v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/9 
Övning, Byggnadsmekanik, VSMN25, V:Dator21, V:Dator22, V:R1, V:R2, V:2501, V:2505, V:3117, V:3116
12:00
10:00
Övning, Trafik och väg, VTVN01, V:Dator21, V:Dator22, V:N1, V:N2, V:2501, V:2505, V:2119, V:2118
17:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/9 
Övning, Trafik och väg, VTVN01, V:Dator21, V:Dator22, V:N1, V:N2, V:2501, V:2505, V:2119, V:2118
12:00
08:00
Övning, Trafik och väg, VTVN01, V:Dator21, V:Dator22, V:N1, V:N2, V:2501, V:2505, V:2119, V:2118
17:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/9 
Övning, Trafik och väg, VVBN05, V:Dator21, V:Dator22, V:2501, V:2505
12:00
10:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/9 
Datorövning, Brandteknik, VBRA10, VBRA20, V:Dator21, V:Dator22, Margaret Mcnamee, V:2501, V:2505, Denna tiden används till studenter inom VBRA20, Övning med ALOHA
12:00
10:00
Datorövning, Brandteknik, VBRA10, VBRA20, V:Dator21, V:Dator22, Margaret Mcnamee, V:2501, V:2505, Denna tid används till studenter inom VBRA10, Övning med ALOHA
15:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 30/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 1/10 

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2/10 
Handledning, Övning, Arkitektur och byggd miljö, ASBN50, V:Dator22, V:Grupp12, V:Grupp13, V:2505, V:1412, V:1421
17:00
13:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 3/10 
Datorövning, Brandteknik, VBRA06, V:Dator22, V:Dator24, Håkan Frantzich, V:2505, V:2512, S4 Seminarium - Rapportskrivning
10:00
08:00
Datorövning, Brandteknik, VBRA06, V:Dator22, V:Dator24, Håkan Frantzich, V:2505, V:2512, S4 Seminarium - Rapportskrivning
12:00
10:00
Övning, Trafik och väg, VTVN01, V:Dator21, V:Dator22, V:N1, V:N2, V:2501, V:2505, V:2119, V:2118
17:00
13:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 4/10 
Övning, Trafik och väg, VTVN01, V:Dator21, V:Dator22, V:N1, V:N2, V:2501, V:2505, V:2119, V:2118
12:00
08:00
Övning, Trafik och väg, VTVN01, V:Dator21, V:Dator22, V:N1, V:N2, V:2501, V:2505, V:2119, V:2118
17:00
13:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 5/10 
Övning, Trafik och väg, VVBN05, V:Dator21, V:Dator22, V:2501, V:2505
12:00
10:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 6/10 
Datorlaboration, Riskhantering&Samhällssäkerhet, VRSN05, V:Dator21, V:Dator22, V:2501, V:2505
10:00
08:00
Datorövning, Brandteknik, VBRA06, V:Dator21, V:Dator22, V:Dator23, V:2501, V:2505, V:2508, Ö4 Hjälp med laborationsrapport - skriva rapport.
15:00
13:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 7/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 8/10 

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 9/10 
Övning, Arkitektur och byggd miljö, ASBN50, V:Dator22, V:2505
17:00
13:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 10/10 
Övning, Trafik och väg, VTVN01, V:Dator21, V:Dator22, V:N1, V:N2, V:2501, V:2505, V:2119, V:2118
17:00
13:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 11/10 
Övning, Trafik och väg, VTVN01, V:Dator21, V:Dator22, V:N1, V:N2, V:2501, V:2505, V:2119, V:2118
12:00
08:00
Övning, Trafik och väg, VTVN01, V:Dator21, V:Dator22, V:N1, V:N2, V:2501, V:2505, V:2119, V:2118
17:00
13:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 12/10 
Övning, Trafik och väg, VVBN05, V:Dator21, V:Dator22, V:2501, V:2505
12:00
10:00
Övning, Arkitektur och byggd miljö, ASBN50, V:Dator22, V:2505
17:00
13:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 13/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 14/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 15/10 

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/10 
Övning, Trafik och väg, VTVN01, V:Dator21, V:Dator22, V:N1, V:N2, V:2501, V:2505, V:2119, V:2118
17:00
13:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 21/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 22/10 

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 23/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 24/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 25/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 26/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 27/10 
Obligatoriskt, Tentamen, Energi och byggnadsdesign, AEBF25, V:Dator21, V:Dator22, Ricardo Bernardo, V:2501, V:2505
12:00
08:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 28/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 29/10 

v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 31/10 
Laboration, Matematik LTH, FMNF15, V:Dator22, Teodor Åberg, V:2505
12:00
10:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/11 
Datorövning, Konstruktionsteknik, VBKF10, V:Dator21, V:Dator22, V:2501, V:2505
12:00
08:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/11 
Laboration, Matematik LTH, FMNF15, V:Dator22, Teodor Åberg, V:2505
12:00
10:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/11 
Allhelgonaafton
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/11 
Alla helgons dag
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/11 

