v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 28/8 
FMAB66
Förel
MA 7
Endimensionell analys Beta 1
F1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
10:00
08:00
FMAB22
Förel
MH:Gårdingsalen
Lineär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
12:00
10:00
FMAB22
Övn
MH:362D
Lineär algebra
Pi1
Tomas Persson
17:00
15:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 29/8 
FMAB22
Förel
MH:Gårdingsalen
Lineär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
10:00
08:00
FMAB20
SI-övn
MH:331
Linjär algebra
Pi1.01, Pi1.02, Pi1.03
Adrian Nunez
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 30/8 
FMAB66
Övn
MH:362B
Endimensionell analys Beta 1
Pi1
Wilhelm Treschow
10:00
08:00
FMAB22
Förel
MH:Gårdingsalen
Lineär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
12:00
10:00
FMAB66
Förel
MH:Gårdingsalen
Endimensionell analys Beta 1
F1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 31/8 
FMAB22
Övn
MH:362D
Lineär algebra
Pi1
Tomas Persson
12:00
10:00
FMAB56
Förel
E:1406
Matematisk kommunikation
Pi1
Niels Christian Overgaard
15:00
13:00
FMAB20
SI-övn
MH:229
Linjär algebra
Pi1.04, Pi1.05, Pi1.06
Ebba Rakuljic Feldt
17:00
15:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 1/9 
FMAB66
Förel
MH:Gårdingsalen
Endimensionell analys Beta 1
F1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
10:00
08:00
FMAB66
Övn
MH:362B
Endimensionell analys Beta 1
Pi1
Wilhelm Treschow
12:00
10:00

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 4/9 
FMAB66
Förel
MA 7
Endimensionell analys Beta 1
F1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
10:00
08:00
FMAB22
Förel
MH:Gårdingsalen
Lineär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
12:00
10:00
FMAA60
Förel
MH:Rieszsalen
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Tomas Persson
15:00
13:00
FMAB20
SI-övn
MH:229
Linjär algebra
Pi1.04, Pi1.05, Pi1.06
Ebba Rakuljic Feldt
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 5/9 
FMAB22
Övn
MH:362B
Lineär algebra
Pi1
F1.09, F1.10, F1.11, F1.12
Alejandro Rodriguez Sponheimer, Tomas Persson
10:00
08:00
FMAB56
Övn
MH:362C, MH:362D
Matematisk kommunikation
Pi1
Magnus Fries, Niels Christian Overgaard
12:00
10:00
FMAB22
Förel
MH:Gårdingsalen
Lineär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
15:00
13:00
FMAB20
SI-övn
MH:331
Linjär algebra
Pi1.01, Pi1.02, Pi1.03
Adrian Nunez
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 6/9 
FMAA60
Förel
MH:Gårdingsalen
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Tomas Persson
10:00
08:00
FMAB66
Övn
MH:362B
Endimensionell analys Beta 1
Pi1
Wilhelm Treschow
10:00
08:00
FMAB22
Förel
MH:Gårdingsalen
Lineär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
12:00
10:00
FMAB66
Förel
MH:Gårdingsalen
Endimensionell analys Beta 1
F1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 7/9 
FMAB22
Övn
MH:362B
Lineär algebra
Pi1
F1.09, F1.10, F1.11, F1.12
Alejandro Rodriguez Sponheimer, Tomas Persson
10:00
08:00
FMAB22
Förel
MH:Gårdingsalen
Lineär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
12:00
10:00
FMAB56
Förel
E:1406
Matematisk kommunikation
Pi1
Niels Christian Overgaard
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 8/9 
FMAB66
Förel
MH:Gårdingsalen
Endimensionell analys Beta 1
F1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
10:00
08:00
FMAB66
Övn
MH:362B
Endimensionell analys Beta 1
Pi1
Wilhelm Treschow
12:00
10:00
FMAA60
Övn
MH:229
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Tomas Persson
15:00
13:00

