v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 28/8 
FFFA02
Förel
Fys:K404
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
11:00
10:00
FFFA02
Förel
Fys:H221
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
12:00
11:00
FAFA05, FAFA65
Förel
MA 5
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1, N1
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 29/8 
FMAB65
SI-övn
MH:362B
Endimensionell analys B1
N1.04, N1.05, N1.06
Aaron O'Malley
10:00
08:00
FAFA05, FAFA65
Förel
Fys:Rydbergsalen (H418)
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1, N1
12:00
10:00
FAFA05, FAFA65
Övn
Fys:H221, Fys:H322
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1.04, BME1.05, BME1.06, N1.04, N1.05, N1.06
15:00
13:00
FAFA05, FAFA65
Övn
Fys:H221, Fys:H322
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1.01, BME1.02, BME1.03, N1.01, N1.02, N1.03
17:00
15:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 30/8 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FFFA02
Förel
Fys:K404
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Christelle Prinz
11:00
10:00
FFFA02
Förel
Fys:H221
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Christelle Prinz
12:00
11:00
FAFA05, FAFA65
Förel
MA 2
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1, N1
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 31/8 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FFFA02
Förel
E:1406
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Christelle Prinz
11:00
10:00
FFFA02
Förel
E:3308
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Christelle Prinz
12:00
11:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 1/9 
FAFA05
Övn
Fys:H421
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik
N1
12:00
10:00
FMAB65
Övn
MH:362D
Endimensionell analys B1
N1
Jonas Jansen, Markus Bolinder
15:00
13:00

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 4/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FFFA02
Förel
Fys:K404
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Dan Hessman
11:00
10:00
FFFA02
Förel
Fys:H421
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Dan Hessman
12:00
11:00
FAFA05, FAFA65
Förel
Fys:Rydbergsalen (H418)
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1, N1
15:00
13:00
FMAA60
Förel
MH:Rieszsalen
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Tomas Persson
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 5/9 
FMAB65
Övn
MH:362D
Endimensionell analys B1
N1
Jonas Jansen, Markus Bolinder
10:00
08:00
FAFA05, FAFA65
Förel
MA 2
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1, N1
12:00
10:00
FAFA05, FAFA65
Övn
Fys:H221, Fys:H322
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1.04, BME1.05, BME1.06, N1.04, N1.05, N1.06
15:00
13:00
FAFA05, FAFA65
Övn
Fys:H221, Fys:H322
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1.01, BME1.02, BME1.03, N1.01, N1.02, N1.03
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 6/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAA60
Förel
MH:Gårdingsalen
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Tomas Persson
10:00
08:00
FAFA05, FAFA65
Förel
MA 2
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1, N1
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
MH:229
Endimensionell analys B1
N1.01, N1.02, N1.03
Alva Hagström
15:00
13:00
FAFA05
Labb
Fys:H441, Fys:H442
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik
N1.05, N1.06
Svängande stavar och fjädrar
17:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 7/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FFFA02
Förel
Fys:K404
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Christelle Prinz
11:00
10:00
FFFA02
Förel
Fys:H221
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Christelle Prinz
12:00
11:00
FMAB65
Övn
MH:362D
Endimensionell analys B1
N1
Jonas Jansen, Markus Bolinder
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 8/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FAFA05
Övn
Fys:H421
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik
N1
12:00
10:00
FFFA02
BiblUnd
Fys:K404
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Skattjakt på biblioteken
15:00
13:00
FMAA60
Övn
MH:229
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Tomas Persson
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
MH:229
Endimensionell analys B1
N1.04, N1.05, N1.06
Aaron O'Malley
17:00
15:00

