Nu - 2019-09-01   Tentamen, Omtentamen, Omtentamen med föranmälan, Hemtentamen, +7 objekt (11) Anpassa Prenumerera
Tid Kurskod Provkod Kursnamn, Provnamn Typ Studengrupp Lokal, Platskommentar Institution Kommentar
14:00 - 19:00 FMS032, FMS035, FMSF50, FMSF55 FMS032-0115, FMS035-0116, FMSF50-0117, FMSF55-0117 Matematisk statistik, allmän kurs, Tentamen Omtenta C2, C2-ki, L2, M3, V3 MA 9E-F 107152
08:00 - 13:00 FMSF55 FMSF55-0117 Matematisk statistik, allmän kurs, Tentamen Tentamen C2, C2-ki, M3 MA 9, Hela 107152
14:00 - 19:00 FMS035, FMSF50, FMSF55 FMS035-0116, FMSF50-0117, FMSF55-0117 Matematisk statistik, allmän kurs, Tentamen Omtenta C2, C2-ki, L2, M3, V3 MA 9E 107152