Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 11  
Gå till nästa vecka

Tid Kurskod Provkod Kursnamn, Provnamn Typ Studengrupp Lokal, Platskommentar Institution Kommentar
v 11 Mån 2021-03-15 v 11
08:00 - 12:00 ABKF10 ABKF10-0213 Ventilation och luftkvalitet i byggnader, Skriftlig tentamen Tentamen MEMB1 3T E413 107542
08:00 - 13:00 EDAA01 EDAA01-0208 Programmeringsteknik - fördjupningskurs, Tentamen DigTenta, Tentamen D1, F2, L3, M3, MD4, Pi2, I3.C-D MA 10, Hela, MA 8, Hela, MA 9, Hela 107121
08:00 - 13:00 EDAP25 EDAP25-0120 Distribuerade system Tentamen C4-ks, D4-hs, E4, F4, Pi4 107121
08:00 - 13:00 EITA60 EITA60-0117 Datorkommunikation Tentamen IDA1, IEA1 3T E210, 3T E230 107201
08:00 - 13:00 ETIF20 ETIF20-0114 E-hälsa Tentamen BME3 Kårhusets Gasquesal 107231
08:00 - 13:00 FFFN20, FYST23 FFFN20-0113, FYST23-0701 Experimentell biofysik, Fysik: Experimentell biofysik, Teori Tentamen BME4-bf, F4-nf, MFST1, MNAV1, N4-nbm, N4-nf Fys:H421 107136
08:00 - 13:00 FMAB30 FMAB30-0117 Flerdimensionell analys Tentamen I1, IBYA3, IBYI3, IBYV3 107151 Samtidigt som FMAB35
08:00 - 12:00 FMAB35 FMAB35-0120 Flerdimensionell analys med vektoranalys, Flerdimensionell analys Tentamen F1, Pi1 107151 Samtidigt som FMAB30
08:00 - 13:00 KASA05, KASF01 KASA05-0118, KASF01-0117 Organisk kemi, Miljökemi, Organisk kemi, läskurs, Tentamen Tentamen B2, K3, W2 107719
08:00 - 13:00 MMTN45 MMTN45-0119 Produktionsteknik 2 Tentamen I4, M4, MPRR1 107351 LTH
08:00 - 13:00 MVKN20 MVKN20-0111 Energianvändning DistansCovid19, Hemtenta E4, F4, F4-es, I4, M4-en, W4-es 107381 LTH
08:00 - 12:00 VTVF35 VTVF35-0110 Trafikstyrning och telekommunikation inom spårtrafiken, Del 1 Tentamen IBYI2 3T C126 107461
09:00 - 12:00 EITN85 EITN85-0118 Trådlösa kanaler, Tentamen Munta BME4, D4, E4-ks, MSOC2, MWIR1 107201
14:00 - 19:00 BMEF20 BMEF20-0118 Neuroteknik, Skriftlig tentamen Tentamen BME4-br, F4-mt, N4, Pi4 107231
14:00 - 19:00 EITP20 EITP20-0219 Konstruktion av säkra system, Tentamen Tentamen C4-sec, D4-ns, D4-se, E4 107201
14:00 - 19:00 ESSF15 ESSF15-0212 Elenergiteknik, Elenergiteknik Tentamen E3, E3-ki, W4 107391
14:00 - 19:00 FBRN05 FBRN05-0119 Laserbaserad diagnostik Tentamen F4-f, MFOT1 Inst 107136
14:00 - 19:00 FMAA20 FMAA20-0115 Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel, Linjär algebra Tentamen B1, K1, W1 107151
14:00 - 19:00 FMAB20 FMAB20-0117 Linjär algebra Tentamen BI1, C1, E1, L1, N1, V1 107151
14:00 - 19:00 FMAF01 FMAF01-0116 Matematik - Funktionsteori, Funktionsteori Tentamen BME4, C4, D2, E2, E2-ki, I2 MA 8, Hela, MA 9, Hela, Sparta A-D, Hela, Vic:1-HELA 107151
14:00 - 19:00 FMAF35 FMAF35-0117 Linjär och kombinatorisk optimering, Tentamen Tentamen BME4, C4, D4-pv, E4, F4, F4-bs, F4-pv, Pi4-bs, Pi4-pv DC:Stora hörsalen 107151
14:00 - 19:00 FMFF20 FMFF20-0113 Nanoteknikens matematiska metoder Tentamen N2 MA 10, Hela 107136
