v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/1 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 31/1 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/2 
Föreläsning, Arkitektur och byggd miljö, VBEA05, A:C Hörsal, A:1006
12:00
10:00
Föreläsning, Riskhantering&Samhällssäkerhet, VRSN30, A:C Hörsal, A:1006
15:00
13:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/2 
Föreläsning, Arkitektur och byggd miljö, VBEA05, A:C Hörsal, A:1006
12:00
10:00
Gästföreläsning, Riskhantering&Samhällssäkerhet, VRSN30, A:C Hörsal, A:1006
17:00
15:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/2 
Föreläsning, Arkitektur och byggd miljö, VBEA05, A:C Hörsal, A:1006
12:00
10:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/2 

v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/2 
Föreläsning, Enhet 1, Enhet Arkitektur, form, design, kultur AFDK, AAHA30, AAHF05, A:C Hörsal, A:1006
11:00
09:00
Föreläsning, Brandteknik, VBRN70, A:C Hörsal, A:1006, Introföreläsning+Handledning
15:00
13:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/2 
Föreläsning, Innovationsteknik, INNN15, A:C Hörsal, A:1006
12:00
10:00
Gästföreläsning, Riskhantering&Samhällssäkerhet, VRSN30, A:C Hörsal, A:1006
15:00
13:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/2 
Föreläsning, Arkitektur och byggd miljö, VBEA05, A:C Hörsal, A:1006
15:00
13:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/2 
Föreläsning, Brandteknik, VBRN70, A:C Hörsal, A:1006, Förenklad dimensionering 1
12:00
10:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/2 

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/2 
Föreläsning, Riskhantering&Samhällssäkerhet, VRSN30, A:C Hörsal, A:1006
12:00
10:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/2 
Föreläsning, Seminarium, Byggnadsfysik, VBKN25, A:C Hörsal, A:1006
12:00
10:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/2 

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/2 
Föreläsning, Arkitektur och byggd miljö, ATHF05, A:C Hörsal, A:1006
11:00
09:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/2 
Föreläsning, Arkitektur och byggd miljö, ATHF05, A:C Hörsal, A:1006
12:00
09:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/2 

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/2 
Föreläsning, Riskhantering&Samhällssäkerhet, VRSN30, A:C Hörsal, Alexander Cedergren, A:1006
12:00
10:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/2 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/3 
Övning, Innovationsteknik, INNN15, A:C Hörsal, A:1006
15:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/3 
Presentation, Energi och byggnadsdesign, AEBF30, A:C Hörsal, A:1006
17:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/3 
Presentation, Energi och byggnadsdesign, AEBF30, A:C Hörsal, A:1006
17:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/3 

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/3 
Frågestund, Repetition, Energi och byggnadsdesign, AEBF30, A:C Hörsal, A:1006
12:00
10:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/3 
Föreläsning, Byggnadsmaterial, VBMA05, A:C Hörsal, A:1006
12:00
09:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/3 

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/3 
Genomgång, Arkitektur och byggd miljö, AAMA05, A:C Hörsal, A:1006, Home Exam Review
12:00
08:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/3 
Föreläsning, Byggnadsmaterial, VBMA05, A:C Hörsal, A:1006
12:00
09:00
Seminarium, Teknisk geologi, VTGN05, A:C Hörsal, A:1006
16:00
13:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/3 

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/3 
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGF05, A:C Hörsal, Gerhard Barmen, A:1006, Se detaljer under VTGF05 i Canvas
10:00
08:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGF05, A:C Hörsal, Joakim Robygd, A:1006, Se detaljer under VTGF05 i Canvas
12:00
10:00
Föreläsning, Introduktion, Obligatoriskt, Upprop, Immunteknologi, KIMN01, A:C Hörsal, A:1006, Roll call, info, pbl + lab course
15:00
13:00
Föreläsning, Immunteknologi, KIMN01, A:C Hörsal, A:1006, Introduction immune system
16:00
15:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/3 
Föreläsning, Brandteknik, VBRN70, A:C Hörsal, A:1006, Indata - Utrymning
12:00
10:00
Föreläsning, Elektro- o informationsteknik, EITN45, A:C Hörsal, Michael Lentmaier, A:1006
15:00
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/3 
Föreläsning, Elektro- o informationsteknik, EITN45, A:C Hörsal, Michael Lentmaier, A:1006
12:00
10:00
Föreläsning, Immunteknologi, KIMN01, A:C Hörsal, A:1006, Re-cap/questions
16:00
15:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/3 
Föreläsning/Seminarium, Miljö- och energisystem, FMIN45, TFRP01, A:C Hörsal, Jamil Khan, A:1006
12:00
09:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/3 
Föreläsning, Byggnadsmaterial, VBMA05, A:C Hörsal, A:1006
12:00
09:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/3 