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 11/9 
FMAB66
Förel
MA 7
Endimensionell analys Beta 1
F1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
10:00
08:00
FMAA60
Förel
MH:Gårdingsalen
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Tomas Persson
10:00
08:00
FMAB22
Förel
MH:Gårdingsalen
Lineär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
12:00
10:00
FMAB20
SI-övn
MH:331
Linjär algebra
Pi1.04, Pi1.05, Pi1.06
Ebba Rakuljic Feldt
15:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 12/9 
FMAB22
Övn
MH:362B
Lineär algebra
Pi1
F1.09, F1.10, F1.11, F1.12
Alejandro Rodriguez Sponheimer, Tomas Persson
10:00
08:00
FMAB56
Övn
MH:362C, MH:362D
Matematisk kommunikation
Pi1
Magnus Fries, Niels Christian Overgaard
12:00
10:00
FMAB22
Förel
MH:Gårdingsalen
Lineär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
15:00
13:00
FMAB20
SI-övn
MH:331
Linjär algebra
Pi1.01, Pi1.02, Pi1.03
Adrian Nunez
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 13/9 
FMAA60
Förel
MH:Rieszsalen
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Tomas Persson
10:00
08:00
FMAB66
Övn
MH:362B
Endimensionell analys Beta 1
Pi1
Wilhelm Treschow
10:00
08:00
FMAB22
Förel
MH:Gårdingsalen
Lineär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
12:00
10:00
FMAB66
Förel
MH:Gårdingsalen
Endimensionell analys Beta 1
F1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
15:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 14/9 
FMAB22
Övn
MH:362B
Lineär algebra
Pi1
F1.09, F1.10, F1.11, F1.12
Alejandro Rodriguez Sponheimer, Tomas Persson
10:00
08:00
FMAB22
Förel
MH:Gårdingsalen
Lineär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
12:00
10:00
FMAB56
Förel
E:1406
Matematisk kommunikation
Pi1
Niels Christian Overgaard
15:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 15/9 
FMAB66
Förel
MH:Gårdingsalen
Endimensionell analys Beta 1
F1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
10:00
08:00
FMAB66
Övn
MH:362B
Endimensionell analys Beta 1
Pi1
Wilhelm Treschow
12:00
10:00
FMAA60
Övn
MH:229
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Tomas Persson
15:00
13:00

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 18/9 
FMAB66
Förel
MA 7
Endimensionell analys Beta 1
F1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
10:00
08:00
FMAB22
Förel
MH:Gårdingsalen
Lineär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
12:00
10:00
FAFA56, FMAB22, FMAB56, FMAB66
LPMöte
MH:330
Kvantfysikaliska koncept, Lineär algebra, Matematisk kommunikation, Endimensionell analys Beta 1
F1, Pi1
Kristian Soltesz, Niels Christian Overgaard
Endast för utvalda kursombud
15:00
13:00
FMAB20
SI-övn
MH:229
Linjär algebra
Pi1.04, Pi1.05, Pi1.06
Ebba Rakuljic Feldt
15:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 19/9 
FMAB22
Övn
MH:362B
Lineär algebra
Pi1
F1.09, F1.10, F1.11, F1.12
Alejandro Rodriguez Sponheimer, Tomas Persson
10:00
08:00
FMAB56
Övn
MH:362C, MH:362D
Matematisk kommunikation
Pi1
Magnus Fries, Niels Christian Overgaard
12:00
10:00
FMAA60
Förel
MA 4
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
12:00
10:00
FMAB22
Förel
MA 4
Lineär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
15:00
13:00
FMAB20
SI-övn
MH:331
Linjär algebra
Pi1.01, Pi1.02, Pi1.03
Adrian Nunez
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 20/9 
FMAB66
Övn
MH:362B
Endimensionell analys Beta 1
Pi1
Wilhelm Treschow
10:00
08:00
FMAB22
Förel
MA 4
Lineär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
12:00
10:00
INFORMATION
Info
Kårhusets Aula
Information
B1, BME1, F1, I1, K1, M1, MD1, Pi1
C1.04, C1.05, C1.06, D1.01, D1.02, D1.03, D1.04, D1.05, D1.06, L1.04, L1.05, L1.06
Studietekniksföreläsning
Björn Liljeqvist föreläser om studieteknik för årskurs ett. Närvaro rekommenderas starkt
15:00
13:00
FMAA60
Förel
MH:Gårdingsalen
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
15:00
13:00
FMAB66
Förel
MH:Gårdingsalen
Endimensionell analys Beta 1
F1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 21/9 
FMAB22
Övn
MH:362B
Lineär algebra
Pi1
F1.09, F1.10, F1.11, F1.12
Alejandro Rodriguez Sponheimer, Tomas Persson
10:00
08:00
FMAB22
Förel
MA 4
Lineär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
12:00
10:00
FMAB56
Förel
E:1406
Matematisk kommunikation
Pi1
Niels Christian Overgaard
15:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 22/9 
FMAB66
Förel
MH:Gårdingsalen
Endimensionell analys Beta 1
F1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
10:00
08:00
FMAB66
Övn
MH:362B
Endimensionell analys Beta 1
Pi1
Wilhelm Treschow
12:00
10:00
FMAA60
Övn
MH:362A
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
15:00
13:00

