v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 28/8 
FAFA41, FAFA85
Förel
3T U203
Fysik, Fysik
IBYA1, IBYI1, IBYV1
Introduktion,
Experimentell metodik
10:00
08:00
FAFA41, FAFA85
Förel
3T U203
Fysik, Fysik
IBYA1, IBYI1, IBYV1
Göran Frank
Experimentell metodik
12:00
10:00
VBEA30
Introduktion
3T U202
Kommunikation och datorverktyg
IBYA1
15:00
13:00
FAFA85
Övn
3T E413
Fysik
IBYA1
Experimoentell metodik
17:00
15:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 29/8 
ABVA05
Förel
3T E230
Byggteknik med arkitektur
IBYA1
10:00
08:00
ABVA05
Förel
3T E230
Byggteknik med arkitektur
IBYA1
12:00
10:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 30/8 
FMAA50
Förel
3T U202
Matematisk analys
IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1
Tanja Kimmerud
10:00
08:00
FAFA41, FAFA85
Förel
3T U203
Fysik, Fysik
IBYA1, IBYI1, IBYV1
Göran Frank
Experimentell metodik
12:00
10:00
FMAA50
Övn
3T C521
Matematisk analys
IBYA1
Tanja Kimmerud
15:00
13:00
FMAA50
Övn
3T C522
Matematisk analys
IBYA1
Kasper Andersen
15:00
13:00
FAFA85
Övn
3T C548
Fysik
IBYA1
Experimoentell metodik
17:00
15:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 31/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 1/9 
FMAA50
Förel
3T U202
Matematisk analys
IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1
Tanja Kimmerud
10:00
08:00
ABVA05
Studiebesök
Byggteknik med arkitektur
IBYA1
12:00
10:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 2/9 

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 4/9 
VBEA30
Workshop
3T C547
Kommunikation och datorverktyg
IBYA1
Rebecca Little-Smith
Grupp 4
10:00
08:00
FAFA41, FAFA85
Förel
3T U203
Fysik, Fysik
IBYA1, IBYI1, IBYV1
Göran Frank
Ellära
12:00
10:00
FMAA50
Övn
3T C521
Matematisk analys
IBYA1
Tanja Kimmerud
15:00
13:00
FMAA50
Övn
3T C522
Matematisk analys
IBYA1
Kasper Andersen
15:00
13:00
FAFA85
Övn
3T C163
Fysik
IBYA1
Ellära
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 5/9 
FAFA85
Labb
Fys:H441, Fys:H442
Fysik
IBYA1
Experimentell metodik
Grupp 1-2
12:00
08:00
ABVA05
Studiebesök
Byggteknik med arkitektur
IBYA1
15:00
13:00
FAFA41, FAFA85
Förel
3T U203
Fysik, Fysik
IBYA1, IBYI1, IBYV1
Göran Frank
Ellära
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 6/9 
FMAA50
Förel
3T U202
Matematisk analys
IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1
Tanja Kimmerud
10:00
08:00
FAFA41, FAFA85
Förel
3T U203
Fysik, Fysik
IBYA1, IBYI1, IBYV1
Göran Frank
Ellära
12:00
10:00
INFORMATION
Info
3T C163
Information
IBYA1
Välkommen till branschen IBYA1
14:00
13:00
INFORMATION
Info
3T C625, 3T C626, 3T C627, 3T C628
Information
IBYA1
Välkommen till branschen IBYA1
16:00
14:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 7/9 
ABVA05
Förel
3T E230
Byggteknik med arkitektur
IBYA1
10:00
08:00
FAFA85
Övn
3T C163
Fysik
IBYA1
Ellära
12:00
10:00
VBEA30
Workshop
3T C547
Kommunikation och datorverktyg
IBYA1
Rebecca Little-Smith
Grupp 3
15:00
13:00
FMAA50
Övn
3T C521
Matematisk analys
IBYA1
Tanja Kimmerud
17:00
15:00
FMAA50
Övn
3T C522
Matematisk analys
IBYA1
Kasper Andersen
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 8/9 
FMAA50
Förel
3T U202
Matematisk analys
IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1
Tanja Kimmerud
10:00
08:00
ABVA05
Förel
3T E230
Byggteknik med arkitektur
IBYA1
12:00
10:00
FAFA85
Labb
Fys:H441, Fys:H442
Fysik
IBYA1
Experimentell metodik
Grupp 3-4
17:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 9/9 

