Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 33  
Gå till nästa vecka

Tid Kurskod Provkod Kursnamn, Provnamn Typ Studengrupp Lokal, Platskommentar Institution Kommentar
v 33 Mån 2021-08-16 v 33
08:00 - 13:00 EDAG01 EDAG01-0120 Effektiv C, Tentamen Omtenta C4-pv, D4-hs, D4-is, D4-pv, E4, F4, F4-bs, I4, M4, N4, Pi4-pv Sparta:A 107121
08:00 - 13:00 EIEF35 EIEF35-0117, EIEF35-0217 Elektroteknikens grunder, Elektroteknik, deltentamen 1-2 Omtenta M3, MD3 MA 10F-G 107391
08:00 - 13:00 EITF70, ETSF15 EITF70-0117, ETSF15-0118 Datorteknik, Kommunikationssystem och nätverk, Tentamen Omtenta C3, D2, E3, F2, I4, Pi4 E:2311 107201 EITF70 10 platser ETSF15 10 platser
08:00 - 13:00 EITA25, ETTN01 EITA25-0317, ETTN01-0110 Datasäkerhet, Digital kommunikation, fortsättningskurs, Tentamen Omtenta C2, C4-ks, D3, D4-ns, D4-ssr, E4, E4-ks, F4, I4, MFOT1, MWIR1 E:2517 107201
08:00 - 13:00 FMEA15, FMEA20, FMEA30 FMEA15-0209, FMEA20-0108, FMEA30-0213 Mekanik - Statik och dynamik, Mekanik - Dynamik, Mekanik, Dynamik Omtenta F2, M2, MD2, Pi1 MA 8, Hela 107147
08:00 - 13:00 KBTN01 KBTN01-0212 Bioanalys Omtenta B4-mb, B4-pt, MBIO1, MLAK1, MLIV1, N4-nbm KC:K 107716
08:00 - 13:00 MIOA01, MIOA15 MIOA01-0118, MIOA15-0118 Industriell ekonomi, allmän kurs, Tentamen Omtenta B3, BI4, BME4, C4, D4, I1, K3, M1, RH4 MA 10D 107312
08:00 - 13:00 MIOA12 MIOA12-0118 Industriell ekonomi, allmän kurs Omtenta BI4, C4, D4-se, E2, F3, IBYA3, IBYI3, IBYV3, IDA3, IEA3, MD1, N3, Pi4, V2, W3 MA 10A-C 107312
08:00 - 13:00 MION50 MION50-0115 Kvalitetsstyrning Omtenta I5-lf, I5-pr, M5-lp, MLOG2 107312 För lokal: se MIOA12+ MIOA01
08:00 - 13:00 MMKN41 MMKN41-0217 Konstruktion i polymera kompositmaterial, Tentamen Omtenta M4-pu, MD4 DC:467 Seminarierum 107341
08:00 - 13:00 MVKN20, MVKN85 MVKN20-0111, MVKN85-0117 Energianvändning, Turbulent förbränning Omtenta E4, F4-es, F5, I4, M4, M4-en, W4-es 107381 Lokal: inst
08:00 - 13:00 VBKA05, VBKF01, VBKN05 VBKA05-0114, VBKF01-0110, VBKN05-0112 Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk, Konstruktionsteknik - byggsystem, Betongbyggnad, Skriftlig tentamen, Konstruktionsteknik - Byggsystem Omtenta A1, V3, V4-at, V4-hb, V4-ko V:N1 107424
08:00 - 13:00 VTVF35, VTVF90 VTVF35-0110, VTVF90-0118 Trafikstyrning och telekommunikation inom spårtrafiken, Design av väg- och gaturummet, Del 1 Omtenta IBYI2, IBYV2 3T C547 107461 VTVF35 4 timmar
09:00 - 14:00 INNN10 INNN10-0112 Globalisering och innovation, Skriftlig tentamen OmtentaHem I4-ai 107344
14:00 - 19:00 ETEF15, VBMA35 ETEF15-0219, VBMA35-0217 Krets- och mätteknik, fortsättningskurs, Byggnadsmaterial, Tentamen, Skriftlig examination Omtenta IBYA2, IDA3, IEA2 3T C547 107201
14:00 - 19:00 FMAA50 FMAA50-0317 Matematisk analys, Analys 2 Omtenta IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T E210, 3T E230 107151
14:00 - 17:00 VBRN10, VBRN75 VBRN10-0111, VBRN75-0118 Människors beteende vid brand Omtenta BI3, MFST1 MA 10A 107474
14:00 - 17:00 VGMF10 VGMF10-0111 Geodesi Omtenta IBYI3, IBYV3, L3, L4-gi, V4-at, V4-tv V:H 107461
  Tis 2021-08-17
08:00 - 12:00 ABKF01 ABKF01-0111 Teknisk byggnadsförvaltning Omtenta L4-fe, L4-fr Lokal: inst 107435
08:00 - 13:00 EDAA45, ETSN15 EDAA45-0116, ETSN15-0117 Programmering, grundkurs, Kravhantering, Skriftlig tentamen Omtenta C4-da, D1, D4-se, E4-pv, F4, F4-pv, I4, I4-pvs, W3 MA 10J 107121 EDAA45 15 platser ETSN15 10 platser
08:00 - 13:00 EITF50, EITF95, EITN10 EITF50-0217, EITF95-0117, EITN10-0110 Introduktion till trådlösa system, Kösystem, Multipelantennsystem, Tentamen Omtenta C3, C3-ki, C5-ks, D3, D4-hs, D4-ki, D5, E4, E4-fh, E4-ks, F4-hn, MSOC1, MWIR1-2, N4-hn MA 9B-D 107201 EITF95 60 pl EITF50 5 pl EITN10 10 pl
08:00 - 13:00 FAFA30 FAFA30-0114 Fysik - elektricitetslära, gaser och vätskor, Fysik Omtenta BI1 Fys:H221 107136
08:00 - 13:00 FAFA45 FAFA45-0110 Termodynamik med tillämpningar, Tentamen Omtenta V1 Fys:H421 107136
08:00 - 13:00 FMAB30 FMAB30-0117 Flerdimensionell analys Omtenta B2, BI2, BME2, C2, D2, E1, I1, K2, L2, M1, MD1, N2, V2, W2 MA 10A-I 107151 Samtdigt som FMAB35
08:00 - 12:00 FMAB35 FMAB35-0120 Flerdimensionell analys med vektoranalys, Flerdimensionell analys Omtenta F1, Pi1 Vic:1A 107151 Samtidigt som FMAB30
08:00 - 13:00 FMAN10, MATM11 FMAN10-0113, MATM11-0701 Algebraiska strukturer, Matematik: Algebraiska strukturer, Prov Tentamen C4-ks, C4-sec, D4-ns, F3, MATM11, Pi2-pv MH:309A 107151 FMAN10+MATM11 10 pl
08:00 - 13:00 FMAN45 FMAN45-0116 Maskininlärning Omtenta BME4, D4-bg, D4-mai, E5-bg, F4, F4-bg, F4-bs, F4-fm, F4-mai, F4-r, I4, MMSR1, MSOC2, Pi4-bam Sparta:D 107151
08:00 - 13:00 FMNF10 FMNF10-0117 Numerisk analys Omtenta BME4, E3, E3-ki, M4, N4, I3.C MA 9A 107151
08:00 - 11:00 KLGA01 KLGA01-0118 Livsvetenskapliga processer med beräkningar, Mass- och energibalanser Omtenta B1 Lokal på inst. 107745 Del 1
08:00 - 13:00 KLGN20 KLGN20-0119 Livsmedelsteknik, Tentamen Omtenta B4-lm, K5-p, MLIV1 KC:K 107745
08:00 - 12:00 MMKF01, MMKF05 MMKF01-0119, MMKF05-0219 Utvecklingsmetodik, Skriftlig tentamen, Tentamen Omtenta M3, MD3, I3.F Lokal: inst, DC:467 Seminarierum 107341
08:00 - 13:00 MMTN25 MMTN25-0117 Produktionsteknik Omtenta I4-pr, M4-prr, MD4, MPRR1 MA 9E 107351
08:00 - 13:00 MTTF01, MTTF25 MTTF01-0117, MTTF25-0115 Logistik, Logistik och verksamhetsstyrning, Skriftlig tentamen Omtenta E4-pla, I2, M2, MD4, MKAT2, MLOG1, Pi4 Egen lokal 107311