14:00 - 19:00 KASA10 KASA10-0117 Oorganisk kemi Tentamen B2, K2 107719
14:00 - 19:00 VSMA01, VSMF05 VSMA01-0108, VSMF05-0116 Mekanik, Teknisk modellering: Bärverksanalys Tentamen KID1, V3 107426
  Tis 2021-03-16
08:00 - 13:00 FAFF45 FAFF45-0217 Medicinsk fysik, Skriftlig tentamen Tentamen BME2 107136
08:00 - 13:00 FAFN15, FYST35 FAFN15-0107, FYST35-0901 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi, Fysik: Kristalltillväxt och halvledarepitaxi Tentamen F4, K4-m, MNAV1, N4-m, N4-nf Fys:H421 107136
08:00 - 12:00 FMIA01 FMIA01-0110 Miljövetenskap Tentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1 3T C163, 3T E210, 3T E230, 3T E421 107181
08:00 - 11:00 FMIF45 FMIF45-0119 Hållbarhet och resursanvändning med perspektiv på informations- och kommunikationsteknik, Tentamen Tentamen C3, C3-ki, D3, D4-ki E:1144, MA 10, Hela, MA 8, Hela, Sparta A-D, Hela 107181
08:00 - 13:00 FMSF05, MASC01 FMSF05-0120, MASC01-0702 Sannolikhetsteori, Matematisk statistik: Sannolikhetsteori, Tentamen Tentamen BME4, F4-fm, I4, Pi4 MH:227, Vic:1-HELA 107152
08:00 - 13:00 KBTN01 KBTN01-0212 Bioanalys Tentamen B4-mb, B4-pt, MBIO1, MLAK1, MLIV1, N4-nbm KC:H 107716
08:00 - 12:00 LSMC42 Metod och analytisk färdighet - kvantitativ metod Prov LSMC42 Via Zoom 107372 Digital home exam in inspera.
08:00 - 13:00 MIOA01 MIOA01-0118 Industriell ekonomi, allmän kurs, Tentamen Tentamen C4, D4, M1, RH4 107312
08:00 - 13:00 MIOA12 MIOA12-0118 Industriell ekonomi, allmän kurs Tentamen F3, IBYA3, IBYI3, IBYV3, MD1 107312
08:00 - 13:00 MION20 MION20-0119 Tillämpad affärsanalys Tentamen E4-pla, I4-ai, M4 107312
14:00 - 19:00 EDAF20 EDAF20-0212 Databasteknik, Tentamen Tentamen IDA2, IEA2 3T E210, 3T E230 107121
14:00 - 19:00 EDAF75 EDAF75-0217 Databasteknik, Tentamen Tentamen BME4, C2, C2-ki, C4, D4-pv, D4-se, E4-pv, F4, F4-pv, I4-pvs, L4-gi, Pi4-pv 107121
14:00 - 19:00 FHLF15 FHLF15-0119 Hållfasthetslära, allmän kurs, Hållfasthetslära, allmän kurs I DistansCovid19, Tentamen M2, MD2 107145
14:00 - 17:00 VBRN10, VBRN75 VBRN10-0111, VBRN75-0118 Människors beteende vid brand Tentamen BI3, MFST1 107474
14:00 - 19:00 VFRN05 VFRN05-0108 Kommersiella fastighetsköp Tentamen L4-fe, L4-fr 107466
  Ons 2021-03-17
08:00 - 13:00 BMEF15 BMEF15-0117 Sensorer Tentamen N3 107231 Frivillig
08:00 - 13:00 EDAF90 EDAF90-0118 Webbprogrammering, Tentamen i webbprogrammering Tentamen BME4, C3, C3-ki, D4, E4, F4, I4, L4-gi 107121
08:00 - 13:00 EIEN50 EIEN50-0120 Automation Tentamen D4, E4-ra, F4, I4-pr, M4-prr, MPRR1 107391
08:00 - 13:00 ETIN45 ETIN45-0118 DSP-design, Dimensioneringsuppgift Tentamen D4-hs, E4-is, MSOC1 107201
08:00 - 12:00 ETSN10 ETSN10-0118 Nätverksarkitektur och prestanda, Tentamen Online, Tentamen C4-ks, D4-ns, E4-ks, I4-pvs, MWIR1 107201
08:00 - 13:00 FFFN01, FYST31 FFFN01-0107, FYST31-0901 Avancerad framställning av nanostrukturer, Fysik: Avancerad framställning av nanostrukturer Tentamen F4-hn, F4-nf, FYST31, MFOT1, MNAV1, N4-hn, N4-m, N4-nf Fys:H421 107136
