Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 43  
Gå till nästa vecka

Tid Kurskod Provkod Kursnamn, Provnamn Typ Studengrupp Lokal, Platskommentar Institution Kommentar
v 43 Fre 2020-10-23 v 43
08:00 - 13:00 EIEN41 EIEN41-0218 El- och elhybridfordonsteknik, Skriftlig tentamen Tentamen E4-em, F4-es, M5-tt, MD4 107391
08:00 - 13:00 EXTA70 EXTA70-0117 Cellens biologi Tentamen BME2, EXTA70, N2 Green Room (A261b), Kårhusets Gasquesal, Ängen (G111) 107231
08:00 - 12:00 MMEF05 MMEF05-0110 Transmissioner Tentamen M3, MD3 KC:M Q, MA 10, Hela, MA 9, Hela, Sparta A-D, Hela 107331
08:00 - 13:00 MMTN25 MMTN25-0117 Produktionsteknik Tentamen I4-pr, M4-prr, MD4, MPRR1 KC:H 107351
08:00 - 13:00 VVBF20 VVBF20-0111 Vägbyggnad Tentamen V3 MA 8, Hela, Vic:1-HELA 107461
08:00 - 16:00 V:R2 107991 Tentamen med förlängd tid
09:00 - 10:00 ATHA15 Arkitekturens teori och historia III Hemtenta A2 A:1136 Ateljé 107510 Hemtentamen del 1b
09:00 - 19:00 Mentorsrum Skrivbord
10:00 - 18:00 ATHA15 Arkitekturens teori och historia III Hemtenta A2 107510 Hemtentamen del 1b
14:00 - 19:00 EITP30 Moderna trådlösa system - 5G och dess efterföljare Tentamen C5-ks, D5, E4-ks, MSOC2, MWIR2 107201
14:00 - 19:00 FMEA20 FMEA20-0108 Mekanik - Dynamik Tentamen F2 KC:M M1, KC:M M2 , KC:M Q-R, MA 10, Hela 107147
14:00 - 19:00 FMS140, FMSF75 FMS140-0115, FMSF75-0217 Matematisk statistik, allmän kurs, Tentamen Tentamen W3 107152 Omtenta för FMS140, Ingen salstenta och ingen plussning, pga Covid 19. Se schema i Canvas för information.
14:00 - 17:00 MTTN40 MTTN40-0220 Förpackningsteknik och utveckling, Tentamen Tentamen B4, I4-lf, K4, M4-lp, M4-pu, MD4, MFIPDES2, MLOG2 DC:467 Seminarierum, DC:567 Seminarierum, DC:Stora hörsalen 107372
  Lör 2020-10-24
07:30 - 16:00 MH:309A 107151
07:30 - 16:00 MH:333 107151
08:00 - 13:00 FHLF15 FHLF15-0119 Hållfasthetslära, allmän kurs, Hållfasthetslära, allmän kurs I Omtenta M2, MD2 107145
08:00 - 13:00 FMAA05, FMAB65 FMAA05-0319, FMAB65-0120 Endimensionell analys, Endimensionell analys B1, Delkurs B1, Skriftlig tentamen Tentamen B1, BI1, C1, D1, E1, F1, I1, K1, L1, N1, Pi1, V1, W1 107151 Distanstentamen med Respondus Lockdown Browser via Canvas. Anslutning till Zoom via annan enhet krävs. Zoommöte startar 07.30. Mer info via http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination/
08:00 - 13:00 3T C548
09:00 - 14:00 FMAA50 FMAA50-0117 Matematisk analys, Algebra DistansCovid19, Tentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 107151 Distanstentamen med Respondus Lockdown Browser via Canvas. Anslutning till Zoom via annan enhet krävs. Zoommöte startar 08.30. Mer info via http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination/
