v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 28/8 
INTRO LTH
Introduktion
KC:P
Mottagningsvecka LTH
KLMT1
12:00
09:00
INTRO LTH
Introduktion
Mottagningsvecka LTH
KLMT1
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 29/8 
INTRO LTH
Introduktion, Labb
Mottagningsvecka LTH
KLMT1
12:00
09:00
YTHA71
Förel
KC:P
Livsmedelskemi I
KLMT1
Birgitta Åsman
16:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 30/8 
YTHA73
Introduktion
KC:P
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1
Olena Prykhodko
10:00
09:00
YTHA73
Förel
KC:P
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1
Olena Prykhodko
Föreläsning 1 (Mikrobiologi: Introduktion och historisk översikt)
12:00
10:00
YTHA73
Övn
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1
Stephen Burleigh
Övning 1 (Begrepp inom mikrobiologi)
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 31/8 
YTHA71
Förel/Övn
KC:P
Livsmedelskemi I
KLMT1
Birgitta Åsman
12:00
09:00
YTHA71
Övn
KC:P
Livsmedelskemi I
KLMT1
Birgitta Åsman
Övning
16:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 1/9 
YTHA73
Förel
KC:P
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1
Olena Prykhodko
Föreläsning 2 (Odling av mikroorganismer)
12:00
10:00

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 4/9 
YTHA73
Labb
Tomé -Lab -1
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1.01, KLMT1.02, KLMT1.03, KLMT1.04
LAB 1 (grupp A)
12:00
09:00
YTHA71
Övn
KC:P
Livsmedelskemi I
KLMT1.05, KLMT1.06, KLMT1.07, KLMT1.08
Birgitta Åsman
15:00
13:00
YTHA73
Labb
Tomé -Lab -1
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1.01, KLMT1.02, KLMT1.03, KLMT1.04
LAB 1 (grupp A)
16:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 5/9 
YTHA73
Labb
Tomé -Lab -1
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1.05, KLMT1.06, KLMT1.07, KLMT1.08
LAB 1 (grupp B)
12:00
09:00
YTHA71
Övn
KC:P
Livsmedelskemi I
KLMT1.01, KLMT1.02, KLMT1.03, KLMT1.04
Birgitta Åsman
15:00
13:00
YTHA73
Labb
Tomé -Lab -1
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1.05, KLMT1.06, KLMT1.07, KLMT1.08
LAB 1 (grupp B)
16:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 6/9 
YTHA71
Labb
Livsmedelskemi I
KLMT1.01, KLMT1.02, KLMT1.03, KLMT1.04
Birgitta Åsman
10:00
08:00
YTHA71
Labb
Livsmedelskemi I
KLMT1.05, KLMT1.06, KLMT1.07, KLMT1.08
Birgitta Åsman
12:00
10:00
YTHA73
Gästförel
KC:P
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1
Maria Källqvist
Föreläsning Studieverkstaden
Obligatoriskt
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 7/9 
YTHA73
Förel
KC:P
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1
Olena Prykhodko
Föreläsning 3 (Pro- och Eukaryoter)
12:00
09:00
YTHA73
Övn
KC:P
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1
Stephen Burleigh
Övn 2 (Avläsning och beräkning)
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 8/9 
YTHA71
Förel/Övn
KC:P
Livsmedelskemi I
KLMT1
Birgitta Åsman
12:00
09:00
YTHA71
Övn
KC:P
Livsmedelskemi I
KLMT1
Birgitta Åsman
15:00
13:00