08:00 - 13:00 FKMN15 FKMN15-0110 Lätta material Tentamen M4, MD4 107146
08:00 - 12:00 FMIF05 FMIF05-0214 Miljö och management, Tentamen och miljörättsprojekt Tentamen W3 Sparta A-D, Hela 107181 LTH
08:00 - 13:00 FRTF05 FRTF05-0117 Reglerteknik, allmän kurs, Tentamen Tentamen BME4-sbh, F2, I3, Pi2 107161
08:00 - 13:00 KETF35 KETF35-0117 Processriskanalys, Teori DistansCovid19, Tentamen B4, K3, RH4, W4-p 107760
08:00 - 13:00 KOKA20, KOKA30 KOKA20-0115, KOKA30-0116 Allmän och organisk kemi, Allmän, oorganisk och organisk kemi, Allmän och oorganisk kemi Tentamen BME1, N1 107719
08:00 - 12:00 MMEF01 MMEF01-0110 Tribologi Tentamen M3, MD3 KC:M Q-R, MA 10, Hela, MA 8, Hela, MA 9, Hela 107331
08:00 - 11:00 VBEF10 VBEF10-0110 Fastighetsförvaltning, Skriftlig tentamen Tentamen L4-fe, V4-bf, V4-hb 107434
08:00 - 10:00 VFTF10 Fastighetsbildning DistansCovid19, Dugga L3 107466
08:00 - 12:00 VTVA01 VTVA01-0314 Infrastrukturteknik, Geologi Tentamen L1 E:1147, Kårhusets Gasquesal 107181
14:00 - 18:00 AEBF15 AEBF15-0213 Dagsljus och belysning i byggnader, Skriftlig tentamen Tentamen MEMB1 3T E421 107545
14:00 - 19:00 EDAA55 EDAA55-0217 Programmeringsteknik, Tentamen Tentamen C1, E1, F1, I2, Pi1 107121
14:00 - 19:00 EDAP01 EDAP01-0119 Artificiell intelligens, Tentamen Tentamen BME4, C4-pv, D4-mai, D4-pv, E4-bg, F4, F4-mai, MMSR1, MSOC2, Pi4-bam 107121 EDAP01 60 pl
14:00 - 19:00 FFFF01, FFFF05 FFFF01-0215, FFFF05-0110 Elektroniska material, Fasta tillståndets fysik, Elektroniska Material Tentamen F3, N2 107136
14:00 - 19:00 FMNF05 FMNF05-0117 Numerisk analys, Tentamen Tentamen C4, D3, D4-ki MA 10, Hela, MA 9, Hela 107151
14:00 - 19:00 KBKF05 KBKF05-0117 Cellbiologi, Cellbiologi, teori Tentamen B2-3 107715
14:00 - 17:00 VBEF01 VBEF01-0110 Projektledning Tentamen IBYI3, IBYV3, RH4, V3, W4 107434
  Tors 2021-03-18
08:00 - 12:00 AEBF30 AEBF30-0117 Solel - grundkurs i solcellsteknik Tentamen E4-em, F4-es, M4, W4-es Digital in Canvas 107545
08:00 - 13:00 EEMN15 EEMN15-0113 Ultraljudsfysik och teknik DistansCovid19, Tentamen BME4-bf, D5, E4-mt, E4-ss, F4-mt, F4-ss, N4 107231
08:00 - 13:00 EITF70 EITF70-0117 Datorteknik, Tentamen Tentamen C3, D2, D3-ki, E2, E3-ki, F2, I4, Pi4 107201
08:00 - 13:00 EITP05 EITP05-0117 Nanoelektronik Tentamen E4-fh, F4-hn, F4-nf, MNAV1, MSOC1, N4-hn E:2311 107201
08:00 - 13:00 FAFA30 FAFA30-0114 Fysik - elektricitetslära, gaser och vätskor, Fysik Tentamen BI1 107136
08:00 - 13:00 FAFN05, FYST21 FAFN05-0108, FYST21-0701 Ljus - materia växelverkan, Fysik: Ljus-materia växelverkan, Ljus-material växelverkan Tentamen F4-f, F4-tf, MFOT1, MNAV1 MA 8, Hela 107136
08:00 - 13:00 FHLA05 FHLA05-0117 Teknisk mekanik Tentamen B4, E4, K2, N4-nf KC:M R, MA 10, Hela 107145
08:00 - 13:00 FMFF30 FMFF30-0117 Relativitetsteori Tentamen E4, F2, Pi2 Fys:H421 107136