09:00 - 15:00 3T C521 Liten grupp. FMAA50
09:00 - 19:00 Mentorsrum Skrivbord
v 44 Mån 2020-10-26 v 44
08:00 - 12:00 AEBF20 AEBF20-0218 Byggnadsintegrerade solenergisystem, Muntlig tentamen Munta A4, MEMB2 Lokal: inst 107545
08:00 - 13:00 EDAA20 EDAA20-0210 Programmering och databaser, Programmering, tentamen Tentamen B4, K4, L2 107121
08:00 - 13:00 EDAP20 EDAP20-0120 Intelligenta autonoma system Tentamen BME4, C4, D4-mai, E4, F4, M4, MMSR2, Pi4-pv MA 8, Hela 107121 EDAP20 30 pl
08:00 - 13:00 EITN60 EITN60-0119 Optimal och adaptiv signalbehandling, Skriftlig tentamen Tentamen BME4-sbh, C4, D4-ssr, E4-bg, E4-ss, F5-ss, MWIR2, Pi4-ssr E:1328 107231
08:00 - 13:00 EITF85, ETEF01 EITF85-0117, ETEF01-0109 Elektromagnetisk fältteori Tentamen F3, Pi3 Kårhusets Gasquesal, MA 10, Hela, Sparta A-D, Hela 107201
08:00 - 13:00 ETIN70 ETIN70-0118 Modern elektronik, Tentamen Tentamen F4-hn, MSOC1, N4-hn E:2311 107201
08:00 - 13:00 FAFA35 FAFA35-0108 Fysik - Termodynamik och atomfysik DistansCovid19, Tentamen E2, E2-ki 107136
08:00 - 13:00 FMEA30 FMEA30-0113 Mekanik, Statik och partikeldynamik Tentamen M2, MD2 KC:H-I, KC:M, KC:M Emma1-2, KC:M Emma3, KC:M Emma4+ Emma5, KC:M Ina1-2, KC:M M1, KC:M M2 , KC:M R 107147
08:00 - 13:00 FMEN21 FMEN21-0114 Kontinuumsmekanik Tentamen F4-bem, I4, M4-bem, Pi4-bem MH:362D 107147
08:00 - 13:00 FMEN30 FMEN30-0117 Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter, Utmattning Tentamen F5, M4-bem, M4-pu KC:M Q 107147
08:00 - 11:00 FMFN01, FYSN17 FMFN01-0110, FYSN17-0711 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1, Fysik: Kvantmekanik, Tentamen, Kvantmekanik Tentamen F4-aft, F4-f, F4-nf, F4-tf, FYSN17, MFOT1, MNAV1, N4-nf Eden 026, Vic:1-HELA 107136 OBS! Nytt datum för tentamen!
08:00 - 13:00 KASA01, KASN25 KASA01-0117, KASN25-0117 Grundläggande kemi, Polymerkemi, Tentamen Tentamen K4-m, N4-m, W2 107719
08:00 - 13:00 KFKA05 KFKA05-0115 Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik, Tentamen Tentamen B2, K2 107711
08:00 - 13:00 MAMN45 MAMN45-0117 Människa, teknik, organisation och hantering av risker Hemtenta BI4, BME5-br, C4-da, C4-sec, RH4-rh 107324
08:00 - 13:00 FMSF70, MASB02 FMSF70-0218, MASB02-0706 Matematisk statistik, Matematisk statistik för kemister, Tentamen DistansCovid19, Tentamen B3, BME3, K3, MASB02, N3 107152 Ingen salstenta och ingen plussning, pga Covid 19. Se schema i Canvas för information.