08:00 - 13:00 VGTF05, VGTN01 VGTF05-0111, VGTN01-0117 Geoteknik, Grundläggningsteknik, Skriftlig tentamen Omtenta V3, V4-at, V4-hb, V4-ko Vic:1B 107426
08:00 - 13:00 VRSN05 VRSN05-0115 Riskanalysens och riskhanteringens grunder, Skriftlig tentamen Omtenta MKAT1, RH4-rh V:O1 107473
08:00 - 12:00 VTVA01 VTVA01-0314 Infrastrukturteknik, Geologi Omtenta L1 V:R2 107181
14:00 - 19:00 FAFA55, FAFF10, FBRF01, FMFF05 FAFA55-0212, FAFF10-0516, FBRF01-0117, FMFF05-0108 Kvantfysikaliska koncept, Atom- och kärnfysik med tillämpningar, Grundläggande förbränning, Statistisk termodynamik med tillämpningar, Tentamen och inlämningsuppgifter, Atomfysik, Statistisk termodynamik Omtenta F1-3, F4-es, K4, M4, W4, I3.B MA 10A-E 107136 FAFA55 3 timmar, FAFF10 4 timmar
14:00 - 17:00 KLGA01 KLGA01-0118 Livsvetenskapliga processer med beräkningar, Mass- och energibalanser Omtenta B1 Lokal på inst 107745 Del 2
14:00 - 18:00 VTVA35, VTVF95 VTVA35-0109, VTVF95-0117 Banteknik för ingenjörer, Vägkonstruktion och VA-system Omtenta IBYI2, IBYV2 3T C547 107461 VTVF95 - VA-system
  Ons 2021-08-18
08:00 - 13:00 EITP20 EITP20-0219 Konstruktion av säkra system, Tentamen Omtenta C4-sec, D4-ns, D4-se, E4 E:2311 107201 EITP20 10 pl
08:00 - 13:00 ETEF10 ETEF10-0113 Kraftelektronik Omtenta IEA2 3T E413 107391
08:00 - 13:00 FHLA05 FHLA05-0117 Teknisk mekanik Omtenta B4, BME2, E4, K2, N4-nf, W2 MA 9D-E 107145
08:00 - 13:00 FMAA01, FMAB45 FMAA01-0119, FMAB45-0120 Endimensionell analys, Endimensionell analys A1, Delkurs A1, Skriftlig tentamen Omtenta BME1, M1, MD1 MA 9A-C 107151
08:00 - 13:00 FMAA05, FMAB65 FMAA05-0319, FMAB65-0120 Endimensionell analys, Endimensionell analys B1, Delkurs B1, Skriftlig tentamen Omtenta B1, BI1, C1, D1, E1, F1, I1, K1, L1, N1, Pi1, V1, W1 MA 10, Hela, MA 8, Hela 107151
08:00 - 17:00 FMFN25, FYTN15 FMFN25-0118, FYTN15-1801 Statistisk mekanik, Teoretisk Fysik: Statistisk mekanik Ommunta F4-tf, MNAV1, N4, Pi4 107136
08:00 - 13:00 FMSF10, MASC04 FMSF10-0115, MASC04-0705 Stationära stokastiska processer, Matematisk statistik: Stationära stokastiska processer, Tentamen Omtenta BME4-sbh, C4-ks, D4-bg, D4-mai, D4-ssr, E4-bg, E4-ss, F4-bg, F4-bm, F4-fm, F4-mai, F4-r, F4-ss, I4-fir, MWIR1 Sparta B+C 107152
08:00 - 13:00 FMSF10, MASC04 FMSF10-0115, MASC04-0705 Stationära stokastiska processer, Matematisk statistik: Stationära stokastiska processer, Tentamen Omtenta F4, M4, MASC04, MMSR2, Pi3 Sparta:B-C 107152 Tillsammans med FMSF50/55
08:00 - 13:00 FMSF20, FMSF45, FMSF80, MASB03 FMSF20-0115, FMSF45-0117, FMSF80-0120, MASB03-0705 Matematisk statistik, allmän kurs, Matematisk statistik för fysiker, Tentamen Omtenta D3, D3-ki, E3, E3-ki, F3, I2, MASB03, Pi2 Sparta:A 107152
08:00 - 13:00 FMSF50, FMSF55 FMSF50-0117, FMSF55-0117 Matematisk statistik, allmän kurs, Tentamen Omtenta C2, C2-ki, L2, M3, V3 Sparta B+C 107152 Tillsammans med FMSF10
08:00 - 13:00 KFKN05 KFKN05-0112 Yt- och kolloidkemi Omtenta B4-l, B4-lm, K4-l-m, MLAK1, MLIV1, N4-m KC:K 107745
08:00 - 13:00 MION25 MION25-0212 Teknologistrategier, Tentamen Omtenta B5, C5, D5, E4-pla, I4-ai, I5-pvs, K5, M4 107312 Lokal: inst
08:00 - 13:00 MMTA05, MMTN45 MMTA05-0109, MMTN45-0119 Industriella produktionssystem, Produktionsteknik 2 Omtenta I3-4, M4, MPRR1 Sparta:D 107351
08:00 - 13:00 MVKF15, MVKN15, MVKP01 MVKF15-0110, MVKN15-0111, MVKP01-0119 Grundläggande fordonssystem, Energiförsörjning, Fjärrvärme och fjärrkyla, Fjärrvärme och fjärrkyla - tentamen Omtenta E4-em, F4, F4-es, I4, M4-en, M4-tt, M5-en, W3, W4-es Inst 107381 MVKP01 är 3 timmar och frivillig. MVKN15 är frivillig.
08:00 - 13:00 VBRA10, VBRF20, VBRN60 VBRA10-0113, VBRF20-0116, VBRN60-0117 Konsekvensberäkningar, Brandkemi - värmetransport, Brandskyddssystem, Skriftlig tentamen Omtenta BI2-4, RH4 V:N1 107474
08:00 - 13:00 VFTF01 VFTF01-0112 National- och företagsekonomi, Nationalekonomi Omtenta L3 E:3336 107466 VFTF01 5 platser
08:00 - 13:00 VSMF10 VSMF10-0111 Byggnadskonstruktion Omtenta IBYA2 3T E421 107426
14:00 - 19:00 EDAF95, EDAN40 EDAF95-0219, EDAN40-0213 Grundläggande funktionsprogrammering, Funktionsprogrammering, Tentamen Omtenta BME4, C4-pv, D2, E4-pv, F4, F4-pv, L4-gi, MMSR1, Pi4-pv MA 8, Hela 107121 EDAF95+EDAN40 60 platser
14:00 - 18:00 EITP25 EITP25-0119 Minnesteknologi för maskininlärning, Skriftlig tentamen Omtenta E4-is, F4, F4-hn, F4-mai, MNAV1, N4-hn E:2311 107201
14:00 - 19:00 FRTF05 FRTF05-0117 Reglerteknik, allmän kurs, Tentamen Omtenta BME4-sbh, C3, D3, E3, F2, I3, M3, MD3, N3, Pi2 MA 10A-C 107161
14:00 - 17:00 KETA10 KETA10-0217, KETA10-0220 Processberäkningar, Material- och energibalanser Omtenta K1 Sparta A-D 107760 Tillsammans med KETF01 mfl
14:00 - 19:00 KETF01, KETF10, KETF25, KETF30, KETF35, KETF40, VVAF01 KETF01-0116, KETF10-0209, KETF25-0113, KETF30-0117, KETF35-0117, KETF40-0117, VVAF01-0109 Transportprocesser, Separationsprocesser, Reaktionsteknik, Energiteknik, Processriskanalys, Masstransport i naturliga och tekniska system, VA-teknik, Tentamen, Teori Omtenta B2-4, K2-3, RH4, V2, W3, W4-p Sparta A-D, Hela 107760
14:00 - 19:00 VTTF05, VTVA50, VVBF15 VTTF05-0120, VTVA50-0112, VVBF15-0111 Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö, Transport och samhälle, Samverkan fordon/bana-spårfordonsteknik, Trafikteknisk teori, Del 1 Omtenta IBYI1-3, IBYV1-2 3T E413 107461 VTTF05 + VVBF15 4 timmar
