Sturegård 2709784
10:00 - 10:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 25-32 GrpSem Antibiotikaseminarium Zoom. Se Moodle Johan Tham 2709786
13:00 - 16:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs GrpSem Antibiotika Zoom/E-förläsn. Se Moodle. 2709788
  Ons 2021-09-08
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Förel Svamp 2709782
10:30 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Förel STI Ylva Lindroth 2709781
13:00 - 16:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-27 Professionell utveckling GrpSem Konsultationsmetodik Genetikhusets Aula Lund Jakob Järhult
Katarina Bengtsson
Erik Sturegård 2709783
  Tors 2021-09-09
08:30 - 09:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-16 GBL RATs 2 Zoom, se Moodle Gabriela Godaly 2709779
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-02 GBL RATs 2 diskussion Zoom, se Moodle Stefan Schwartz 2709771
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 03-04 GBL RATs 2 diskussion Zoom, se Moodle Marianne Jansson 2709772
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 05-06 GBL RATs 2 diskussion Zoom, se Moodle Gabriela Godaly 2709773
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 07-08 GBL RATs 2 diskussion Zoom, se Moodle Angelica Palm 2709774
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 09-10 GBL RATs 2 diskussion Zoom, se Moodle Oonagh Shannon 2709775
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 11-12 GBL RATs 2 diskussion Zoom, se Moodle Alex Evilevitch 2709776
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 13-14 GBL RATs diskussion Zoom, se Moodle Joakim Esbjörnsson 2709777
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 15-16 GBL RATs 2 diskussion Zoom, se Moodle Mattias Collin 2709778
10:30 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-16 GBL RATs 2 applikation Zoom, se Moodle Gabriela Godaly 2709770
13:00 - 13:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-32 GBL RATs 2 Zoom, se Moodle Gabriela Godaly 2709769
13:30 - 16:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 07-08 Professionell utveckling ViLAvd VIL Infektion Inf klin SUS Malmö Petter Holmberg 2709828
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-18 GBL RATs 2 diskussion Zoom, se Moodle Gabriela Godaly 2709761
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 19-20 GBL RATs 2 diskussion Zoom, se Moodle Stefan Schwartz 2709762
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 21-22 GBL RATs 2 diskussion Zoom, se Moodle Marianne Jansson 2709763
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 23-24 GBL RATs 2 diskussion Zoom, se Moodle Angelica Palm 2709764
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 25-26 GBL RATs 2 diskussion Zoom, se Moodle Oonagh Shannon 2709765
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 27-28 GBL RATs 2 diskussion Zoom, se Moodle Joakim Esbjörnsson 2709766
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 29-30 GBL RATs 2 diskussion Zoom, se Moodle Alex Evilevitch 2709767
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 31-32 GBL RATs 2 diskussion Zoom, se Moodle Mattias Collin 2709768
15:00 - 16:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-32 GBL RATs 2 applikation Zoom, se Moodle Gabriela Godaly 2709760
  Fre 2021-09-10
08:00 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 05-16 Professionell utveckling GrpSem Klinisk undersökningsmetodik Practicum Lund KTC Andreea Ilinca
Katarina Bengtsson
Alexander Darlisson,Olof Christoffersen,Malin Matsson 2709827
v 37 Mån 2021-09-13 v 37
11:15 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Professionell utveckling Förel Att prata med barn Peik Gustafsson 2763212
13:00 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Förel Tarminfektioner Sara Karlsson Söbirk Bakterier 2763209
15:00 - 16:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Förel Tarminfektioner Stefan Schwartz Virus 2763208
  Tis 2021-09-14
09:00 - 11:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 20-24 PraktÖvnLabb Parasiter och svampar LabLäk Lund BMC, bredvid Mikrobiologen Kristina Persson
Sara Karlsson Söbirk
Sölvegatan 23, Lund 2763179
09:15 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-16 Professionell utveckling GrpSem Journalskrivning CRC 93-10-006 hela
CRC 93-10-007 hela
CRC 93-11-002 hela
CRC, Malmö Annika Rahm Andersson
Katarina Bengtsson
Viktor Hamrefors
Tobias J. Carlsson 2763210
12:00 - 14:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 28-32 PraktÖvnLabb Parasiter och svampar LabLäk Lund BMC, bredvid Mikrobiologen Kristina Persson
Sara Karlsson Söbirk
Sölvegatan 23, Lund 2763202
14:30 - 17:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 09-13 PraktÖvnLabb Parasiter och svampar LabLäk Lund BMC, bredvid Mikrobiologen Kristina Persson
Sara Karlsson Söbirk
Sölvegatan 23, Lund 2763217
  Ons 2021-09-15
08:15 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 11-16
Klinisk förberedelse-gr 28-32
Professionell utveckling GrpSem Konsultationsmetodik Genetikhusets Aula Lund Erik Sturegård
Jakob Järhult
Katarina Bengtsson
2763206
08:15 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-24 Professionell utveckling GrpSem Klinisk undersökningsmetodik Practicum Lund KTC Andreea Ilinca