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 11/9 
YTHA73
Labb
Tomé -Lab -1
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1.01, KLMT1.02, KLMT1.03, KLMT1.04
LAB 2 (grupp A)
12:00
09:00
YTHA73
Labb
Tomé -Lab -1
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1.05, KLMT1.06, KLMT1.07, KLMT1.08
LAB 2 (grupp B)
16:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 12/9 
YTHA73
Handledn
KC:P
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1
Olena Prykhodko
Brainstorming
10:00
09:00
YTHA71
Förel
KC:P
Livsmedelskemi I
KLMT1
Birgitta Åsman
12:00
10:00
YTHA71
Förel/Övn
KC:P
Livsmedelskemi I
KLMT1
Birgitta Åsman
17:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 13/9 
YTHA73
Labb
Tomé -Lab -1
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1.01, KLMT1.02, KLMT1.03, KLMT1.04
LAB 3 (grupp A)
12:00
09:00
YTHA73
Övn
KC:P
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1.05, KLMT1.06, KLMT1.07, KLMT1.08
Stephen Burleigh
Övn 3 (Grupp B: Pro- och eukaryoter)
12:00
09:00
YTHA73
Labb
Tomé -Lab -1
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1.05, KLMT1.06, KLMT1.07, KLMT1.08
LAB 3 (grupp B)
16:00
13:00
YTHA73
Övn
KC:P
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1.01, KLMT1.02, KLMT1.03, KLMT1.04
Stephen Burleigh
Övn 3 (Grupp A: Pro- och eukaryoter)
16:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 14/9 
YTHA73
Förel
KC:P
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1
Olena Prykhodko
Föreläsning 4 (Metabolism och tillväxt)
12:00
09:00
YTHA73
Övn
KC:P
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1
Stephen Burleigh
Övn 4 (Metabolism och tillväxt)
15:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 15/9 
YTHA73
Förel
KC:P
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1
Olena Prykhodko
Föreläsning 5 (Svamp, virus, protozoer, alger och parasiter)
11:00
09:00
YTHA73
Förel
KC:P
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1
Olena Prykhodko
Föreläsning 6 (Taxonomi och Namngivningar)
12:00
11:00
YTHA71
Förel/Övn
KC:P
Livsmedelskemi I
KLMT1
Birgitta Åsman
16:00
13:00

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 18/9 
YTHA73
Labb
Tomé -Lab
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1.01, KLMT1.02, KLMT1.03, KLMT1.04
Olena Prykhodko, Olexandr Fedkiv
LAB 4 (grupp A)
12:00
09:00
YTHA73
Övn
KC:P
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1.05, KLMT1.06, KLMT1.07, KLMT1.08
Stephen Burleigh
Övn 5 (grupp A, Svamp, virus, protozoer, alger och parasiter)
12:00
10:00
YTHA73
Övn
KC:P
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1.01, KLMT1.02, KLMT1.03, KLMT1.04
Stephen Burleigh
Övn 5 (grupp A, Svamp, virus, protozoer, alger och parasiter)
15:00
13:00
YTHA73
Labb
Tomé -Lab
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1.05, KLMT1.06, KLMT1.07, KLMT1.08
Olena Prykhodko, Olexandr Fedkiv
LAB 4 (grupp B)
16:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 19/9 
YTHA71
Förel/Övn
KC:P
Livsmedelskemi I
KLMT1
Birgitta Åsman
12:00
09:00
YTHA71
Övn
KC:P
Livsmedelskemi I
KLMT1
Birgitta Åsman
16:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 20/9 
YTHA71
Förel
KC:P
Livsmedelskemi I
KLMT1
Birgitta Åsman
12:00
10:00
YTHA71
Förel/Övn
KC:P
Livsmedelskemi I
KLMT1
Birgitta Åsman
16:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 21/9 
YTHA73
Förel
KC:P
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1
Olena Prykhodko
Föreläsning 7 (Mikroorganismer hos människor och djur)
11:00
09:00
YTHA73
Förel
KC:P
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1
Olena Prykhodko
Föreläsning 8 (Livsmedelsburna sjukdomar)
12:00
11:00
YTHA73
Övn
KC:P
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1
Stephen Burleigh
Övn 6 (Mikroorganismer hos människor och djur)
14:00
13:00
YTHA73
Övn
KC:P
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1
Stephen Burleigh
Övn 7 (Livsmedelsburna sjukdomar)
15:00
14:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 22/9 
YTHA73
Förel
KC:P
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1
Olena Prykhodko
Föreläsning 9 (Användning av mikroorganismer)
12:00
10:00