18:00 - 20:00 KETA10 KETA10-0117 Processberäkningar, Beräkningsteknik Omtenta K1 KC:Argentum, KC:Aurum, KC:Platinum 107760
  Tors 2021-08-19
08:00 - 13:00 ABKF05 ABKF05-0213 Installationsteknik, Skriftlig tentamen Omtenta IBYA2 3T E413 107542
08:00 - 13:00 EDAA01 EDAA01-0208 Programmeringsteknik - fördjupningskurs, Tentamen Omtenta BME4-sbh, C2, C2-ki, D1, E2, E2-ki, F2, L3, M3, MD4, N2, Pi2, W4, I3.C-D MA 10A-F 107121
08:00 - 13:00 EDAA30 EDAA30-0114 Programmering i Java - fortsättningskurs, Tentamen Omtenta IDA2, IEA3 3T C547 107121
08:00 - 13:00 EITA35 EITA35-0218 Elektronik, Deltentamen 2 Omtenta E1 MA 10H 107201
08:00 - 13:00 EITF85, ETEF01 EITF85-0117, ETEF01-0109 Elektromagnetisk fältteori Omtenta F3, Pi3 E:2311 107201
08:00 - 13:00 EXTG05 EXTG05-0116 Biomaterial - Interaktion mellan levande vävnad och syntetiska material, Skriftlig tentamen Omtenta BME3, N4 E:3308 107231
08:00 - 13:00 FAFA40, FAFA85 FAFA40-0120, FAFA85-0120 Fysik, Skriftlig tentamen Omtenta IBYA1, IBYI1, IBYV1 3T E421 107136
08:00 - 13:00 FAFF45, FAFN10, FMFF15, FYST32 FAFF45-0217, FAFN10-0115, FMFF15-0110, FYST32-0911 Medicinsk fysik, Avancerade laser- och optiksystem, Kvantmekanik och matematiska metoder, Fysik: Avancerade laser- och optiksystem, Skriftlig tentamen, Tentamen Omtenta BME2, E4, E4-fh, F4-f, MFOT1, N4-hn, N4-nf Fys:H421 107136
08:00 - 13:00 FMAA25, FMAB75, MATB13, MATB25 FMAA25-0115, FMAB75-0120, MATB13-0701, MATB25-2001, MATB25-2002 Diskret matematik, Matematik: Diskret matematik, Skriftlig tentamen, Muntlig tentamen Omtenta BME4, C4-pv, D4-pv, E4, F1, MATB13, MATB25, Pi1 Vic:1B 107151
08:00 - 13:00 FMSF05, FMSF15, MASC01, MASC03 FMSF05-0120, FMSF15-0115, MASC01-0702, MASC03-0705 Sannolikhetsteori, Markovprocesser, Matematisk statistik: Sannolikhetsteori, Matematisk statistik: Markovprocesser, Tentamen Omtenta BME4, C4, D4-ns, E4, F4-bg, F4-bm, F4-fm, I4, MASC03, MMSR2, Pi4, Pi4-ssr MH:227 107152
08:00 - 13:00 FKFF05, FYST45 FKFF05-0218, FYST45-1001 Atmosfärskemi och -fysik, Fysik: Atmosfärsfysik och -kemi, Skriftlig tentamen, Atmosfärfysik och -kemi Omtenta F4-es, W2 DC:304 Seminarierum 107136
08:00 - 13:00 KBKF05, KBKN01, KBTA05 KBKF05-0117, KBKN01-0117, KBTA05-0220 Cellbiologi, Enzymteknologi, Inledande bioteknik, Cellbiologi, teori, Enzymteknologi, teori, Teori Omtenta B1-3, B4-mb, B4-pt, MBIO1, MLIV1 KC:H-I 107715
08:00 - 13:00 MIOF20, MION20 MIOF20-0217, MION20-0119 Företagsorganisation, Tillämpad affärsanalys Omtenta B4, BME4, C4, D4-se, E3, E4-pla, F4, I1, I4-ai, K4, M3-4 MA 9A 107312
08:00 - 13:00 MMTF20, MMTN30 MMTF20-0117, MMTN30-0117 Tillverkningsmetoder, Tillverkningssystem Omtenta I4-pr, M2, M4-prr, MD2, MPRR1 Vic:1A 107351
08:00 - 12:00 VBFF05 VBFF05-0112 Fuktsäkerhetsprojektering, Skriftlig tentamen Omtenta MEMB1 107435 Lokal: inst
08:00 - 13:00 VBRN01, VBRN45 VBRN01-0113, VBRN45-0117 Riskbedömning, Riskanalys inom brandteknik, Riskanalys Omtenta BI2 V:N1 107474
08:00 - 13:00 VTGA01, VTGA05, VTGF01, VTGF05 VTGA01-0107, VTGA05-0108, VTGF01-0119, VTGF05-0111 Teknisk geologi, Bergmekanik och bergbyggnad, Geoteknologi, Tentamen Omtenta BI3, V1, V3, W1 MA 10G 107452
08:00 - 11:00 FMIF35, FMIF45, FMIN30, VTVA01 FMIF35-0116, FMIF45-0119, FMIN30-0117, VTVA01-0114 Hållbar utveckling med elektrotekniskt perspektiv, Hållbarhet och resursanvändning med perspektiv på informations- och kommunikationsteknik, Miljösystemanalys, livscykelanalys, Infrastrukturteknik, Tentamen, Tentamen och inlämningsuppgift, VA-teknik Omtenta C3, D3, E3-4, F4, L1, V4-tv, W4-es, W4-ms MA 9B-C 107181
14:00 - 19:00 EDIN01, ETIN45 EDIN01-0118, ETIN45-0118 Kryptoteknik, DSP-design, Tentamen, Dimensioneringsuppgift Tentamen C4-ks, C4-sec, D4-hs, D5-ns, E4-is, E4-ks, F4, MMSR2, MSOC1, MWIR2, Pi4-pv E:2311 107201 EDIN01 10 pl ETIN45 5 pl
14:00 - 19:00 EITA60 EITA60-0118 Datorkommunikation, Tentamen Omtenta IDA1, IEA1 3T C547 107201
14:00 - 19:00 FMAF05 FMAF05-0116 Matematik - System och transformer, System och transformer Omtenta BME4, C4, D2, E2, E2-ki, F2, I2, M4, N3, Pi2 Sparta:A-B 107151
  Fre 2021-08-20
08:00 - 13:00 EDAF30 EDAF30-0114 Programmering i C++, Tentamen Omtenta IDA3, IEA3 3T C224 107121
08:00 - 13:00 EDAF50 EDAF50-0217 C++ - programmering, Tentamen Omtenta BME4, C4-pv, D4-pv, E4, F4, M4, N4, Pi4 Sparta:A 107121
08:00 - 13:00 EITA50 EITA50-1901 Signalbehandling i multimedia, Tentamen Omtenta C2, D3, E3 Sparta:B 107201
08:00 - 13:00 EITG01 EITG01-0117 Dator- och telekommunikation Omtenta IDA2, IEA2 3T C547 107201
08:00 - 13:00 FAFF10, FMFN10, FYST37 FAFF10-0416, FMFN10-0112, FYST37-0901 Atom- och kärnfysik med tillämpningar, Kvantmekanik, fortsättningskurs 2, Fysik: Avancerad kvantmekanik, Kärnfysik, Avancerad kvantmekanik Omtenta F3, F4-tf, N4 Fys:H421 107136 FAFF10 tenterar 4 timmar
08:00 - 13:00 FMAF01 FMAF01-0116 Matematik - Funktionsteori, Funktionsteori Omtenta BME4, C4, D2, E2, E2-ki, F2, I2, M4, N3, Pi2 MA 10A-E 107151
08:00 - 11:00 FMNF15 FMNF15-0217 Beräkningsprogrammering Omtenta V2 MH:309A 107151
08:00 - 13:00 FRTN05 FRTN05-0114 Olinjär reglering och servosystem, Tentamen Omtenta D4, E4-ra, F4, F4-r, M4-me, MMSR2, Pi4-ssr MA 9D 107161 Ingen uppgift på antal tenterande.
