v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 28/8 
VFTA05
Förel
E:1406
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
VFTA05
Övn
E:1407
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.01, L1.02, L1.03
Malin Sjöstrand
15:00
13:00
VFTA05
Övn
E:1407
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.04, L1.05, L1.06
Malin Sjöstrand
17:00
15:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 29/8 
VFTA05
Förel
E:1406
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
E:3336
Endimensionell analys B1
L1.04, L1.05, L1.06
August Hermansson
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 30/8 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VFTA05
Övn
E:3336
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.04, L1.05, L1.06
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
E:3316
Endimensionell analys B1
L1.01, L1.02, L1.03
Mohammad Shadi Alchekhouni
12:00
10:00
VFTA05
Övn
E:3336
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.01, L1.02, L1.03
Malin Sjöstrand
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 31/8 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
INFORMATION
Övn
E:1124, E:1407
Information
L1
Studiesalar för L23
15:00
10:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 1/9 
INFORMATION
Övn
E:1123, E:1124
Information
L1
Studiesalar för L23
10:00
08:00
FMAB65
Övn
E:1123
Endimensionell analys B1
L1.04, L1.05, L1.06
Thomas Edlund
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:1124
Endimensionell analys B1
L1.01, L1.02, L1.03
Eric Dannetun
12:00
10:00
INFORMATION
Övn
E:1144, E:1145
Information
L1
Studiesalar för L23
15:00
13:00

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 4/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VFTA05
Förel
E:1406
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
VFTA05
Övn
E:1407
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.01, L1.02, L1.03
Malin Sjöstrand
15:00
13:00
VFTA05
Övn
E:1407
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.04, L1.05, L1.06
Malin Sjöstrand
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 5/9 
VFTA05
Förel
E:1406
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:1124
Endimensionell analys B1
L1.01, L1.02, L1.03
Eric Dannetun
15:00
13:00
FMAB65
Övn
E:1123
Endimensionell analys B1
L1.04, L1.05, L1.06
Thomas Edlund
15:00
13:00
INFORMATION
Övn
E:1123, E:1124
Information
L1
Studiesalar för L23
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 6/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VFTA05
Övn
E:3336
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.04, L1.05, L1.06
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
VFTA05
Övn
E:3336
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.01, L1.02, L1.03
Malin Sjöstrand
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 7/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
Övn
E:3315
Endimensionell analys B1
L1.04, L1.05, L1.06
Thomas Edlund
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:1124
Endimensionell analys B1
L1.01, L1.02, L1.03
Eric Dannetun
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
E:1149
Endimensionell analys B1
L1.01, L1.02, L1.03
Mohammad Shadi Alchekhouni
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 8/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
INFORMATION
Övn
E:1124, E:1144
Information
L1
Studiesalar för L23
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
E:3336
Endimensionell analys B1
L1.04, L1.05, L1.06
August Hermansson
15:00
13:00

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 11/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VFTA05
Förel
E:1406
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
VFTA05
Övn
E:1407
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.01, L1.02, L1.03
Malin Sjöstrand
15:00
13:00
VFTA05
Övn
E:1407
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.04, L1.05, L1.06
Malin Sjöstrand
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 12/9 
INFORMATION
Info
E:1406
Information
L1
Fredrik Warnquist
Information från programledningen
10:00
09:00
VFTA05
Förel
E:1406
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:1123
Endimensionell analys B1
L1
Eric Dannetun, Thomas Edlund
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
E:3336
Endimensionell analys B1
L1.04, L1.05, L1.06
August Hermansson
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 13/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VFTA05
Övn
E:3336
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.04, L1.05, L1.06
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
E:3316
Endimensionell analys B1
L1.01, L1.02, L1.03
Mohammad Shadi Alchekhouni
12:00
10:00
VFTA05
Övn
E:3336
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.01, L1.02, L1.03
Malin Sjöstrand
15:00
13:00
INFORMATION
Övn
E:1123, E:1124
Information
L1
Studiesalar för L23
15:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 14/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
Övn
E:1123
Endimensionell analys B1
L1.01, L1.02, L1.03
Thomas Edlund
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:1145
Endimensionell analys B1
L1.04, L1.05, L1.06
Eric Dannetun
12:00
10:00
INFORMATION
Övn
E:1149, E:1407
Information
L1
Studiesalar för L23
15:00
10:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 15/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
INFORMATION
Övn
E:1144, E:1145
Information
L1
Studiesalar för L23
15:00
10:00