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 11/9 
VBEA30
Workshop
3T C547
Kommunikation och datorverktyg
IBYA1
Rebecca Little-Smith
Grupp 1
10:00
08:00
FAFA41, FAFA85
Förel
3T U203
Fysik, Fysik
IBYA1, IBYI1, IBYV1
Göran Frank
Ellära
12:00
10:00
FMAA50
Övn
3T C521
Matematisk analys
IBYA1
Tanja Kimmerud
15:00
13:00
FMAA50
Övn
3T C522
Matematisk analys
IBYA1
Kasper Andersen
15:00
13:00
FAFA85
Övn
3T C548
Fysik
IBYA1
Ellära
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 12/9 
ABVA05
Förel
3T E230
Byggteknik med arkitektur
IBYA1
10:00
08:00
ABVA05
Förel
3T E230
Byggteknik med arkitektur
IBYA1
12:00
10:00
ABVA05
Övn
3T E230
Byggteknik med arkitektur
IBYA1
15:00
13:00
FAFA41, FAFA85
Förel
3T U203
Fysik, Fysik
IBYA1, IBYI1, IBYV1
Göran Frank
Ellära
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 13/9 
FMAA50
Förel
3T U202
Matematisk analys
IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1
Tanja Kimmerud
10:00
08:00
FAFA41, FAFA85
Förel
3T U203
Fysik, Fysik
IBYA1, IBYI1, IBYV1
Göran Frank
Ellära
12:00
10:00
FMAA50
Övn
3T C521
Matematisk analys
IBYA1
Tanja Kimmerud
15:00
13:00
FMAA50
Övn
3T C522
Matematisk analys
IBYA1
Kasper Andersen
15:00
13:00
FAFA85
Övn
3T C548
Fysik
IBYA1
Ellära
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 14/9 
FAFA85
Labb
Fys:H441, Fys:H442
Fysik
IBYA1
Experimentell metodik
Grupp 5-6
12:00
08:00
ABVA05
Studiebesök
Byggteknik med arkitektur
IBYA1
Studiebesök AFU
17:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 15/9 
FMAA50
Förel
3T U202
Matematisk analys
IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1
Tanja Kimmerud
10:00
08:00
ABVA05
Förel
3T E230
Byggteknik med arkitektur
IBYA1
12:00
10:00
ABVA05
Studiebesök
Byggteknik med arkitektur
IBYA1
15:00
13:00
VBEA30
Workshop
3T C547
Kommunikation och datorverktyg
IBYA1
Rebecca Little-Smith
Grupp 5
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 16/9 

