v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/2 
Projekt, Miljö- och energisystem, VTVA01, V:Dator23, V:2508, Grupp 8-15
09:00
08:00
Projekt, Miljö- och energisystem, VTVA01, V:Dator23, V:2508, Grupp 1-7
10:00
09:00
Laboration, Byggproduktion, VBEA10, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
12:00
10:00
Laboration, Byggproduktion, VBEA10, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
15:00
13:00
Övning, Teknisk geologi, VTGN05, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
17:00
15:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/2 
Övning, Teknisk geologi, VTGN05, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
15:00
13:00
Övning, Byggproduktion, VBEF10, V:Dator22, V:Dator23, V:Dator24, V:2505, V:2508, V:2512
17:00
15:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/2 
Räkneövning, Energi och byggnadsdesign, AEBF30, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512, Calculation exercises
17:00
13:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/2 
Datorövning, Statistik, EXTA60, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
12:00
10:00
Datorlaboration, Brandteknik, VBRN10, VBRN75, V:Dator23, V:Dator24, Arthur Rohaert, Enrico Ronchi, Peter Thompson, V:2508, V:2512
16:00
13:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/2 

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/2 
Datorlaboration, Brandteknik, VBRN10, VBRN75, V:Dator23, V:Dator24, Arthur Rohaert, Enrico Ronchi, Peter Thompson, V:2508, V:2512
16:00
13:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/2 
Övning, Teknisk geologi, VTGN05, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
15:00
13:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/2 
Datorlaboration, Brandteknik, VBRN10, VBRN75, V:Dator23, V:Dator24, Enrico Ronchi, Jonathan Wahlqvist, V:2508, V:2512
12:00
09:00
Övning, Teknisk geologi, VTGN05, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
15:00
13:00
Övning, Byggproduktion, VBEF10, V:Dator22, V:Dator23, V:Dator24, V:2505, V:2508, V:2512
17:00
15:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/2 
Datorlaboration, Brandteknik, VBRN10, VBRN75, V:Dator23, V:Dator24, Enrico Ronchi, Jonathan Wahlqvist, V:2508, V:2512
12:00
09:00
Övning, Byggproduktion, VBEF10, V:Dator21, V:Dator22, V:Dator23, V:2501, V:2505, V:2508
15:00
13:00
Övning, Teknisk geologi, VTGN05, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
17:00
15:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/2 

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/2 
Övning, Teknisk geologi, VTGN05, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
12:00
10:00
Datorlaboration, Brandteknik, VBRN10, VBRN75, V:Dator23, V:Dator24, Enrico Ronchi, Peter Thompson, V:2508, V:2512
16:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/2 
Datorlaboration, Brandteknik, VBRN10, VBRN75, V:Dator23, V:Dator24, Enrico Ronchi, Peter Thompson, V:2508, V:2512
12:00
09:00
Datorlaboration, Brandteknik, VBRN10, VBRN75, V:Dator23, V:Dator24, Enrico Ronchi, Peter Thompson, V:2508, V:2512
16:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/2 
Datorlaboration, Brandteknik, VBRN10, VBRN75, V:Dator23, V:Dator24, Enrico Ronchi, Peter Thompson, V:2508, V:2512
12:00
09:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/2 
Datorövning, Statistik, EXTA60, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
12:00
10:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/2 

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/2 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/2 
Laboration, Byggproduktion, VBEA10, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
12:00
10:00
Laboration, Byggproduktion, VBEA10, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
15:00
13:00
Övning, Teknisk geologi, VTGN05, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
17:00
15:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/3 
Övning, Teknisk geologi, VTGN05, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
15:00
13:00
Övning, Byggproduktion, VBEF10, V:Dator22, V:Dator23, V:Dator24, V:2505, V:2508, V:2512
17:00
15:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/3 
Datorövning, Brandteknik, VBRN05, V:Dator22, V:Dator23, Nils Johansson, V:2505, V:2508, Two-zone model lab
12:00
08:00
Övning, Teknisk geologi, VTGN05, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
15:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/3 

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/3 
Tentamen, Energi och byggnadsdesign, AEBF30, V:Dator21, V:Dator22, V:Dator23, V:Dator24, V:2501, V:2505, V:2508, V:2512
19:00
14:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/3 
Datorövning, Installationsteknik, ABKA01, V:Dator21, V:Dator22, V:Dator23, V:Dator24, V:2501, V:2505, V:2508, V:2512
17:00
13:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/3 