Annika Rahm Andersson
Magnus Torstensson
Tobias Carlsson,Alexander Darlisson,Olof Christoffersen 2763207
09:00 - 11:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-06 PraktÖvnLabb Parasiter och svampar LabLäk Lund BMC, bredvid Mikrobiologen Kristina Persson
Sara Karlsson Söbirk
Sölvegatan 23, Lund 2763205
12:00 - 14:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 07-08
Klinisk förberedelse-gr 25-27
PraktÖvnLabb Parasiter och svampar LabLäk Lund BMC, bredvid Mikrobiologen Kristina Persson
Sara Karlsson Söbirk
Sölvegatan 23, Lund 2763204
13:00 - 16:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-02 Professionell utveckling ViLAvd VIL Infektion Inf klin SUS Lund Fredrik Kahn Oskar Olsson oskar.olsson@med.lu.se 2763203
14:30 - 17:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 14-19 PraktÖvnLabb Parasiter och svampar LabLäk Lund BMC, bredvid Mikrobiologen Kristina Persson 2797135
  Tors 2021-09-16
08:30 - 09:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-32 GBL RATs 3 Zoom, se Moodle Gabriela Godaly 2763201
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-18 GBL RATs 3 diskussion Zoom, se Moodle Gabriela Godaly 2763200
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 19-20 GBL RATs 3 diskussion Zoom, se Moodle Stefan Schwartz 2763199
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 21-22 GBL RATs 3 diskussion Zoom, se Moodle Marianne Jansson 2763198
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 23-24 GBL RATs 3 diskussion Zoom, se Moodle Angelica Palm 2763197
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 25-26 GBL RATs 3 diskussion Zoom, se Moodle Oonagh Shannon 2763196
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 27-28 GBL RATs 3 diskussion Zoom, se Moodle Joakim Esbjörnsson 2763195
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 29-30 GBL RATs 3 diskussion Zoom, se Moodle Alex Evilevitch 2763194
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 31-32 GBL RATs 3 diskussion Zoom, se Moodle Mattias Collin 2763193
10:30 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-32 GBL RATs 3 applikation Zoom, se Moodle Kristina Persson 2763192
13:00 - 13:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-16 GBL RATs 3 Zoom, se Moodle Gabriela Godaly 2763191
13:30 - 16:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 19-20 Professionell utveckling ViLAvd VIL Infektion Inf klin SUS Malmö Kristina Nätterlund 2763190
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-02 GBL RATs 3 diskussion Zoom, se Moodle Stefan Schwartz 2763189
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 03-04 GBL RATs 3 diskussion Zoom, se Moodle Marianne Jansson 2763188
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 05-06 GBL RATs 3 diskussion Zoom, se Moodle Gabriela Godaly 2763187
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 07-08 GBL RATs 3 diskussion Zoom, se Moodle Angelica Palm 2763186
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 09-10 GBL RATs 3 diskussion Zoom, se Moodle Oonagh Shannon 2763185
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 11-12 GBL RATs 3 diskussion Zoom, se Moodle Alex Evilevitch 2763184
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 13-14 GBL RATs 3 diskussion Zoom, se Moodle Joakim Esbjörnsson 2763183
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 15-16 GBL RATs 3 diskussion Zoom, se Moodle Mattias Collin 2763182
15:00 - 16:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-16 GBL RATs 3 applikation Zoom, se Moodle Kristina Persson 2763181
  Fre 2021-09-17
08:15 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-04
Klinisk förberedelse-gr 25-32
Professionell utveckling GrpSem Klinisk undersökningsmetodik Practicum Lund KTC Andreea Ilinca
Annika Pahlmblad
Katarina Bengtsson
Tobias Carlsson, Alexander Darlisson, August Näsström, Olof Christoffersen,Malin Matsson 2763218
v 38 Mån 2021-09-20 v 38
09:15 - 10:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs GrpSem Introduktion vaccin Zoom. Se Moodle. Fredrik Kahn 2763509
10:15 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 25-32 GrpSem Vaccinseminarium Zoom. Se Moodle. Fredrik Kahn 2763508
13:00 - 16:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-10 Professionell utveckling GrpSem Konsultationsmetodik Genetikhusets Aula Lund Jakob Järhult
Katarina Bengtsson
Erik Sturegård 2763512
13:00 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-24 GrpSem Vaccinseminarium Zoom. Se Moodle. Fredrik Kahn 2763507
  Tis 2021-09-21
08:30 - 11:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-32 Professionell utveckling GrpSem Journalskrivning CRC 93-10-007 hela
CRC 93-11-002 hela
CRC 93-11-003 hela
CRC, Malmö Annika Rahm Andersson
Katarina Bengtsson
Tobias J. Carlsson 2763506
13:00 - 14:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs GrpSem Luftvägsinfektioner Zoom. Se Moodle. Kristian Riesbeck 2763505
14:45 - 16:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs GrpSem Luftvägsinfektioner Zoom. Se Moodle. Stefan Schwartz 2763504
  Ons 2021-09-22
08:00 - 16:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-32 Professionell utveckling ViLVC Kolla separat schema i Moodle 2763503
