v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/1 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FFFF01, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418, F7
10:00
08:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FFFF05, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418, F7
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFA70, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
15:00
13:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 31/1 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FFFF01, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418, F8
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FFFF05, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418, F8
15:00
13:00
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418
17:00
15:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/2 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FFFF01, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418, F9
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FMFF20, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
15:00
13:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFN05, FYST21, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
17:00
15:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/2 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FFFN25, FYST50, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
10:00
08:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FFFF05, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418, F9
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFN05, FYST21, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
15:00
13:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/2 
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418
12:30
08:00
Disputation, Partikelfysik, Fys:Rydbergsalen (H418), Nathan Daniel Simpson, Fys:H418
17:00
12:30
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/2 

v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/2 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFF11, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418, F7
10:00
08:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FFFF05, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418, F10
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFA70, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
15:00
13:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/2 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FFFF01, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418, F11
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FFFF05, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418, F11
15:00
13:00
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418
17:00
15:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/2 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FFFF01, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418, F12
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FMFF20, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
15:00
13:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFN05, FYST21, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
17:00
15:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/2 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FFFN25, FYST50, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
10:00
08:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FFFF05, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418, F12
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFN05, FYST21, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
15:00
13:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/2 
Disputation, Fasta tillståndets fysik, Fys:Rydbergsalen (H418), Oskar Ström, Fys:H418
12:30
08:00
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418
17:00
12:30
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/2 

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/2 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FFFF05, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418, F13
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFA70, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
15:00
13:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/2 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FFFF01, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418, F13
12:00
10:00
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418
17:00
15:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/2 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FFFF01, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418, F14
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FMFF20, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
15:00
13:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFN05, FYST21, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
17:00
15:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/2 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FFFN25, FYST50, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
10:00
08:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FFFF05, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418, F14
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFN05, FYST21, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
15:00
13:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/2 
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418
17:00
08:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/2 

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/2 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FFFF01, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418, F15
10:00
08:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FFFF05, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418, F15
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFA70, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
15:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/2 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FFFF01, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418, F16
12:00
10:00
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418
17:00
15:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/2 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FMFF20, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
15:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/2 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FFFN25, FYST50, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
10:00
08:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FFFF05, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418, F16
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFN05, FYST21, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
15:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/2 
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418
17:00
08:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/2 

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/2 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FFFF05, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418, F17
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFA70, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
15:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/2 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FFFF01, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418, F17
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FFFF05, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418, F18
15:00
13:00
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418
17:00
15:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/3 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FFFF01, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418, F18
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FMFF20, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
15:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/3 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FFFN25, FYST50, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
10:00
08:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FFFF05, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418, F19. Reserv
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFN05, FYST21, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
15:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/3 
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418
17:00
08:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/3 

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/3 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFF11, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418, F12
12:00
10:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/3 
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418
17:00
15:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/3 
Frågestund, GU Fysik LTH, FFFN25, FYST50, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
15:00
13:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/3 
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418
17:00
08:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/3 

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/3 
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418, NMT-dagarna
15:00
09:30
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/3 
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418, NMT-dagarna
13:45
09:30
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418
17:00
15:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/3 
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418, NMT-dagarna
00:00
09:30
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/3 
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418, NMT-dagarna
17:00
00:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/3 
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418
17:00
08:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/3 

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/3 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFA01, Fys:Rydbergsalen (H418), Lars Rippe, Fys:H418
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, ESSF20, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
15:00
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/3 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFF40, Fys:Rydbergsalen (H418), Johan Mauritsson, Fys:H418
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFA01, Fys:Rydbergsalen (H418), Lars Rippe, Fys:H418
15:00
13:00
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418
17:00
15:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/3 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FKFF05, FYST45, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
10:00
08:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFA01, Fys:Rydbergsalen (H418), Lars Rippe, Fys:H418
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFF40, Fys:Rydbergsalen (H418), Johan Mauritsson, Fys:H418
15:00
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/3 
Föreläsning, GU Fysik LTH, ESSF20, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
10:00
08:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFA01, Fys:Rydbergsalen (H418), Lars Rippe, Fys:H418
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FKFF05, FYST45, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
15:00
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/3 
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418
17:00
08:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/3 

