v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/12 
Föreläsning, Matematisk statistik LTH, FMSN20, FMSN20F, MASM25, MH:309A, Johan Lindström, MH:309A
12:00
10:00
Föreläsning, Matematisk statistik LTH, FMSN60, FMSN60F, MASM18, MH:309A, MH:309A
15:00
13:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/12 
Övning, Matematisk statistik NF, MASA02, ÄMAD04, MH:309A, MH:309A
10:00
08:00
Föreläsning, Matematisk statistik LTH, FMSN60, FMSN60F, MASM18, MH:309A, MH:309A
12:00
10:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/12 
Övning, Matematik LTH, FMAB70, MH:309A, Victor Ufnarovski, Wilhelm Treschow, MH:309A
10:00
08:00
Övning, Matematik LTH, FMAB70, MH:309A, Erik Martens, Joel Utsi, MH:309A
12:00
10:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/12 
Övning, Matematisk statistik LTH, FMSN60, FMSN60F, MASM18, MH:309A, MH:309A
12:00
10:00
Forskarseminarium, Matematikcentrum LTH, MH:309A, Alexandros Sopasakis, MH:309A, Midway seminar Donglin Liu
14:15
13:00
Övning, Matematik LTH, FMAB20, MH:309A, Alejandro Rodriguez Sponheimer, Magnus Aspenberg, MH:309A
17:00
15:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/12 
Övning, Matematik LTH, FMAB70, MH:309A, Victor Ufnarovski, Wilhelm Treschow, MH:309A
12:00
10:00
Övning, Matematik LTH, FMAB20, MH:309A, Alejandro Rodriguez Sponheimer, Magnus Aspenberg, MH:309A
17:00
15:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 9/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 10/12 

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/12 
Föreläsning, Matematisk statistik LTH, FMSN60, FMSN60F, MASM18, MH:309A, MH:309A
15:00
13:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/12 
Föreläsning, Matematisk statistik LTH, FMSN60, FMSN60F, MASM18, MH:309A, MH:309A
12:00
10:00
Övning, Matematik LTH, FMAB70, MH:309A, Erik Martens, Joel Utsi, MH:309A
15:00
13:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/12 
Övning, Matematik LTH, FMAB70, MH:309A, Victor Ufnarovski, Wilhelm Treschow, MH:309A
10:00
08:00
Övning, Matematisk statistik NF, MASA02, ÄMAD04, MH:309A, Dragi Anevski, MH:309A
12:00
10:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/12 
Övning, Matematisk statistik LTH, FMSN60, FMSN60F, MASM18, MH:309A, MH:309A
12:00
10:00
Undervisning, Matematik LTH, MH:309A, Karl Åström, MH:309A, Supervision FMAN30, Supervision FMAN30
15:00
13:00
Övning, Matematik LTH, FMAB20, MH:309A, Alejandro Rodriguez Sponheimer, Magnus Aspenberg, MH:309A
17:00
15:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/12 
Övning, Matematik LTH, FMAB70, MH:309A, Victor Ufnarovski, Wilhelm Treschow, MH:309A
12:00
10:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 16/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 17/12 

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/12 
Undervisning, Matematik LTH, MH:309A, Carl Olsson, MH:309A
17:00
13:15
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 23/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 24/12 
Julafton

v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/12 
Juldagen
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/12 
Annandag jul
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 30/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 31/12 
Nyårsafton

v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/1 
Nyårsdagen
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/1 
Trettondagsafton
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 6/1 
Trettondedag jul
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/1 

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/1 
Tentamen, Matematik NF, MATA04, MATB23, MATM12, MH:309A, MH:309B, MH:309C, MH:309A, MH:309B, MH:309C
13:00
08:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/1 
Tentamen, Matematik NF, MATC12, MATP35, MH:309A, MH:309B, MH:309C, MH:309A, MH:309B, MH:309C
13:00
08:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/1 
Exjobbspresentation, Matematik LTH, MH:309A, Karl Åström, MH:309A, Exjobbspresentation Vilma och Oscar, Exjobbspresentation
12:00
10:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 13/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 14/1 