  Tors 2021-09-23
08:00 - 16:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-32 Professionell utveckling ViLVC Kolla separat schema i Moodle 2868310
13:00 - 16:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 15-16 Professionell utveckling ViLAvd VIL Infektion Inf klin SUS Lund Fredrik Kahn Olof Nibell onibell@gmail.com 2763377
13:30 - 16:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 13-14 Professionell utveckling ViLAvd VIL Infektion Inf klin SUS Malmö Adam Blomstergren 2763376
  Fre 2021-09-24
08:30 - 09:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-16 GBL RATs 4 Zoom, se Moodle Gabriela Godaly 2763577
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-02 GBL RATs 4 diskussion Zoom, se Moodle Stefan Schwartz 2763576
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 03-04 GBL RATs 4 diskussion Zoom, se Moodle Marianne Jansson 2763575
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 05-06 GBL RATs 4 diskussion Zoom, se Moodle Gabriela Godaly 2763574
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 07-08 GBL RATs 4 diskussion Zoom, se Moodle Angelica Palm 2763573
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 09-10 GBL RATs 4 diskussion Zoom, se Moodle Oonagh Shannon 2763572
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 11-12 GBL RATs 4 diskussion Zoom, se Moodle Alex Evilevitch 2763571
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 13-14 GBL RATs 4 diskussion Zoom, se Moodle Joakim Esbjörnsson 2763570
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 15-16 GBL RATs 4 diskussion Zoom, se Moodle Mattias Collin 2763569
10:30 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-16 GBL RATs 4 applikation Zoom, se Moodle Stefan Schwartz 2763568
13:00 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-16 GrpSem Vaccinseminarium Zoom. Se moodle Fredrik Kahn 2763441
13:00 - 13:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-32 GBL RATs 4 Zoom, se Moodle Gabriela Godaly 2763567
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-18 GBL RATs 4 diskussion Zoom, se Moodle Gabriela Godaly 2763566
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 19-20 GBL RATs 4 diskussion Zoom, se Moodle Stefan Schwartz 2763565
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 21-22 GBL RATs 4 diskussion Zoom, se Moodle Marianne Jansson 2763564
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 23-24 GBL RATs 4 diskussion Zoom, se Moodle Angelica Palm 2763563
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 25-26 GBL RATs 4 diskussion Zoom, se Moodle Oonagh Shannon 2763562
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 27-28 GBL RATs 4 diskussion Zoom, se Moodle Joakim Esbjörnsson 2763561
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 29-30 GBL RATs 4 diskussion Zoom, se Moodle Alex Evilevitch 2763560
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 31-32 GBL RATs 4 diskussion Zoom, se Moodle Mattias Collin 2763559
15:00 - 16:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-32 GBL RATs 4 applikation Zoom, se Moodle Stefan Schwartz 2763558
v 39 Mån 2021-09-27 v 39
09:30 - 11:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Förel CNS bakterieinfektioner Kristian Riesbeck 2710366
11:15 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Förel CNS virusinfektioner Stefan Schwartz 2710365
13:00 - 14:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Professionell utveckling Förel Personlighet Anders Tingström 2710364
  Tis 2021-09-28
08:30 - 10:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-22 PraktÖvnLabb Bakteriologilaboration 1 LabLäk Lund BMC, bredvid Mikrobiologen Torgny Sunnerhagen 2710363
11:00 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 23-27 PraktÖvnLabb Bakteriologilaboration 1 LabLäk Lund BMC, bredvid Mikrobiologen Torgny Sunnerhagen 2710362
13:00 - 14:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 23-27 PraktÖvnLabb Bakteriologilaboration 1 LabLäk Lund BMC, bredvid Mikrobiologen Torgny Sunnerhagen 2710361
14:30 - 16:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 28-32 PraktÖvnLabb Bakteriologilaboration 1 LabLäk Lund BMC, bredvid Mikrobiologen Torgny Sunnerhagen 2710360
  Ons 2021-09-29
08:00 - 16:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-16 Professionell utveckling ViLVC Kolla separat schema i Moodle 2710298
08:30 - 10:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-22 PraktÖvnLabb Bakteriologilaboration 2 LabLäk Lund BMC, bredvid Mikrobiologen Torgny Sunnerhagen 2710297
11:00 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 23-27 PraktÖvnLabb Bakteriologilaboration 2 LabLäk Lund BMC, bredvid Mikrobiologen Torgny Sunnerhagen 2710296
13:00 - 16:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 21-22 Professionell utveckling ViLAvd VIL Infektion Inf klin SUS Lund Fredrik Kahn Hanna Rydén hanna.ryden@skane.se 2710294
13:00 - 14:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 23-27 PraktÖvnLabb Bakteriologilaboration 2 LabLäk Lund BMC, bredvid Mikrobiologen Torgny Sunnerhagen 2710295
14:30 - 16:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 28-32 PraktÖvnLabb Bakteriologilaboration 2 LabLäk Lund BMC, bredvid Mikrobiologen Torgny Sunnerhagen 2710293