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/3 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFA01, Fys:Rydbergsalen (H418), Lars Rippe, Fys:H418
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, ESSF20, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
15:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/3 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFN40, Fys:Rydbergsalen (H418), Peter Samuelsson, Fys:H418
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFA01, Fys:Rydbergsalen (H418), Lars Rippe, Fys:H418
15:00
13:00
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418
17:00
15:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/3 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FKFF05, FYST45, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
10:00
08:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFA01, Fys:Rydbergsalen (H418), Lars Rippe, Fys:H418
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFF40, Fys:Rydbergsalen (H418), Johan Mauritsson, Fys:H418
15:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/3 
Föreläsning, GU Fysik LTH, ESSF20, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
10:00
08:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFA01, Fys:Rydbergsalen (H418), Lars Rippe, Fys:H418
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FKFF05, FYST45, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
15:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 31/3 
Disputation, Förbränningsfysik, Fys:Rydbergsalen (H418), Saeed Derafshzan, Fys:H418
12:30
08:00
Disputation, Kärnfysik N-fak, Fys:Rydbergsalen (H418), Nicholai Mauritzson, Fys:H418
17:00
12:30
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 1/4 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2/4 

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/4 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFA01, Fys:Rydbergsalen (H418), Lars Rippe, Fys:H418
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, ESSF20, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
15:00
13:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/4 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FKFF05, FYST45, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
10:00
08:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFN40, FYST30, Fys:Rydbergsalen (H418), Peter Samuelsson, Fys:H418
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFA01, Fys:Rydbergsalen (H418), Lars Rippe, Fys:H418
15:00
13:00
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418
17:00
15:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/4 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FKFF05, FYST45, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
10:00
08:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFA01, Fys:Rydbergsalen (H418), Lars Rippe, Fys:H418
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFF40, Fys:Rydbergsalen (H418), Johan Mauritsson, Fys:H418
15:00
13:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/4 
Skärtorsdag
00:00
12:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/4 
Långfredag
00:00
00:00
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418
17:00
08:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 8/4 
Påskafton
00:00
00:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 9/4 
Påskdagen
00:00
00:00

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/4 
Annandag påsk
00:00
00:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/4 
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418
17:00
15:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/4 
Disputation, Förbränningsfysik, Fys:Rydbergsalen (H418), Henrik Feuk, Fys:H418
12:30
08:00
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418
17:00
12:30
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 15/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 16/4 

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/4 
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418
17:00
15:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/4 
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418
17:00
08:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 22/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 23/4 

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/4 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFA01, Fys:Rydbergsalen (H418), Lars Rippe, Fys:H418
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, ESSF20, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
15:00
13:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFN40, Fys:Rydbergsalen (H418), Peter Samuelsson, Fys:H418
17:00
15:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/4 
Föreläsning/Övning, GU Fysik LTH, FBRF01, FYSD11, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
10:00
08:00
Möte, Fysik LTH, Fys:Rydbergsalen (H418), Daniel Kåreda, Fys:H418, Kanslimöte
11:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFA01, Fys:Rydbergsalen (H418), Lars Rippe, Fys:H418
15:00
13:00
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418
17:00
15:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/4 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFA01, Fys:Rydbergsalen (H418), Lars Rippe, Fys:H418
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFF40, Fys:Rydbergsalen (H418), Johan Mauritsson, Fys:H418
15:00
13:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFN40, FYST30, Fys:Rydbergsalen (H418), Peter Samuelsson, Fys:H418
17:00
15:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/4 
Föreläsning, GU Fysik LTH, ESSF20, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
10:00
08:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFA01, Fys:Rydbergsalen (H418), Lars Rippe, Fys:H418
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FKFF05, FYST45, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
15:00
13:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/4 
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418
17:00
08:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 29/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 30/4 
Valborgsmässoafton
00:00
12:00

