v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 28/8 
VFTA05
Förel
E:1406
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
VFTA05
Övn
E:1407
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.01, L1.02, L1.03
Malin Sjöstrand
15:00
13:00
VFTA05
Övn
E:1407
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.04, L1.05, L1.06
Malin Sjöstrand
17:00
15:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 29/8 
VFTA05
Förel
E:1406
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 30/8 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VFTA05
Övn
E:3336
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.04, L1.05, L1.06
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
VFTA05
Övn
E:3336
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.01, L1.02, L1.03
Malin Sjöstrand
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 31/8 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 1/9 
FMAB65
Övn
E:1123
Endimensionell analys B1
L1.04, L1.05, L1.06
Thomas Edlund
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:1124
Endimensionell analys B1
L1.01, L1.02, L1.03
math-ö3
12:00
10:00

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 4/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VFTA05
Förel
E:1406
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
VFTA05
Övn
E:1407
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.01, L1.02, L1.03
Malin Sjöstrand
15:00
13:00
VFTA05
Övn
E:1407
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.04, L1.05, L1.06
Malin Sjöstrand
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 5/9 
VFTA05
Förel
E:1406
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:1124
Endimensionell analys B1
L1.01, L1.02, L1.03
math-ö3
15:00
13:00
FMAB65
Övn
E:1123
Endimensionell analys B1
L1.04, L1.05, L1.06
Thomas Edlund
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 6/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VFTA05
Övn
E:3336
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.04, L1.05, L1.06
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
VFTA05
Övn
E:3336
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.01, L1.02, L1.03
Malin Sjöstrand
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 7/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
Övn
E:3315
Endimensionell analys B1
L1.04, L1.05, L1.06
Thomas Edlund
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:1124
Endimensionell analys B1
L1.01, L1.02, L1.03
math-ö3
12:00
10:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 8/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 11/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VFTA05
Förel
E:1406
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
VFTA05
Övn
E:1407
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.01, L1.02, L1.03
Malin Sjöstrand
15:00
13:00
VFTA05
Övn
E:1407
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.04, L1.05, L1.06
Malin Sjöstrand
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 12/9 
VFTA05
Förel
E:1406
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:1123
Endimensionell analys B1
L1
Thomas Edlund, math-ö3
15:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 13/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VFTA05
Övn
E:3336
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.04, L1.05, L1.06
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
VFTA05
Övn
E:3336
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.01, L1.02, L1.03
Malin Sjöstrand
15:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 14/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
Övn
E:1123
Endimensionell analys B1
L1
Thomas Edlund, math-ö3
12:00
10:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 15/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 18/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VFTA05
Förel
E:1406
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
VFTA05
Övn
E:1407
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.01, L1.02, L1.03
Malin Sjöstrand
15:00
13:00
VFTA05
Övn
E:1407
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.04, L1.05, L1.06
Malin Sjöstrand
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 19/9 
VFTA05
Förel
E:C
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:1123
Endimensionell analys B1
L1
Thomas Edlund, math-ö3
15:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 20/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
INFORMATION
Info
Kårhusets Aula
Information
BR1, E1, N1, R1, V1, W1
C1.01, C1.02, C1.03, D1.07, D1.08, D1.09, D1.10, D1.11, D1.12, L1.01, L1.02, L1.03
Studietekniksföreläsning
Björn Liljeqvist föreläser om studieteknik för årskurs ett. Närvaro rekommenderas starkt.
12:00
10:00
VFTA05
Övn
E:3336
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.04, L1.05, L1.06
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
INFORMATION
Info
Kårhusets Aula
Information
B1, BME1, F1, I1, K1, M1, MD1, Pi1
C1.04, C1.05, C1.06, D1.01, D1.02, D1.03, D1.04, D1.05, D1.06, L1.04, L1.05, L1.06
Studietekniksföreläsning
Björn Liljeqvist föreläser om studieteknik för årskurs ett. Närvaro rekommenderas starkt
15:00
13:00
VFTA05
Övn
E:3336
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.01, L1.02, L1.03
Malin Sjöstrand
15:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 21/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
Övn
E:1123
Endimensionell analys B1
L1
Thomas Edlund, math-ö3
12:00
10:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 22/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
Redov
E:1123
Endimensionell analys B1
L1
Thomas Edlund, math-ö3
12:00
10:00