  Tors 2021-09-30
08:00 - 16:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-16 Professionell utveckling ViLVC Kolla separat schema i Moodle 2868369
13:30 - 16:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 23-24 Professionell utveckling ViLAvd VIL Infektion Inf klin SUS Malmö Kristina Nätterlund 2710230
  Fre 2021-10-01
08:30 - 09:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-32 GBL RATs 5 Zoom, se Moodle Gabriela Godaly 2710229
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-18 GBL RATs 5 diskussion Zoom, se Moodle Gabriela Godaly 2710221
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 19-20 GBL RATs 5 diskussion Zoom, se Moodle Stefan Schwartz 2710222
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 21-22 GBL RATs 5 diskussion Zoom, se Moodle Marianne Jansson 2710223
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 23-24 GBL RATs 5 diskussion Zoom, se Moodle Angelica Palm 2710224
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 25-26 GBL RATs 5 diskussion Zoom, se Moodle Oonagh Shannon 2710225
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 27-28 GBL RATs 5 diskussion Zoom, se Moodle Joakim Esbjörnsson 2710226
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 29-30 GBL RATs 5 diskussion Zoom, se Moodle Alex Evilevitch 2710227
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 31-32 GBL RATs 5 diskussion Zoom, se Moodle Mattias Collin 2710228
10:30 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-32 GBL RATs 5 applikation Zoom, se Moodle Kristian Riesbeck 2710220
13:00 - 13:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-16 GBL RATs 5 Zoom, se Moodle Gabriela Godaly 2710219
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-02 GBL RATs 5 diskussion Zoom, se Moodle Stefan Schwartz 2710211
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 03-04 GBL RATs 5 diskussion Zoom, se Moodle Marianne Jansson 2710212
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 05-06 GBL RATs 5 diskussion Zoom, se Moodle Gabriela Godaly 2710213
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 07-08 GBL RATs 5 diskussion Zoom, se Moodle Angelica Palm 2710214
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 09-10 GBL RATs 5 diskussion Zoom, se Moodle Oonagh Shannon 2710215
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 11-12 GBL RATs 5 diskussion Zoom, se Moodle Alex Evilevitch 2710216
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 13-14 GBL RATs 5 diskussion Zoom, se Moodle Joakim Esbjörnsson 2710217
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 15-16 GBL RATs 5 diskussion Zoom, se Moodle Mattias Collin 2710218
15:00 - 16:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-16 GBL RATs 5 applikation Zoom, se Moodle Kristian Riesbeck 2710210
v 40 Mån 2021-10-04 v 40
08:15 - 10:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Förel Infektioner under graviditet.. Blenda Böttiger
Erik Sturegård
..och nyföddhetsperioden 2710209
10:15 - 11:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Förel Två spiroketer och... ...Helicobacter pylori 2710208
11:15 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Förel Människans normalflora 2710207
13:15 - 16:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-08 Professionell utveckling GrpSem Patientsäkerhet Zoom. Se Moodle Annika Rahm Andersson
Louise Wänström
2710206
13:30 - 16:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 09-16 Professionell utveckling GrpSem Psykisk status CRC 93-09-002a CRC, Malmö Josefine Robert 2710205
  Tis 2021-10-05
13:00 - 17:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-04 Professionell utveckling GrpSem Röntgen Röntgenavd, Lund Pia Sundgren
Sophia Zackrisson
Pär Bengtsson 2710524
13:00 - 16:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 25-26 Professionell utveckling ViLAvd VIL Infektion Inf klin SUS Lund Fredrik Kahn
Oskar Olsson
oskar.olsson@med.lu.se 2710201
  Ons 2021-10-06
13:30 - 16:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 27-28 Professionell utveckling ViLAvd VIL Infektion Inf klin SUS Lund Adam Blomstergren adam.blomstergren@skane.se 2710196
  Tors 2021-10-07
08:30 - 09:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-16 GBL RATs 6 Zoom, se Moodle Gabriela Godaly 2710194
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-02 GBL RATs 6 diskussion Zoom, se Moodle Stefan Schwartz 2710193
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 03-04 GBL RATs 6 diskussion Zoom, se Moodle Marianne Jansson 2710192
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 05-06 GBL RATs 6 diskussion Zoom, se Moodle Gabriela Godaly 2710191
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 07-08 GBL RATs 6 diskussion Zoom, se Moodle Angelica Palm 2710190
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 09-10 GBL RATs 6 diskussion Zoom, se Moodle Oonagh Shannon 2710189
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 11-12 GBL RATs 6 diskussion Zoom, se Moodle Alex Evilevitch 2710188
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 13-14 GBL RATs 6 diskussion Zoom, se Moodle Joakim Esbjörnsson 2710187
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 15-16 GBL RATs 6 diskussion Zoom, se Moodle Mattias Collin 2710186
