v 35 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 28/8 
VBFA06
Förel
A:B Hörsal
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BR1
Akram Abdul Hamid
10:00
08:00
v 35 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 29/8 
VBFA06
Förel
A:B Hörsal
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BR1
Akram Abdul Hamid
10:00
08:00
VBRA06
Förel
V:B
Introduktion till brandteknik
BR1
Håkan Frantzich
F2 Bygglagstiftning (moment 2)
12:00
10:00
VBRA06
Sem
V:O2
Introduktion till brandteknik
Br1.08, Br1.09, Br1.10, Br1.11, Br1.12, Br1.13, Br1.14
S1 Förenklad dimensionering
16:00
13:00
VBRA06
Datorlabb
V:Dator21, V:Dator22
Introduktion till brandteknik
Br1.01, Br1.02, Br1.03, Br1.04, Br1.05, Br1.06, Br1.07
Mentorer
Ö1 Datorkunskap - Word och Excel
17:00
13:00
v 35 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 30/8 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
VBRA06
Sem
V:O1, V:O2
Introduktion till brandteknik
Br1.01, Br1.02, Br1.03, Br1.04, Br1.05, Br1.06, Br1.07
S1 Förenklad dimensionering
16:00
13:00
VBRA06
Datorlabb
V:Dator21, V:Dator22
Introduktion till brandteknik
Br1.08, Br1.09, Br1.10, Br1.11, Br1.12, Br1.13, Br1.14
Mentorer
Ö1 Datorkunskap - Word och Excel
17:00
13:00
v 35 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 31/8 
VBRA06
Förel
V:B
Introduktion till brandteknik
BR1
Nils Johansson
F3 Brandteori (moment 1)
10:00
08:00
VBFA06
Förel
E:C
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BR1
Akram Abdul Hamid
12:00
10:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
V:N2
Endimensionell analys B1
Br1.01, Br1.02, Br1.03, Br1.04, Br1.05, Br1.06, Br1.07
Tobias Schön
17:00
15:00
FMAB65
SI-övn
V:O1
Endimensionell analys B1
Br1.08, Br1.09, Br1.10, Br1.11, Br1.12, Br1.13, Br1.14
Edvin Forsman
17:00
15:00
v 35 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 1/9 
FMAB65
Övn
V:N2
Endimensionell analys B1
Br1.08, Br1.09, Br1.10, Br1.11, Br1.12, Br1.13, Br1.14
Yang Xing
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
Br1.01, Br1.02, Br1.03, Br1.04, Br1.05, Br1.06, Br1.07
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
VBRA06
Förel
V:B
Introduktion till brandteknik
BR1
Nils Johansson
V-husets bibliotek
F4 Brandteori (moment 1) samt Introduktion till bibliotekets informationsresurser och referenssökning (moment 6)
15:00
13:00

v 36 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 4/9 
VBRA06
Förel
V:B
Introduktion till brandteknik
BR1
Håkan Frantzich
F5 Laboration och rapportskrivande (moment 6)
10:00
08:00
FMAB65
Förel
V:C
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:N2
Endimensionell analys B1
Br1.08, Br1.09, Br1.10, Br1.11, Br1.12, Br1.13, Br1.14
Yang Xing
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
Br1.01, Br1.02, Br1.03, Br1.04, Br1.05, Br1.06, Br1.07
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
VBFA06
Förel
V:C
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BR1
Akram Abdul Hamid
17:00
15:00
v 36 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 5/9 
VBRA06
Labb
V:Brandlabbet
Introduktion till brandteknik
Br1.03, Br1.13
Martin Gunder
Ö2 Laborationsförberedelser
Se separat schema på CANVAS
10:00
08:00
VBRA06
Labb
V:Brandlabbet
Introduktion till brandteknik
Br1.07, Br1.08, Br1.09
Martin Gunder
Ö2 Laborationsförberedelser
Se separat schema på CANVAS
12:00
10:00
VBRA06
Labb
V:Brandlabbet
Introduktion till brandteknik
Br1.04, Br1.05, Br1.06
Martin Gunder
Ö2 Laborationsförberedelser
Se separat schema på CANVAS
15:00
13:00
VBFA06
Förel
V:B
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BR1
17:00
15:00
v 36 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 6/9 
VBRA06
Förel
V:B
Introduktion till brandteknik
BR1
Nils Johansson
F6 Rumsbranden (moment 1)
10:00
08:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
VBRA06
Sem
V:Q1
Introduktion till brandteknik
Br1.07, Br1.08, Br1.09, Br1.10
Eva Wetterholm Pålsson
S2 Gruppdynamik
15:00
13:00
VBRA06
Labb
V:Brandlabbet
Introduktion till brandteknik
Br1.01, Br1.02, Br1.14
Martin Gunder
Ö2 Laborationsförberedelser
Se separat schema på CANVAS
15:00
13:00
VBRA06
Labb
V:Brandlabbet
Introduktion till brandteknik
Br1.10, Br1.11, Br1.12
Martin Gunder