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 11/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAA60
Förel
MH:Gårdingsalen
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Tomas Persson
10:00
08:00
FFFA02
Förel
Fys:K404
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Christelle Prinz
11:00
10:00
FFFA02
Förel
Fys:H421
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Christelle Prinz
12:00
11:00
FAFA05, FAFA65
Förel
Fys:Rydbergsalen (H418)
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1, N1
15:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 12/9 
FMAB65
Övn
MH:362D
Endimensionell analys B1
N1
Jonas Jansen, Markus Bolinder
10:00
08:00
FAFA05, FFFA02, FMAB65
LPMöte
Fys:H322
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion, Endimensionell analys B1
N1
Jonas Johansson
Endast för utvalda kursombud
12:00
11:00
FAFA05
Labb
Fys:H441, Fys:H442
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik
N1.03, N1.04
Svängande stavar och fjädrar
17:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 13/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAA60
Förel
MH:Rieszsalen
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Tomas Persson
10:00
08:00
FFFA02
Förel
E:1406
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Christelle Prinz
11:00
10:00
FFFA02
Förel
E:3308
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Christelle Prinz
12:00
11:00
FAFA05, FAFA65
Förel
Fys:Rydbergsalen (H418)
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1, N1
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
MH:362B
Endimensionell analys B1
N1.04, N1.05, N1.06
Aaron O'Malley
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 14/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
Övn
MH:362D
Endimensionell analys B1
N1
Jonas Jansen, Markus Bolinder
12:00
10:00
FFFA02
Förel
E:C
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Dan Hessman
15:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 15/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FAFA05
Övn
Fys:H221, Fys:H421
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik
N1
12:00
10:00
FMAA60
Övn
MH:229
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Tomas Persson
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
MH:229
Endimensionell analys B1
N1.01, N1.02, N1.03
Alva Hagström
17:00
15:00

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 18/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FAFA05, FAFA65
Förel
MA 4
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1, N1
12:00
10:00
FFFA02
Studiebesök
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Lab visits 1
17:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 19/9 
FMAB65
Övn
MH:362D
Endimensionell analys B1
N1
Jonas Jansen, Markus Bolinder
10:00
08:00
FAFA05, FAFA65
Förel
Fys:Rydbergsalen (H418)
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1, N1
12:00
10:00
FMAA60
Förel
MA 4
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
12:00
10:00
FFFA02
Studiebesök
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Lab visits 2
17:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 20/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
INFORMATION
Info
Kårhusets Aula
Information
BR1, E1, N1, R1, V1, W1
C1.01, C1.02, C1.03, D1.07, D1.08, D1.09, D1.10, D1.11, D1.12, L1.01, L1.02, L1.03
Studietekniksföreläsning
Björn Liljeqvist föreläser om studieteknik för årskurs ett. Närvaro rekommenderas starkt.
12:00
10:00
FMAA60
Förel
MH:Gårdingsalen
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
15:00
13:00
FFFA02
Studiebesök
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Lab visits 3
17:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 21/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
Övn
MH:362D
Endimensionell analys B1
N1
Jonas Jansen, Markus Bolinder
12:00
10:00
FFFA02
Studiebesök
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Lab visits 4
17:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 22/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FAFA05
Övn
Fys:H421, Fys:L218
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik
N1
12:00
10:00
FMAB65
Redov
MH:229
Endimensionell analys B1
N1
15:00
13:00
FMAA60
Övn
MH:362A
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
15:00
13:00

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 25/9 
FMAB65
Förel
E:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FAFA05, FAFA65
Förel
MA 2
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1, N1
12:00
10:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 26/9 
FMAB65
Övn
MH:362D
Endimensionell analys B1
N1
Jonas Jansen, Markus Bolinder
10:00
08:00
FMAA60
Förel
MH:Gårdingsalen
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
12:00
10:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 27/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FFFA02
Förel
Fys:K404
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Christelle Prinz
11:00
10:00
FFFA02
Förel
Fys:H221
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Christelle Prinz
12:00
11:00
FMAA60
Förel
MH:Gårdingsalen
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 28/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
Övn
MH:362D
Endimensionell analys B1
N1
Jonas Jansen, Markus Bolinder
12:00
10:00
FAFA05
Labb
Fys:H441, Fys:H442
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik
N1.01, N1.02
Svängande stavar och fjädrar
17:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 29/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FAFA05
Övn
Fys:H221, Fys:H421
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik
N1
12:00
10:00
FMAA60
Övn
MH:229
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
MH:362B
Endimensionell analys B1
N1.04, N1.05, N1.06
Aaron O'Malley
15:00
13:00