10:30 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-16 GBL RATs 6 applikation Zoom, se Moodle Erik Sturegård 2710185
13:00 - 13:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-32 GBL RATs 6 Zoom, se Moodle Gabriela Godaly 2710184
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-18 GBL RATs 6 diskussion Zoom, se Moodle Gabriela Godaly 2710182
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 19-20 GBL RATs 6 diskussion Zoom, se Moodle Stefan Schwartz 2710181
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 21-22 GBL RATs 6 diskussion Zoom, se Moodle Marianne Jansson 2710180
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 23-24 GBL RATs 6 diskussion Zoom, se Moodle Angelica Palm 2710179
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 25-26 GBL RATs 6 diskussion Zoom, se Moodle Oonagh Shannon 2710178
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 27-28 GBL RATs 6 diskussion Zoom, se Moodle Joakim Esbjörnsson 2710177
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 29-30 GBL RATs 6 diskussion Zoom, se Moodle Alex Evilevitch 2710176
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 31-32 GBL RATs 6 diskussion Zoom, se Moodle Mattias Collin 2710175
15:00 - 16:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-32 GBL RATs 6 applikation Zoom, se Moodle Erik Sturegård 2710174
  Fre 2021-10-08
08:00 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-20 Professionell utveckling GrpSem Röntgen Röntgenavd. Lund Pia Sundgren
Sophia Zackrisson
Pär Bengtsson 2710173
08:30 - 11:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 09-16 Professionell utveckling GrpSem Patientsäkerhet Zoom. Se Moodle Annika Rahm Andersson
Mensura Junuzovic
2710171
09:00 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-08 Professionell utveckling GrpSem Psykisk status CRC 93-10-006 hela
CRC 93-10-007 hela
CRC, Malmö Josefine Robert 2710172
13:00 - 17:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 21-24 Professionell utveckling GrpSem Röntgen Röntgenavd, Lund Pia Sundgren
Sophia Zackrisson
Pär Bengtsson 2710170
v 41 Mån 2021-10-11 v 41
09:15 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Förel Hepatit Zoom, se Moodle Gülsen Özkaya Sahin 2710529
13:00 - 16:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs GrpSem Global hälsa Zoom. Se moodle Anette Agardh 2710528
  Tis 2021-10-12
08:00 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 25-28 Professionell utveckling GrpSem Röntgen Röntgenavd, Lund Pia Sundgren
Sophia Zackrisson
Pär Bengtsson 2710527
08:30 - 10:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-06 PraktÖvnLabb Bakteriologilaboration 1 LabLäk Lund BMC, bredvid Mikrobiologen Torgny Sunnerhagen 2710204
11:00 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 07-11 PraktÖvnLabb Bakteriologilaboration 1 LabLäk Lund BMC, bredvid Mikrobiologen Torgny Sunnerhagen 2710203
13:00 - 14:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 07-11 PraktÖvnLabb Bakteriologilaboration 1 LabLäk Lund BMC, bredvid Mikrobiologen Torgny Sunnerhagen 2710202
13:15 - 16:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-24 Professionell utveckling GrpSem Patientsäkerhet Zoom. Se Moodle Annika Rahm Andersson
Mensura Junuzovic
2710526
13:30 - 16:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 25-32 Professionell utveckling GrpSem Psykisk status CRC 93-09-002a CRC, Malmö Josefine Robert 2710525
14:30 - 16:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 12-16 PraktÖvnLabb Bakteriologilaboration 1 LabLäk Lund BMC, bredvid Mikrobiologen Torgny Sunnerhagen 2710200
  Ons 2021-10-13
08:30 - 10:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-06 PraktÖvnLabb Bakteriologilaboration 2 LabLäk Lund BMC, bredvid Mikrobiologen Torgny Sunnerhagen 2710199
11:00 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 07-11 PraktÖvnLabb Bakteriologilaboration 2 LabLäk Lund BMC, bredvid Mikrobiologen Torgny Sunnerhagen 2710198
13:00 - 14:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 07-11 PraktÖvnLabb Bakteriologilaboration 2 LabLäk Lund BMC, bredvid Mikrobiologen Torgny Sunnerhagen 2710197
13:00 - 16:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 29-30 Professionell utveckling ViLAvd VIL Infektion Inf klin SUS Lund Fredrik Kahn Thomas Sahlström thomas.sahlstrom@skane.se 2710523
14:30 - 16:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 12-16 PraktÖvnLabb Bakteriologilaboration 2 LabLäk Lund BMC, bredvid Mikrobiologen Torgny Sunnerhagen 2710195
  Tors 2021-10-14
08:30 - 09:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-32 GBL RATs 7 Zoom, se Moodle Gabriela Godaly 2710522
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-18 GBL RATs 7 diskussion Zoom, se Moodle Gabriela Godaly 2710514
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 19-20 GBL RATs 7 diskussion Zoom, se Moodle Stefan Schwartz 2710515
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 21-22 GBL RATs 7 diskussion Zoom, se Moodle Marianne Jansson 2710516
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 23-24 GBL RATs 7 diskussion Zoom, se Moodle Angelica Palm 2710517
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 25-26 GBL RATs 7 diskussion Zoom, se Moodle Oonagh Shannon 2710518