08:00 - 13:00 FRTF01, FRTF10, FRTN25 FRTF01-0114, FRTF10-0117, FRTN25-0115 Fysiologiska modeller och beräkningar, Systemteknik, Processreglering, Tentamen Omtenta B4-pt, BME3, K4-p, Pi4, W3 MA 9A-C 107161
08:00 - 13:00 KASN10, KOKA30, KOKN01, KOOA20 KASN10-0117, KOKA30-0116, KOKN01-0113, KOOA20-0217 Materialkemi, Allmän, oorganisk och organisk kemi, Läkemedelskemi, Inledande kemi, Allmän och oorganisk kemi, Obligatoriska moment Omtenta B1, B4-l, K1, K4-l-m, MLAK1, N1, N4-m, N4-nbm KC:H-I 107719
08:00 - 13:00 MIOF30, MION05 MIOF30-0117, MION05-0110 Optimering och simulering, Affärsmarknadsföring Omtenta E5-pla, I3, I4-ai, M4, MD4 MA 10J 107312
08:00 - 12:00 MMEF01 MMEF01-0110 Tribologi Omtenta M3, MD3 Sparta:D 107331
08:00 - 13:00 MMVA01, MMVF01, MMVF15, MVKN55 MMVA01-0108, MMVF01-0417, MMVF15 -0120, MVKN55-0113 Termodynamik med strömningslära, Termodynamik och strömningslära, Strömningslära, Avancerade förbränningsmotorkoncept, Termodynamik med strömningslära för BI Omtenta BI2, F4-bem, I4, M2, M4-tt, MD2, Pi4-bem MA 10I 107381
08:00 - 13:00 MTTN25 MTTN25-0120 Materialhantering Omtenta I4-lf, I4-pr, M4-lp, MLOG1 107311 Lokal: inst
08:00 - 13:00 MVKF25 MVKF25-0117 Vätgas, batterier och bränsleceller Omtenta E4-em, M4, W4-es KC:M Q 107381
08:00 - 13:00 VSMA01, VSMA15, VSMA25 VSMA01-0108, VSMA15-0112, VSMA25-0117 Mekanik Omtenta BI1, KID1, V1 MA 10F-H 107426
08:00 - 12:00 VVBF10 VVBF10-0110 Samhällsekonomi Omtenta IBYI2, IBYV2, V3 V:N1 107461
08:00 - 13:00 VVRN10, VVRN35 VVRN10-0110, VVRN35-0117 Avrinnings-modellering, Hydromekanik Omtenta MWLU1-2, V4-vr, V5-vr, W4-vr, W5-vr V:S1 107442
14:00 - 19:00 EDAF35 EDAF35-0115 Operativsystem, Tentamen i operativsystem Omtenta C4-sec, D4-is, E4-pv, F4, Pi4 E:2116 107121
14:00 - 19:00 EITG05 EITG05-0117 Digital kommunikation, Tentamen Omtenta BME4, C3, C3-ki, D4-ns, D4-ssr, E4-ks, F4-f, M4, MFOT1, MMSR2, MWIR1 E:2311 107201
14:00 - 19:00 ETIN25 ETIN25-0118 Analog IC-konstruktion, Tentamen Omtenta E4-fh, E4-is, F4-hn, MSOC1, N4-hn E:2517 107201
14:00 - 19:00 FAFA01, FAFA60, FAFA80, FAFF30, FAFF40, FMFF01 FAFA01-0108, FAFA60-0116, FAFA80-0217, FAFF30-0113, FAFF40-0116, FMFF01-0109 Fysik - Mekanik och vågor, Fotonik, Tillämpad vågrörelselära, Våglära och optik, Vektoranalys, Tillämpad vågrörelselära (teori) Omtenta C1, D1, E1, F1-2, M1, Pi1 MA 8, Hela, MA 9, Hela 107136 FMFF01 3 timmar
14:00 - 19:00 FMAA50 FMAA50-0117 Matematisk analys, Algebra Omtenta IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T E210 107151
  Lör 2021-08-21
08:00 - 13:00 FKMA01 FKMA01-0117 Konstruktionsmaterial, allmän kurs, Konstruktionsmaterial Omtenta F4, M2, MD2, I3.F MA 9D 107146
08:00 - 13:00 FMAF10 FMAF10-0109 Tillämpad matematik - Linjära system, Tillämpad matematik Omtenta B4, BME4, C4, D2, K4, L4-gi, M4, W4 Sparta:A 107151
08:00 - 12:00 FMIF05, FMIF20, FMIF40, FMIF50, FMIN15, TFRF56, TFRN91, VTVA05 FMIF05-0214, FMIF20-0111, FMIF40-0116, FMIF50-0217, FMIN15-0117, TFRF55-0110, TFRF56-0120, TFRN90-0117, TFRN91-0120, VTVA05-0214 Miljö och management, Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, Avfallshantering och resurshushållning, Miljövetenskap med miljökemisk profil, Miljöledning och hållbarhetsredovisning, Hållbart byggande, Tentamen och miljörättsprojekt, Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv , Delprov 1, Tentamen, Environmental issues, Husbyggnadsteknik Omtenta E4, I5, L1, MLIV1, RH4, TFRF56, TFRN91, V2, W3, W4-ms V:N1-2 107181 FMIN15/TFRN90 3 timmar, FMIF20/TFRF55 3 h
08:00 - 13:00 FRTN01, FRTN60 FRTN01-0114, FRTN60-0120 Realtidssystem, Tentamen Omtenta BME4, C4, D4-hs, D4-is, D4-se, D4-ssr, E4-ra, F4-r, I4-pvs, M4-me, M4-tt, MMSR1, Pi4-pv MA 9E 107161
08:00 - 13:00 MIOF01, MIOF10, MIOF15 MIOF01-0108, MIOF10-0110, MIOF15-0116 Marknadsföring och globalisering, Material- och produktionsstyrning, Marknadsföring, Tentamen Omtenta B5, C5, D5, E4-pla, I2, I4-lf, I4-pr, K5, M4, M4-lp, MD4, MLOG1 MA 9F 107312
08:00 - 12:00 VBFA01, VBFA05, VBMA10 VBFA01-0108, VBFA05-0108, VBMA10-0108 Husbyggnads- och installationsteknik, Husbyggnadsteknik, Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik, Byggnadsteknik & byggnadsfysik Omtenta A2, BI1, V1 Sparta:D 107435 Gemensam omtentamen för VBFA01, VBFA05 och VBMA10. VBFA05 och VBFA01 - 4 timmar VBMA10 - 3 timmar
08:00 - 13:00 VSMN30, VTAF01 VSMN30-0119, VTAF01-0110 Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar, Ljud i byggnad och samhälle, Skriftlig tentamen Omtenta V3, V4-at, V4-ko V:O2 107426
v 34 Mån 2021-08-23 v 34
08:00 - 12:00 ABKF10, ABKF15 ABKF10-0213, ABKF15-0113 Ventilation och luftkvalitet i byggnader, Livscykelperspektiv och miljöbedömning av byggnader, Skriftlig tentamen Omtenta MEMB1-2 107542 Lokal: inst
08:00 - 13:00 BMEA05, BMEF25 BMEA05-0120, BMEF25-0119 Signaler och system, Signalbehandling - teori och tillämpningar, Skriftlig tentamen, Tentamen Omtenta BME2, Pi2 E:1328 107231
08:00 - 13:00 EDAP15 EDAP15-0219 Programanalys, Tentamen Omtenta C4-pv, C4-sec, D4-pv, E4-pv, F4, F4-pv, Pi4-pv MA 10A 107121
08:00 - 13:00 EIEF10 EIEF10-0114 Elmaskiner och drivsystem Omtenta IEA2 3T C163 107391
08:00 - 13:00 EITF05, EITF45 EITF05-0218, EITF45-0116 Webbsäkerhet, Datorkommunikation, Tentamen Omtenta C3, D2, D2-ki, D4-ns, D4-se, E5, F4, Pi4, I3.D E:2311 107201
08:00 - 13:00 EITN70 EITN70-0118 Kanalkodning för tillförlitlig kommunikation, Tentamen Omtenta C5-ks, C5-sec, D5, E4-ks, MMSR2, MWIR1 E:2517 107201 EITN70 5 pl
08:00 - 13:00 ESSF15 ESSF15-0212 Elenergiteknik, Elenergiteknik Omtenta E3, E3-ki, W4 KC:M R 107391
08:00 - 13:00 EXTG01 EXTG01-0117 Medicinska bildgivande system, Skriftlig tentamen Omtenta BME3 E:3336 107231
08:00 - 13:00 FMAA01, FMAB60 FMAA01-0319, FMAB60-0120 Endimensionell analys, Endimensionell analys A3, Delkurs A3, Skriftlig tentamen Omtenta BME1, M1, MD1 Sparta:A-C 107151