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 2/10 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FAFA05, FAFA65
Förel
MA 4
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1, N1
12:00
10:00
FFFA02
Förel
Fys:K404
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Dan Hessman
14:00
13:00
FMAA60
Förel
MH:Rieszsalen
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Niels Christian Overgaard
15:00
13:00
FFFA02
Förel
Fys:H221
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Dan Hessman
15:00
14:00
FMAB65
SI-övn
MH:362B
Endimensionell analys B1
N1.04, N1.05, N1.06
Aaron O'Malley
17:00
15:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 3/10 
FMAB65
Övn
MH:362D
Endimensionell analys B1
N1
Markus Bolinder
10:00
08:00
FAFA05, FAFA65
Förel
MA 4
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1, N1
12:00
10:00
FMAA60
Förel
MH:Gårdingsalen
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Niels Christian Overgaard
17:00
15:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 4/10 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FAFA05, FAFA65
Förel
MA 2
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1, N1
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
MH:362A
Endimensionell analys B1
N1.01, N1.02, N1.03
Alva Hagström
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
MH:362B
Endimensionell analys B1
N1.04, N1.05, N1.06
Aaron O'Malley
15:00
13:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 5/10 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
Övn
MH:362D
Endimensionell analys B1
N1
Markus Bolinder
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
MH:229
Endimensionell analys B1
N1.01, N1.02, N1.03
Alva Hagström
15:00
13:00
FAFA05
Labb
Fys:H210B
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik
N1.05, N1.06
Kretsprocesser
17:00
13:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 6/10 
FAFA05
Övn
Fys:H421
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik
N1
12:00
10:00
FMAA60
Övn
MH:229
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Niels Christian Overgaard
15:00
13:00
FAFA05
Labb
Fys:H210B
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik
N1.03, N1.04
Kretsprocesser
17:00
13:00

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 9/10 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FAFA05, FAFA65
Förel
MA 2
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1, N1
12:00
10:00
FFFA02
Posterpres
Fys:H322, Fys:K204 (Curie)
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
15:00
13:00
FMAA60
Förel
MH:Rieszsalen
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Niels Christian Overgaard
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
MH:362B
Endimensionell analys B1
N1.04, N1.05, N1.06
Aaron O'Malley
17:00
15:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 10/10 
FMAB65
Övn
MH:362D
Endimensionell analys B1
N1
Markus Bolinder
10:00
08:00
FAFA05, FAFA65
Förel
MA 2
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1, N1
12:00
10:00
FMAA60
Förel
MH:Gårdingsalen
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Niels Christian Overgaard
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
MH:362A
Endimensionell analys B1
N1.01, N1.02, N1.03
Alva Hagström
15:00
13:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 11/10 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FAFA05, FAFA65
Övn
Fys:H421
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1.01, BME1.02, BME1.03, N1.01, N1.02, N1.03
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
MH:362A
Endimensionell analys B1
N1.01, N1.02, N1.03
Alva Hagström
12:00
10:00
FAFA05, FAFA65
Övn
Fys:H221
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1.04, BME1.05, BME1.06, N1.04, N1.05, N1.06
15:00
13:00
FAFA05
Labb
Fys:H210B
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik
N1.01, N1.02
Kretsprocesser
17:00
13:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 12/10 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
Övn
MH:362D
Endimensionell analys B1
N1
Markus Bolinder
15:00
13:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 13/10 
FMAA60
Övn
MH:229
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Niels Christian Overgaard
15:00
13:00

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 16/10 
FMAA60
Förel
MH:Gårdingsalen
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Frank Wikström
12:00
10:00
FAFA05, FAFA65
Övn
Fys:H221
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1.04, BME1.05, BME1.06, N1.04, N1.05, N1.06
15:00
13:00
FFFA02
Posterpres
Fys:H322, Fys:K204 (Curie)
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
17:00
15:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 17/10 
FMAB65
Övn
MH:362D
Endimensionell analys B1
N1
Markus Bolinder
10:00
08:00
FAFA05, FAFA65
Övn
Fys:H221
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1.01, BME1.02, BME1.03, N1.01, N1.02, N1.03
15:00
13:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 18/10 
FMAB65
SI-övn
MH:362A
Endimensionell analys B1
N1.01, N1.02, N1.03
Alva Hagström
12:00
10:00
FMAA60
Förel
MH:Gårdingsalen
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Frank Wikström
15:00
13:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 19/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 20/10 
FMAA60
Övn
MH:229
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Frank Wikström
15:00
13:00
Accessibility statement