v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/1 
Föreläsning, Matematik LTH, FMAB56, MH:309A, Niels Christian Overgaard, MH:309A
15:00
13:00
Räkneövning, Matematik NF, MATA03, MH:309A, MH:309A
17:00
15:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/1 
Lektion, Matematik LTH, FMAN01, MH:309A, Pelle Pettersson, MH:309A
10:00
08:00
Övning, Matematik LTH, FMAN65, MH:309A, Jacob Stordal Christiansen, MH:309A
12:00
10:00
Föreläsning, Matematik LTH, FMAP05, MH:309A, Jonas Jansen, Victor Ufnarovski, MH:309A
15:00
13:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/1 
Övning, Matematik LTH, FMAB56, MH:309A, Niels Christian Overgaard, MH:309A
10:00
08:00
Räkneövning, Matematik NF, MATA03, MH:309A, MH:309A
12:00
10:15
Föreläsning, Matematisk statistik LTH, FMSF05, FMSF05F, MASC01, MH:309A, Tatyana Turova, MH:309A
17:00
15:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/1 
Föreläsning, Matematik LTH, FMAP05, MH:309A, Jonas Jansen, Victor Ufnarovski, MH:309A
10:00
08:00
Räkneövning, Matematik NF, MATA03, MH:309A, MH:309A
17:00
15:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 20/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 21/1 

v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/1 
Räkneövning, Matematik NF, MATA03, MH:309A, MH:309A
17:00
15:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/1 
Lektion, Matematik LTH, FMAN01, MH:309A, Pelle Pettersson, MH:309A
10:00
08:00
Föreläsning, Matematik LTH, FMAP05, MH:309A, Jonas Jansen, Victor Ufnarovski, MH:309A
15:00
13:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/1 
Övning, Matematik LTH, FMAB56, MH:309A, Niels Christian Overgaard, MH:309A
10:00
08:00
Räkneövning, Matematik NF, MATA03, MH:309A, MH:309A
12:00
10:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/1 
Föreläsning, Matematik LTH, FMAP05, MH:309A, Jonas Jansen, Victor Ufnarovski, MH:309A
10:00
08:00
Övning, Matematik LTH, FMAN65, MH:309A, Jacob Stordal Christiansen, MH:309A
12:00
10:00
Räkneövning, Matematik NF, MATA03, MH:309A, MH:309A
17:00
15:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/1 
Tentamen, Matematik NF, MATA04, MATA21, MH:309A, MH:309B, MH:309C, MH:309A, MH:309B, MH:309C
13:00
08:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/1 

v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/1 
Föreläsning, Matematisk statistik LTH, FMSF05, FMSF05F, MASC01, MH:309A, Tatyana Turova, MH:309A
10:00
08:00
Föreläsning, Matematik LTH, FMAB56, MH:309A, Niels Christian Overgaard, MH:309A
15:00
13:00
Räkneövning, Matematik NF, MATA03, MH:309A, MH:309A
17:00
15:15
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/1 
Lektion, Matematik LTH, FMAN01, MH:309A, Pelle Pettersson, MH:309A
10:00
08:00
Föreläsning, Matematik LTH, FMAP05, MH:309A, Jonas Jansen, Victor Ufnarovski, MH:309A
15:00
13:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 31/1 
Övning, Matematik LTH, FMAB56, MH:309A, Niels Christian Overgaard, MH:309A
10:00
08:00
Räkneövning, Matematik NF, MATA03, MH:309A, MH:309A
12:00
10:15
Föreläsning, Matematisk statistik LTH, FMSF05, FMSF05F, MASC01, MH:309A, Tatyana Turova, MH:309A
17:00
15:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/2 
Föreläsning, Matematik LTH, FMAP05, MH:309A, Jonas Jansen, Victor Ufnarovski, MH:309A
10:00
08:00
Övning, Matematik LTH, FMAN65, MH:309A, Jacob Stordal Christiansen, MH:309A
12:00
10:00
Övning, Matematik LTH, FMAB30, MH:309A, Mario Natiello, MH:309A
15:00
13:00
Räkneövning, Matematik NF, MATA03, MH:309A, MH:309A
17:00
15:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 3/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 4/2 