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 25/9 
YTHA73
Labb, Resurstid
Tomé -Lab -1
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1.01, KLMT1.02, KLMT1.03, KLMT1.04
Reservtid
12:00
09:00
YTHA73
Labb, Resurstid
Tomé -Lab -1
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1.05, KLMT1.06, KLMT1.07, KLMT1.08
Reservtid
16:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 26/9 
YTHA71
Labb
Livsmedelskemi I
KLMT1.05, KLMT1.06, KLMT1.07, KLMT1.08
Birgitta Åsman
12:00
09:00
YTHA71
Labb
Livsmedelskemi I
KLMT1.01, KLMT1.02, KLMT1.03, KLMT1.04
Birgitta Åsman
16:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 27/9 
YTHA71
Förel
KC:P
Livsmedelskemi I
KLMT1
Birgitta Åsman
Genomgång/övning
12:00
09:00
YTHA73
Övn
KC:P
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1
Stephen Burleigh
Övn 8 (Användning av mikroorganismer)
15:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 28/9 
YTHA71
Förel
KC:P
Livsmedelskemi I
KLMT1
Birgitta Åsman
16:00
13:00
YTHA73
Inlämn
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1
Inlämning av indiv. referat (senast kl 17.00)
17:00
16:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 29/9 

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 2/10 
YTHA73
Labb, Sem
-1 konf rum
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1
Olena Prykhodko, Olexandr Fedkiv
12:00
09:00
YTHA71
Förel
KC:P
Livsmedelskemi I
KLMT1
Birgitta Åsman
16:00
13:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 3/10 
YTHA71
Labb
Livsmedelskemi I
KLMT1.01, KLMT1.02, KLMT1.03, KLMT1.04
Birgitta Åsman
12:00
09:00
YTHA71
Labb
Livsmedelskemi I
KLMT1.05, KLMT1.06, KLMT1.07, KLMT1.08
Birgitta Åsman
16:00
13:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 4/10 
YTHA73
Sem
KC:P
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1
Olena Prykhodko
Kamratgranskning
12:30
09:00
YTHA71
Förel
KC:P
Livsmedelskemi I
KLMT1
Birgitta Åsman
16:00
14:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 5/10 
YTHA71
Förel
KC:P
Livsmedelskemi I
KLMT1
Birgitta Åsman
16:00
13:00
YTHA73
Inlämn
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1
Inlämning av labbrapport (senast kl 17)
17:00
16:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 6/10 

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 9/10 
YTHA73
Handledn
KC:P
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1
Olena Prykhodko
Instuderingsfrågor inför examen
12:00
10:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 10/10 
YTHA71
Labb
Livsmedelskemi I
KLMT1.05, KLMT1.06, KLMT1.07, KLMT1.08
Birgitta Åsman
12:00
09:00
YTHA71
Labb
Livsmedelskemi I
KLMT1.01, KLMT1.02, KLMT1.03, KLMT1.04
Birgitta Åsman
16:00
13:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 11/10 
YTHA71
Förel
KC:P
Livsmedelskemi I
KLMT1
Birgitta Åsman
12:00
09:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 12/10 
YTHA71
Förel
KC:P
Livsmedelskemi I
KLMT1
Birgitta Åsman
12:00
09:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 13/10 

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 16/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 17/10 
YTHA73
Tentamen
MA 8A Beställ, MA 8B Beställ
Skriftlig tentamen
Livsmedlens mikrobiologiska grunder
KLMT1
12:00
08:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 18/10 
YTHA71
Förel
KC:P
Livsmedelskemi I
KLMT1
Birgitta Åsman
12:00
09:00
YTHA71
Förel
KC:P
Livsmedelskemi I
KLMT1
Birgitta Åsman
15:00
13:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 19/10 
YTHA71
Förel
KC:P
Livsmedelskemi I
KLMT1
Birgitta Åsman
12:00
09:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 20/10 
Accessibility statement

  Ändrad senaste dygnet.