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 18/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VFTA05
Förel
E:1406
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
VFTA05
Övn
E:1407
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.01, L1.02, L1.03
Malin Sjöstrand
15:00
13:00
VFTA05
Övn
E:1407
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.04, L1.05, L1.06
Malin Sjöstrand
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 19/9 
VFTA05
Förel
E:C
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:1123
Endimensionell analys B1
L1.01, L1.02, L1.03
Thomas Edlund
15:00
13:00
FMAB65
Övn
E:1124
Endimensionell analys B1
L1.04, L1.05, L1.06
Eric Dannetun
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
E:3315
Endimensionell analys B1
L1.04, L1.05, L1.06
August Hermansson
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 20/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
INFORMATION
Info
Kårhusets Aula
Information
BR1, E1, N1, R1, V1, W1
C1.01, C1.02, C1.03, D1.07, D1.08, D1.09, D1.10, D1.11, D1.12, L1.01, L1.02, L1.03
Studietekniksföreläsning
Björn Liljeqvist föreläser om studieteknik för årskurs ett. Närvaro rekommenderas starkt.
12:00
10:00
VFTA05
Övn
E:3336
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.04, L1.05, L1.06
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
INFORMATION
Info
Kårhusets Aula
Information
B1, BME1, F1, I1, K1, M1, MD1, Pi1
C1.04, C1.05, C1.06, D1.01, D1.02, D1.03, D1.04, D1.05, D1.06, L1.04, L1.05, L1.06
Studietekniksföreläsning
Björn Liljeqvist föreläser om studieteknik för årskurs ett. Närvaro rekommenderas starkt
15:00
13:00
VFTA05
Övn
E:3336
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.01, L1.02, L1.03
Malin Sjöstrand
15:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 21/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
Övn
E:1123
Endimensionell analys B1
L1.01, L1.02, L1.03
Thomas Edlund
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:1145
Endimensionell analys B1
L1.04, L1.05, L1.06
Eric Dannetun
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
E:3316
Endimensionell analys B1
L1.01, L1.02, L1.03
Mohammad Shadi Alchekhouni
15:00
13:00
INFORMATION
Övn
E:1144
Information
L1
Studiesalar för L23
16:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 22/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
Redov
E:1123
Endimensionell analys B1
L1
12:00
10:00
INFORMATION
Övn
E:3315, E:3316
Information
L1
Studiesalar för L23
16:00
13:00

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 25/9 
FMAB65
Förel
E:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VFTA05
Förel
E:1406
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
VFTA05
Övn
E:1407
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.01, L1.02, L1.03
Malin Sjöstrand
15:00
13:00
VFTA05
Övn
E:1407
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.04, L1.05, L1.06
Malin Sjöstrand
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 26/9 
VFTA05
Sem
E:1407
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Eva Wetterholm Pålsson
Obligatoriskt

Studiestrategier och gruppdynamik.

Grupp meddelas i utskick
10:00
08:00
VFTA05
Förel
E:1406
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:1123
Endimensionell analys B1
L1.01, L1.02, L1.03
Thomas Edlund
15:00
13:00
FMAB65
Övn
E:1145
Endimensionell analys B1
L1.04, L1.05, L1.06
Eric Dannetun
15:00
13:00
VFTA05
Sem
E:1407
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Eva Wetterholm Pålsson
Obligatoriskt

Studiestrategier och gruppdynamik.

Grupp meddelas i utskick
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 27/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VFTA05
Övn
E:3336
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.04, L1.05, L1.06
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
E:3318
Endimensionell analys B1
L1.01, L1.02, L1.03
Mohammad Shadi Alchekhouni
12:00
10:00
VFTA05
Sem
E:1407
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Eva Wetterholm Pålsson
Obligatoriskt

Studiestrategier och gruppdynamik.

Grupp meddelas i utskick
15:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 28/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
Övn
E:1123
Endimensionell analys B1
L1.01, L1.02, L1.03
Thomas Edlund
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:1145
Endimensionell analys B1
L1.04, L1.05, L1.06
Eric Dannetun
12:00
10:00
VFTA05
Övn
E:1123
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.01, L1.02, L1.03
Malin Sjöstrand
15:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 29/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VFTA05
Sem
E:1145
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Eva Wetterholm Pålsson
Obligatoriskt

Studiestrategier och gruppdynamik.

