-1 veckor - 2020-01-20   Tentamen, Omtentamen, Omtentamen med föranmälan, Hemtentamen, +4 objekt (8) Anpassa Prenumerera
Tid Kurskod Provkod Kursnamn, Provnamn Typ Studengrupp Lokal, Platskommentar Institution Kommentar
v 3 On 2020-01-15 v 3
08:00 - 13:00 FMSF60, FMSN55, MASA01, MASM15 FMSF60-0117, FMSN55-0117, MASM15-0703 Statistiska metoder för säkerhetsanalys, Statistisk modellering av extremvärden, Matematisk statistik: Grundkurs, Matematisk statistik: Statistisk modellering av extremvärden, Tentamen, Tenta Tentamen BME4, C4-sec, D4, F4-fm, I4-fir, MASA01, MASM15, Pi4, Pi4-biek, Pi4-fm, RH4-rh Vic:2B-D 107152 MASA01 Del B Inferensteori
  To 2020-01-16
08:00 - 13:00 FMSF20 FMSF20-0115 Matematisk statistik, allmän kurs, Tentamen Tentamen D3, E3, E3-ki Vic:2-HELA 107152
08:00 - 13:00 FMSF45, MASB03 FMSF45-0117, MASB03-0705 Matematisk statistik, allmän kurs, Matematisk statistik för fysiker, Tentamen Tentamen I2, MASB03, Pi2 Vic:1-HELA 107152 Samtidigt som FMSF20