08:00 - 13:00 FMAA05, FMAB70 FMAA05-0419, FMAB70-0120 Endimensionell analys, Endimensionell analys B2, Delkurs B2, Skriftlig tentamen Omtenta B1, BI1, C1, D1, E1, F1, I1, K1, L1, N1, Pi1, V1, W1 MA 8B-C, MA 9, Hela 107151
08:00 - 12:00 FMIA01 FMIA01-0110 Miljövetenskap Omtenta IBYA1, IBYI1, IBYV1 3T E413 107181
08:00 - 13:00 FMNN10, NUMN20 FMNN10-0109, NUMN20-2001 Numeriska metoder för differentialekvationer, Numerisk analys: Numeriska metoder för differentialekvationer, Skriftlig tentamen Omtenta BME4, F3, I4, NUMN20, Pi3 MH:333 107151
08:00 - 13:00 KASF05, KASF10, KASF15, KASN20, KASN25 KASF05-0117, KASF10-0117, KASF15-0117, KASN20-0117, KASN25-0117 Material- och polymerteknologi, Funktionella material, Analys på nanoskalan, Polymerfysik, Polymerkemi, Nanoanalys Omtenta B4, K3, K4-m, MNAV1, N2-3, N4-m MA 10B-C 107719
08:00 - 13:00 KBKA05, KBKF01, KMBA01, KMBF01, KMBF05, KMBF10, KMBN05 KBKA05-0108, KBKF01-0117, KMBA01-0117, KMBF01-0116, KMBF05-0117, KMBF10-0219, KMBN05-0117 Teknisk biologi, Genteknik, Mikrobiologi, Molekylär cellbiologi, Livsmedelsmikrobiologi, Kvalitet och produktsäkerhet, Metabolic engineering, Teknisk biologi, teori, Genteknik, teori, Tentamen, Molekylär cellbiologi, del 1 Omtenta B2-3, B4-l, B4-lm, B4-mb, B4-pt, K2, K4-l, MBIO1-2, MLAK1, MLIV1, W2 KC:H-I 107726
08:00 - 13:00 MVKF01, MVKN50, MVKN75 MVKF01-0109, MVKN50-0113, MVKN75-0117 Energi och miljö i hållbar utveckling, Introduktion till förbränningsmotorer, Ång- och gasturbinteknik Omtenta M3, M4-en, M4-tt, MD3, W4 Lokal: inst 107381
08:00 - 11:00 VBEA25 VBEA25-0117 Byggprocessen med entreprenadrätt Omtenta IBYA2, IBYI3, IBYV2 3T C521 107434
08:00 - 13:00 VBFF01 VBFF01-0110 Energieffektivitet och innemiljö, Skriftlig tentamen Omtenta V4-bf, V4-hb V:N2 107435
08:00 - 13:00 VBRF10, VBRN05 VBRF10-0112, VBRN05-0111 Branddynamik, Branddynamik - avancerad Omtenta BI2, MFST1 V:N1 107474
08:00 - 13:00 VFRN05 VFRN05-0108 Kommersiella fastighetsköp Omtenta L4-fe, L4-fr E:1408 (OBS! Testsal) 107466
08:00 - 13:00 VFTF30 VFTF30-0119 Värdering och ersättning vid markåtkomst Omtenta L3 E:3308 107466
08:00 - 13:00 VGMF15 VGMF15-0111 Geodetisk mätningsteknik Omtenta V3 V:O1 107461
08:00 - 12:00 VTVF45 VTVF45-0109 Elteknik - elektrisk spårtrafik och dess anläggningar, Elteknik - elektrisk spårtrafik och dess anläggningar del 1 Omtenta IBYI2 3T C522 107461
14:00 - 19:00 EDAN35 EDAN35-0114 Högpresterande datorgrafik, Tentamen Omtenta C4, D4-bg, E4-bg, F4, F4-bg, L5-gi, Pi4 E:2116 107121
14:00 - 19:00 EITA15 EITA15-0119 Digitala system, Tentamen Omtenta IDA1, IEA1 3T C547 107201
14:00 - 19:00 ETEN10, ETIN55 ETEN10-0110, ETIN55-0112 Antennteknik, Integrerade A/D och D/A omvandlare, Skriftlig tentamen Omtenta D5-dpd, E4-fh, E4-is, F4, F4-hn, MSOC1, MWIR1, N4-hn, Pi4 E:2311 107201 ETIN55 5 pl ETEN10 5 pl
14:00 - 19:00 ETSF30 ETSF30-0117 Kravhantering, Tentamen Omtenta IDA3 3T C621 107121
14:00 - 19:00 FKMA05 FKMA05-0117 Material Omtenta KID1 KC:M Q 107146
14:00 - 19:00 FKMN15 FKMN15-0110 Lätta material Omtenta M4, MD4 Lokal: inst 107146
14:00 - 19:00 FMIF01, FMIF55, FMIN25, VTVA05 FMIF01-0213, FMIF55-0119, FMIN25-0117, VTVA05-0114 Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling, Hållbar utveckling, Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser, Hållbart byggande, Tentamen, Miljökunskap Omtenta BME4, C4, D4, E4-em, F3, F4-es, I4, L1, Pi4, W4-es, W4-ms, I3.B-D, I3.F V:N1 107181 FMIF55, FMIF01, VTVA05 tenterar 4 timmar
14:00 - 19:00 FMS140, FMSF70, FMSF75, FMSN15, MASB02, MASM23 FMS140-0115, FMSF70-0218, FMSF75-0217, FMSN15-0118, MASB02-0706, MASM23-0703 Matematisk statistik, allmän kurs, Matematisk statistik, Statistisk modellering av multivariata extremvärden, Matematisk statistik för kemister, Matematisk statistik: Statistisk modellering av multivariata extremvärden, Tentamen Omtenta B3, BME3, F5-fm, I5-fir, K3, MASB02, MASM23, N3, Pi5, W3 MA 10A 107152
14:00 - 19:00 FMSN55, MASM15 FMSN55-0117, MASM15-0703 Statistisk modellering av extremvärden, Matematisk statistik: Statistisk modellering av extremvärden, Tentamen, Tenta Omtenta D4, F4-fm, I4-fir, MASM15, Pi4-biek, Pi4-fm MA10A 107152 Samtidigt som FMSF70 mfl.
  Tis 2021-08-24
08:00 - 13:00 ABKA01 ABKA01-0115 Arkitekturteknik 4: Energi och installationsteknik, Skriftlig tentamen DistansCovid19, Omtenta A2 digitalt i zoom 107542
08:00 - 13:00 EDAA40 EDAA40-0116 Diskreta strukturer i datavetenskap, Tentamen Omtenta D1 Vic:1A 107121
08:00 - 13:00 EDAF05, EITA55 EDAF05-0109, EITA55-0117 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet, Kommunikationssystem, Tentamen Omtenta C1, C4-pv, D2, E4, F4, F4-pv, L4-gi, Pi3 Vic:1B-D 107121 EDAF05 100 platser EITA55 3 platser
08:00 - 13:00 EIEF30 EIEF30-0117 Styr- och reglerteknik, Reglerteknik Omtenta IDA2, IEA2 3T E421 107391
08:00 - 13:00 ESSF01 ESSF01-0118 Analog elektronik, Tentamen Omtenta E2, E2-ki, E3-ki, N3 Sparta:D 107201
08:00 - 13:00 ETSN10 ETSN10-0118 Nätverksarkitektur och prestanda, Tentamen Omtenta C4-ks, D4-ns, E4-ks, I4-pvs, MWIR1 E:2311 107201
08:00 - 13:00 FAFA70, FAFA75, FAFF10, FFFN25, FYST50 FAFA70-0217, FAFA75-0118, FAFF10-0316, FFFN25-0115, FYST50-1511 Energi- och omvärldsfysik, Atom- och kärnfysik med tillämpningar, Optoelektronik och optisk kommunikation, Fysik: Optoelektronik och optisk kommunikation, Kvantformalism, Skriftlig tentamen, Tentamen Omtenta E4-fh, F3, F4-es, F4-f, F4-hn, F4-nf, I1, MFOT1, MNAV1, N4-hn, N4-nf, W1 Sparta:A-B 107136
08:00 - 13:00 FHLF15 FHLF15-0119 Hållfasthetslära, allmän kurs, Hållfasthetslära, allmän kurs I Omtenta M2, MD2 Sparta:C 107145
08:00 - 11:00 FMAB35 FMAB35-0220 Flerdimensionell analys med vektoranalys, Vektoranalys Omtenta F1, Pi1 MA 10J 107151
08:00 - 13:00 KLGN01 KLGN01-0107 Probiotika Omtenta B4-lm, MBIO1, MLIV1 KC:K 107745