08:00 - 13:00 MMVA01 MMVA01-0108 Termodynamik med strömningslära, Termodynamik med strömningslära för BI Tentamen BI2 V:N1, V:O2, V:P2 107381
08:00 - 13:00 MVKN50, MVKN95 MVKN50-0113, MVKN95-0118 Introduktion till förbränningsmotorer, Miljövänlig elproduktion, Skriftlig tentamen Tentamen E4-em, M4-en, M4-tt, M5-en, W4 MA 9, Hela 107381
08:00 - 13:00 VBMA35 VBMA35-0217 Byggnadsmaterial, Skriftlig examination Tentamen IBYA2 Distans 107432
08:00 - 13:00 VFTF01 VFTF01-0212 National- och företagsekonomi, Företagsekonomi Tentamen L3 *** no exam *** 107466
08:00 - 13:00 VSMN35 VSMN35-0112 Balkteori Tentamen V4-ko Eden 022 107426
08:00 - 16:00 E:2116 107121 Förlängd tenta EDAA20
08:00 - 16:00 V:R2 107991 Tentamen med förlängd tid
08:30 - 15:30 Mentorsrum - Grupprum 107991
09:00 - 13:00 AEBF10 AEBF10-0212 Energianvändning och termisk komfort i byggnader, Skriftlig tentamen Tentamen MEMB1 3T C163 107545
12:30 - 20:30 V:S2 107991 Tentamen med förlängd tid
13:00 - 18:00 MMKA25 Ritteknik/datorstödd ritning Online, Tentamen M1, MD1 107341 Tenta maskinritning
13:00 - 15:00 E:1328
13:00 - 20:00 Mentorsrum Skrivbord 107991
14:00 - 19:00 EDAF60 EDAF60-0217 Objektorienterad modellering och design, Tentamen i objektorienterad modellering och design Tentamen C3, C3-ki, D2, D2-ki, E4-pv, F4-pv, I4-pvs, L5-gi 107121
14:00 - 19:00 EITA35 EITA35-0118 Elektronik, Deltentamen 1 Tentamen E1 107201 EITA35 90 pl
14:00 - 19:00 EITA55 EITA55-0117 Kommunikationssystem, Tentamen Tentamen C1 107201
14:00 - 19:00 EITG01 EITG01-0117 Dator- och telekommunikation Tentamen IDA2, IEA2 3T C547-548, 3T E230 107201
14:00 - 19:00 ETSF30 ETSF30-0117 Kravhantering, Tentamen Tentamen IDA3 Distans 107121
14:00 - 19:00 FMSF15, MASC03 FMSF15-0115, MASC03-0705 Markovprocesser, Matematisk statistik: Markovprocesser, Tentamen DistansCovid19, Tentamen BME4, C4, D4-ns, E4, F4, F4-bg, F4-bm, I4, MASC03, MMSR2, Pi4-ssr 107152 Ingen salstenta och ingen plussning, pga Covid 19. Se schema i Canvas för information.
14:00 - 19:00 FRTF05 FRTF05-0117 Reglerteknik, allmän kurs, Tentamen Tentamen D3, E3 Kårhusets Gasquesal, MA 10, Hela, MA 8, Hela, MA 9, Hela 107161
14:00 - 19:00 FRTN50 FRTN50-0119 Optimering för maskininlärning, Tentamen Tentamen D5-mai, E4, F5, F5-mai, F5-r, I4, M4, MMSR2, Pi5-ssr 107161
14:00 - 19:00 KMBF05, KMBN05 KMBF05-0117, KMBN05-0117 Livsmedelsmikrobiologi, Metabolic engineering Tentamen B4-lm, B4-mb, B4-pt, MBIO1-2, MLIV1 107726
14:00 - 19:00 MAMF50 MAMF50-0118 Användbarhetsutvärdering Tentamen C4-da, D5-se, MD4 DC:165 107324
14:00 - 19:00 VGMF15, VTVN15 VGMF15-0111, VTVN15-0118 Geodetisk mätningsteknik, Trafikteknisk analys Tentamen V3, V4-tv V:O2 107461 VGMF15 digital tenta
