Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 22  
Gå till nästa vecka

Tid Kurskod Provkod Kursnamn, Provnamn Typ Studengrupp Lokal, Platskommentar Institution Kommentar
v 22 Mån 2021-05-31 v 22
08:00 - 13:00 BMEA05, BMEF25 BMEA05-0120, BMEF25-0119 Signaler och system, Signalbehandling - teori och tillämpningar, Skriftlig tentamen, Tentamen Tentamen BME2, Pi2 MA 10F-I 107231
08:00 - 13:00 EDAF05 EDAF05-0109 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet, Tentamen Tentamen C4-pv, D2, E4, F4, F4-pv, L4-gi, Pi3 Vic:1-HELA, Vic:2A-B 107121
08:00 - 13:00 EDAF25 EDAF25-0217 Objektorienterad modellering och design, Tentamen Tentamen IDA2 3T C126, 3T E210 107121
08:00 - 13:00 ESSF01 ESSF01-0118 Analog elektronik, Tentamen Tentamen E2, E2-ki, E3-ki, N3 MA 10B-E 107201
08:00 - 11:00 FMAB35 FMAB35-0220 Flerdimensionell analys med vektoranalys, Vektoranalys Omtenta F1, Pi1 MA 10A 107151
08:00 - 12:00 FMIF55 FMIF55-0119 Hållbar utveckling, Tentamen Tentamen F3 Sparta:B-C 107181
08:00 - 13:00 FMS072, FMSF65, MASC05 FMS072-0116, FMSF65-0117, MASC05-0702 Försöksplanering, Matematisk statistik: Försöksplanering, Tentamen, Tenta Tentamen BME4, D4, E4, F4-bm, MLIV1, MWIR2, N4, Pi4-biek, W3 Sparta:A 107152
08:00 - 13:00 KBTF15 KBTF15-0117 Bioprocessteknik Tentamen B3 MA 8, Hela 107716
08:00 - 13:00 MIOF25 MIOF25-0117 Industriell ekonomi, fortsättningskurs, Tentamen Tentamen B4, C4, D4, E4-pla, F4, I2, K4, M3, MD3 MA 9, Hela 107312
08:00 - 13:00 MMEN05 MMEN05-0117 Transmissioner, dynamik Tentamen M4-pu MA 10J 107331
08:00 - 13:00 MMTF20 MMTF20-0117 Tillverkningsmetoder Tentamen M2, MD2 Vic:3-HELA 107351
08:00 - 13:00 TBAA25 TBAA25-0120 Tekniskt basår: Fysik 1-2, del c, Fysik 1-2, del c Omtenta NB1, TB1 3T C163, 3T E230 107136
08:00 - 13:00 VGTN01, VTAF01 VGTN01-0117, VTAF01-0110 Grundläggningsteknik, Ljud i byggnad och samhälle, Skriftlig tentamen Tentamen V3, V4-at, V4-hb, V4-ko Vic:2C-D 107426
08:00 - 13:00 VVRN35 VVRN35-0117 Hydromekanik Tentamen MWLU1, V4-vr, W4-vr Sparta:D 107442
09:00 - 14:00 INNN10 INNN10-0112 Globalisering och innovation, Skriftlig tentamen Hemtenta I4-ai 107344
14:00 - 19:00 AEBF30 AEBF30-0117 Solel - grundkurs i solcellsteknik Tentamen E4-em, F4, F4-es, M4, W4-es MA 8, Hela 107545
14:00 - 19:00 EDAA40 EDAA40-0116 Diskreta strukturer i datavetenskap, Tentamen Tentamen D1 Vic:3A-C 107121
14:00 - 19:00 EDAF35 EDAF35-0115 Operativsystem, Tentamen i operativsystem Tentamen C4-sec, D4-is, E4-pv, F4, Pi4 Vic:3D 107121