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 25/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VFTA05
Förel
E:1406
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
VFTA05
Övn
E:1407
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.01, L1.02, L1.03
Malin Sjöstrand
15:00
13:00
VFTA05
Övn
E:1407
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.04, L1.05, L1.06
Malin Sjöstrand
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 26/9 
VFTA05
Sem
E:1407
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Eva Wetterholm Pålsson
Obligatoriskt

Studiestrategier och gruppdynamik.

Grupp meddelas i utskick
10:00
08:00
VFTA05
Förel
E:1406
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:1123
Endimensionell analys B1
L1
Thomas Edlund, math-ö3
15:00
13:00
VFTA05
Sem
E:1407
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Eva Wetterholm Pålsson
Obligatoriskt

Studiestrategier och gruppdynamik.

Grupp meddelas i utskick
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 27/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VFTA05
Övn
E:3336
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.04, L1.05, L1.06
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
VFTA05
Övn
E:3336
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.01, L1.02, L1.03
Malin Sjöstrand
15:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 28/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
Övn
E:1123
Endimensionell analys B1
L1
Thomas Edlund, math-ö3
12:00
10:00
VFTA05
Sem
E:1145
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Eva Wetterholm Pålsson
Obligatoriskt

Studiestrategier och gruppdynamik.

Grupp meddelas i utskick
15:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 29/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VFTA05
Sem
E:1145
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Eva Wetterholm Pålsson
Obligatoriskt

Studiestrategier och gruppdynamik.

Grupp meddelas i utskick
12:00
10:00

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 2/10 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VFTA05
Förel
E:1406
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
VFTA05
Övn
E:1407
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.01, L1.02, L1.03
Malin Sjöstrand
15:00
13:00
VFTA05
Övn
E:1407
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.04, L1.05, L1.06
Malin Sjöstrand
17:00
15:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 3/10 
VFTA05
Förel
E:1406
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:1123
Endimensionell analys B1
L1
Thomas Edlund, math-ö3
15:00
13:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 4/10 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VFTA05
Övn
E:3336
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.04, L1.05, L1.06
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
VFTA05
Övn
E:3336
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.01, L1.02, L1.03
Malin Sjöstrand
15:00
13:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 5/10 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
Övn
E:1123
Endimensionell analys B1
L1
Thomas Edlund, math-ö3
12:00
10:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 6/10 

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 9/10 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VFTA05
Förel
E:1406
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
VFTA05
Övn
E:1407
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.01, L1.02, L1.03
Malin Sjöstrand
15:00
13:00
VFTA05
Övn
E:1407
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.04, L1.05, L1.06
Malin Sjöstrand
17:00
15:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 10/10 
VFTA05
Förel
E:1406
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:1123
Endimensionell analys B1
L1
Thomas Edlund, math-ö3
15:00
13:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 11/10 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VFTA05
Övn
E:3336
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.04, L1.05, L1.06
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
VFTA05
Övn
E:3336
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.01, L1.02, L1.03
Malin Sjöstrand
15:00
13:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 12/10 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
Övn
E:1123
Endimensionell analys B1
L1
Thomas Edlund, math-ö3
12:00
10:00
VFTA05
Dugga
MA 10A, MA 10B, MA 10C
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Malin Sjöstrand
17:00
15:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 13/10 

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 16/10 
FMAB65
Övn
E:1123
Endimensionell analys B1
L1
Thomas Edlund, math-ö3
15:00
13:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 17/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 18/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 19/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 20/10 
Accessibility statement