08:00 - 13:00 KASA05, KASA10, KASF01, KOKA20, KOKA25, KOKA30 KASA05-0118, KASA10-0117, KASF01-0117, KOKA20-0115, KOKA25-0115, KOKA30-0316 Organisk kemi, Oorganisk kemi, Miljökemi, Allmän och organisk kemi, Allmän, oorganisk och organisk kemi, Organisk kemi, läskurs, Tentamen, Läskurs Omtenta B1-2, BME1, K1-3, N1, W2 MA 10G-I 107719
08:00 - 13:00 MAMA15, MAMN30, MAMN35 MAMA15-0211, MAMN30-0113, MAMN35-0118 Interaktionsdesign, grundkurs, Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning, Riskanalysmetoder för hälsa- och miljöområdet, Skriftlig tentamen, Arbetsorganisation och ledarskap, Riskanalysmetoder Omtenta BME4, C2, C4, D4, E4, F4, I4-ai, Pi4, RH4-rh, W4 MA 8A 107324
08:00 - 13:00 MIOF25, MION45 MIOF25-0117, MION45-0116 Industriell ekonomi, fortsättningskurs, Produktionsstrategi, Tentamen, Produktionsledning Omtenta B4, C4, D4, E4-pla, F4, I2, I4-lf, K4, M3, M4-lp, MD3, MLOG1 MA 10C-E 107312
08:00 - 13:00 BMEF20, MVKF20 BMEF20-0118, MVKF20-0114 Neuroteknik, Transportfenomen i människokroppen, Skriftlig tentamen Omtenta BME3, BME4-br, F4-mt, N4, Pi4 E:1328 107231
08:00 - 11:00 VBEA05, VBEA10, VBEF05, VBEF10, VBEF15, VBEN25 VBEA05-0109, VBEA10-0110, VBEF05-0110, VBEF10-0110, VBEF15-0110, VBEN25-0118 Byggprocessen, Byggprocessen och projektledning, Fastighetsförvaltning, Byggproduktion, Bygglogistik och inköp, Skriftlig tentamen, Tentamen Omtenta A3, L3, L4-fe, V2, V4-bf, V4-hb V:N1 107434 VBEN25 - 3 timmar
08:00 - 13:00 VBFA01, VBFN10 VBFA01-0208, VBFN10-0111 Husbyggnads- och installationsteknik, Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader, Installationsteknik, Skriftlig tentamen Omtenta V1, V4-bf, V4-hb MA 10F 107435 VBFN10 - 4 timmar
08:00 - 13:00 VSMA10, VSMA20 VSMA10-0109, VSMA20-0117 Materialmekanik, Strukturmekanik Omtenta IBYA2, IBYI2, IBYV2 3T E413 107426
08:00 - 13:00 VTTF01, VTTN10 VTTF01-0109, VTTN10-0111 Trafikteknik, Kollektivtrafik Omtenta L4, V3, V4-tv V:O1 107461
08:00 - 11:00 VTVA01 VTVA01-0214 Infrastrukturteknik, Vägbyggnad Omtenta L1 V:R2 107181
14:00 - 19:00 BMEN01 BMEN01-0118 Medicinsk signalbehandling, Tentamen Omtenta BME4-sbh, C4, D4, E4-mt, F4-bm, F4-mt, F4-ss, Pi4-biek E:1328 107231
14:00 - 19:00 EDAN15 EDAN15-0210 Konstruktion av inbyggda system, Tentamen Omtenta D4-hs, D4-is, E4-is, M4-me, MMSR1, MSOC1, MWIR2 E:2116 107121
14:00 - 19:00 EIEF20 EIEF20-0112 Automationsteknik, fortsättningskurs Omtenta IEA3 3T C522 107391
14:00 - 19:00 EITF90 EITF90-0117 Ellära och elektronik, Tentamen Omtenta BME2, F2, N2, Pi4, W3 Sparta:A-B 107201
14:00 - 19:00 FMAA55 FMAA55-0117 Matematik, linjär algebra Omtenta IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T E210, 3T E230 107151
  Ons 2021-08-25
08:00 - 12:00 AEBF15 AEBF15-0213 Dagsljus och belysning i byggnader, Skriftlig tentamen Omtenta MEMB1 107545 Lokal: inst
08:00 - 13:00 EITA10 EITA10-0117 Elektronik, Tentamen Omtenta D2, D2-ki E:2311 107201 EITA10 10 platser
08:00 - 13:00 EITF80 EITF80-0117 Elektromagnetisk fältteori, Skriftlig tentamen Omtenta D4, E3, E3-ki MA 9A 107201
08:00 - 13:00 ETIF10, ETIF20 ETIF10-0118, ETIF20-0114 Signalbehandling - design och implementering, E-hälsa Omtenta BME3-4, C4, D4-bg, D4-ssr, E4-bg, E4-ss, F4-r, F4-ss, Pi4-ssr E:1328 107231
08:00 - 13:00 EXTG50 EXTG50-0117 Människans fysiologi Omtenta B4, BME2, EXTG50, MLAK1, N2 MA 9B 107231
08:00 - 13:00 FAFA35 FAFA35-0108 Fysik - Termodynamik och atomfysik Omtenta E2, E2-ki MA 9C 107136
08:00 - 13:00 FMAA20 FMAA20-0115 Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel, Linjär algebra Omtenta B1, K1, W1 MA 10H 107151
08:00 - 13:00 FMAB20 FMAB20-0117 Linjär algebra Omtenta BI1, BME1, C1, D1, E1, F1, I1, L1, M1, MD1, N1, Pi1, V1 MA 10A-G 107151
08:00 - 13:00 FMAN55 FMAN55-0117 Kontinuerliga system Omtenta D4, E4, F2, M4, Pi2 Sparta:A 107151 Omtentamen
08:00 - 21:00 FMIF10 FMIF10-0113 Miljösystemanalys och hållbar utveckling, Tentamen Hemtenta Pi3 107181
08:00 - 13:00 FMNF05 FMNF05-0117 Numerisk analys, Tentamen Omtenta C4, D3, D4-ki Sparta:B 107151
08:00 - 13:00 FMS072, FMSF60, FMSF65, FMSN25, MASC05, MASM24 FMS072-0116, FMSF60-0117, FMSF65-0117, FMSN25-0115, MASC05-0702, MASM24-0705 Försöksplanering, Statistiska metoder för säkerhetsanalys, Prissättning av derivattillgångar, Matematisk statistik: Försöksplanering, Matematisk statistik: Prissättning av derivattillgångar, Tentamen, Tenta Omtenta BME4, C4-sec, D4, E4, F4-bm, F5-fm, I5-fir, MASM24, MLIV1, MWIR2, N4, Pi4-biek, Pi5-fm, RH4-rh, W3 MH:362D 107152
08:00 - 13:00 FBRN10, FFFF10, FYSD13 FBRN10-0120, FFFF10-0117, FYSD13-0911 Biofotonik, Process- och komponentteknologi, Fysik: Process- och komponentteknologi, Process- och komponenteknologi Omtenta E4, F4-hn, F4-nf, FYSD13, MFOT1, MNAV1, N3 Fys:H421 107136
08:00 - 13:00 KBTF15, KBTN05 KBTF15-0117, KBTN05-0117 Bioprocessteknik, Separationsprocesser i bioteknik, Skriftlig tentamen Omtenta B3, B4-pt, K5-p, MBIO1, MLAK1, MLIV2, W4-p, W5-p KC:K 107716
08:00 - 13:00 KFKA05, KFKA10, KFKF01 KFKA05-0115, KFKA10-0118, KFKF01-0116 Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik, Termodynamik och ytkemi, Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik, Tentamen Omtenta B2, K2, N4-m, N4-nbm, W2 MA 8, Hela 107711
08:00 - 13:00 MMKF30 MMKF30-0117 Hydraulik och pneumatik Omtenta M4-pu DC:467 Seminarierum 107341
08:00 - 13:00 MTTN80 MTTN80-0117 Logistik i försörjningskedjor Omtenta E4-pla, I4-lf, M4-lp, MLOG1 107311 Lokal: inst
08:00 - 13:00 VFTF01, VFTN60 VFTF01-0212, VFTN60-0120 National- och företagsekonomi, Fastighetsföretagande, Företagsekonomi Omtenta L3, L4-fe, V5-bf E:3308 107466
08:00 - 13:00 VSMA05, VSMF05, VSMN25 VSMA05-0108, VSMF05-0116, VSMN25-0119 Byggnadsmekanik, Teknisk modellering: Bärverksanalys, Finita elementmetoden - flödesberäkningar, Skriftlig tentamen Omtenta MWLU2, V2-3, V4-at, V4-ko, V5-vr, W5-vr Sparta:D 107426