14:00 - 19:00 EITA30 EITA30-0117 Informationsöverföring Tentamen C1 MA 9D-E 107201
14:00 - 19:00 EITF95 EITF95-0117 Kösystem, Tentamen Tentamen C3, C3-ki, D3, D4-ki, E4-ks MA 10E-J 107201
14:00 - 19:00 FMAB30 FMAB30-0117 Flerdimensionell analys Tentamen E1, M1, MD1 Vic:1-HELA, Vic:2-HELA 107151
14:00 - 19:00 KOOA05 KOOA05-0109 Allmän kemi Tentamen BI1 MA 9A-C 107719
14:00 - 17:00 VBEF05 VBEF05-0110 Byggprocessen och projektledning Tentamen L3 Sparta:A 107434
14:00 - 18:00 VBFA01 VBFA01-0208 Husbyggnads- och installationsteknik, Installationsteknik Tentamen V1 Kårhusets Gasquesal 107435
14:00 - 19:00 VGTA01 VGTA01-0108 Geologi och geoteknik Tentamen IBYA2, IBYI2, IBYV2 3T E210, 3T E230, 3T E421 107426
14:00 - 19:00 VTTN10 VTTN10-0111 Kollektivtrafik Tentamen V4-tv MA 10C 107461
14:00 - 18:00 VTVA05 VTVA05-0114 Hållbart byggande, Miljökunskap Tentamen L1 MA 10A-B 107181
  Tis 2021-06-01
08:00 - 13:00 EIEF10 EIEF10-0114 Elmaskiner och drivsystem Tentamen IEA2 3T E413 107391
08:00 - 13:00 EITF90 EITF90-0117 Ellära och elektronik, Tentamen Tentamen BME2, F2, N2, Pi4, W3 MA 10A-G 107201
08:00 - 13:00 FBRN10 FBRN10-0120 Biofotonik Tentamen F4-f, MFOT1 Fys:H421 107136
08:00 - 13:00 FKMN05 FKMN05-0108 Pulverteknologi Tentamen M4, MPRR1, N4 MA 9F 107146
08:00 - 11:00 KETA10 KETA10-0220 Processberäkningar, Material- och energibalanser Tentamen K1 MA 10H-J 107760
08:00 - 13:00 KFKF01 KFKF01-0116 Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik, Tentamen Tentamen B2, K2, N4-m, N4-nbm MA 9A-E 107711
08:00 - 13:00 MIOF20 MIOF20-0217 Företagsorganisation Tentamen B4, BME4, C4, D4-se, E3, F4, I1, K4, M3 Vic:1-HELA 107312
08:00 - 13:00 MMKN41 MMKN41-0217 Konstruktion i polymera kompositmaterial, Tentamen Tentamen M4-pu, MD4 DC:243, DC:467 Seminarierum, DC:567 Seminarierum 107341
08:00 - 13:00 VBKF15 VBKF15-0117 Konstruktionsteknik, Tentamen Tentamen V2 Kårhusets Gasquesal 107424
08:00 - 13:00 VBRN01, VBRN45 VBRN01-0113, VBRN45-0117 Riskbedömning, Riskanalys inom brandteknik, Riskanalys Tentamen BI2, MFST1 MA 8, Hela 107474
08:00 - 13:00 VTGF01, VTGF05 VTGF01-0119, VTGF05-0111 Bergmekanik och bergbyggnad, Geoteknologi, Tentamen Tentamen BI3, V3 Sparta:A-B 107452
14:00 - 19:00 EDAA70, TFRD55 EDAA70-0120, TFRD55-0221 Inledande programmering med Python, Tentamen Tentamen B4, K4, TFRD55 MA 8, Hela 107121
14:00 - 19:00 EDAF95, EDAN40 EDAF95-0219, EDAN40-0213 Grundläggande funktionsprogrammering, Funktionsprogrammering, Tentamen Tentamen BME4, C4-pv, D2, D3-ki, E4-pv, F4-pv, L4-gi, Pi4-pv Vic:1D, Vic:2-HELA 107121