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/5 
Första maj
00:00
00:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/5 
Föreläsning, GU Fysik LTH, ESSF20, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
10:00
08:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFA01, Fys:Rydbergsalen (H418), Lars Rippe, Fys:H418
15:00
13:00
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418
17:00
15:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/5 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FKFF05, FYST45, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
10:00
08:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFA01, Fys:Rydbergsalen (H418), Lars Rippe, Fys:H418
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFF40, Fys:Rydbergsalen (H418), Johan Mauritsson, Fys:H418
15:00
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/5 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFA01, Fys:Rydbergsalen (H418), Lars Rippe, Fys:H418
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FKFF05, FYST45, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
15:00
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/5 
Disputation, Synkrotronljusfysik, Fys:Rydbergsalen (H418), Hanna Dierks, Fys:H418
12:30
08:00
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418
17:00
12:30
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 6/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/5 

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/5 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFA01, Fys:Rydbergsalen (H418), Lars Rippe, Fys:H418
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, ESSF20, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
15:00
13:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/5 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFA01, Fys:Rydbergsalen (H418), Lars Rippe, Fys:H418
15:00
13:00
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418
17:00
15:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/5 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FKFF05, FYST45, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
10:00
08:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFA01, Fys:Rydbergsalen (H418), Lars Rippe, Fys:H418
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFF40, Fys:Rydbergsalen (H418), Johan Mauritsson, Fys:H418
15:00
13:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/5 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFA01, Fys:Rydbergsalen (H418), Lars Rippe, Fys:H418
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FKFF05, FYST45, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
15:00
13:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/5 
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418
17:00
08:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 13/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 14/5 

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/5 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFA01, Fys:Rydbergsalen (H418), Lars Rippe, Fys:H418
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, ESSF20, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
15:00
13:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/5 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFA01, Fys:Rydbergsalen (H418), Lars Rippe, Fys:H418
15:00
13:00
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418
17:00
15:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/5 
Föreläsning, GU Fysik LTH, ESSF20, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
10:00
08:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFA01, Fys:Rydbergsalen (H418), Lars Rippe, Fys:H418
12:00
10:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFF40, Fys:Rydbergsalen (H418), Johan Mauritsson, Fys:H418
15:00
13:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/5 
Kristi himmelsfärdsdag
00:00
00:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/5 
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418
17:00
08:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 20/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 21/5 

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/5 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFF40, Fys:Rydbergsalen (H418), Johan Mauritsson, Fys:H418
12:00
10:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/5 
Föreläsning, GU Fysik LTH, ESSF20, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418
10:00
08:00
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFA01, Fys:Rydbergsalen (H418), Lars Rippe, Fys:H418
15:00
13:00
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418
17:00
15:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/5 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FAFA01, Fys:Rydbergsalen (H418), Lars Rippe, Fys:H418
12:00
10:00
Disputation, Matematisk fysik N-fak, Fys:Rydbergsalen (H418), Denizhan Ekin Önder, Fys:H418
17:00
12:30
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/5 
Disputation, Matematisk fysik LTH, Fys:Rydbergsalen (H418), Mattias Bertolino, Fys:H418
12:30
08:00
Fys:Rydbergsalen (H418), Ej tillgänglig, Fys:H418
17:00
12:30
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/5 
Pingstafton
00:00
00:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/5 
Pingstdagen
00:00
00:00

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/5 
Möte, Fysik LTH, Fys:Rydbergsalen (H418), Daniel Kåreda, Fys:H418, Kanslimöte
11:00
10:00
Konferens, GU Fysik LTH, FAFF50, Fys:Rydbergsalen (H418), Fys:H418, Presskonferens
15:00
14:00
Öppen föreläsning, Fysik LTH, Fys:Rydbergsalen (H418), Cord Arnold, Fys:H418, Mötesplats Rydberg, Mötesplats Rydberg
17:00
15:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 31/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/6 
Disputation, Synkrotronljusfysik, Fys:Rydbergsalen (H418), Susanna Hammarberg, Fys:H418
12:30
08:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 3/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 4/6