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 18/9 
VBEA30
Workshop
3T C547
Kommunikation och datorverktyg
IBYA1
Rebecca Little-Smith
Grupp 2
10:00
08:00
FAFA41, FAFA85
Förel
3T U203
Fysik, Fysik
IBYA1, IBYI1, IBYV1
Göran Frank
Ellära
12:00
10:00
FMAA50
Övn
3T C521
Matematisk analys
IBYA1
Tanja Kimmerud
15:00
13:00
FMAA50
Övn
3T C522
Matematisk analys
IBYA1
Kasper Andersen
15:00
13:00
FAFA85
Övn
3T C548
Fysik
IBYA1
Ellära
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 19/9 
ABVA05
Förel
3T E230
Byggteknik med arkitektur
IBYA1
10:00
08:00
ABVA05
Handledn
3T C164
Byggteknik med arkitektur
IBYA1
12:00
10:00
ABVA05
Handledn
3T C164
Byggteknik med arkitektur
IBYA1
15:00
13:00
FAFA41, FAFA85
Förel
3T U203
Fysik, Fysik
IBYA1, IBYI1, IBYV1
Göran Frank
Ellära
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 20/9 
FMAA50
Förel
3T U202
Matematisk analys
IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1
Tanja Kimmerud
10:00
08:00
FAFA41, FAFA85
Förel
3T U203
Fysik, Fysik
IBYA1, IBYI1, IBYV1
Göran Frank
Ellära
12:00
10:00
FMAA50
Övn
3T C521
Matematisk analys
IBYA1
Tanja Kimmerud
15:00
13:00
FMAA50
Övn
3T C522
Matematisk analys
IBYA1
Kasper Andersen
15:00
13:00
FAFA85
Övn
3T C548
Fysik
IBYA1
Ellära
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 21/9 
INFORMATION
Förel
3T U202
Information
IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1
Studieteknik
Obligatorisk närvaro. Ingår i EEIA01, EITA20, VBEA30
12:00
10:00
ABVA05
Studiebesök
Byggteknik med arkitektur
IBYA1
17:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 22/9 
FAFA85
Labb
Fys:H441, Fys:H442
Fysik
IBYA1
Experimentell metodik
Grupp 7-8
12:00
08:00
ABVA05
Handledn
3T C164
Byggteknik med arkitektur
IBYA1
17:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 23/9 

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 25/9 
FAFA41, FAFA85
Förel
3T U203
Fysik, Fysik
IBYA1, IBYI1, IBYV1
Frederik Ossler
Fysik i Vätskor och Gaser
12:00
10:00
FMAA50
Övn
3T C521
Matematisk analys
IBYA1
Tanja Kimmerud
15:00
13:00
FMAA50
Övn
3T C522
Matematisk analys
IBYA1
Kasper Andersen
15:00
13:00
FAFA85
Övn
3T E421
Fysik
IBYA1
Fysik i Vätskor och Gaser
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 26/9 
FAFA41, FAFA85
Förel
3T U203
Fysik, Fysik
IBYA1, IBYI1, IBYV1
Frederik Ossler
Fysik i Vätskor och Gaser
10:00
08:00
ABVA05
Förel
3T E230
Byggteknik med arkitektur
IBYA1
12:00
10:00
ABVA05
Handledn
3T C525
Byggteknik med arkitektur
IBYA1
17:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 27/9 
FMAA50
Förel
3T U202
Matematisk analys
IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1
Tanja Kimmerud
10:00
08:00
FAFA41, FAFA85
Förel
3T U203
Fysik, Fysik
IBYA1, IBYI1, IBYV1
Frederik Ossler
Fysik i Vätskor och Gaser
12:00
10:00
FMAA50
Övn
3T C521
Matematisk analys
IBYA1
Tanja Kimmerud
15:00
13:00
FMAA50
Övn
3T C522
Matematisk analys
IBYA1
Kasper Andersen
15:00
13:00
FAFA85
Övn
3T C548
Fysik
IBYA1
Fysik i Vätskor och Gaser
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 28/9 
ABVA05
Studiebesök
Byggteknik med arkitektur
IBYA1
Studiebesök AFU
17:00
08:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 29/9 
FAFA85
Labb
3T:C426
Fysik
IBYA1
Ellära
Grupp 1-2
12:00
08:00
ABVA05
Inlämn
Byggteknik med arkitektur
IBYA1
Deadline 15:00
16:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 30/9 
FMA645, FMAA50
Online, Tentamen
Algebra, Algebra
Matematisk analys, Matematisk analys
IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1
13:00
09:00