14:00 - 19:00 ETIF10 ETIF10-0118 Signalbehandling - design och implementering Tentamen C4, D4-bg, D4-ssr, E4-bg, E4-ss, F4, F4-r, F4-ss, Pi4-ssr Sparta:C 107231
14:00 - 19:00 FHLF15 FHLF15-0219 Hållfasthetslära, allmän kurs, Hållfasthetslära, allmän kurs II DistansCovid19, Tentamen M2, MD2 107145
14:00 - 19:00 FKFF05, FYST45 FKFF05-0218, FYST45-1001 Atmosfärskemi och -fysik, Fysik: Atmosfärsfysik och -kemi, Skriftlig tentamen, Atmosfärfysik och -kemi Tentamen F4-es, W2 Vic:1A-B 107136
14:00 - 19:00 KLGA01, KLGN15 KLGA01-0118, KLGN15-0117 Livsvetenskapliga processer med beräkningar, Livsmedelsindustrins relation till samhälle och konsument, Mass- och energibalanser Tentamen B1, B4-lm, MLIV1 Kårhusets Gasquesal 107745
14:00 - 18:00 VBFN10 VBFN10-0111 Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader, Skriftlig tentamen Tentamen V4-bf, V4-hb MA 10I-J 107435
14:00 - 19:00 VGM630, VGMA05 VGM630-0101, VGMA05-0117 Geomatik, introduktion, Geodetisk mätningsteknik Tentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1 3T C163, 3T E210, 3T E230 107461
  Ons 2021-06-02
08:00 - 13:00 EEMN26 EEMN26-0118 Lab-on-a-chip i biomedicinska tillämpningar, Tentamen Tentamen B4, BME4-bf, E4, F4-mt, N4-nbm MA 10C 107231
08:00 - 13:00 ESSF20 ESSF20-0117 Komponentfysik Tentamen D4, E2, E3-ki Sparta:C-D 107136
08:00 - 13:00 EXTG01 EXTG01-0117 Medicinska bildgivande system, Skriftlig tentamen Tentamen BME3 Vic:3D 107231
08:00 - 13:00 KASN15 KASN15-0117 Mikroskopisk karaktärisering av material Munta, Tentamen K4-m, N4-m Inst 107719
08:00 - 13:00 MVKN15 MVKN15-0111 Energiförsörjning Tentamen E4-em, F4, I4, M4-en, W3, W4-es MA 10A-B 107381 Frivillig
08:00 - 13:00 VFTA01 VFTA01-0114 Fastighetsteknik och fysisk planering, Skriftlig tentamen Tentamen L2 Sparta:A-B 107466
08:00 - 13:00 VSMF10 VSMF10-0111 Byggnadskonstruktion Tentamen IBYA2 3T E210, 3T E230 107426
08:00 - 13:00 VVRN20 VVRN20-0114 Vatten, samhälle och klimatförändringar Tentamen MWLU1, V4-vr, W4-vr Eden 025 107442
14:00 - 19:00 EIEN35 EIEN35-0117 Automation för komplexa system Tentamen D4, E4-ra, F4, I4, M4-prr Sparta:C 107391
14:00 - 19:00 EITA40 EITA40-0117 Krets- och mätteknik, Tentamen Tentamen IDA1, IEA1 3T E210, 3T E230, 3T E413 107201
14:00 - 19:00 FHLF01, FHLF10, FHLF20 FHLF01-0212, FHLF10-0115, FHLF20-0117 Finita elementmetoden, Finita elementmetoden och introduktion till materialmekanik, Tentamen Tentamen BME4-br, F3, M3, Pi3, I3.F MA 10C-J 107145
