v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/2 
Tentamen, Produktutveckling, MMKF01, MMKF05, DC:108 Datorsal, DC:467 Seminarierum, MA 9, Hela, DC:108, DC:467, MA:202-hela
11:00
08:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/2 
Digital tentamen, Företagsekonomi, FEKA90, MA 10, Hela, MA 9, Hela, MA:201-hela, MA:202-hela, Digital tenta på plats i sal. Säkerställ att du har en fungerande dator och att du kan hantera Safe Exam Browser (SEB). Anmälan krävs senast en vecka innan!
12:00
08:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/2 

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/2 
Tentamen, Engelska, ENGA22, ENGB11, ENGH13, MA 9, Hela, Eva Klingvall, MA:202-hela
13:00
09:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/2 

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/2 
MA 10, Hela, MA 8, Hela, MA 9, Hela, Underhåll och service, MA:201-hela, MA:203-hela, MA:202-hela
22:00
08:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/2 
MA 10, Hela, MA 8, Hela, MA 9, Hela, Underhåll och service, MA:201-hela, MA:203-hela, MA:202-hela
22:00
08:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/2 
MA 10, Hela, MA 9, Hela, Underhåll och service, MA:201-hela, MA:202-hela
13:00
08:00
MA 10, Hela, MA 8, Hela, MA 9, Hela, Underhåll och service, MA:201-hela, MA:203-hela, MA:202-hela
22:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/2 

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/2 
Deltentamen, Engelska, ENGA04, ENGE16, ENGH11, MA 9, Hela, Hannah Persson, Henrik Gyllstad, MA:202-hela, Deltentamen 1
11:00
10:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/2 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/3 

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/3 
Dugga, Matematik LTH, FMAN55, MA 9, Hela, MA:202-hela
10:00
08:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/3 
Digital tentamen, Juridik, LAGE01, MA 9, Hela, MA:202-hela, Ordinarie tentamen VT23
13:00
08:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/3 

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/3 
Digital tentamen, Tentamen, Datavetenskap, EDAA01, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 8, Hela, MA 9, Hela, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4, MA:201.5, MA:201.6, MA:203-hela, MA:202-hela
13:00
08:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/3 
Digital tentamen, Juridik, LAGD01, MA 9, Hela, MA:202-hela, Offentlig rätt: Ordinarie tentamen VT23
13:00
08:00
Digital tentamen, Tentamen, Datavetenskap, EDAA55, MA 8, Hela, MA 9, Hela, MA:203-hela, MA:202-hela
19:00
14:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/3 
Tentamen, Teknisk mikrobiologi, KMBF01, KMBF10, MA 9, Hela, MA:202-hela
13:00
08:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/3 
Tentamen, Mekanik, FMEA10, MA 9, Hela, MA:202-hela
18:00
14:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/3 
Tentamen, Byggnadsmaterial, VBMA30, VBMN10, MA 9, Hela, MA:202-hela
13:00
08:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/3 

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/3 
Digital tentamen, Omtentamen, Företagsekonomi, FEKA90, MA 9, Hela, MA:202-hela, Digital tenta på plats i sal. Säkerställ att du har en fungerande dator och att du kan hantera Safe Exam Browser (SEB). Anmälan krävs senast en vecka innan!
12:00
08:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/3 
Tentamen, Student och utbildning, MA 10, Hela, MA 8, Hela, MA 9, Hela, Sparta A-D, Hela, Jens Berglund, MA:201-hela, MA:203-hela, MA:202-hela, Sp:01-hela, Högskoleprovet
18:00
08:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/3 

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/4 
Digital tentamen, Företagsekonomi, FEKA90, MA 10, Hela, MA 9, Hela, MA:201-hela, MA:202-hela
12:00
08:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/4 
Skärtorsdag
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/4 
Långfredag
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 8/4 
Påskafton
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 9/4 
Påskdagen

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/4 
Annandag påsk
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/4 
Omtentamen, Matematik LTH, FMAF01, MA 9, Hela, MA:202-hela, Obligatoriska moment måste vara godkända.
13:00
08:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/4 
Omtentamen, Matematik LTH, FMAB65, MA 10, Hela, MA 8A, MA 9, Hela, MA:201-hela, MA:203.1, MA:202-hela, Obligatoriska moment måste vara godkända.
13:00
08:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/4 
Digital tentamen, Omtentamen, Datavetenskap, EDAA01, MA 8A, MA 9, Hela, MA:203.1, MA:202-hela
13:00
08:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 15/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 16/4 

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/4 
Examination skriftlig, Läkarutbildningen, M-VTT, MA 9, Hela, Ellen Tufvesson, Malin Ferm, MA:202-hela, Provform: QPS, Teoretiskt kunskapsprov 1
16:00
14:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/4 
Omtentamen, Matematik LTH, FMAA05, FMAB70, MA 10, Hela, MA 8A, MA 9, Hela, MA:201-hela, MA:203.1, MA:202-hela, Obligatoriska moment måste vara godkända.
13:00
08:00
Dugga, Juridik, LAGC02, MA 9, Hela, MA:202-hela, LAGC02 Ordinarie dugga VT23
17:00
14:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/4 
Digital tentamen, Omtentamen, Datavetenskap, EDAA20, EDAA50, EDAA55, EDAA65, MA 9, Hela, MA:202-hela
13:00
08:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 22/4 
Tentamen, Matematik NF, MATA02, MATA03, MATA22, MATB21, MATM36, ÄMAD01, MA 9, Hela, MA:202-hela
13:00
08:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 23/4 