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 27-28 GBL RATs 7 diskussion Zoom, se Moodle Joakim Esbjörnsson 2710519
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 29-30 GBL RATs 7 diskussion Zoom, se Moodle Alex Evilevitch 2710520
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 31-32 GBL RATs 7 diskussion Zoom, se Moodle Mattias Collin 2710521
10:30 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-32 GBL RATs 7 applikation Zoom, se Moodle Stefan Schwartz 2710513
13:00 - 13:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-16 GBL RATs 7 Zoom, se Moodle Gabriela Godaly 2710512
13:30 - 16:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 31-32 Professionell utveckling ViLAvd VIL Infektion VIL Infektion Malmö Petter Holmberg 2710511
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-02 GBL RATs 7 diskussion Zoom, se Moodle Stefan Schwartz 2710503
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 03-04 GBL RATs 7 diskussion Zoom, se Moodle Marianne Jansson 2710504
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 05-06 GBL RATs 7 diskussion Zoom, se Moodle Gabriela Godaly 2710505
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 07-08 GBL RATs 7 diskussion Zoom, se Moodle Angelica Palm 2710506
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 09-10 GBL RATs 7 diskussion Zoom, se Moodle Oonagh Shannon 2710507
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 11-12 GBL RATs 7 diskussion Zoom, se Moodle Alex Evilevitch 2710508
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 13-14 GBL RATs 7 diskussion Zoom, se Moodle Joakim Esbjörnsson 2710509
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 15-16 GBL RATs 7 diskussion Zoom, se Moodle Mattias Collin 2710510
15:00 - 16:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-16 GBL RATs 7 applikation Zoom, se Moodle Stefan Schwartz 2710502
  Fre 2021-10-15
08:00 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 05-08 Professionell utveckling GrpSem Röntgen Röntgenavd, Lund Pia Sundgren
Sophia Zackrisson
Pär Bengtsson 2710501
08:30 - 11:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 25-32 Professionell utveckling GrpSem Patientsäkerhet Zoom. Se Moodle Annika Rahm Andersson
Louise Wänström
2710500
13:00 - 17:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 29-32 Professionell utveckling GrpSem Röntgen Röntgenavd, Lund Pia Sundgren Pär Bengtsson 2710498
v 42 Mån 2021-10-18 v 42
08:15 - 09:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Förel HIV Zoom, se Moodle Marianne Jansson 2710496
09:45 - 11:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Förel TBC Zoom, se Moodle Erik Sturegård 2710497
13:00 - 13:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Förel Opportunistiska infektioner Zoom, se Moodle Kristian Riesbeck 2710495
14:00 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Förel Exotiska patogener Zoom, se Moodle Stefan Schwartz 2710588
15:00 - 15:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Förel Exotiska patogener Zoom, se Moodle Stefan Schwartz 2710587
  Tis 2021-10-19
10:15 - 11:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Förel Antiviral terapi Zoom, se Moodle Stefan Schwartz 2710492
13:00 - 13:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Professionell utveckling Förel Arbeta på sjukhus Zoom, se Moodle Magnus Torstensson 2710491
14:00 - 15:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Professionell utveckling Förel Sjukvårdens organisation Zoom/E-föreläsning, se Moodle Anders Beckman 2710493
  Ons 2021-10-20
08:00 - 10:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 05-06 Professionell utveckling PraktÖvnLabb Klinfys lab Zoom. Se moodle Björn Östenson 2710583
08:00 - 10:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 21-22 Professionell utveckling PraktÖvnLabb Klinfys lab Zoom. Se moodle Björn Östenson 2710575
10:00 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 07-08 Professionell utveckling PraktÖvnLabb Klinfys lab Zoom. Se moodle Björn Östenson 2710581
10:00 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 31-32 Professionell utveckling PraktÖvnLabb Klinfys lab Zoom. Se moodle Björn Östenson 2710568
13:00 - 15:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 09-10 Professionell utveckling PraktÖvnLabb Klinfys lab Zoom. Se moodle Jonathan Edlund 2710579
13:00 - 15:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 29-30 Professionell utveckling PraktÖvnLabb Klinfys lab Zoom. Se moodle Jonathan Edlund 2710571
13:30 - 16:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 11-12 Professionell utveckling ViLAvd VIL Infektion Inf klin, SUS Lund Fredrik Kahn Magnus Paulsson magnus.paulsson@med.lu.se 2710183
15:00 - 17:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 15-16 Professionell utveckling PraktÖvnLabb Klinfys lab Zoom. Se moodle Jonathan Edlund 2710577
15:00 - 17:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 25-26 Professionell utveckling PraktÖvnLabb Klinfys lab Zoom. Se moodle Jonathan Edlund 2710572
  Tors 2021-10-21
08:30 - 09:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-16 GBL RATs 8 Zoom, se Moodle Gabriela Godaly 2710481
