-1 veckor - 2019-04-25   Tentamen, Omtentamen, Omtentamen med föranmälan, Hemtentamen, +4 objekt (8) Anpassa Prenumerera
Tid Kurskod Provkod Kursnamn, Provnamn Typ Studengrupp Lokal, Platskommentar Institution Kommentar
08:00 - 13:00 FMSF30, FMSF35, FMSF40 FMSF30-0117, FMSF35-0117, FMSF40-0117 Matematisk statistik, Grundläggande sannolikhetsteori, Sannolikhetsteori och diskret matematik, Grundläggande Sannolikhetsteori Omtenta IBYA2, IBYI2, IBYV2, IDA2, IEA3 3T:C163 107152