Ö2 Laborationsförberedelser
Se separat schema på CANVAS
17:00
15:00
v 36 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 7/9 
VBRA06
Sem
V:Q1
Introduktion till brandteknik
Br1.01, Br1.02, Br1.03
Eva Wetterholm Pålsson
S2 Gruppdynamik
10:00
08:00
VBRA06
Sem
V:Q1
Introduktion till brandteknik
Br1.04, Br1.05, Br1.06
Eva Wetterholm Pålsson
S2 Gruppdynamik
12:00
10:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
VBFA06
Övn
V:O1, V:P1
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BR1
Akram Abdul Hamid
17:00
15:00
v 36 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 8/9 
VBRA06
Sem
V:Q1
Introduktion till brandteknik
Br1.11, Br1.12, Br1.13, Br1.14
Eva Wetterholm Pålsson
S2 Gruppdynamik
10:00
08:00
FMAB65
Övn
V:N2
Endimensionell analys B1
Br1.08, Br1.09, Br1.10, Br1.11, Br1.12, Br1.13, Br1.14
Yang Xing
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
Br1.01, Br1.02, Br1.03, Br1.04, Br1.05, Br1.06, Br1.07
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
FMAB65
Förel
E:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
VBFA06
Förel
A:B Hörsal
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BR1
Akram Abdul Hamid
17:00
15:00

v 37 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 11/9 
FMAB65
SI-övn
V:N2
Endimensionell analys B1
Br1.08, Br1.09, Br1.10, Br1.11, Br1.12, Br1.13, Br1.14
Edvin Forsman
10:00
08:00
FMAB65
Förel
V:C
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
BR1
Alexandros Sopasakis, Yang Xing
15:00
13:00
v 37 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 12/9 
VBFA06
Förel
V:B
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BR1
10:00
08:00
VBRA06
Sem
V:R1, V:R2
Introduktion till brandteknik
Br1.01, Br1.02, Br1.03, Br1.04, Br1.05, Br1.06, Br1.07
Håkan Frantzich, mentorer
S3 Laborationsplanering
12:00
10:00
VBFA06
Övn
V:P1, V:P2
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
Br1.08, Br1.09, Br1.10, Br1.11, Br1.12, Br1.13, Br1.14
12:00
10:00
VBRA06
Sem
V:N1, V:N2
Introduktion till brandteknik
Br1.08, Br1.09, Br1.10, Br1.11, Br1.12, Br1.13, Br1.14
Håkan Frantzich, mentorer
S3 Laborationsplanering
15:00
13:00
VBFA06
Övn
V:P1, V:P2
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
Br1.01, Br1.02, Br1.03, Br1.04, Br1.05, Br1.06, Br1.07
15:00
13:00
v 37 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 13/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
V:O1
Endimensionell analys B1
Br1.01, Br1.02, Br1.03, Br1.04, Br1.05, Br1.06, Br1.07
Tobias Schön
15:00
13:00
v 37 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 14/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
v 37 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 15/9 
VBRA06
Förel
V:B
Introduktion till brandteknik
BR1
Nils Johansson
F7 Rumsbranden (moment1)
10:00
08:00
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
BR1
Alexandros Sopasakis, Yang Xing
12:00
10:00
FMAB65
Förel
E:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00

v 38 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 18/9 
VBRA06
Inlämn
Introduktion till brandteknik
BR1
Deadline - laborationshandledning
08:00
07:00
VBRA06
Förel
V:C
Introduktion till brandteknik
BR1
Pär Nilsson
F8 Skrivteknik (moment 6)
10:00
08:00
FMAB65
Förel
V:C
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
BR1
Alexandros Sopasakis, Yang Xing
15:00
13:00
VBRA06
Labb
V:Brandlabbet
Introduktion till brandteknik
Br1.09, Br1.10
Martin Gunder
Laboration
Se separat schema på CANVAS
17:00
15:00
v 38 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 19/9 
VBRA06
Labb
V:Brandlabbet
Introduktion till brandteknik
Br1.03, Br1.04
Martin Gunder
Laboration
Se separat schema på CANVAS
10:00
08:00
FMAB65
SI-övn
E:1123
Endimensionell analys B1
Br1.08, Br1.09, Br1.10, Br1.11, Br1.12, Br1.13, Br1.14
Edvin Forsman
12:00
10:00
VBRA06
Förel
V:C
Introduktion till brandteknik
BR1
Nils Johansson
F9 Passiva brandskyddssystem (moment 2)
15:00
13:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
17:00
15:00
v 38 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 20/9 
VBRA06
Förel
V:B
Introduktion till brandteknik
BR1
Håkan Frantzich
F10 Aktiva brandskyddssystem (moment 2). Frågor inför duggan.