08:00 - 13:00 KMBF01 KMBF01-0116 Molekylär cellbiologi, Molekylär cellbiologi, del 1 Tentamen W2 Zoom 107726
08:00 - 13:00 KMBF10 KMBF10-0219 Kvalitet och produktsäkerhet, Tentamen Tentamen B4-l, B4-lm, B4-mb, B4-pt, K4-l, MBIO1, MLAK1, MLIV1 Kan komma att ges på distans, KC:M Q, MA 9, Hela 107726
08:00 - 13:00 MAMF15 MAMF15-0108 Arbetsorganisation och ledarskap Tentamen F4, M3, MD4, N4 DC:Stora hörsalen 107324
08:00 - 13:00 MAMN35 MAMN35-0118 Riskanalysmetoder för hälsa- och miljöområdet, Riskanalysmetoder Tentamen BME4, Pi4, RH4-rh, W4 107324
08:00 - 13:00 MTTN70 MTTN70-0117 Internationell distributionsteknik Tentamen E4-pla, I4-lf, M4-lp, MLOG1 107311
08:00 - 13:00 MVKF20 MVKF20-0114 Transportfenomen i människokroppen Tentamen BME3 Vic:1-HELA 107231
08:00 - 11:00 VBEA10 VBEA10-0110 Byggprocessen Tentamen V2 107434
08:00 - 12:00 VBFF15 VBFF15-0119 Energihushållning Tentamen IBYA2 3T C163, 3T E230 107435
08:00 - 13:00 VBMA30, VBMN10 VBMA30-0217, VBMN10-0113 Byggnadsmaterial, Betong i livscykelperspektiv, Skriftlig examination Tentamen V1, V4-at, V4-ko 107432
08:00 - 13:00 VBRF10, VBRN05 VBRF10-0112, VBRN05-0111 Branddynamik, Branddynamik - avancerad Tentamen BI2, MFST1 107474 VBRN45 - 3 hours
14:00 - 19:00 EDAF50 EDAF50-0217 C++ - programmering, Tentamen Tentamen BME4, C4-pv, D4-pv, E4, F4, M4, N4, Pi4, Pi4-pv 107121
14:00 - 19:00 EITF55 EITF55-0118 Säkerhet, Skriftlig tentamen Tentamen IDA3, IEA3 3T E210, 3T E230 107201
14:00 - 19:00 FMAN10, MATM11 FMAN10-0113, MATM11-0701 Algebraiska strukturer, Matematik: Algebraiska strukturer, Prov Tentamen C4-ks, C4-sec, D4-ns, F3, MATM11, Pi2-pv MA 10, Hela, MA 8, Hela 107151
14:00 - 19:00 KOOA15 KOOA15-0115 Allmän kemi, Obligatoriska moment Tentamen B1, K1 107719
14:00 - 19:00 VFTN55 VFTN55-0119 Borätt Tentamen L4-fr Ges som hemtentamen, E:3308 107466 VFTN55 30 platser
14:00 - 18:00 VVBF10 VVBF10-0110 Samhällsekonomi Tentamen IBYI2, IBYV2, V3 107461
  Fre 2021-03-19
08:00 - 13:00 EIEF06 EIEF06-0118 Automationsteknik, Skriftlig tentamen Tentamen IEA2 3T E413 107391
08:00 - 13:00 FAFA60 FAFA60-0116 Fotonik Tentamen C1, D1 107136
08:00 - 13:00 FAFA70, FFFN25, FYST50 FAFA70-0217, FFFN25-0115, FYST50-1511 Energi- och omvärldsfysik, Optoelektronik och optisk kommunikation, Fysik: Optoelektronik och optisk kommunikation, Skriftlig tentamen, Tentamen Tentamen E4-fh, F4-es, F4-f, F4-hn, F4-nf, MFOT1, MNAV1, N4-hn, N4-nf, W1 107136
08:00 - 13:00 FMAA50 FMAA50-0317 Matematisk analys, Analys 2 Tentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T C126, 3T C163-164, 3T E210, 3T E230, 3T E421 107151
08:00 - 13:00 FMEN02 FMEN02-0115 Flerkroppsdynamik Tentamen BME4, F4-bem, M4-bem, Pi4-bem KC:M Q 107147
08:00 - 13:00 KETF30 KETF30-0117 Energiteknik Tentamen K3 107760
