v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 28/8 
VRSA05
Förel
M:Teknodromen (M:1201)
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
12:00
10:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 29/8 
FMAB65
SI-övn
V:N2
Endimensionell analys B1
R1.01
Hannes Granfelt
12:00
10:00
VRSA05
Förel
A:C Hörsal
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1.01
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 30/8 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
VRSA05
Förel
V:D
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 31/8 
VRSA05
Sem, Övn
V:O1
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1.01
12:00
10:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
V:P1
Endimensionell analys B1
R1.02
Rebecca Lindström
17:00
15:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 1/9 
VRSA05
Sem, Övn
V:O1
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1.02
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:R1
Endimensionell analys B1
R1.01
Filip Winzell
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:Q1
Endimensionell analys B1
R1.02
Erik Kennerland
15:00
13:00

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 4/9 
FMAB65
Förel
V:C
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
VRSA05
Förel
V:D
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 5/9 
FMAB65
Övn
V:O1
Endimensionell analys B1
R1.01
Filip Winzell
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:O2
Endimensionell analys B1
R1.02
Erik Kennerland
12:00
10:00
VRSA05
Förel
V:D
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 6/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
VRSA05
Förel
V:D
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
V:P1
Endimensionell analys B1
R1.01
Hannes Granfelt
17:00
15:00
FMAB65
SI-övn
V:Q1
Endimensionell analys B1
R1.02
Rebecca Lindström
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 7/9 
VRSA05
Sem, Övn
V:R1, V:R2
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
12:00
10:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:R1
Endimensionell analys B1
R1.01
Filip Winzell
17:00
15:00
FMAB65
Övn
V:R2
Endimensionell analys B1
R1.02
Erik Kennerland
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 8/9 
VRSA05
Sem, Övn
V:P1, V:P2
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
12:00
09:00
FMAB65
Förel
E:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 11/9 
FMAB65
Förel
V:C
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
VRSA05
Handledn
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
17:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 12/9 
FMAB65
SI-övn
V:O1
Endimensionell analys B1
R1.01
Hannes Granfelt
10:00
08:00
FMAB65
SI-övn
V:P1
Endimensionell analys B1
R1.02
Rebecca Lindström
10:00
08:00
FMAB65
Övn
V:O2
Endimensionell analys B1
R1
Erik Kennerland, Filip Winzell
12:00
10:00
VRSA05
Sem, Övn
V:O1
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1.01
15:00
13:00
VRSA05
Sem, Övn
V:O1
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1.02
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 13/9 
VRSA05
Sem
V:O1
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1.04, R1.05, R1.06
Studiestrategier
och gruppdynamik
10:00
08:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
VRSA05
Förel/Övn
V:O2
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
17:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 14/9 
VRSA05
Sem
V:O1
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1.01, R1.02, R1.03
Studiestrategier
och gruppdynamik
10:00
08:00
VRSA05
Sem
V:O1
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1.07, R1.08, R1.09, R1.10
Studiestrategier
och gruppdynamik
12:00
10:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:R2
Endimensionell analys B1
R1
Erik Kennerland, Filip Winzell
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 15/9 
FMAB65
Förel
E:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 18/9 
FMAB65
Förel
V:C
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
VRSA05
Sem, Övn
V:O1
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1.01
15:00
13:00
VRSA05
Sem, Övn
V:O1
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1.02
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 19/9 
FMAB65
Övn
V:O2
Endimensionell analys B1
R1
Erik Kennerland, Filip Winzell
12:00
10:00
VRSA05
Förel
V:D
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
15:00
13:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 20/9 
INFORMATION
Info
Kårhusets Aula
Information
BR1, E1, N1, R1, V1, W1
C1.01, C1.02, C1.03, D1.07, D1.08, D1.09, D1.10, D1.11, D1.12, L1.01, L1.02, L1.03
Studietekniksföreläsning
Björn Liljeqvist föreläser om studieteknik för årskurs ett. Närvaro rekommenderas starkt.
12:00
10:00
VRSA05
Förel
V:D
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
V:O1
Endimensionell analys B1
R1.01
Hannes Granfelt
17:00
15:00
FMAB65
SI-övn
V:P1
Endimensionell analys B1
R1.02
Rebecca Lindström
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 21/9 
VRSA05
Sem, Övn
V:O1, V:O2
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
12:00
09:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:R2
Endimensionell analys B1
R1
Erik Kennerland, Filip Winzell
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 22/9 
FMAB65
Förel
E:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 25/9 
FMAB65
Förel
M:B (M:0109)
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
VRSA05
Förel
V:D
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
15:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 26/9 
FMAB65
Övn
V:O2
Endimensionell analys B1
R1
Erik Kennerland, Filip Winzell
12:00
10:00
VRSA05
Förel
V:D
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
15:00
13:00
FMAB65
Redov
V:O2
Endimensionell analys B1
R1
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 27/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
E:3315
Endimensionell analys B1
R1.01
Hannes Granfelt
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
E:3316
Endimensionell analys B1
R1.02
Rebecca Lindström
15:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 28/9 
VRSA05
Sem, Övn
V:P1, V:P2
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
12:00
09:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:R2
Endimensionell analys B1
R1
Erik Kennerland, Filip Winzell
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 29/9 
FMAB65
Förel
E:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 2/10 
FMAB65
Förel
V:C
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
VRSA05
Förel
V:D
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
15:00
13:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 3/10 
FMAB65
Övn
V:O2
Endimensionell analys B1
R1
Erik Kennerland, Filip Winzell
12:00
10:00
VRSA05
Förel
V:D
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
15:00
13:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
17:00
15:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 4/10 
VRSA05
Förel
V:D
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
15:00
13:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 5/10 
VRSA05
Sem, Övn
V:O1, V:O2
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
12:00
09:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:R2
Endimensionell analys B1
R1
Erik Kennerland, Filip Winzell
17:00
15:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 6/10 
VRSA05
Förel
V:D
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
V:P1
Endimensionell analys B1
R1.01
Hannes Granfelt
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
V:N2
Endimensionell analys B1
R1.02
Rebecca Lindström
17:00
15:00

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 9/10 
FMAB65
Förel
V:C
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
VRSA05
Förel
V:D
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
15:00
13:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 10/10 
FMAB65
Övn
V:O2
Endimensionell analys B1
R1
Erik Kennerland, Filip Winzell
12:00
10:00
VRSA05
Förel, Inställd
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
15:00
13:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 11/10 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
E:3315
Endimensionell analys B1
R1.01
Hannes Granfelt
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
E:3316
Endimensionell analys B1
R1.02
Rebecca Lindström
15:00
13:00
VRSA05
Förel
V:D
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
17:00
15:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 12/10 
VRSA05
Sem, Övn
V:O1, V:O2
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
12:00
09:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:R2
Endimensionell analys B1
R1
Erik Kennerland, Filip Winzell
17:00
15:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 13/10 
VRSA05
Förel
V:D
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
12:00
10:00

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 16/10 
VRSA05
Förel
V:D
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
15:00
13:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 17/10 
FMAB65
Övn
V:O2
Endimensionell analys B1
R1
Erik Kennerland, Filip Winzell
12:00
10:00
VRSA05
Förel
V:D
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
15:00
13:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 18/10 
VRSA05
Sem, Övn
V:R1, V:R2
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
16:00
13:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 19/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 20/10 
Accessibility statement