14:00 - 18:00 VTTF05 VTTF05-0120 Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö, Trafikteknisk teori Tentamen IBYI2, IBYV2 3T E210 107461
14:00 - 19:00 VVRN40 VVRN40-0117 Strömning i naturliga vatten Tentamen MWLU2, V5-vr, W5-vr Eden 022 107442
  Tis 2020-10-27
08:00 - 12:00 AEBF20 AEBF20-0218 Byggnadsintegrerade solenergisystem, Muntlig tentamen Munta A4, MEMB2 Lokal: inst 107545
08:00 - 13:00 EEMN21 EEMN21-0120 Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system, Tentamen Tentamen BME4-bf, E4-mt, F4-mt, F4-nf, N4-nbm Sparta A-D, Hela 107231
08:00 - 11:00 EIEF35 EIEF35-0117 Elektroteknikens grunder, Elektroteknik, deltentamen 1 Tentamen M3, MD3 107391
08:00 - 13:00 FAFA40, FAFA85 FAFA40-0120, FAFA85-0120 Fysik, Skriftlig tentamen Tentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1 3T C548, 3T E210, 3T E230, 3T E421 107136
08:00 - 13:00 FHLN05 FHLN05-0112 Beräkningsbaserad materialmodellering Tentamen BME5-br, F4-bem, M4-bem, M4-tt, Pi4-bem, V5-ko MA 8, Hela 107145
08:00 - 13:00 FRTN55 FRTN55-0120 Reglerteknik, fortsättningskurs, Tentamen Tentamen B5, C4, D4-ssr, E4-ra, F4, F4-r, I4, I4-pvs, K4, M4, MMSR2, Pi4-ssr 107161
08:00 - 13:00 KETN20 KETN20-0117 Hållbar processdesign, Tentamen 1 Tentamen B4-pt, K4-p, W4-p 107760
08:00 - 13:00 MIOA01 MIOA01-0118 Industriell ekonomi, allmän kurs, Tentamen Tentamen I1 107312
08:00 - 13:00 MIOA12 MIOA12-0118 Industriell ekonomi, allmän kurs Tentamen BI4, C4, N4, Pi4, RH4, V2 107312
08:00 - 13:00 MTTN25 MTTN25-0120 Materialhantering Tentamen I4-lf, I4-pr, M4-lp, MLOG1 107311
08:00 - 13:00 VBFA05, VBFF01 VBFA05-0108, VBFF01-0110 Husbyggnadsteknik, Energieffektivitet och innemiljö, Skriftlig tentamen DistansCovid19, Tentamen BI1, V4-bf, V4-hb 107435
08:00 - 12:00 VBFN01 VBFN01-0112 Hållbart byggande Tentamen V5-bf, V5-hb Kårhusets Gasquesal 107435
08:00 - 13:00 VFTN50 VFTN50-0117 Fastighetsmarknaden Tentamen L4-fe MA 10, Hela 107466 VFTN50 30 platser i sal. /Emma
08:00 - 11:00 VVRF01 VVRF01-0107 Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter Tentamen MKAT2, MWLU1, V4-vr, W4-vr MA 9, Hela 107442
08:00 - 16:00 V:R2 107991 Tentamen med förlängd tid
08:00 - 14:15
12:30 - 20:30 V:S2 107991 Tentamen med förlängd tid
13:30 - 21:30 MH:309A, MH:333 107151
14:00 - 19:00 AEBF25 AEBF25-0117 Solenergi - grundkurs i solvärmeteknik Tentamen E4, F4, M4, W4-es Will probably be online, submission in Canvas 107545
14:00 - 19:00 EDAF80 Datorgrafik Tentamen C4, D4-bg, E4-bg, F4, F4-bg, L4-gi, MMSR2, Pi4-bam 107121
14:00 - 19:00 EDAN75 EDAN75-0117 Optimerande kompilatorer, Tentamen i optimerande kompilatorer Tentamen C5-pv, D5-is, D5-pv, E4-pv, F5, F5-pv, Pi5 107121