08:00 - 12:00 VTVF35 VTVF35-0210 Trafikstyrning och telekommunikation inom spårtrafiken, Del 2 Omtenta IBYI2 3T C521 107461
08:00 - 12:00 VTVF95 VTVF95-0117 Vägkonstruktion och VA-system Omtenta IBYV2 3T C547 107461 Deltenta vägbyggnad
14:00 - 19:00 AEBF30 AEBF30-0117 Solel - grundkurs i solcellsteknik Omtenta E4-em, F4, F4-es, M4, W4-es Lokal: inst 107545
14:00 - 19:00 EDAA70, TFRD55 EDAA70-0120, TFRD55-0221 Inledande programmering med Python, Tentamen Omtenta B4, K4, TFRD55 Sparta:B 107121
14:00 - 19:00 EDAF20 EDAF20-0212 Databasteknik, Tentamen Omtenta IDA2, IEA2 3T E421 107121
14:00 - 19:00 EDAF75 EDAF75-0217 Databasteknik, Tentamen Omtenta C2, D4-pv, D4-se, E4-pv, F4, F4-pv, I4-pvs, L4-gi, Pi4-pv MA 9D 107121
14:00 - 19:00 EIEN35 EIEN35-0117 Automation för komplexa system Omtenta D4, E4-ra, F4, I4, M4-prr KC:M Q 107391
14:00 - 19:00 EITA40 EITA40-0117 Krets- och mätteknik, Tentamen Omtenta IDA1, IEA1 3T E230 107201
14:00 - 19:00 EITF55 EITF55-0118 Säkerhet, Skriftlig tentamen Omtenta IDA3, IEA3 3T C163 107201
14:00 - 19:00 FFFN01, FMFF30, FYST31 FFFN01-0107, FMFF30-0117, FYST31-0901 Avancerad framställning av nanostrukturer, Relativitetsteori, Fysik: Avancerad framställning av nanostrukturer Omtenta E4, F2, F4-hn, F4-nf, FYST31, MFOT1, MNAV1, N4-hn, N4-m, N4-nf, Pi2 Fys:H421 107136
14:00 - 18:00 MMEF05 MMEF05-0110 Transmissioner Omtenta M3, MD3 Sparta:A 107331
14:00 - 18:00 VBFA10 VBFA10-0117 Husbyggnadsteknik Omtenta IBYA1 3T C312 107435
14:00 - 18:00 VBFF10 VBFF10-0217 Byggnadsfysik, Tentamen Omtenta IBYA2 3T C218 107435
  Tors 2021-08-26
08:00 - 13:00 EDAA10 EDAA10-0211 Programmering i Java, Tentamen Omtenta IDA1, IEA1 3T E421 107121
08:00 - 13:00 EDAA20, EDAA50, EDAA55, EDAA65 EDAA20-0210, EDAA50-0117, EDAA55-0217, EDAA65-0217 Programmering och databaser, Programmeringsteknik, Programmering, Programmering, tentamen, Tentamen Omtenta B4, BME1, C1, E1, F1, I2, K4, L2, M1, MD1, N1, Pi1, W3 MA 10A-H 107121
08:00 - 13:00 EITF65 EITF65-0117 Digitalteknik, Tentamen Omtenta C4-sec, D2, E2, F3, Pi4 MA 10J 107201
08:00 - 13:00 EITF75, ETIN20 EITF75-0118, ETIN20-0118 Digital signalbehandling, Digital IC-konstruktion, Tentamen Omtenta D4, E3, E4-fh, E4-is, F4, F4-bm, F4-hn, F4-mt, F4-ss, MSOC1, N4-hn Sparta:B 107201
08:00 - 13:00 FHLA10 FHLA10-0117 Hållfasthetslära, grundkurs Omtenta F2 Sparta:A 107145
08:00 - 13:00 FHLF15 FHLF15-0219 Hållfasthetslära, allmän kurs, Hållfasthetslära, allmän kurs II Omtenta M2, MD2 MA 9A-B 107145
08:00 - 13:00 FMAN60, MATC51 FMAN60-0117, MATC51-1601 Optimering, Matematik: Optimering, Skriftlig tentamen Omtenta BME4, D4-mai, E4, F4-bg, F4-bs, F4-fm, F4-mai, F4-r, M4, MATC51, Pi4-bam, Pi4-bem, Pi4-bs, Pi4-fm, I3.C MA 9C 107151
08:00 - 21:00 FMIF10 FMIF10-0113 Miljösystemanalys och hållbar utveckling, Tentamen Hemtenta Pi3 107181
08:00 - 13:00 FRTN65 FRTN65-0120 Modellering och inlärning från data Omtenta MMSR1 KC:M Q 107161
08:00 - 13:00 FKFN35, FYST38 FKFN35-0117, FYST38-1001 Miljömätteknik, Fysik: Miljömätteknik Omtenta E4, F4-es, W4-ms Inst 107136
08:00 - 13:00 KAKF05, KASN05, KASN45, KEMB06, KEMB16, KEMM76 KAKF05-0118, KASN05-0117, KASN45-0120, KEMB06-0711, KEMB16-2001, KEMM76-1901 Analytisk kemi, Kromatografisk analys, Avancerad analytisk kemi, Kemi: Analytisk kemi, Kemi: Avancerad analytisk kemi, Tentamen Omtenta B3, B4-l, B5-lm, B5-mb, K3, K4-l, KEMB16, KEMM76, MBIO1, MLAK1, MLIV1 KC:H-I 107719
08:00 - 13:00 MTTN70 MTTN70-0117 Internationell distributionsteknik Omtenta E4-pla, I4-lf, M4-lp, MLOG1 107311 Lokal: inst
08:00 - 13:00 VBMA05 VBMA05-0113 Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial, Skriftlig examination DistansCovid19, Omtenta A1 107432 Omtentan sker digitalt
08:00 - 13:00 VBMA25, VBMA30, VBMF05, VBMN10 VBMA25-0215, VBMA30-0217, VBMF05-0113, VBMN10-0113 Byggnadsmaterial, Byggmaterialvetenskap, Betong i livscykelperspektiv, Skriftlig examination Omtenta BI1, V1, V3, V4-at, V4-ko MA 8, Hela 107432 VBMA05 3 timmar
08:00 - 13:00 VFRN01 VFRN01-0108 Lokalhyra och arrenden Omtenta L4-fe, L4-fr E:1408 (OBS! Testsal) 107466
08:00 - 13:00 VFTA05, VFTF25 VFTA05-0117, VFTF25-0119 Grundläggande juridik med fastighetsrätt, Fastighetsvärdering och analys, Skriftlig tentamen Omtenta L1, L3 E:3308 107466
08:00 - 13:00 VGM630, VGMA05 VGM630-0101, VGMA05-0117 Geomatik, introduktion, Geodetisk mätningsteknik Omtenta IBYA1, IBYI1, IBYV1 3T E413 107461
08:00 - 13:00 VGTA01 VGTA01-0108 Geologi och geoteknik Omtenta IBYA2, IBYI2, IBYV2 3T E230 107426
09:00 - 12:00 MAMF35, TFRC70 MAMF35-0115, TFRC70-0111 Människan i extrema miljöer Omtenta BME4-br, TFRC70 DC:467 Seminarierum 107324 MAMF35 - 3 hours
14:00 - 19:00 EDAF85 EDAF85-0117 Realtidssystem, Tentamen i realtidssystem Omtenta IDA3 3T E218 107121
14:00 - 19:00 EDAF90 EDAF90-0118 Webbprogrammering, Tentamen i webbprogrammering Omtenta BME4, C3, C3-ki, D4, E4, F4, I4, L4-gi MA 10J 107121
14:00 - 19:00 EDAP10 EDAP10-0119 Flertrådad programmering, Tentamen i flertrådad programmering Omtenta BME5-sbh, C4-pv, D3, E4-pv, F4, F4-pv, M4-me, Pi4-pv MA 10I 107121
14:00 - 19:00 EIEN50 EIEN50-0120 Automation Omtenta D4, E4-ra, F4, I4-pr, M4-prr, MPRR1 KC:M Q 107391
14:00 - 19:00 EITF60, ETEF05 EITF60-0117, ETEF05-0113 Datorarkitekturer med operativsystem, Elenergiteknik, Skriftlig tentamen Omtenta IDA2, IEA2 3T C547 107201
14:00 - 19:00 MMVF05, MVKN60, MVKN95 MMVF05-0117, MVKN60-0114, MVKN95-0118 Värmeöverföring, Turbomaskinernas teori, Miljövänlig elproduktion, Skriftlig tentamen Omtenta E4-em, F4-bem, M3, M4-en, M5-en, MLIV1, W4 107381 Lokal: Inst
  Fre 2021-08-27
08:00 - 12:00 AEBF10, AEBF20 AEBF10-0212, AEBF20-0218 Energianvändning och termisk komfort i byggnader, Byggnadsintegrerade solenergisystem, Skriftlig tentamen, Muntlig tentamen Ommunta, Omtenta A4, MEMB1-2 107545 Lokal: inst
08:00 - 12:00 EEMF10 EEMF10-0113 Klinisk kemisk diagnostik Omtenta BME3 E:1328 107231