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/3 
Föreläsning, Byggnadsmekanik, VGTN01, A:C Hörsal, A:1006
12:00
10:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGF05, A:C Hörsal, Gerhard Barmen, A:1006, Se detaljer under VTGF05 i Canvas
15:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/3 
Föreläsning, Elektro- o informationsteknik, EITN45, A:C Hörsal, Michael Lentmaier, A:1006
15:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/3 
Föreläsning, Elektro- o informationsteknik, EITN45, A:C Hörsal, Michael Lentmaier, A:1006
12:00
10:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/3 
Föreläsning, Byggnadsmaterial, VBMA05, A:C Hörsal, A:1006
16:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 31/3 
Föreläsning, Installationsteknik, ABKA01, A:C Hörsal, A:1006
12:00
10:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 1/4 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2/4 

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/4 
Föreläsning, Fastighetsvetenskap, VFTF10, A:C Hörsal, Erik Amdahl, A:1006, Internationell fastighetsb.
12:00
10:00
Föreläsning, Elektro- o informationsteknik, EITN45, A:C Hörsal, Michael Lentmaier, A:1006
15:00
13:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/4 
Skärtorsdag
00:00
12:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/4 
Långfredag
00:00
00:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 8/4 
Påskafton
00:00
00:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 9/4 
Påskdagen
00:00
00:00

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/4 
Annandag påsk
00:00
00:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/4 
Föreläsning, Byggnadsmaterial, VBMA05, A:C Hörsal, A:1006
12:00
09:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 15/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 16/4 

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/4 
Föreläsning, Introduktion, Enhet 1, Enhet Arkitektur, form, design, kultur AFDK, AFOA20, A:C Hörsal, A:1006
12:00
09:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/4 
Föreläsning, Enhet 1, Enhet Arkitektur, form, design, kultur AFDK, AAHA30, AAHF05, A:C Hörsal, A:1006
11:00
09:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 22/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 23/4 

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/4 
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGF05, A:C Hörsal, Nils Rydén, A:1006
15:00
13:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/4 
Föreläsning, Elektro- o informationsteknik, EITN45, A:C Hörsal, Michael Lentmaier, A:1006
15:00
13:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/4 
Föreläsning, Elektro- o informationsteknik, EITN45, A:C Hörsal, Michael Lentmaier, A:1006
12:00
10:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 29/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 30/4 
Valborgsmässoafton
00:00
12:00

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/5 
Första maj
00:00
00:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/5 
Föreläsning, Enhet 1, Enhet Arkitektur, form, design, kultur AFDK, AAHA30, AAHF05, A:C Hörsal, A:1006
11:00
09:00
Föreläsning, Elektro- o informationsteknik, EITN45, A:C Hörsal, Michael Lentmaier, A:1006
15:00
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/5 
Föreläsning, Elektro- o informationsteknik, EITN45, A:C Hörsal, Michael Lentmaier, A:1006
12:00
10:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 6/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/5 

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/5 
Föreläsning, Enhet 1, Enhet Arkitektur, form, design, kultur AFDK, AAHA30, AAHF05, A:C Hörsal, A:1006
11:00
09:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/5 
Föreläsning, Brandteknik, VBRN70, A:C Hörsal, A:1006
12:00
10:00
Föreläsning, Elektro- o informationsteknik, EITN45, A:C Hörsal, Michael Lentmaier, A:1006
15:00
13:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/5 
Föreläsning, Elektro- o informationsteknik, EITN45, A:C Hörsal, Michael Lentmaier, A:1006
12:00
10:00
Föreläsning, Immunteknologi, KIMN01, A:C Hörsal, A:1006, New detection principles
14:00
13:00
Diskussion, Frågestund, Immunteknologi, KIMN01, A:C Hörsal, A:1006
15:00
14:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 13/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 14/5 

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/5 
Föreläsning, Enhet 1, Enhet Arkitektur, form, design, kultur AFDK, AAHA30, AAHF05, A:C Hörsal, A:1006
11:00
09:00
Föreläsning, Immunteknologi, KIMN01, A:C Hörsal, A:1006, Vaccination
15:00
13:00
Resurstid, Immunteknologi, KIMN01, A:C Hörsal, A:1006, Reserve time
17:00
15:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/5 
Föreläsning, Elektro- o informationsteknik, EITN45, A:C Hörsal, Michael Lentmaier, A:1006
12:00
10:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/5 
Föreläsning, Elektro- o informationsteknik, EITN45, A:C Hörsal, Michael Lentmaier, A:1006
12:00
10:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/5 
Kristi himmelsfärdsdag
00:00
00:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 20/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 21/5 

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/5 
Föreläsning, Enhet 1, Enhet Arkitektur, form, design, kultur AFDK, AAHA30, AAHF05, A:C Hörsal, A:1006
11:00
09:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/5 
Pingstafton
00:00
00:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/5 
Pingstdagen
00:00
00:00