14:00 - 19:00 EITF50 EITF50-0217 Introduktion till trådlösa system, Tentamen Tentamen D4-hs, E4-fh, F4-hn, MSOC1, MWIR1, N4-hn E:2311, E:2517, E:3139 107201
14:00 - 19:00 FMAB20 FMAB20-0117 Linjär algebra Tentamen F1, Pi1 Kårhusets Gasquesal, MA 10, Hela, MA 8, Hela, MA 9, Hela, Sparta A-D, Hela 107151
14:00 - 19:00 FMAF01 FMAF01-0116 Matematik - Funktionsteori, Funktionsteori Tentamen F2, M4, N3, Pi2 107151 Distanstentamen med Respondus Lockdown Browser via Canvas. Anslutning till Zoom via annan enhet krävs. Zoommöte startar 13.30. Mer info via http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination/
14:00 - 19:00 FAFN25, FYST14 FAFN25-0217, FYST14-0711 Atom- och molekylspektroskopi, Fysik: Atom- och molekylspektroskopi, Skriftlig tentamen Tentamen BME5-bf, F4-es, F4-f, F4-mt, FYST14, MFOT1, MNAV1, N4-m Fys:H221, Fys:H421 107136
14:00 - 19:00 KBTA05 KBTA05-0220 Inledande bioteknik, Teori Tentamen B1 107715
14:00 - 19:00 MION25 MION25-0212 Teknologistrategier, Tentamen Tentamen B5, C5, D5, E4-pla, I4-ai, I5-pvs, K5, M4 107312
14:15 - 18:00 MH:330 107150 NumLinAlg, Muntor
  Ons 2020-10-28
08:00 - 12:00 AEBF20 AEBF20-0218 Byggnadsintegrerade solenergisystem, Muntlig tentamen Munta A4, MEMB2 Lokal: inst 107545
08:00 - 13:00 BMEF10 BMEF10-0117 Sensorteknik Tentamen BME4-bf, D5-hs, E4-mt, E4-ss, F4, F4-mt, F4-r, F4-ss, IEA3, N4 MA 10, Hela 107231
08:00 - 13:00 EDAN65 EDAN65-0114 Kompilatorer, Tentamen Tentamen C4, D4-is, D4-pv, E4, E4-pv, F4, F4-pv, Pi4 MA 8, Hela, MA 9, Hela 107121
08:00 - 13:00 EITN10 EITN10-0110 Multipelantennsystem Tentamen C5-ks, D5, E4, MWIR2 E:2311 107201
08:00 - 13:00 FFFN01, FYST31 FFFN01-0107, FYST31-0901 Avancerad framställning av nanostrukturer, Fysik: Avancerad framställning av nanostrukturer DistansCovid19, Tentamen F4-hn, F4-nf, FYST31, MFOT1, MNAV1, N4-hn, N4-m, N4-nf 107136
08:00 - 13:00 FMSN25, MASM24 FMSN25-0115, MASM24-0705 Prissättning av derivattillgångar, Matematisk statistik: Prissättning av derivattillgångar, Tentamen Tentamen F5-fm, I5-fir, MASM24, Pi5-fm Sparta A-D, Hela 107152
08:00 - 13:00 KETF20 KETF20-0113 Kemitekniska processer Tentamen K4-p, K5-m, W4-p 107760
08:00 - 13:00 MIOF30 MIOF30-0117 Optimering och simulering Tentamen I3, M4 107312
08:00 - 13:00 MMTN30 MMTN30-0117 Tillverkningssystem Tentamen I4-pr, M4-prr, MPRR1 Vic:1-HELA 107351
08:00 - 11:00 VBEF15 VBEF15-0110 Byggproduktion, Tentamen Tentamen V4-bf, V4-hb 107434
08:00 - 13:00 VBRA10 VBRA10-0113 Konsekvensberäkningar Tentamen BI4, RH4 V:N1 107474
08:00 - 13:00 VBRN60 VBRN60-0117 Brandskyddssystem, Skriftlig tentamen Tentamen BI3 Kårhusets Gasquesal 107474
08:00 - 13:00 VFTN05 VFTN05-0110 Fastighetsbildningsprocessen Tentamen L4-fr Eden 022 107466
08:00 - 13:00 VGTF05 VGTF05-0111 Geoteknik Tentamen V3 107426