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-02 GBL RATs 8 diskussion Zoom, se Moodle Stefan Schwartz 2710480
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 03-04 GBL RATs 8 diskussion Zoom, se Moodle Marianne Jansson 2710479
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 05-06 GBL RATs 8 diskussion Zoom, se Moodle Gabriela Godaly 2710478
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 07-08 GBL RATs 8 diskussion Zoom, se Moodle Angelica Palm 2710477
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 09-10 GBL RATs 8 diskussion Zoom, se Moodle Oonagh Shannon 2710476
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 11-12 GBL RATs 8 diskussion Zoom, se Moodle Alex Evilevitch 2710475
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 13-14 GBL RATs 8 diskussion Zoom, se Moodle Joakim Esbjörnsson 2710474
09:15 - 10:15 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 15-16 GBL RATs 8 diskussion Zoom, se Moodle Mattias Collin 2710473
10:30 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-16 GBL RATs 8 applikation Zoom, se Moodle Marianne Jansson 2710467
13:00 - 13:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-32 GBL RATs 8 Zoom, se Moodle Gabriela Godaly 2710466
13:30 - 16:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 03-04 Professionell utveckling ViLAvd VIL Infektion Inf klin, SUS Malmö Kristina Nätterlund 2710460
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-18 GBL RATs 8 diskussion Zoom, se Moodle Gabriela Godaly 2710459
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 19-20 GBL RATs 8 diskussion Zoom, se Moodle Stefan Schwartz 2710458
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 21-22 GBL RATs 8 diskussion Zoom, se Moodle Marianne Jansson 2710457
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 23-24 GBL RATs 8 diskussion Zoom, se Moodle Angelica Palm 2710456
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 25-26 GBL RATs 8 diskussion Zoom, se Moodle Oonagh Shannon 2710455
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 27-28 GBL RATs 8 diskussion Zoom, se Moodle Joakim Esbjörnsson 2710454
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 29-30 GBL RATs 8 diskussion Zoom, se Moodle Alex Evilevitch 2710453
13:45 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 31-32 GBL RATs 8 diskussion Zoom, se Moodle Mattias Collin 2710452
15:00 - 16:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-32 GBL RATs 8 applikation Zoom, se Moodle Marianne Jansson 2710451
  Fre 2021-10-22
08:00 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 09-12 Professionell utveckling GrpSem Röntgen Röntgensavd, Lund Pia Sundgren
Sophia Zackrisson
Pär Bengtsson 2710450
08:00 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 16-32 Professionell utveckling ExamMuntlig Portfolioredovisning CRC 92-10-006
CRC 92-10-015
CRC 92-10-016
CRC 93-09-002b
CRC 93-10-006A-B
CRC 93-10-007A-B
Andreas Edsfeldt
Catharina Jönsson
Elisabeth Englesson
Jenny Lindberg
Katarina Bengtsson
Mensura Junuzovic
Nils Danielsen
Jonathan Wistrand 20 minuter per student enligt separat schema. 3005896
13:00 - 16:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 13-16 Professionell utveckling GrpSem Röntgen Röntgenavd, Lund Pia Sundgren
Sophia Zackrisson
Pär Bengtsson 2710449
v 43 Mån 2021-10-25 v 43
08:30 - 10:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Professionell utveckling GrpSem Klinfys seminarium 2 Zoom. Se moodle Elin Trägårdh
Sophia Frantz
Lungfysiologi Sophia Frantz
Nuklearmedicin Elin Trädgårdh
2710490
10:15 - 11:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Professionell utveckling GrpSem Klinfys seminarium 2 Zoom. Se moodle Elin Trägårdh
Sophia Frantz
Lungfysiologi Sophia Frantz
Nuklearmedicin Elin Trädgårdh
2710489
13:00 - 16:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-24 Professionell utveckling GrpSem Psykiskt status CRC 93-10-006 hela 2939662
  Tis 2021-10-26
08:15 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Professionell utveckling GrpSem Temadag: Smärta E-förläsn. Se Moodle. Åsa Ringqvist 2710488
13:00 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-02 Professionell utveckling GrpSem Gruppövning, smärta BMC:I1129 Lund Hans Westergren 2710486
13:00 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 03-04 Professionell utveckling GrpSem Gruppövning, smärta BMC I 1127 Lund Volker Tanke/Sofia Jönsson 2710485
13:00 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 05-06 Professionell utveckling GrpSem Gruppövning, smärta BMC I 1111 Lund Henrik Grelz 2710484
13:00 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-18 Professionell utveckling GrpSem Gruppövning, smärta BMC I 1109 Mod 7 Lund Maria Nagy 2710483
13:00 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 19-20 Professionell utveckling GrpSem Gruppövning, smärta BMC:I1108 Lund Ulla Caverius 2710482
13:00 - 14:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 21-22 Professionell utveckling GrpSem Gruppövning, smärta BMC I 1133 Mod 3 Lund Gunnar Skagerberg 2710487
  Ons 2021-10-27
08:15 - 10:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 23-24 Professionell utveckling GrpSem Gruppövning, smärta BMC I 1111 Lund Gunnar Skagerberg 2710468
