v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/2 
Föreläsning, Fastighetsvetenskap, VFRN05, E:3308, Malin Sjöstrand, E:3308
15:00
13:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/2 
Föreläsning, Biomedicinsk teknik, BMEN30, E:3308, E:3308
12:00
10:00
Seminarium, Biomedicinsk teknik, ESSF10, E:3308, Lars Wallman, E:3308
15:00
13:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/2 
Studentbokning, Datatekniksektionen, TLTH , E:3308, E:3308, Möte med Teknikfokus Projektgrupp
13:00
12:00
Datorlaboration, Datavetenskap, EDAA55, E:1147, E:3308, E:Gamma, E:1147, E:3308, E:2121
15:00
13:00
Studentbokning, E-sektionen inom TLTH, E:3308, E:3308, Möte, teknikfokusgruppen
19:00
17:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/2 
Övning, Matematik LTH, FMAB60, E:3308, Pelle Pettersson, E:3308
12:00
10:00
Seminarium, Riskhantering&Samhällssäkerhet, VRSN15, E:3308, E:3308
16:00
13:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/2 
Föreläsning, Fastighetsvetenskap, VFRN05, E:3308, Malin Sjöstrand, E:3308
15:00
13:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/2 

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/2 
Föreläsning, Biomedicinsk teknik, BMEN30, E:3308, E:3308
12:00
10:00
Seminarium, Biomedicinsk teknik, ESSF10, E:3308, Lars Wallman, E:3308
15:00
13:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/2 
Studentbokning, Datatekniksektionen, TLTH , E:3308, E:3308, Möte med Teknikfokus Projektgrupp
13:00
12:00
Datorlaboration, Datavetenskap, EDAA55, E:3308, E:3336, E:Gamma, E:3308, E:3336, E:2121
15:00
13:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/2 
Övning, Matematik LTH, FMAB60, E:3308, Pelle Pettersson, E:3308
12:00
10:00
Seminarium, Riskhantering&Samhällssäkerhet, VRSN15, E:3308, E:3308
16:00
13:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/2 

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/2 
Föreläsning, Riskhantering&Samhällssäkerhet, VRSN15, E:3308, E:3308
16:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/2 
Föreläsning, Biomedicinsk teknik, BMEN30, E:3308, E:3308
12:00
10:00
Seminarium, Biomedicinsk teknik, ESSF10, E:3308, Lars Wallman, E:3308
15:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/2 
Studentbokning, Datatekniksektionen, TLTH , E:3308, E:3308, Möte med Teknikfokus Projektgrupp
13:00
12:00
Datorlaboration, Datavetenskap, EDAA55, E:3308, E:3336, E:Gamma, E:3308, E:3336, E:2121
15:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/2 
Övning, Matematik LTH, FMAB60, E:3308, Pelle Pettersson, E:3308
12:00
10:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/2 

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/2 
Föreläsning, Riskhantering&Samhällssäkerhet, VRSN15, E:3308, E:3308
16:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/2 
Föreläsning, Biomedicinsk teknik, BMEN30, E:3308, E:3308
12:00
10:00
Seminarium, Biomedicinsk teknik, ESSF10, E:3308, Lars Wallman, E:3308
15:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/3 
Datorlaboration, Datavetenskap, EDAA55, E:3308, E:3336, E:Gamma, E:3308, E:3336, E:2121
10:00
08:00
Studentbokning, Datatekniksektionen, TLTH , E:3308, E:3308, Möte med Teknikfokus Projektgrupp
13:00
12:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/3 
Övning, Matematik LTH, FMAB60, E:3308, Pelle Pettersson, E:3308
12:00
10:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/3 
Studentbokning, Teknologkåren vid LTH, E:3308, E:3308, IAESTE
17:00
08:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/3 
Studentbokning, Teknologkåren vid LTH, E:3308, E:3308, IAESTE
17:00
08:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/3 

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/3 
Grupparbete, Redovisning, Riskhantering&Samhällssäkerhet, VRSN15, E:3308, E:3308
12:00
09:00
Grupparbete, Redovisning, Riskhantering&Samhällssäkerhet, VRSN15, E:3308, E:3308
16:00
13:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/3 
Redovisning, Fastighetsvetenskap, VFRN05, E:3308, Malin Sjöstrand, E:3308
12:00
10:00
Övning, Matematik LTH, FMAB60, E:3308, Pelle Pettersson, E:3308
17:00
15:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/3 

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/3 
Föreläsning, Datavetenskap, EDAN55, E:3308, Susanna Rezende, E:3308
10:00
08:00
Föreläsning/Seminarium, Fastighetsvetenskap, VFRN02, E:3308, Fredrik Kopsch, E:3308
12:00
10:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/3 
Föreläsning, Datavetenskap, EDAG05, E:3308, E:3308
10:00
08:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/3 
Föreläsning/Seminarium, Fastighetsvetenskap, VFRN02, E:3308, Fredrik Kopsch, E:3308
12:00
10:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/3 