08:00 - 13:00 VSMN25 VSMN25-0119 Finita elementmetoden - flödesberäkningar, Skriftlig tentamen Tentamen MWLU2, V4-at, V4-ko, V5-vr, W5-vr V:Q1, V:R1-2 107426
08:00 - 16:00 E:2116 107121 Förlängd tenta EDAN65
08:00 - 13:00 Mentorsrum - Grupprum 107991
08:00 - 16:00 V:P2 107991 Tentamen med förlängd tid
12:30 - 20:30 V:S2 107991 Tentamen med förlängd tid
13:30 - 21:30 MH:309A, MH:333 107151
14:00 - 19:00 EDAA45, TFRD48 Programmering, grundkurs KontSkrivn D1, TFRD48-20H, W3 MA 10, Hela, MA 8, Hela, MA 9, Hela 107121
14:00 - 19:00 EIEN15 EIEN15-0112 Elkraftsystem Tentamen E4-em, E4-ra, F4, F4-es, M4-en Kårhusets Gasquesal 107391
14:00 - 19:00 EITG05 EITG05-0117 Digital kommunikation, Tentamen Tentamen BME4, C3, C3-ki, D4-ns, D4-ssr, E4-ks, F4-f, M4, MWIR1 Sparta A-D, Hela, Vic:1-HELA 107201
14:00 - 19:00 FMAB30 FMAB30-0117 Flerdimensionell analys Tentamen B2, BI2, BME2, C2, D2, IDA3, IEA3, K2, L2, N2, V2, W2 107151 Distanstentamen med Respondus Lockdown Browser via Canvas. Anslutning till Zoom via annan enhet krävs. Zoommöte startar 13.30. Mer info via http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination/
14:00 - 17:00 FMIN30 FMIN30-0117 Miljösystemanalys, livscykelanalys, Tentamen och inlämningsuppgift Tentamen E4, F4, V4-tv, W4-es, W4-ms V:N1-2, V:O2 107181
14:00 - 19:00 KASN10 KASN10-0117 Materialkemi Tentamen K4-m, N4-m 107719
14:00 - 18:00 VTVF95 VTVF95-0117 Vägkonstruktion och VA-system Tentamen IBYV2 3T E413 107461 Deltenta VA-system
  Tors 2020-10-29
07:30 - 21:30 MH:309A, MH:333 107151
08:00 - 12:00 ABKF15 ABKF15-0113 Livscykelperspektiv och miljöbedömning av byggnader, Skriftlig tentamen Tentamen MEMB2 3T C163 107542
08:00 - 13:00 EDAN20 EDAN20-0313 Språkteknologi, Tentamen Tentamen C4-pv, D4-mai, D4-pv, E4-bg, F4, F4-mai, F4-pv, MMSR2, Pi4-bam, Pi4-pv 107121
08:00 - 13:00 EITF75 EITF75-0118 Digital signalbehandling, Tentamen Hemtenta E3, F4-bm, F4-mt, F4-ss 107201
08:00 - 13:00 ETEF15 ETEF15-0219 Krets- och mätteknik, fortsättningskurs, Tentamen Tentamen IDA3, IEA2 3T E210 107201
08:00 - 13:00 FAFF01, FYST43 FAFF01-0107, FYST43-0901 Optik och optisk design, Fysik: Optik och optisk design Tentamen BME4-bf, E4-fh, F4-aft, F4-f, FYST43, MFOT1, N4 Fys:H221, Fys:H421 107136
08:00 - 13:00 FAFF10, FMFF15 FAFF10-0316, FMFF15-0110 Atom- och kärnfysik med tillämpningar, Kvantmekanik och matematiska metoder, Kvantformalism Tentamen E4, F3, N4-hn, N4-nf Eden 022, Eden 026, Vic:1-HELA 107136
08:00 - 13:00 FMAA60 FMAA60-0118 Introduktion till reell analys Tentamen F1, I1, N1, Pi1 107151 Distanstentamen via Canvas. Anslutning till Zoom via annan enhet krävs. Zoommöte startar 7.30. Länk till info kommer senast 30/9.