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 25/9 
FMAB66
Förel
MA 7
Endimensionell analys Beta 1
F1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
10:00
08:00
FMAB22
Förel
MH:Gårdingsalen
Lineär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
12:00
10:00
FMAB20
SI-övn
MH:229
Linjär algebra
Pi1.04, Pi1.05, Pi1.06
Ebba Rakuljic Feldt
15:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 26/9 
FMAB22
Övn
MH:362B
Lineär algebra
Pi1
F1.09, F1.10, F1.11, F1.12
Alejandro Rodriguez Sponheimer, Tomas Persson
10:00
08:00
FMAA60
Förel
MH:Gårdingsalen
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
12:00
10:00
FMAB22
Förel
MH:Gårdingsalen
Lineär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
15:00
13:00
FMAB20
SI-övn
MH:331
Linjär algebra
Pi1.01, Pi1.02, Pi1.03
Adrian Nunez
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 27/9 
FMAB66
Övn
MH:362B
Endimensionell analys Beta 1
Pi1
Wilhelm Treschow
10:00
08:00
FMAB22
Förel
MH:Gårdingsalen
Lineär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
12:00
10:00
FMAB66
Förel
MH:Gårdingsalen
Endimensionell analys Beta 1
F1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
15:00
13:00
FMAA60
Förel
MH:Gårdingsalen
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 28/9 
FMAB22
Övn
MH:362B
Lineär algebra
Pi1
F1.09, F1.10, F1.11, F1.12
Alejandro Rodriguez Sponheimer, Tomas Persson
10:00
08:00
FMAB22
Förel
MH:Gårdingsalen
Lineär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
12:00
10:00
FMAB56
Förel
E:C
Matematisk kommunikation
Pi1
Niels Christian Overgaard
15:00
13:00
FMAB66
Förel
MA 7
Endimensionell analys Beta 1
F1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 29/9 
FMAB22
Redov
MH:362A, MH:362B
Lineär algebra
Pi1
F1.09, F1.10, F1.11, F1.12
10:00
08:00
FMAB66
Övn
MH:362B
Endimensionell analys Beta 1
Pi1
Wilhelm Treschow
12:00
10:00
FMAA60
Övn
MH:229
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
15:00
13:00