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/3 
Föreläsning/Seminarium, Fastighetsvetenskap, VFRN02, E:3308, Fredrik Kopsch, E:3308
12:00
10:00
Föreläsning, Medicinsk strålningsfysik, EXTG01, E:3308, E:3308, Ultraljud 3-4
15:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/3 
Föreläsning, Medicinsk strålningsfysik, EXTG01, E:3308, E:3308, Ultraljud 5-6
12:00
10:00
Föreläsning, Medicinsk strålningsfysik, EXTG01, E:3308, E:3308, Ultraljud 7-8
15:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/3 
Föreläsning/Seminarium, Fastighetsvetenskap, VFRN02, E:3308, Fredrik Kopsch, E:3308
12:00
10:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/3 
Övning, Fastighetsvetenskap, VFRN02, E:3308, Fredrik Kopsch, E:3308
17:00
15:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 31/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 1/4 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2/4 

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/4 
Föreläsning/Seminarium, Fastighetsvetenskap, VFRN02, E:3308, Fredrik Kopsch, E:3308
12:00
10:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/4 
Föreläsning/Seminarium, Fastighetsvetenskap, VFRN02, E:3308, Fredrik Kopsch, E:3308
12:00
10:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/4 
Skärtorsdag
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/4 
Långfredag
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 8/4 
Påskafton
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 9/4 
Påskdagen

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/4 
Annandag påsk
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/4 
Omtentamen, Fastighetsvetenskap, VFRN10, VFTF35, E:3308, E:3308
13:00
08:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/4 
Omtentamen, Fastighetsvetenskap, VFTF25, VFTN50, E:3308, E:3308
13:00
08:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/4 
Omtentamen, Miljö- och energisystem, VTVA05, E:3308, E:3308
12:00
08:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 15/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 16/4 

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/4 
Omtentamen, Fastighetsvetenskap, VFTF30, VFTN20, E:3308, E:3308
13:00
08:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/4 
Omtentamen, Biomedicinsk teknik, Experimentell med vetenskap, EXTG05, E:3308, E:3308
13:00
08:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 22/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 23/4 

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/4 
Gästföreläsning, Fastighetsvetenskap, VFRN02, E:3308, E:3308, Marknaden, politiken och staden
12:00
10:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/4 
Föreläsning/Seminarium, Fastighetsvetenskap, VFRN02, E:3308, Fredrik Kopsch, E:3308
12:00
10:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/4 
Övning, Fastighetsvetenskap, VFRN02, E:3308, Fredrik Kopsch, E:3308
17:00
15:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 29/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 30/4 
Valborgsmässoafton

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/5 
Första maj
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/5 
Föreläsning/Seminarium, Fastighetsvetenskap, VFRN02, E:3308, Fredrik Kopsch, E:3308
12:00
10:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/5 
Föreläsning/Seminarium, Fastighetsvetenskap, VFRN02, E:3308, Fredrik Kopsch, E:3308
12:00
10:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/5 
Övning, Fastighetsvetenskap, VFRN02, E:3308, Fredrik Kopsch, E:3308
17:00
15:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 6/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/5 

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/5 
Föreläsning/Seminarium, Fastighetsvetenskap, VFRN02, E:3308, Fredrik Kopsch, E:3308
12:00
10:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/5 
Föreläsning/Seminarium, Fastighetsvetenskap, VFRN02, E:3308, Fredrik Kopsch, E:3308
12:00
10:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/5 
Övning, Fastighetsvetenskap, VFRN02, E:3308, Fredrik Kopsch, E:3308
17:00
15:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 13/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 14/5 

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/5 
Föreläsning/Seminarium, Fastighetsvetenskap, VFRN02, E:3308, Fredrik Kopsch, E:3308
12:00
10:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/5 
Föreläsning/Seminarium, Fastighetsvetenskap, VFRN02, E:3308, Fredrik Kopsch, E:3308
12:00
10:00
Övning, Fastighetsvetenskap, VFRN02, E:3308, Fredrik Kopsch, E:3308
15:00
13:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/5 
Kristi himmelsfärdsdag
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 20/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 21/5 

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/5 
Redovisning, Elektro- o informationsteknik, ESSF01, E:2311, E:2517, E:3139, E:3308, E:2311, E:2517, E:3139, E:3308
12:00
10:00
Föreläsning/Seminarium, Fastighetsvetenskap, VFRN02, E:3308, Fredrik Kopsch, E:3308
15:00
13:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/5 
Slutseminarium, Datavetenskap, EDAN70, EDAN90, E:3308, E:3308
15:00
13:00
Slutseminarium, Datavetenskap, EDAN70, EDAN90, E:3308, E:3308
17:00
15:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/5 
Pingstafton
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/5 
Pingstdagen

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/5 
Tentamen, Elektro- o informationsteknik, EITA10, E:3308, E:3308
13:00
08:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 31/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 3/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 4/6 

v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/6 
Sveriges nationaldag
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 10/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 11/6