Grupp meddelas i utskick
12:00
10:00
INFORMATION
Övn
E:3319
Information
L1
Studiesalar för L23
16:00
10:00
FMAB65
SI-övn
E:3316
Endimensionell analys B1
L1.04, L1.05, L1.06
August Hermansson
15:00
13:00

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 2/10 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VFTA05
Förel
E:1406
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
VFTA05
Övn
E:1407
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.01, L1.02, L1.03
Malin Sjöstrand
15:00
13:00
VFTA05
Övn
E:1407
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.04, L1.05, L1.06
Malin Sjöstrand
17:00
15:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 3/10 
FMAB65
Övn
E:1123
Endimensionell analys B1
L1.01, L1.02, L1.03
Thomas Edlund
15:00
13:00
FMAB65
Övn
E:1145
Endimensionell analys B1
L1.04, L1.05, L1.06
Eric Dannetun
15:00
13:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 4/10 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VFTA05
Förel
E:C
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
VFTA05
Övn
E:3336
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.01, L1.02, L1.03
Malin Sjöstrand
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
E:3316
Endimensionell analys B1
L1.04, L1.05, L1.06
August Hermansson
15:00
13:00
INFORMATION
Övn
E:3316
Information
L1
17:00
15:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 5/10 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
Övn
E:1123
Endimensionell analys B1
L1.01, L1.02, L1.03
Thomas Edlund
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:1147
Endimensionell analys B1
L1.04, L1.05, L1.06
Eric Dannetun
12:00
10:00
VFTA05
Övn
E:1144
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.04, L1.05, L1.06
Malin Sjöstrand
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
E:3316
Endimensionell analys B1
L1.01, L1.02, L1.03
Mohammad Shadi Alchekhouni
15:00
13:00
INFORMATION
Övn
E:3316
Information
L1
17:00
15:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 6/10 
INFORMATION
Övn
E:1144, E:1145
Information
L1
Studiesalar för L23
15:00
08:00

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 9/10 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VFTA05
Förel
E:1406
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
VFTA05
Övn
E:1407
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.01, L1.02, L1.03
Malin Sjöstrand
15:00
13:00
VFTA05
Övn
E:1407
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.04, L1.05, L1.06
Malin Sjöstrand
17:00
15:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 10/10 
VFTA05
Förel
E:1406
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:1123
Endimensionell analys B1
L1.01, L1.02, L1.03
Thomas Edlund
15:00
13:00
FMAB65
Övn
E:1124
Endimensionell analys B1
L1.04, L1.05, L1.06
Eric Dannetun
15:00
13:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 11/10 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VFTA05
Övn
E:3336
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.04, L1.05, L1.06
Malin Sjöstrand
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
E:3316
Endimensionell analys B1
L1.01, L1.02, L1.03
Mohammad Shadi Alchekhouni
12:00
10:00
VFTA05
Övn
E:3336
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1.01, L1.02, L1.03
Malin Sjöstrand
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
E:3318
Endimensionell analys B1
L1.04, L1.05, L1.06
August Hermansson
15:00
13:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 12/10 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
Övn
E:1123
Endimensionell analys B1
L1.01, L1.02, L1.03
Thomas Edlund
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:1145
Endimensionell analys B1
L1.04, L1.05, L1.06
Eric Dannetun
12:00
10:00
VFTA05
Dugga
MA 10A, MA 10B, MA 10C
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
L1
Malin Sjöstrand
17:00
15:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 13/10 
INFORMATION
Övn
E:1144, E:1145
Information
L1
Studiesalar för L23
15:00
08:00

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 16/10 
INFORMATION
Övn
E:1145
Information
L1
Studiesalar för L23
12:00
08:00
FMAB65
Övn
E:1123
Endimensionell analys B1
L1.01, L1.02, L1.03
Thomas Edlund
15:00
13:00
FMAB65
Övn
E:1147
Endimensionell analys B1
L1.04, L1.05, L1.06
Eric Dannetun
15:00
13:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 17/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 18/10 
INFORMATION
Övn
E:1145
Information
L1
Studiesalar för L23
15:00
08:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 19/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 20/10 
INFORMATION
Övn
E:1145
Information
L1
Studiesalar för L23
15:00
08:00
Accessibility statement