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/3 
Föreläsning/Övning, Byggproduktion, VBEF50, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
12:00
08:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/3 
Datorövning, Installationsteknik, ABKA01, V:Dator21, V:Dator22, V:Dator23, V:Dator24, V:2501, V:2505, V:2508, V:2512
17:00
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/3 
Datorövning, Installationsteknik, ABKA01, V:Dator21, V:Dator22, V:Dator23, V:Dator24, V:2501, V:2505, V:2508, V:2512
12:00
10:00
Datorövning, Installationsteknik, ABKA01, V:Dator21, V:Dator22, V:Dator23, V:Dator24, V:2501, V:2505, V:2508, V:2512
17:00
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/3 

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/3 
Föreläsning/Övning, Byggproduktion, VBEF50, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
12:00
08:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/3 
Övning, Byggnadsfysik, VBFA01, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512, Grupp 1 och 2
12:00
08:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/3 
Övning, Miljö- och energisystem, VTVA05, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
12:00
10:00
Datorövning, Installationsteknik, ABKA01, V:Dator21, V:Dator22, V:Dator23, V:Dator24, V:2501, V:2505, V:2508, V:2512
15:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 31/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 1/4 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2/4 

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/4 
Övning, Miljö- och energisystem, VTVA05, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
12:00
10:00
Övning, Miljö- och energisystem, VTVA05, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
17:00
15:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/4 
Övning, Miljö- och energisystem, VTVA05, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
12:00
10:00
Övning, Miljö- och energisystem, VTVA05, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
17:00
15:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/4 
Övning, Byggnadsfysik, VBFA01, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512, Grupp 1 och 2
12:00
08:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/4 
Skärtorsdag
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/4 
Långfredag
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 8/4 
Påskafton
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 9/4 
Påskdagen

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/4 
Annandag påsk
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 15/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 16/4 

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/4 
Övning, Miljö- och energisystem, VTVA05, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
12:00
10:00
Övning, Miljö- och energisystem, VTVA05, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
17:00
15:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/4 
Övning, Miljö- och energisystem, VTVA05, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
12:00
10:00
Övning, Miljö- och energisystem, VTVA05, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
17:00
15:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/4 
Övning, Miljö- och energisystem, VTVA05, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
12:00
10:00
Övning, Miljö- och energisystem, VTVA05, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
17:00
15:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/4 
Övning, Miljö- och energisystem, VTVA05, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
17:00
15:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 29/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 30/4 
Valborgsmässoafton

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/5 
Första maj
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/5 
Föreläsning/Övning, Byggproduktion, VBEF50, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
12:00
08:00
Datorövning, Fastighetsvetenskap, VFTA01, V:Dator23, V:Dator24, V:Dator25, Eric Norén, V:2508, V:2512, V:2490, DP 1
17:00
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/5 
Datorövning, Fastighetsvetenskap, VFTA01, V:Dator23, V:Dator24, V:Dator25, Eric Norén, V:2508, V:2512, V:2490, DP 2
17:00
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/5 
Handledning, Övning, Miljö- och energisystem, VTVA05, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
12:00
10:00
Handledning, Övning, Miljö- och energisystem, VTVA05, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
15:00
13:00
Frågestund, Byggproduktion, VBEF50, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
17:00
15:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/5 
Handledning, Övning, Miljö- och energisystem, VTVA05, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
12:00
10:00
Handledning, Övning, Miljö- och energisystem, VTVA05, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
15:00
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 6/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/5 

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/5 
Konsultation, Byggproduktion, VBEF50, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
12:00
08:00
Datorövning, Fastighetsvetenskap, VFTA01, V:Dator23, V:Dator24, V:Dator25, Eric Norén, V:2508, V:2512, V:2490, DP 3
17:00
13:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/5 
Datorövning, Fastighetsvetenskap, VFTA01, V:Dator23, V:Dator24, V:Dator25, Eric Norén, V:2508, V:2512, V:2490, DP 4
12:00
08:00
Handledning, Övning, Miljö- och energisystem, VTVA05, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
15:00
13:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/5 
Handledning, Övning, Miljö- och energisystem, VTVA05, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
12:00
10:00
Handledning, Övning, Miljö- och energisystem, VTVA05, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
15:00
13:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/5 
Datorövning, Fastighetsvetenskap, VFTA01, V:Dator23, V:Dator24, V:Dator25, Eric Norén, V:2508, V:2512, V:2490, DP 5
12:00
08:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 13/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 14/5 

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/5 
Handledning, Miljö- och energisystem, VTVA05, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
12:00
08:00
Handledning, Miljö- och energisystem, VTVA05, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
15:00
13:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/5 
Handledning, Miljö- och energisystem, VTVA05, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
12:00
10:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/5 
Handledning, Miljö- och energisystem, VTVA05, V:Dator23, V:Dator24, V:2508, V:2512
12:00
10:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/5 
Kristi himmelsfärdsdag
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 20/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 21/5 

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/5 
Pingstafton
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/5 
Pingstdagen

v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/6 
Sveriges nationaldag
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 10/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 11/6