08:00 - 13:00 EEMN26 EEMN26-0118 Lab-on-a-chip i biomedicinska tillämpningar, Tentamen Omtenta B4, BME4-bf, E4, F4, F4-mt, N4-nbm 107231 Tillsammans med EEMF10 i E:1328
08:00 - 13:00 EITA35 EITA35-0118 Elektronik, Deltentamen 1 Omtenta E1 MA 10C 107201
08:00 - 13:00 EITF20, EITN85 EITF20-0112, EITN85-0118 Datorarkitektur, Trådlösa kanaler, Tentamen Omtenta BME4, C4-sec, D4, D4-hs, D4-is, E4-is, E4-ks, F4, MSOC1-2, MWIR1 E:2311 107201 EITN85 5 pl EITF20 4 pl
08:00 - 13:00 FAFA05, FAFN05, FYST21 FAFA05-0115, FAFN05-0108, FYST21-0701 Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Ljus - materia växelverkan, Fysik: Ljus-materia växelverkan, Fysik - Våglära, optik och atomfysik, Ljus-material växelverkan Omtenta E4, F4-f, F4-tf, MFOT1, MNAV1, N1 Fys:H421 107136
08:00 - 13:00 FHLF01, FHLF10, FHLF20 FHLF01-0212, FHLF10-0115, FHLF20-0117 Finita elementmetoden, Finita elementmetoden och introduktion till materialmekanik, Tentamen Omtenta BME4-br, E4, F3, M3, MD4, N4, Pi3, I3.F Sparta:D 107145
08:00 - 13:00 FMAA01, FMAB50, FMAF35 FMAA01-0219, FMAB50-0120, FMAF35-0117 Endimensionell analys, Endimensionell analys A2, Linjär och kombinatorisk optimering, Delkurs A2, Skriftlig tentamen, Tentamen Omtenta BME1, BME4, C4, D4-pv, F4, F4-bs, F4-pv, M1, MD1, Pi4-bs, Pi4-pv Sparta:A-C 107151 FMAA01+FMAB50 90 pl FMAF35 6 pl
08:00 - 13:00 FMAA50 FMAA50-0217 Matematisk analys, Analys 1 Omtenta IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T E210, 3T E230 107151
08:00 - 13:00 FMEA05, FMEA10, FMEA15, FMEA30, FMEA35 FMEA05-0108, FMEA10-0108, FMEA15-0109, FMEA30-0113, FMEA35-0120 Mekanik - Statik och partikeldynamik, Mekanik, grundkurs, Mekanik - Statik och dynamik, Mekanik, Mekanik I, Statik och partikeldynamik Omtenta F1, I1, M2, MD2, Pi1 Vic:1A-B 107147
08:00 - 13:00 FRTN30 FRTN30-0115 Nätverksdynamik, Tentamen Omtenta D4, E4-ra, F4, F4-fm, F4-r, I4-fir, MMSR1, Pi4 MA 10D 107161
08:00 - 13:00 KLGN15, KLGN30 KLGN15-0117, KLGN30-0116 Livsmedelsindustrins relation till samhälle och konsument, Livsmedelskemi och nutrition Omtenta B4-lm, MLIV1 KC:K 107745
08:00 - 13:00 KASA01, KOKN05, KOOA05, KOOA15 KASA01-0117, KOKN05-0119, KOOA05-0109, KOOA15-0115 Grundläggande kemi, Organisk kemi - teori, Allmän kemi, Tentamen, Läskurs, Obligatoriska moment Omtenta B1, B4-l, BI1, K1, K4-l-m, MLAK1, W2 MA 8, Hela 107719
08:00 - 12:00 MMKN21 MMKN21-0419 Konstruktion i termoplastiska material, Skriftlig tentamen Omtenta M4-pu, MD4 DC:467 Seminarierum 107341
08:00 - 13:00 MTTN35 MTTN35-0219 Förpackningslogistik, Skriftlig examen Omtenta I5-lf, M4-lp, MD4, MFIPDES2, MLIV1, MLOG2 DC:243 107372
08:00 - 12:00 VBFF15 VBFF15-0119 Energihushållning Omtenta IBYA2 3T C547 107435
08:00 - 13:00 VFTA01 VFTA01-0114 Fastighetsteknik och fysisk planering, Skriftlig tentamen Omtenta L2 MA 10J 107466
08:00 - 13:00 VFTF10, VFTN55 VFTF10-0213, VFTN55-0119 Fastighetsbildning, Borätt, Tentamen Fastighetsbildning Omtenta L3, L4-fr E:1147 107466 VFTF10 5 platser VFTN55 5 platser
08:00 - 13:00 VRSN25 VRSN25-0117 Riskanalys inom säkerhetsområdet, Skriftlig tentamen Omtenta BI3, Pi4, RH4-rh 107473 Lokal: inst
08:00 - 12:00 VTVF45, VVBF15 VTVF45-0209, VVBF15-0211 Elteknik - elektrisk spårtrafik och dess anläggningar, Samverkan fordon/bana-spårfordonsteknik, Elteknik - elektrisk spårtrafik och dess anläggningar del 2, Del 2 Omtenta IBYI2-3 3T C522 107461
08:00 - 13:00 VTVN15, VVBF20 VTVN15-0118, VVBF20-0111 Trafikteknisk analys, Vägbyggnad Omtenta V3, V4-tv V:O2 107461
08:00 - 13:00 VVRA01, VVRA05, VVRF10, VVRN20 VVRA01-0117, VVRA05-0117, VVRF10-0117, VVRN20-0114 Hydrologi och akvatisk ekologi, Vatten, Strömningslära, Vatten, samhälle och klimatförändringar, Delprov 1 Omtenta MWLU1, V2, V4-vr, W1, W3, W4-vr MA 10A-B 107442
14:00 - 19:00 AEBF25 AEBF25-0117 Solenergi - grundkurs i solvärmeteknik Omtenta E4, F4, M4, W4-es Lokal: inst 107545
14:00 - 19:00 EDAF25 EDAF25-0217 Objektorienterad modellering och design, Tentamen Omtenta IDA2 3T C547 107121
14:00 - 19:00 EDAF60 EDAF60-0217 Objektorienterad modellering och design, Tentamen i objektorienterad modellering och design Omtenta C3, C3-ki, D2, D2-ki, E4-pv, F4-pv, I4-pvs, L5-gi MA 8A 107121 Samordna tidsmässigt med EDAF25 i Helsingborg alla gemensamma perioder.
14:00 - 19:00 EIEF06 EIEF06-0118 Automationsteknik, Skriftlig tentamen Omtenta IEA2 3T E413 107391
14:00 - 19:00 EIEN25 EIEN25-0118 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar, Kraftelektronik Omtenta E4-em, F4, M4-me, M4-tt KC:M Q 107391
14:00 - 19:00 EITA30 EITA30-0117 Informationsöverföring Omtenta C1 E:2311 107201
14:00 - 19:00 ESSF20, FFFF01, FFFF05 ESSF20-0117, FFFF01-0215, FFFF05-0110 Komponentfysik, Elektroniska material, Fasta tillståndets fysik, Elektroniska Material Omtenta E2, E3-ki, F3, N2 MA 10A-B 107136
14:00 - 19:00 MTTN75 MTTN75-0117 Industriellt inköp Omtenta E5-pla, I4-ai, I4-lf, I5-pr, M4-lp, M5-prr, MLOG1, MPRR2 107311 Lokal: inst
  Lör 2021-08-28
08:00 - 13:00 EDAP01 EDAP01-0119 Artificiell intelligens, Tentamen Omtenta BME4, C4-pv, D4-mai, D4-pv, E4-bg, F4, F4-mai, MMSR1, MSOC2, Pi4-bam E:2116 107121
08:00 - 13:00 EITN75, EITP05 EITN75-0118, EITP05-0117 Design av trådlösa system, Nanoelektronik, Tentamen Omtenta C4-ks, D4, E4-fh, E4-ks, F4-hn, F4-nf, MNAV1, MSOC1-2, MWIR1, N4-hn E:2311 107201
08:00 - 13:00 VBKF10, VBKF15, VBKN25, VBKN30 VBKF10-0219, VBKF15-0117, VBKN25-0119, VBKN30-0118 Konstruktionsteknik, Stålbyggnadsteknik, Träbyggnadsteknik, Dugga, Tentamen Omdugga, Omtenta BI2, V2, V4-hb, V4-ko, V5-hb, V5-ko MA 10A-B 107424
09:00 - 14:00 FMSF30, FMSF35, FMSF40 FMSF30-0117, FMSF35-0117, FMSF40-0117 Matematisk statistik, Grundläggande sannolikhetsteori, Sannolikhetsteori och diskret matematik, Grundläggande Sannolikhetsteori Omtenta IBYA2, IBYI2, IBYV2, IDA2, IEA3 3T C547 107152