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/4 
Tentamen, Matematik LTH, FMAB35, MA 9, Hela, MA:202-hela
11:00
08:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 29/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 30/4 
Valborgsmässoafton

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/5 
Första maj
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/5 
Digital tentamen, Företagsekonomi, FEKA90, MA 10, Hela, MA 9, Hela, MA:201-hela, MA:202-hela
16:00
14:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 6/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/5 

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/5 
Deltentamen, Engelska, ENGA04, ENGE16, ENGH11, MA 9, Hela, Hannah Persson, Henrik Gyllstad, MA:202-hela, Deltentamen 4
11:00
10:00
Digital tentamen, Juridik, LAGD01, MA 9, Hela, MA:202-hela, Skatterätt: Ordinarie tentamen VT23
18:00
14:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/5 
Digital tentamen, Omtentamen, Företagsekonomi, FEKG51, MA 9, Hela, MA:202-hela
18:00
14:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/5 
Digital tentamen, Omtentamen, Företagsekonomi, FEKA90, MA 9, Hela, MA:202-hela
12:00
08:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 13/5 
Tentamen, Engelska, ENGC02, MA 9, Hela, Vasiliki Simaki, MA:202-hela
13:00
09:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 14/5 

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/5 
Kristi himmelsfärdsdag
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 20/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 21/5 

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/5 
Digital tentamen, Tentamen, Nationalekonomi, NEKA12, MA 10, Hela, MA 9, Hela, MA:201-hela, MA:202-hela
13:00
08:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/5 
Pingstafton
Tentamen, Svenska, EXTA25, EXTA27, SVEE12, SVEE14, MA 9, Hela, Ermira Gervalla, MA:202-hela
13:00
09:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/5 
Pingstdagen

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 31/5 
Examination skriftlig, Läkarutbildningen, M-HOM, MA 9, Hela, Malin Ferm, MA:202-hela, Provform: QPS, Morfologiprov 1
15:30
14:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/6 
Digital tentamen, Tentamen, Datavetenskap, EDAA50, EDAA55, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 8, Hela, MA 9, Hela, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4, MA:203-hela, MA:202-hela
13:00
08:00
Digital tentamen, Juridik, LAGC02, MA 9, Hela, MA:202-hela, LAGC02 Ordinarie tentamen VT23
20:00
14:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/6 
Digital tentamen, Tentamen, Datavetenskap, EDAA70, MA 8, Hela, MA 9, Hela, MA:203-hela, MA:202-hela
13:00
08:00
Tentamen, Elektro- o informationsteknik, EITA50, MA 9, Hela, MA:202-hela
19:00
14:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 3/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 4/6 

v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/6 
Examination skriftlig, Läkarutbildningen, M-HOM, MA 9, Hela, Malin Ferm, Udo Häcker, MA:202-hela, Teoretiskt kunskapsprov 1
12:30
08:00
Examination skriftlig, Läkarutbildningen, M-MtV, MA 9, Hela, Anna Hultgårdh, Malin Ferm, MA:202-hela, Examinationsform: QPS, Teoretiskt kunskapsprov 1
18:30
14:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/6 
Sveriges nationaldag
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/6 
Examination skriftlig, Läkarutbildningen, M-Ptgns, MA 9, Hela, Kristina Persson, Malin Ferm, MA:202-hela, Examinationsform: QPS, Teoretiskt kunskapsprov 1
12:30
08:00
Examination skriftlig, Läkarutbildningen, M-RoN, MA 9, Hela, Malin Ferm, Maria Thereza Perez, MA:202-hela, Examinationsform: QPS, Teoretiskt kunskapsprov 1
18:30
14:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/6 
Examination skriftlig, Läkarutbildningen, M-KM2, MA 9, Hela, Malin Ferm, Peter Åsman, MA:202-hela, Examinationsform: QPS, Teoretiskt kunskapsprov 1
12:30
08:00
Examination skriftlig, Läkarutbildningen, M-KM1, MA 9, Hela, Jan Astermark, Malin Ferm, MA:202-hela, Examinationsform: QPS, Teoretiskt kunskapsprov 1
18:30
14:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/6 
Examination skriftlig, Spec. sjuksköterskeutbildning, SJSB41, MA 9, Hela, Anna Mazurek, Marike Hagstedt, Rebecca Gagnemo Persson, MA:202-hela, Allmän farmakologi, Ordinarie tentamen
12:00
09:00
Examination skriftlig, Sjuksköterskeutbildningen, SJSB44, MA 9, Hela, Anna Mazurek, Christina Bökberg, Lina Carlsson Höglund, Marike Hagstedt, MA:202-hela, Äldres hälsa och ohälsa, Ordinarie tentamen
17:00
14:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 10/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 11/6 

  Ändrad senaste dygnet.