14:00 - 19:00 FMAN45 FMAN45-0116 Maskininlärning Tentamen BME4, D4-bg, D4-mai, E5-bg, F4, F4-bg, F4-bs, F4-fm, F4-mai, F4-r, I4, MMSR1, MSOC2, Pi4-bam Vic:1A-C 107151
14:00 - 19:00 MTTN80 MTTN80-0117 Logistik i försörjningskedjor Tentamen E4-pla, I4-lf, M4-lp, MLOG1 Sparta:A-B 107311
14:00 - 17:00 VGMF10 VGMF10-0111 Geodesi Tentamen IBYI3, IBYV3, L3, L4-gi, V4-at, V4-tv V:N1 107461
  Tors 2021-06-03
08:00 - 13:00 EDAA50, EDAA55, EDAA65 EDAA50-0117, EDAA55-0217, EDAA65-0217 Programmeringsteknik, Programmering, Tentamen, Programmering, tentamen Tentamen B4, BME1, C1, E1, F1, I2, K4, M1, MD1, N1, Pi1, W3 Vic:1-HELA, Vic:2-HELA, Vic:3A-B 107121
08:00 - 13:00 EEMN01 EEMN01-0110 Mikrosensorer Tentamen BME4, D4, E4-ss, F4-nf, F4-ss, MNAV1, MSOC2, N4-nf E:1328 107231 Frivillig
08:00 - 13:00 FAFN10, FYST32 FAFN10-0115, FYST32-0911 Avancerade laser- och optiksystem, Fysik: Avancerade laser- och optiksystem, Skriftlig tentamen, Tentamen Tentamen E4-fh, F4-f, MFOT1 Fys:H421 107136
08:00 - 13:00 FMFN10, FYST37 FMFN10-0112, FYST37-0901 Kvantmekanik, fortsättningskurs 2, Fysik: Avancerad kvantmekanik, Avancerad kvantmekanik Tentamen F4-tf, N4 Vic:3C 107136
08:00 - 11:00 FMIF35 FMIF35-0116 Hållbar utveckling med elektrotekniskt perspektiv Tentamen E3, E3-ki MA 10H-J 107181
08:00 - 13:00 FKFN35, FYST38 FKFN35-0117, FYST38-1001 Miljömätteknik, Fysik: Miljömätteknik Tentamen E4, F4-es, W4-ms DC:567 Seminarierum 107136
08:00 - 13:00 KASF05, KASF10 KASF05-0117, KASF10-0117 Material- och polymerteknologi, Funktionella material Tentamen B4, K3, N2 Sparta:A-B 107719
08:00 - 13:00 KBKF01 KBKF01-0117 Genteknik, Genteknik, teori Tentamen B3, MBIO1 MA 8, Hela 107715
08:00 - 13:00 KFKN05 KFKN05-0112 Yt- och kolloidkemi Tentamen B4-l, B4-lm, K4-l-m, MLAK1, MLIV1, N4-m MA 10F-G 107745
08:00 - 13:00 MAMN30 MAMN30-0113 Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning, Arbetsorganisation och ledarskap Hemtenta BME4, C4, D4, E4, F4, I4-ai 107324
08:00 - 13:00 TBAA10 TBAA10-0220 Tekniskt basår: Matematik 4, Skriftlig tentamen, del b Omtenta NB1, TB1 3T C163, 3T E230 107804
08:00 - 13:00 VTVF90 VTVF90-0118 Design av väg- och gaturummet Tentamen IBYV2 3T E413 107461
09:00 - 13:00 ABKA01 ABKA01-0115 Arkitekturteknik 4: Energi och installationsteknik, Skriftlig tentamen DistansCovid19, Omtenta A2 107542
14:00 - 19:00 EIEN25 EIEN25-0118 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar, Kraftelektronik Tentamen E4-em, F4, M4-me, M4-tt MA 10F-G 107391
14:00 - 19:00 EITA10 EITA10-0117 Elektronik, Tentamen Tentamen D2, D2-ki MA 10H 107201