10:00
08:00
INFORMATION
Info
Kårhusets Aula
Information
BR1, E1, N1, R1, V1, W1
C1.01, C1.02, C1.03, D1.07, D1.08, D1.09, D1.10, D1.11, D1.12, L1.01, L1.02, L1.03
Studietekniksföreläsning
Björn Liljeqvist föreläser om studieteknik för årskurs ett. Närvaro rekommenderas starkt.
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
V:P1
Endimensionell analys B1
Br1.01, Br1.02, Br1.03, Br1.04, Br1.05, Br1.06, Br1.07
Tobias Schön
15:00
13:00
VBRA06
Labb
V:Brandlabbet
Introduktion till brandteknik
Br1.13, Br1.14
Martin Gunder
15:00
13:00
VBRA06
Labb
V:Brandlabbet
Introduktion till brandteknik
Br1.05, Br1.06
Martin Gunder
Laboration
Se separat schema på CANVAS
17:00
15:00
v 38 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 21/9 
VBRA06
Labb
V:Brandlabbet
Introduktion till brandteknik
Br1.01, Br1.02
Martin Gunder
Laboration
Se separat schema på CANVAS
10:00
08:00
VBFA06
Övn
V:P1, V:P2
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
Br1.08, Br1.09, Br1.10, Br1.11, Br1.12, Br1.13, Br1.14
10:00
08:00
VBRA06
Labb
V:Brandlabbet
Introduktion till brandteknik
Br1.11, Br1.12
Martin Gunder
Laboration
Se separat schema på CANVAS
12:00
10:00
VBFA06
Övn
V:P1, V:P2
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
Br1.01, Br1.02, Br1.03, Br1.04, Br1.05, Br1.06, Br1.07
12:00
10:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
VBRA06
Labb
V:Brandlabbet
Introduktion till brandteknik
Br1.07, Br1.08
Martin Gunder
Laboration
Se separat schema på CANVAS
17:00
15:00
v 38 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 22/9 
VBFA06
Förel
A:B Hörsal
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BR1
Akram Abdul Hamid
10:00
08:00
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
BR1
Alexandros Sopasakis, Yang Xing
12:00
10:00
FMAB65
Förel
E:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
VBFA06
Övn
V:P1, V:P2
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BR1
Akram Abdul Hamid
17:00
15:00

v 39 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 25/9 
VBRA06
Dugga
MA 8, Hela
Introduktion till brandteknik
BR1
Nils Johansson
Dugga på moment 1 och 2
10:00
08:00
FMAB65
Förel
M:B (M:0109)
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
BR1
Alexandros Sopasakis, Yang Xing
15:00
13:00
VBFA06
Förel
V:B
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BR1
Akram Abdul Hamid
17:00
15:00
v 39 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 26/9 
FMAB65
SI-övn
V:Q1
Endimensionell analys B1
Br1.08, Br1.09, Br1.10, Br1.11, Br1.12, Br1.13, Br1.14
Edvin Forsman
10:00
08:00
VBRA06
DatorÖvn
V:Dator23, V:Dator24
Introduktion till brandteknik
Br1.01, Br1.02, Br1.03, Br1.04, Br1.05, Br1.06, Br1.07
Mentorer
Ö3 Hjälp med laborationsrapport - analysera data
12:00
10:00
VBFA06
Övn
V:P1, V:P2
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
Br1.08, Br1.09, Br1.10, Br1.11, Br1.12, Br1.13, Br1.14
12:00
10:00
VBRA06
DatorÖvn
V:Dator11, V:Dator12
Introduktion till brandteknik
Br1.08, Br1.09, Br1.10, Br1.11, Br1.12, Br1.13, Br1.14
Ö3 Hjälp med laborationsrapport - analysera data
15:00
13:00
VBFA06
Övn
V:P1, V:P2
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
Br1.01, Br1.02, Br1.03, Br1.04, Br1.05, Br1.06, Br1.07
15:00