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 2/10 
FAFA41, FAFA85
Förel
3T U203
Fysik, Fysik
IBYA1, IBYI1, IBYV1
Frederik Ossler
Fysik i Vätskor och Gaser
12:00
10:00
FAFA85
Övn
3T C548
Fysik
IBYA1
Fysik i Vätskor och Gaser
17:00
15:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 3/10 
ABVA05
Redov
3T E230
Byggteknik med arkitektur
IBYA1
10:00
08:00
ABVA05
Redov
3T E230
Byggteknik med arkitektur
IBYA1
12:00
10:00
ABVA05
Redov
3T E230
Byggteknik med arkitektur
IBYA1
15:00
13:00
ABVA05
Redov
3T E230
Byggteknik med arkitektur
IBYA1
17:00
15:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 4/10 
FMAA50
Förel
3T U202
Matematisk analys
IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1
Tanja Kimmerud
10:00
08:00
FAFA41, FAFA85
Förel
3T U203
Fysik, Fysik
IBYA1, IBYI1, IBYV1
Frederik Ossler
Fysik i Vätskor och Gaser
12:00
10:00
FMAA50
Övn
3T C521
Matematisk analys
IBYA1
Tanja Kimmerud
15:00
13:00
FMAA50
Övn
3T C522
Matematisk analys
IBYA1
Kasper Andersen
15:00
13:00
FAFA85
Övn
3T C548
Fysik
IBYA1
Fysik i Vätskor och Gaser
17:00
15:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 5/10 
ABVA05
Studiebesök
Byggteknik med arkitektur
IBYA1
17:00
08:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 6/10 
FMAA50
Förel
3T U202
Matematisk analys
IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1
Tanja Kimmerud
10:00
08:00
ABVA05
Sem
3T E230
Byggteknik med arkitektur
IBYA1
15:00
13:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 7/10 

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 9/10 
FAFA41, FAFA85
Förel
3T U203
Fysik, Fysik
IBYA1, IBYI1, IBYV1
Frederik Ossler
Fysik i Vätskor och Gaser
12:00
10:00
FMAA50
Övn
3T C521
Matematisk analys
IBYA1
Tanja Kimmerud
15:00
13:00
FMAA50
Övn
3T C522
Matematisk analys
IBYA1
Kasper Andersen
15:00
13:00
FAFA85
Övn
3T C548
Fysik
IBYA1
Fysik i Vätskor och Gaser
17:00
15:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 10/10 
FAFA85
Labb
3T:C426
Fysik
IBYA1
Ellära
Grupp 7-8
12:00
08:00
FAFA85
Labb
3T:C426
Fysik
IBYA1
Ellära
Grupp 5-6
17:00
13:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 11/10 
FMAA50
Förel
3T U202
Matematisk analys
IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1
Tanja Kimmerud
10:00
08:00
FAFA41, FAFA85
Förel
3T U203
Fysik, Fysik
IBYA1, IBYI1, IBYV1
Frederik Ossler
Fysik i Vätskor och Gaser
12:00
10:00
FMAA50
Övn
3T C521
Matematisk analys
IBYA1
Tanja Kimmerud
15:00
13:00
FMAA50
Övn
3T C522
Matematisk analys
IBYA1
Kasper Andersen
15:00
13:00
FAFA85
Övn
3T C548
Fysik
IBYA1
Fysik i Vätskor och Gaser
17:00
15:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 12/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 13/10 
FMAA50
Förel
3T U202
Matematisk analys
IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1
Tanja Kimmerud
10:00
08:00
FMAA50
Sem
3T U202
Matematisk analys
IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1
Tanja Kimmerud
12:00
10:00
FAFA85
Labb
3T:C426
Fysik
IBYA1
Ellära
Grupp 3-4
17:00
13:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 14/10 

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 16/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 17/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 18/10 
FAFA41, FAFA85
Förel
3T U203
Fysik, Fysik
IBYA1, IBYI1, IBYV1
Repetition
12:00
10:00
FMAA50
Övn
3T C522
Matematisk analys
IBYA1
Kasper Andersen
15:00
13:00
FMAA50
Övn
3T C521
Matematisk analys
IBYA1
Tanja Kimmerud
15:00
13:00
FAFA85
Övn
3T C548
Fysik
IBYA1
17:00
15:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 19/10 
INFORMATION
Info
3T U203
Information
IBYA1, IBYA2, IBYA3, IBYI1, IBYI2, IBYI3, IBYV1, IBYV2, IBYV3
Margherita Lisco
BIM-dagen
17:00
12:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 20/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 21/10 
Accessibility statement

  Ändrad senaste dygnet.