14:00 - 18:00 EITP25 EITP25-0119 Minnesteknologi för maskininlärning, Skriftlig tentamen Tentamen E4-is, F4, F4-hn, F4-mai, MNAV1, N4-hn Sparta:B 107201
14:00 - 19:00 FMSF55 FMSF55-0117 Matematisk statistik, allmän kurs, Tentamen Tentamen C2, C2-ki, M3 Vic:1-HELA 107152
14:00 - 19:00 FMSN55, MASM15 FMSN55-0117, MASM15-0703 Statistisk modellering av extremvärden, Matematisk statistik: Statistisk modellering av extremvärden, Tentamen, Tenta Tentamen D4, F4-fm, I4-fir, MASM15, Pi4-biek, Pi4-fm Vic:2A 107152
14:00 - 19:00 VFRN01 VFRN01-0108 Lokalhyra och arrenden Tentamen L4-fe, L4-fr Sparta:A 107466
14:00 - 18:00 VTVA05 VTVA05-0214 Hållbart byggande, Husbyggnadsteknik Tentamen L1 MA 10I-J 107181
14:00 - 18:00 VTVF35 VTVF35-0210 Trafikstyrning och telekommunikation inom spårtrafiken, Del 2 Tentamen IBYI2 3T C126 107461
  Fre 2021-06-04
08:00 - 13:00 EIEF30 EIEF30-0117 Styr- och reglerteknik, Reglerteknik Tentamen IDA2, IEA2 3T E210, 3T E230 107391
08:00 - 13:00 EITA50 EITA50-1901 Signalbehandling i multimedia, Tentamen Tentamen C2, D3, E3 MA 10A-H 107201
08:00 - 13:00 FBRF01 FBRF01-0117 Grundläggande förbränning Tentamen F4-es, K4, M4, W4, I3.B MA 10I-J 107136
08:00 - 13:00 FKMA05 FKMA05-0117 Material Tentamen KID1 KC:M Q 107146
08:00 - 13:00 FMAB20 FMAB20-0117 Linjär algebra Tentamen BME1, D1 Vic:1-HELA 107151
08:00 - 13:00 KETF10 KETF10-0209 Separationsprocesser, Tentamen Tentamen B2, K2 Sparta:A-C 107760
08:00 - 13:00 KIMN01 KIMN01-0217 Immunteknologi, Teorimoment Tentamen B4-l, B4-mb, BME4-bf, K4-l, MBIO1, MLAK1, N4-nbm MA 9A-C 107717
08:00 - 13:00 KOKA25 KOKA25-0115 Organisk kemi, Läskurs Tentamen B1, K1 Kårhusets Gasquesal 107719
08:00 - 13:00 FMSF45, FMSF80, MASB03 FMSF45-0117, FMSF80-0120, MASB03-0705 Matematisk statistik, allmän kurs, Matematisk statistik för fysiker, Tentamen Tentamen F3 Vic:2A-C 107152
08:00 - 13:00 MMKF30 MMKF30-0117 Hydraulik och pneumatik Tentamen M4-pu DC:467 Seminarierum 107341
08:00 - 13:00 VBMF05 VBMF05-0113 Byggmaterialvetenskap, Skriftlig examination Tentamen V3 Sparta:D 107432
08:00 - 13:00 VSMA15, VSMA25 VSMA15-0112, VSMA25-0117 Mekanik Tentamen BI1, V1 Vic:2D, Vic:3-HELA 107426
08:00 - 13:00 VSMN20 VSMN20-0111 Programutveckling för tekniska tillämpningar Munta, Tentamen F4-bs, M4, Pi4-bs, V4-ko V:Konferensrum1 107426
08:00 - 13:00 VTGA05 VTGA05-0108 Teknisk geologi Tentamen W1 MA 8, Hela 107452
09:00 - 13:00 LSMB22 Strategisk logistik Prov LSMB22 Via Zoom 107372 Provet görs med hjälp av Inspera på egen dator i hemmet. Tid för examination är 8.00 -15.00.