13:00
VBFA06
Övn
V:P1, V:P2
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BR1
Akram Abdul Hamid
17:00
15:00
v 39 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 27/9 
VBFA06
Förel
A:B Hörsal
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BR1
Akram Abdul Hamid
10:00
08:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
FMAB65
Redov
V:O1
Endimensionell analys B1
BR1
15:00
13:00
v 39 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 28/9 
FMAB65
SI-övn
V:O1
Endimensionell analys B1
Br1.01, Br1.02, Br1.03, Br1.04, Br1.05, Br1.06, Br1.07
Tobias Schön
10:00
08:00
VBFA06
Förel
A:B Hörsal
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BR1
Akram Abdul Hamid
12:00
10:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
v 39 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 29/9 
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
BR1
Alexandros Sopasakis, Yang Xing
12:00
10:00
FMAB65
Förel
E:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00

v 40 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 2/10 
VBRA06
Förel
V:B
Introduktion till brandteknik
BR1
Henrik Tehler
F11 Risk (moment 3)
10:00
08:00
FMAB65
Förel
V:C
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
BR1
Alexandros Sopasakis, Yang Xing
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
V:N2
Endimensionell analys B1
Br1.08, Br1.09, Br1.10, Br1.11, Br1.12, Br1.13, Br1.14
Edvin Forsman
17:00
15:00
v 40 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 3/10 
VBRA06
DatorÖvn
V:Dator22, V:Dator24
Introduktion till brandteknik
Br1.01, Br1.02, Br1.03, Br1.04, Br1.05, Br1.06, Br1.07
Håkan Frantzich
mentorer
S4 Seminarium - Rapportskrivning
10:00
08:00
VBRA06
DatorÖvn
V:Dator22, V:Dator24
Introduktion till brandteknik
Br1.08, Br1.09, Br1.10, Br1.11, Br1.12, Br1.13, Br1.14
Håkan Frantzich
mentorer
S4 Seminarium - Rapportskrivning
12:00
10:00
VBFA06
Övn
V:P1, V:P2
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
Br1.08, Br1.09, Br1.10, Br1.11, Br1.12, Br1.13, Br1.14
Akram Abdul Hamid
15:00
13:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
17:00
15:00
v 40 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 4/10 
FMAB65
SI-övn
V:P1
Endimensionell analys B1
Br1.01, Br1.02, Br1.03, Br1.04, Br1.05, Br1.06, Br1.07
Tobias Schön
10:00
08:00
VBFA06
Övn
V:P1, V:P2
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
Br1.01, Br1.02, Br1.03, Br1.04, Br1.05, Br1.06, Br1.07
Akram Abdul Hamid
12:00
10:00
v 40 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 5/10 
VBRA06
Förel
V:C
Introduktion till brandteknik
BR1
Josefin Lindström
F12 Risk (moment 3)
10:00
08:00
VBFA06
Övn
V:P1, V:P2
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BR1
Akram Abdul Hamid
12:00
10:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
v 40 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 6/10 
VBFA06
Övn
V:P1, V:P2
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BR1
Akram Abdul Hamid
10:00
08:00
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
BR1
Alexandros Sopasakis, Yang Xing
12:00
10:00
VBRA06
DatorÖvn
V:Dator21, V:Dator22, V:Dator23
Introduktion till brandteknik
BR1
Mentorer
Ö4 Hjälp med laborationsrapport - skriva rapport.