08:00 - 13:00 FFFF10, FYSD13 FFFF10-0117 Process- och komponentteknologi, Fysik: Process- och komponentteknologi, Process- och komponenteknologi Tentamen E4, F4-hn, F4-nf, FYSD13, MFOT1, MNAV1, N3 IMV:hela 107136 OBS! Tentan sker på plats!
08:00 - 13:00 KBTF15 KBTF15-0117 Bioprocessteknik Tentamen K5-p, MBIO1, W4-p 107716
08:00 - 13:00 KLGN30 KLGN30-0116 Livsmedelskemi och nutrition Tentamen B4-lm, MLIV1 107745
08:00 - 13:00 KEMM20, KOKN01 KEMM20-1501, KOKN01-0113 Kemi: Läkemedelskemi, Läkemedelskemi DigTenta, Tentamen B4-l, K4-l, KEMM20, MLAK1, N4-nbm Zoom, Canvas 107719
08:00 - 13:00 MTTF01 MTTF01-0117 Logistik, Skriftlig tentamen Tentamen E4-pla, I2, Pi4 107311 Digital salstenta
08:00 - 13:00 MTTF25 MTTF25-0115 Logistik och verksamhetsstyrning, Skriftlig tentamen Tentamen MKAT2, MLOG1 107311
08:00 - 13:00 MVKN70 Avancerade metoder inom numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring Tentamen F5-bem, M5-bem, Pi5-bem KC:M Q 107381
08:00 - 12:00 VBFF05 VBFF05-0112 Fuktsäkerhetsprojektering, Skriftlig tentamen Tentamen MEMB1 3T E230 107435
08:00 - 13:00 VBKN30 VBKN30-0118 Träbyggnadsteknik Tentamen V5-hb, V5-ko V:N1 107424
08:00 - 13:00 VTGA01, VTGN01 VTGA01-0107, VTGN01-0111 Teknisk geologi, Fältundersökningsmetodik, Tentamen Tentamen V1, V5-at, W5-ms MA 10, Hela, MA 8, Hela, MA 9, Hela 107452
08:00 - 13:00 VVAN30 VVAN30-0220 Urban dagvattenhantering, Urban dagvattenhantering (tentamen) Tentamen MWLU1, V4-vr, W4-vr KC:H-I, KC:L 107760
08:00 - 13:00 VVRA01 VVRA01-0117 Hydrologi och akvatisk ekologi, Delprov 1 Tentamen W1 V:A-C 107442
08:00 - 16:00 V:R2 107991 Tentamen med förlängd tid
13:00 - 20:00 E:1149 107466 National ekonomi
14:00 - 19:00 FHLF15 FHLF15-0219 Hållfasthetslära, allmän kurs, Hållfasthetslära, allmän kurs II Omtenta M2, MD2 107145
14:00 - 19:00 FMAA01, FMAB45 FMAA01-0119, FMAB45-0120 Endimensionell analys, Endimensionell analys A1, Delkurs A1, Skriftlig tentamen Tentamen BME1, M1, MD1 107151 Distanstentamen med Respondus Lockdown Browser via Canvas. Anslutning till Zoom via annan enhet krävs. Zoommöte startar 13.30. Mer info via http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination/
14:00 - 19:00 MVKF15 MVKF15-0110 Grundläggande fordonssystem Tentamen M4-tt M:1339 107381
14:00 - 18:00 MVKP01 MVKP01-0119 Fjärrvärme och fjärrkyla, Fjärrvärme och fjärrkyla - tentamen Tentamen F4-es, I4, M5-en, W4-es Aegidius KC:4 107381 MVKP01 - 3 timmar