14:00 - 19:00 BMEN01 BMEN01-0118 Medicinsk signalbehandling, Tentamen Tentamen BME4-sbh, C4, D4, E4-mt, F4-bm, F4-mt, F4-ss, Pi4-biek Sparta:C 107231
14:00 - 19:00 EDAN15 EDAN15-0210 Konstruktion av inbyggda system, Tentamen Tentamen D4-hs, D4-is, E4-is, M4-me, MMSR1, MSOC1, MWIR2 MA 10I-J 107121
14:00 - 19:00 EITN75 EITN75-0118 Design av trådlösa system, Tentamen Tentamen C4-ks, D4, E4-ks, MSOC2, MWIR1 Vic:1D 107201
14:00 - 19:00 FAFA75 FAFA75-0118 Energi- och omvärldsfysik Tentamen I1 MA 10A-D 107136
14:00 - 19:00 FMAA25, FMAB75, MATB13, MATB25 FMAA25-0115, FMAB75-0120, MATB13-0701, MATB25-2001 Diskret matematik, Matematik: Diskret matematik, Skriftlig tentamen Tentamen BME4, C4-pv, D4-pv, E4, F1, MATB13, MATB25, Pi1 MA 8A-B 107151
14:00 - 19:00 FMAA55 FMAA55-0117 Matematik, linjär algebra Tentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T C126, 3T C163, 3T C548, 3T E210, 3T E230 107151
14:00 - 19:00 FMAN55 FMAN55-0117 Kontinuerliga system Tentamen D4, E4, F2, M4, Pi2 MA 9A-E 107151 Tentamen
14:00 - 19:00 FRTN30 FRTN30-0115 Nätverksdynamik, Tentamen Tentamen D4, E4-ra, F4, F4-fm, F4-r, I4-fir, MMSR1, Pi4 Vic:2D 107161
14:00 - 19:00 MION45 MION45-0116 Produktionsstrategi, Produktionsledning Tentamen E4-pla, I4-lf, M4-lp, MLOG1 MA 9F 107312
14:00 - 19:00 MVKF25, MVKN75 MVKF25-0117, MVKN75-0117 Vätgas, batterier och bränsleceller, Ång- och gasturbinteknik Tentamen E4-em, M4, M4-en, W4-es Sparta:A-B 107381
14:00 - 17:00 MAMF35, TFRC70 MAMF35-0115, TFRC70-0111 Människan i extrema miljöer Tentamen BME4-br, TFRC70 DC:467 Seminarierum 107324 Exam, MAMF35 - 3 hours (14:00 - 17:00)
14:00 - 16:00 VBRN16 VBRN16-0114 Simulering av rumsbränder Tentamen MFST1 MA 10H 107474
14:00 - 19:00 VFTF10 VFTF10-0213 Fastighetsbildning, Tentamen Fastighetsbildning Tentamen L3 MA 10E-G 107466
14:00 - 19:00 VVAF01 VVAF01-0109 VA-teknik Tentamen V2 Vic:1A-C 107760
  Lör 2021-06-05
08:00 - 13:00 FAFA01, FAFA80, FAFF40 FAFA01-0108, FAFA80-0217, FAFF40-0116 Fysik - Mekanik och vågor, Tillämpad vågrörelselära, Våglära och optik, Tillämpad vågrörelselära (teori) Tentamen E1, F1, M1, Pi1 Vic:2-HELA, Vic:3-HELA 107136
08:00 - 13:00 FMAF05 FMAF05-0116 Matematik - System och transformer, System och transformer Tentamen D2, E2, E2-ki, I2 MA 10A-H 107151
08:00 - 13:00 FMNF10 FMNF10-0117 Numerisk analys Tentamen BME4, E3, E3-ki, M4, N4, I3.C MA 9A-D 107151
08:00 - 13:00 FRTF10, FRTN25 FRTF10-0117, FRTN25-0115 Systemteknik, Processreglering, Tentamen Tentamen B4-pt, K4-p, W3 Kårhusets Gasquesal 107161
08:00 - 13:00 KOKA30 KOKA30-0316 Allmän, oorganisk och organisk kemi, Organisk kemi Tentamen N1 Sparta:A-B 107719