v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/2 
Föreläsning, Matematisk statistik LTH, FMSF05, FMSF05F, MASC01, MH:309A, Tatyana Turova, MH:309A
10:00
08:00
Räkneövning, Matematik NF, MATA03, MH:309A, MH:309A
17:00
15:15
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/2 
Lektion, Matematik LTH, FMAN01, MH:309A, Pelle Pettersson, MH:309A
10:00
08:00
Föreläsning, Matematik LTH, FMAP05, MH:309A, Jonas Jansen, Victor Ufnarovski, MH:309A
15:00
13:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/2 
Räkneövning, Matematik NF, MATA03, MH:309A, MH:309A
12:00
10:15
Föreläsning, Matematisk statistik LTH, FMSF05, FMSF05F, MASC01, MH:309A, Tatyana Turova, MH:309A
17:00
15:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/2 
Föreläsning, Matematik LTH, FMAP05, MH:309A, Jonas Jansen, Victor Ufnarovski, MH:309A
10:00
08:00
Övning, Matematik LTH, FMAN65, MH:309A, Jacob Stordal Christiansen, MH:309A
12:00
10:00
Övning, Matematik LTH, FMAB30, MH:309A, Mario Natiello, MH:309A
15:00
13:00
Räkneövning, Matematik NF, MATA03, MH:309A, MH:309A
17:00
15:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 10/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 11/2 

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 12/2 
Föreläsning, Matematisk statistik LTH, FMSF05, FMSF05F, MASC01, MH:309A, Tatyana Turova, MH:309A
10:00
08:00
Räkneövning, Matematik NF, MATA03, MH:309A, MH:309A
17:00
15:15
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 13/2 
Lektion, Matematik LTH, FMAN01, MH:309A, Pelle Pettersson, MH:309A
10:00
08:00
Föreläsning, Matematik LTH, FMAP05, MH:309A, Jonas Jansen, Victor Ufnarovski, MH:309A
15:00
13:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 14/2 
Räkneövning, Matematik NF, MATA03, MH:309A, MH:309A
12:00
10:15
Föreläsning, Matematisk statistik LTH, FMSF05, FMSF05F, MASC01, MH:309A, Tatyana Turova, MH:309A
17:00
15:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 15/2 
Föreläsning, Matematik LTH, FMAP05, MH:309A, Jonas Jansen, Victor Ufnarovski, MH:309A
10:00
08:00
Övning, Matematik LTH, FMAN65, MH:309A, Jacob Stordal Christiansen, MH:309A
12:00
10:00
Övning, Matematik LTH, FMAB30, MH:309A, Mario Natiello, MH:309A
15:00
13:00
Räkneövning, Matematik NF, MATA03, MH:309A, MH:309A
17:00
15:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 16/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 17/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 18/2 

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 19/2 
Föreläsning, Matematisk statistik LTH, FMSF05, FMSF05F, MASC01, MH:309A, Tatyana Turova, MH:309A
10:00
08:00
Räkneövning, Matematik NF, MATA03, MH:309A, MH:309A
17:00
15:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 20/2 
Lektion, Matematik LTH, FMAN01, MH:309A, Pelle Pettersson, MH:309A
10:00
08:00
Föreläsning, Matematik LTH, FMAP05, MH:309A, Jonas Jansen, Victor Ufnarovski, MH:309A
15:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 21/2 
Räkneövning, Matematik NF, MATA03, MH:309A, MH:309A
12:00
10:15
Föreläsning, Matematisk statistik LTH, FMSF05, FMSF05F, MASC01, MH:309A, Tatyana Turova, MH:309A
17:00
15:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 22/2 
Föreläsning, Matematik LTH, FMAP05, MH:309A, Jonas Jansen, Victor Ufnarovski, MH:309A
10:00
08:00
Övning, Matematik LTH, FMAN65, MH:309A, Jacob Stordal Christiansen, MH:309A
12:00
10:00
Räkneövning, Matematik NF, MATA03, MH:309A, MH:309A
17:00
15:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 23/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 24/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 25/2 