15:00
13:00

v 41 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 9/10 
VBRA06
Inlämn
Introduktion till brandteknik
BR1
Deadline - utkast laborationsrapport
08:00
07:00
VBRA06
Förel
V:B
Introduktion till brandteknik
BR1
Josefin Lindström
F13 Riskhantering (moment 3)
10:00
08:00
FMAB65
Förel
V:C
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
BR1
Alexandros Sopasakis, Yang Xing
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
V:O1
Endimensionell analys B1
Br1.08, Br1.09, Br1.10, Br1.11, Br1.12, Br1.13, Br1.14
Edvin Forsman
17:00
15:00
v 41 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 10/10 
VBRA06
Återkopplingssem
V:Brandsalen
Introduktion till brandteknik
Br1.01, Br1.02, Br1.03, Br1.04, Br1.05, Br1.06, Br1.07
Håkan Frantzich
Pär Nilsson
S6 Feedback på utkast labrapport (se separat schema)
12:00
08:00
VBRA06
Sem
V:Q1, V:S1
Introduktion till brandteknik
Br1.08, Br1.09, Br1.10, Br1.11, Br1.12, Br1.13, Br1.14
Josefin Lindström, mentorer
S5 Riskanalys
12:00
09:00
VBFA06
Presentation, Workshop
V:Q1
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
Br1.01, Br1.02, Br1.03, Br1.04, Br1.05, Br1.06, Br1.07
Akram Abdul Hamid
17:00
13:00
v 41 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 11/10 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
VBFA06
Presentation, Workshop
V:Q1
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
Br1.08, Br1.09, Br1.10, Br1.11, Br1.12, Br1.13, Br1.14
Akram Abdul Hamid
17:00
13:00
v 41 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 12/10 
VBRA06
Återkopplingssem
V:Brandsalen
Introduktion till brandteknik
Br1.08, Br1.09, Br1.10, Br1.11, Br1.12, Br1.13, Br1.14
Håkan Frantzich
Pär Nilsson
S6 Feedback på utkast labbrapport (se separat schema)
12:00
08:00
VBRA06
Sem
V:Q1, V:R1
Introduktion till brandteknik
Br1.01, Br1.02, Br1.03, Br1.04, Br1.05, Br1.06, Br1.07
Josefin Lindström, mentorer
S5 Riskanalys
12:00
09:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
V:P1
Endimensionell analys B1
Br1.01, Br1.02, Br1.03, Br1.04, Br1.05, Br1.06, Br1.07
Tobias Schön
17:00
15:00
v 41 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 13/10 
VBRA06
Förel
A:B Hörsal
Introduktion till brandteknik
BR1
Stefan Svensson, MSB
F14 Räddningstjänst: LSO, metoder och taktik vid insatser (moment 5)
10:00
08:00
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
BR1
Alexandros Sopasakis, Yang Xing
12:00
10:00

v 42 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 16/10 
FMAB65
SI-övn
V:N2
Endimensionell analys B1
Br1.01, Br1.02, Br1.03, Br1.04, Br1.05, Br1.06, Br1.07
Tobias Schön
10:00
08:00
FMAB65
SI-övn
V:N2
Endimensionell analys B1
Br1.08, Br1.09, Br1.10, Br1.11, Br1.12, Br1.13, Br1.14
Edvin Forsman
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
BR1
Alexandros Sopasakis, Yang Xing
15:00
13:00
VBFA06
Övn
V:P1, V:P2
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BR1
Akram Abdul Hamid
17:00
15:00
v 42 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 17/10 
VBRA06
Studiebesök
Introduktion till brandteknik
Br1.08, Br1.09, Br1.10, Br1.11, Br1.12, Br1.13, Br1.14
Praktikdag - MBS Revinge
17:00
08:00
v 42 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 18/10 
VBRA06
Sem
M:Ångpannehallen (M:1328-29)
Introduktion till brandteknik
BR1
16:00
13:00
v 42 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 19/10 
VBRA06
Studiebesök
Introduktion till brandteknik
Br1.01, Br1.02, Br1.03, Br1.04, Br1.05, Br1.06, Br1.07
Praktikdag - MBS Revinge
17:00
08:00
v 42 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 20/10 
Accessibility statement