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/11 
Laboration, Matematik LTH, FMNF15, V:Dator22, Teodor Åberg, V:2505
12:00
10:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/11 
Laboration, Matematik LTH, FMNF15, V:Dator22, Teodor Åberg, V:2505
12:00
10:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/11 
Övning, Trafik och väg, VTTF01, V:Dator21, V:Dator22, V:Dator23, V:Dator24, V:2501, V:2505, V:2508, V:2512
12:00
10:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/11 

v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/11 
Övning, Trafik och väg, VTTF01, V:Dator21, V:Dator22, V:Dator23, V:Dator24, V:2501, V:2505, V:2508, V:2512
17:00
15:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/11 
Laboration, Matematisk statistik LTH, FMSF50, MASB13, V:Dator22, V:2505
10:00
08:00
Laboration, Matematik LTH, FMNF15, V:Dator22, Teodor Åberg, V:2505
12:00
10:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/11 
Övning, Trafik och väg, VTTF01, V:Dator21, V:Dator22, V:Dator23, V:Dator24, V:2501, V:2505, V:2508, V:2512
12:00
08:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/11 
Laboration, Matematik LTH, FMNF15, V:Dator22, Teodor Åberg, V:2505
12:00
10:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/11 

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/11 
Övning, Trafik och väg, VTTF01, V:Dator21, V:Dator22, V:Dator23, V:Dator24, V:2501, V:2505, V:2508, V:2512
17:00
13:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/11 
Laboration, Matematik LTH, FMNF15, V:Dator22, Teodor Åberg, V:2505
12:00
10:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/11 
Övning, Trafik och väg, VTTF01, V:Dator21, V:Dator22, V:Dator23, V:Dator24, V:2501, V:2505, V:2508, V:2512
12:00
08:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/11 
Laboration, Matematik LTH, FMNF15, V:Dator22, Teodor Åberg, V:2505
12:00
10:00
Datorövning, Byggnadsfysik, ABKF01, V:Dator22, V:2505
15:00
13:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/11 

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/11 
Datorövning, Byggnadsfysik, ABKF01, V:Dator22, V:2505
12:00
10:00
Datorövning, Teknisk geologi, VTGN10, V:Dator22, V:2505, Group 1
17:00
15:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/11 
Laboration, Matematik LTH, FMNF15, V:Dator22, Teodor Åberg, V:2505
12:00
10:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/11 
Laboration, Matematik LTH, FMNF15, V:Dator22, Teodor Åberg, V:2505
12:00
10:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/12 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2/12 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 3/12 

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/12 
Övning, Trafik och väg, VTTF01, V:Dator21, V:Dator22, V:Dator23, V:Dator24, V:2501, V:2505, V:2508, V:2512
15:00
13:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/12 
Laboration, Matematik LTH, FMNF15, V:Dator22, Teodor Åberg, V:2505
12:00
10:00
Laboration, Matematisk statistik LTH, FMSF50, MASB13, V:Dator22, V:2505
15:00
13:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/12 
Övning, Trafik och väg, VTTF01, V:Dator21, V:Dator22, V:Dator23, V:Dator24, V:2501, V:2505, V:2508, V:2512
12:00
10:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/12 
Laboration, Matematik LTH, FMNF15, V:Dator22, Teodor Åberg, V:2505
12:00
10:00
Övning, Trafik och väg, VTTF01, V:Dator21, V:Dator22, V:Dator23, V:Dator24, V:2501, V:2505, V:2508, V:2512
15:00
13:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 9/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 10/12 

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/12 
Laboration, Matematik LTH, FMNF15, V:Dator22, Teodor Åberg, V:2505
12:00
10:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 16/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 17/12 

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 23/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 24/12 
Julafton

v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/12 
Juldagen
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/12 
Annandag jul
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 30/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 31/12 
Nyårsafton

v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/1 
Nyårsdagen
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/1 
Trettondagsafton
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 6/1 
Trettondedag jul
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/1 

v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/1 
Övning, Byggproduktion, VBEF10, V:Dator21, V:Dator22, V:Dator23, V:2501, V:2505, V:2508
17:00
15:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/1 
Datorövning, Matematik LTH, FMNF15, V:Dator22, Johanna Engman, V:2505
12:00
10:00
Övning, Byggproduktion, VBEF10, V:Dator21, V:Dator22, V:Dator23, V:2501, V:2505, V:2508
15:00
13:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 20/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 21/1 

v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/1 
Datorövning, Matematik LTH, FMNF15, V:Dator22, Johanna Engman, V:2505
10:00
08:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/1 
Övning, Byggproduktion, VBEF10, V:Dator21, V:Dator22, V:Dator23, V:2501, V:2505, V:2508
17:00
15:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/1 
Datorövning, Matematik LTH, FMNF15, V:Dator22, Johanna Engman, V:2505
12:00
10:00
Övning, Byggproduktion, VBEF10, V:Dator21, V:Dator22, V:Dator23, V:2501, V:2505, V:2508
15:00
13:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/1 

  Ändrad senaste dygnet.