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 26/2 
Föreläsning, Matematisk statistik LTH, FMSF05, FMSF05F, MASC01, MH:309A, Tatyana Turova, MH:309A
10:00
08:00
Räkneövning, Matematik NF, MATA03, MH:309A, MH:309A
17:00
15:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 27/2 
Lektion, Matematik LTH, FMAN01, MH:309A, Pelle Pettersson, MH:309A
10:00
08:00
Föreläsning, Matematik LTH, FMAP05, MH:309A, Jonas Jansen, Victor Ufnarovski, MH:309A
15:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 28/2 
Räkneövning, Matematik NF, MATA03, MH:309A, MH:309A
12:00
10:15
Föreläsning, Matematisk statistik LTH, FMSF05, FMSF05F, MASC01, MH:309A, Tatyana Turova, MH:309A
17:00
15:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 29/2 
Föreläsning, Matematik LTH, FMAP05, MH:309A, Jonas Jansen, Victor Ufnarovski, MH:309A
10:00
08:00
Övning, Matematik LTH, FMAN65, MH:309A, Jacob Stordal Christiansen, MH:309A
12:00
10:00
Räkneövning, Matematik NF, MATA03, MH:309A, MH:309A
17:00
15:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/3 
Övning, Matematik LTH, FMAN65, MH:309A, Jacob Stordal Christiansen, MH:309A
15:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 3/3 

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/3 
Föreläsning, Matematisk statistik LTH, FMSF05, FMSF05F, MASC01, MH:309A, Tatyana Turova, MH:309A
10:00
08:00
Räkneövning, Matematik NF, MATA03, MH:309A, MH:309A
17:00
15:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/3 
Lektion, Matematik LTH, FMAN01, MH:309A, Pelle Pettersson, MH:309A
10:00
08:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/3 
Räkneövning, Matematik NF, MATA03, MH:309A, MH:309A
12:00
10:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/3 
Räkneövning, Matematik NF, MATA03, MH:309A, MH:309A
17:00
15:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 9/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 10/3 

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/3 
Undervisning, Matematikcentrum LTH, MH:309A, Mario Natiello, MH:309A, NMT-dagarna 2024
11:45
10:30
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/3 
Tentamen, Matematik NF, MATM37, MH:309A, MH:309A
13:00
08:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 16/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 17/3 

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/3 
Föreläsning, Matematik LTH, FMAB40, MH:309A, Pelle Pettersson, MH:309A
10:00
08:00
Föreläsning, Matematisk statistik LTH, FMSF65, MASC05, MH:309A, Ted Kronvall, MH:309A
12:00
10:00
Tentamen, Matematik NF, MATM39, MH:309A, MH:309A
18:00
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/3 
Lektion, Matematik LTH, FMAN01, MH:309A, Pelle Pettersson, MH:309A
10:00
08:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/3 
Föreläsning, Matematisk statistik NF, MASB11, MH:309A, MH:309A
10:00
08:00
Övning, Matematik LTH, FMAF05, MH:309A, Magnus Goffeng, Victor Ufnarovski, MH:309A
17:00
15:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/3 
Övning, Matematik LTH, FMAF05, MH:309A, Jörg Schmeling, Victor Ufnarovski, MH:309A
10:00
08:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 23/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 24/3 

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/3 
Föreläsning, Matematik LTH, FMAB40, MH:309A, Pelle Pettersson, MH:309A
10:00
08:00
Föreläsning, Matematisk statistik LTH, FMSF65, MASC05, MH:309A, Ted Kronvall, MH:309A
12:00
10:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/3 
Lektion, Matematik LTH, FMAN01, MH:309A, Pelle Pettersson, MH:309A
10:00
08:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/3 
Övning, Matematik LTH, FMNF10, MH:309A, Jaime Manriquez, MH:309A
12:00
10:00
Övning, Matematik LTH, FMAF05, MH:309A, Magnus Goffeng, Victor Ufnarovski, MH:309A
17:00
15:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/3 
Skärtorsdag
Övning, Matematik LTH, FMAF05, MH:309A, Jörg Schmeling, Victor Ufnarovski, MH:309A
10:00
08:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/3 
Långfredag
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 30/3 
Påskafton
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 31/3 
Påskdagen

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/4 
Annandag påsk
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 6/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/4