08:00 - 13:00 KEMM57, KFKN01 KEMM57-1901, KFKN01-0214 Kemi: Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning, Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning, Fördjupningsuppgift: muntlig+skriftlig redovisning Tentamen B4-l, B4-mb, K4-l-m, MLAK1, N5-m Distans 107711
08:00 - 12:00 MMKN21 MMKN21-0419 Konstruktion i termoplastiska material, Skriftlig tentamen DistansCovid19, Tentamen M4-pu, MD4 107341
08:00 - 10:00 VFTA01 Fastighetsteknik och fysisk planering DistansCovid19, Dugga L2 107466
08:00 - 11:00 VTVA01 VTVA01-0214 Infrastrukturteknik, Vägbyggnad Tentamen L1 E:1147, Kårhusets Gasquesal 107181
14:00 - 19:00 EITA25 EITA25-0317 Datasäkerhet, Tentamen Tentamen BME4, C2, C3-ki, D3, D3-ki, E4, F4, I4 107201
14:00 - 19:00 ETIA10, TFRC66 ETIA10-0113, TFRC66-0113 Patent och annan immaterialrätt Tentamen B4, BME4, C4, D4, E4, F3, I4, K4, M4, MSOC1, MWIR1, N4, Pi4 E:2311 107201
14:00 - 19:00 ETSF15 ETSF15-0118 Kommunikationssystem och nätverk Tentamen E3, E3-ki DC:Stora hörsalen 107201
14:00 - 19:00 ETSN15 ETSN15-0117 Kravhantering Tentamen C4-da, D4-se, E4-pv, F4, F4-pv, I4, I4-pvs Canvas 107121
14:00 - 19:00 FKMA01 FKMA01-0117 Konstruktionsmaterial, allmän kurs, Konstruktionsmaterial Tentamen F4, M2, MD2, I3.F 107146
14:00 - 19:00 FMAF10 FMAF10-0109 Tillämpad matematik - Linjära system, Tillämpad matematik Tentamen B4, BME4, C4, D2, K4, L4-gi, M4, W4 Eden 022, Eden 026, MA 8, Hela, Vic:1-HELA 107151
14:00 - 17:00 FMFF01 FMFF01-0109 Vektoranalys Tentamen F2 107136
14:00 - 19:00 KBTF05 KBTF05-0120 Grön kemi och bioteknik, Tentamen Tentamen B4, MBIO1, MLIV1 KC:H-I 107716
14:00 - 18:00 LSMB21 Introduktion till supply chain management Prov LSMB21 3T C163, 3T E413 107372 Provet kommer troligtvis att ges som ett hemprov via Inspera. Beror på Covid-utvecklingen.
14:00 - 17:00 VBKF01 VBKF01-0110 Konstruktionsteknik - byggsystem, Konstruktionsteknik - Byggsystem Tentamen V3 107424
14:00 - 19:00 VBKN25 VBKN25-0119 Stålbyggnadsteknik Tentamen V4-hb, V4-ko Sparta A-D, Hela 107424
  Lör 2021-03-20
08:00 - 13:00 FMAA01, FMAB60 FMAA01-0319, FMAB60-0120 Endimensionell analys, Endimensionell analys A3, Delkurs A3, Skriftlig tentamen Tentamen BME1, M1, MD1 107151
08:00 - 13:00 FMEA35 FMEA35-0120 Mekanik I Tentamen F1, Pi1 KC:M Q, Kårhusets Gasquesal, MA 10, Hela, MA 9, Hela 107147
08:00 - 13:00 FRTN01, FRTN60 FRTN01-0114, FRTN60-0120 Realtidssystem, Tentamen Tentamen BME4, C4, D4-hs, D4-is, D4-se, D4-ssr, E4-ra, F4-r, I4-pvs, M4-me, M4-tt, MMSR1, Pi4-pv 107161
08:00 - 13:00 MMVF05 MMVF05-0117 Värmeöverföring Tentamen F4, F4-bem, M3, MLIV1 MA 8, Hela 107381
08:00 - 13:00 MVKN60, MVKN85 MVKN60-0114, MVKN85-0117 Turbomaskinernas teori, Turbulent förbränning Tentamen F5, M4, M4-en, W4 107381
08:00 - 12:00 VBFA01 VBFA01-0108 Husbyggnads- och installationsteknik, Husbyggnadsteknik Tentamen V1 107435
09:00 - 13:00 VTVF45 VTVF45-0209 Elteknik - elektrisk spårtrafik och dess anläggningar, Elteknik - elektrisk spårtrafik och dess anläggningar del 2 Tentamen IBYI2 3T C126 107461