08:15 - 10:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 25-26 Professionell utveckling GrpSem Gruppövning, smärta BMC I 1127 Lund Henrik Grelz 2710469
08:15 - 10:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 27-28 Professionell utveckling GrpSem Gruppövning, smärta BMC:I1129 Lund Volker Tanke 2710470
08:15 - 10:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 29-30 Professionell utveckling GrpSem Gruppövning, smärta BMC I 1133 Mod 3 Lund Ulla Caverius 2710471
08:15 - 10:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 31-32 Professionell utveckling GrpSem Gruppövning, smärta BMC:I1136 Lund Arne Reimers 2710472
10:15 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 07-08 Professionell utveckling GrpSem Gruppövning, smärta BMC:I1129 Lund Gunnar Skagerberg 2710465
10:15 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 09-10 Professionell utveckling GrpSem Gruppövning, smärta BMC I 1127 Lund Henrik Grelz 2710464
10:15 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 11-12 Professionell utveckling GrpSem Gruppövning, smärta BMC I 1111 Lund Volker Tanke 2710463
10:15 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 13-14 Professionell utveckling GrpSem Gruppövning, smärta BMC I 1109 Mod 7 Lund Ulla Caverius 2710462
10:15 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 15-16 Professionell utveckling GrpSem Gruppövning, smärta BMC:I1108 Lund Arne Reimers 2710461
13:30 - 16:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Professionell utveckling GrpSem Klinfys seminarium 3 Zoom. Se Moodle Magnus Dencker Håkan Arrheden Hjärtfunktionsdiagnostik Magnus Dencker
Ischemisk hjärtsjukdom Håkan Arrheden
2710585
  Tors 2021-10-28
08:00 - 17:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Professionell utveckling ExamPraktisk OSCE Practicum Lund KTC Andreea Ilinca
Annika Pahlmblad
Annika Rahm Andersson
Jakob Järhult
Jenny Klintman
Jenny Lindberg
Karin Åström-Olsson
Katarina Bengtsson
Lena Åström
Samuel Allvin
Sofia von der Goltz
Viktor Hamrefors
Tobias Carlsson, Anna NIlsson 2710567
13:30 - 16:30 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 05-06 Professionell utveckling ViLAvd VIL Infektion Inf klin SUS Malmö Petter Holmberg 2710570
  Fre 2021-10-29
08:00 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-15 Professionell utveckling ExamMuntlig Portfolioredovisning CRC 92-10-006
CRC 92-10-016
CRC 93-10-010
CRC 93-11-002 hela
CRC 93-11-003A-B
CRC 93-11-005
CRC, Malmö Erik Linnér
Jenny Lindberg
Margareta Troein
Mensura Junuzovic
Nils Danielsen
Sofia Enhörning
Viktor Hamrefors
20 minuter per student enligt separat schema. 2796812
08:00 - 10:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 17-18 Professionell utveckling PraktÖvnLabb Klinfys lab Zoom. Se Moodle Anthony Lindholm 2710576
08:00 - 10:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 19-20 Professionell utveckling PraktÖvnLabb Klinfys lab Zoom. Se Moodle Anthony Lindholm 2710574
10:00 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 23-24 Professionell utveckling PraktÖvnLabb Klinfys lab Zoom.Se Moodle Anthony Lindholm 2710573
10:00 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 27-28 Professionell utveckling PraktÖvnLabb Klinfys lab Zoom.Se Moodle Anthony Lindholm 2710569
13:00 - 15:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 01-02 Professionell utveckling PraktÖvnLabb Klinfys lab Zoom.Se Moodle Jonas Liefke 2710584
13:00 - 15:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 13-14 Professionell utveckling PraktÖvnLabb Klinfys lab Zoom.Se Moodle Jonas Liefke 2710580
15:00 - 17:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 03-04 Professionell utveckling PraktÖvnLabb Klinfys lab Zoom.Se Moodle Jonas Liefke 2710582
15:00 - 17:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-gr 11-12 Professionell utveckling PraktÖvnLabb Klinfys lab Zoom.Se Moodle Jonas Liefke 2710578
v 44 Mån 2021-11-01 v 44
09:00 - 10:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Professionell utveckling GrpSem Klinfys seminarium 1 Zoom. Se moodle Linda Johnson EKG Del 1 2710494
11:00 - 11:45 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs Professionell utveckling GrpSem Klinfys seminarium 1 Zoom. Se Moodle. Linda Johnson EKG Del 2 2954343
  Fre 2021-11-05
09:00 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs ExamSkriftlig Teoretiskt kunskapsprov 1 MA 10, Hela
MA 4
MA 9, Hela
Malin Ferm
Viktor Hamrefors
2807174
  Lör 2021-11-06
00:00 - 00:00 Alla helgons dag 2263204
v 46 Ons 2021-11-17 v 46
08:00 - 17:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs ExamPraktisk OSCE, tillfälle 2 Viktor Hamrefors OBS! Om-OSCE 2798183
  Tors 2021-11-18
09:00 - 12:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs ExamPraktisk OSCE CRC 93-11-005 Katarina Bengtsson Om-OSCE, Konsultationsmetodik 3034277
v 47 Tors 2021-11-25 v 47
14:00 - 17:00 Klinisk förberedelse Klinisk förberedelse-helkurs ExamSkriftlig Teoretiskt kunskapsprov 2 C142 Malin Ferm
Viktor Hamrefors
2807391
v 51 Fre 2021-12-24 v 51
00:00 - 00:00 Julafton 2263205
  Lör 2021-12-25
00:00 - 00:00 Juldagen 2263206
  Sön 2021-12-26
00:00 - 00:00 Annandag jul 2263207
v 52 Fre 2021-12-31 v 52
00:00 - 00:00 Nyårsafton 2263208