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 2/10 
FMAB66
Förel
MA 7
Endimensionell analys Beta 1
F1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
10:00
08:00
FMAB22
Förel
MH:Gårdingsalen
Lineär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
12:00
10:00
FMAA60
Förel
MH:Rieszsalen
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Niels Christian Overgaard
15:00
13:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 3/10 
FMAB22
Övn
MH:362B
Lineär algebra
Pi1
F1.09, F1.10, F1.11, F1.12
Alejandro Rodriguez Sponheimer, Tomas Persson
10:00
08:00
FMAB56
Övn
MH:362C, MH:362D
Matematisk kommunikation
Pi1
Magnus Fries, Niels Christian Overgaard
12:00
10:00
FMAB22
Förel
MH:Gårdingsalen
Lineär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
15:00
13:00
FMAA60
Förel
MH:Gårdingsalen
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Niels Christian Overgaard
17:00
15:00
FMAB20
SI-övn
MH:331
Linjär algebra
Pi1.01, Pi1.02, Pi1.03
Adrian Nunez
17:00
15:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 4/10 
FMAB66
Övn
MH:362B
Endimensionell analys Beta 1
Pi1
F1.09, F1.10, F1.11, F1.12
Wilhelm Treschow
10:00
08:00
FMAB22
Förel
MH:Gårdingsalen
Lineär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
12:00
10:00
FMAB66
Förel
MH:Gårdingsalen
Endimensionell analys Beta 1
F1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
15:00
13:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 5/10 
FMAB22
Övn
MH:362B
Lineär algebra
Pi1
F1.09, F1.10, F1.11, F1.12
Alejandro Rodriguez Sponheimer, Tomas Persson
10:00
08:00
FMAB20
SI-övn
MH:229
Linjär algebra
Pi1.04, Pi1.05, Pi1.06
Ebba Rakuljic Feldt
17:00
15:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 6/10 
FMAB66
Förel
MH:Gårdingsalen
Endimensionell analys Beta 1
F1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
10:00
08:00
FMAB66
Övn
MH:362B
Endimensionell analys Beta 1
Pi1
Wilhelm Treschow
12:00
10:00
FMAA60
Övn
MH:229
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Niels Christian Overgaard
15:00
13:00

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 9/10 
FMAB66
Förel
MA 7
Endimensionell analys Beta 1
F1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
10:00
08:00
FMAB22
Förel
MH:Gårdingsalen
Lineär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
12:00
10:00
FMAA60
Förel
MH:Rieszsalen
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Niels Christian Overgaard
15:00
13:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 10/10 
FMAB22
Övn
MH:362B
Lineär algebra
Pi1
F1.09, F1.10, F1.11, F1.12
Alejandro Rodriguez Sponheimer, Tomas Persson
10:00
08:00
FMAA60
Förel
MH:Gårdingsalen
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Niels Christian Overgaard
12:00
10:00
FMAB22
Förel
MH:Gårdingsalen
Lineär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
15:00
13:00
FMAB20
SI-övn
MH:331
Linjär algebra
Pi1.01, Pi1.02, Pi1.03
Adrian Nunez
17:00
15:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 11/10 
FMAB66
Övn
MH:362B
Endimensionell analys Beta 1
Pi1
Wilhelm Treschow
10:00
08:00
FMAB22
Förel
MH:Gårdingsalen
Lineär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
12:00
10:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 12/10 
FMAB22
Övn
MH:362B
Lineär algebra
Pi1
F1.09, F1.10, F1.11, F1.12
Alejandro Rodriguez Sponheimer, Tomas Persson
10:00
08:00
FMAB66
Förel
MH:Gårdingsalen
Endimensionell analys Beta 1
F1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
12:00
10:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 13/10 
FMAB66
Förel
MH:Gårdingsalen
Endimensionell analys Beta 1
F1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
10:00
08:00
FMAB66
Övn
MH:362B
Endimensionell analys Beta 1
Pi1
Wilhelm Treschow
12:00
10:00
FMAA60
Övn
MH:229
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Niels Christian Overgaard
15:00
13:00

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 16/10 
FMAA60
Förel
MH:Gårdingsalen
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Frank Wikström
12:00
10:00
FMAB66
Övn
MH:362B
Endimensionell analys Beta 1
Pi1
Wilhelm Treschow
15:00
13:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 17/10 
FMAB22
Övn
MH:362B
Lineär algebra
Pi1
F1.09, F1.10, F1.11, F1.12
Alejandro Rodriguez Sponheimer, Tomas Persson
10:00
08:00
FMAB20
SI-övn
MH:229
Linjär algebra
Pi1.04, Pi1.05, Pi1.06
Ebba Rakuljic Feldt
12:00
10:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 18/10 
FMAA60
Förel
MH:Gårdingsalen
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Frank Wikström
15:00
13:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 19/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 20/10 
FMAA60
Övn
MH:229
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Frank Wikström
15:00
13:00
Accessibility statement