14:00 - 19:00 VFTF01 VFTF01-0112 National- och företagsekonomi, Nationalekonomi Tentamen L3 MA 10, Hela, MA 8, Hela 107466
14:00 - 17:00 TFRP25, VRSN05 TFRP25-0120, VRSN05-0115 Riskanalysens och riskhanteringens grunder, Skriftlig tentamen Tentamen MKAT1, RH4-rh, TFRP25 Även online, MA 9, Hela 107473
14:00 - 19:00 VVRF10, VVRN10 VVRF10-0117, VVRN10-0110 Strömningslära, Avrinnings-modellering Tentamen MWLU2, V5-vr, W3, W5-vr Kårhusets Gasquesal, Vic:1-HELA 107442
  Fre 2020-10-30
07:00 - 14:00 E:2311 Tenta
08:00 - 13:00 EDAF85 EDAF85-0117 Realtidssystem, Tentamen i realtidssystem DistansCovid19, Tentamen IDA3 107121
08:00 - 13:00 EDAP10 EDAP10-0119 Flertrådad programmering, Tentamen i flertrådad programmering DistansCovid19, Tentamen BME5-sbh, C4-pv, D3, E4-pv, F4, F4-pv, M4-me, Pi4-pv Distans 107121
08:00 - 13:00 EEMF15 EEMF15-0113 Sensorer och mätteknik Tentamen BME3 E:1328 107231 OBS! Tentamen kommer att vara på distans
08:00 - 13:00 EITF05 EITF05-0218 Webbsäkerhet, Tentamen Tentamen C3, C3-ki, D4-ns, D4-se, E5 E:4115-4116, E:4118-4119 107201
08:00 - 13:00 EITF65 EITF65-0117 Digitalteknik, Tentamen Tentamen C4-sec, D2, E2, F3, Pi4 E:3308, E:3315-3316, E:3318-3319, E:3336, MA 10, Hela, MA 8, Hela, MA 9, Hela 107201
08:00 - 13:00 ETIN20 ETIN20-0118 Digital IC-konstruktion, Tentamen Tentamen D4-dpd, E4-fh, E4-is, F4, F4-hn, MSOC1, N4-hn DC:Stora hörsalen 107201
08:00 - 13:00 FMFF05 FMFF05-0108 Statistisk termodynamik med tillämpningar, Statistisk termodynamik Tentamen F2 Eden 022, Eden 026, Vic:1-HELA 107136
08:00 - 13:00 FMSF10, MASC04 FMSF10-0115, MASC04-0705 Stationära stokastiska processer, Matematisk statistik: Stationära stokastiska processer, Tentamen DistansCovid19, Tentamen BME4-sbh, C4-ks, D4-bg, D4-mai, D4-ssr, E4-bg, E4-ss, F4-bg, F4-bm, F4-fm, F4-mai, F4-r, F4-ss, I4-fir, MWIR1 107152 Ingen salstenta och ingen plussning, pga Covid 19. Se schema i Canvas för information.
08:00 - 13:00 FMSF10, MASC04 FMSF10-0115, MASC04-0705 Stationära stokastiska processer, Matematisk statistik: Stationära stokastiska processer, Tentamen Tentamen F4, M4, MASC04, MMSR2, Pi3 107152 Ingen salstenta och ingen plussning, pga Covid 19. Se schema i Canvas för information.
08:00 - 13:00 FMSF30, FMSF35, FMSF40 FMSF30-0117, FMSF35-0117, FMSF40-0117 Matematisk statistik, Grundläggande sannolikhetsteori, Sannolikhetsteori och diskret matematik, Grundläggande Sannolikhetsteori DistansCovid19, Tentamen IBYA2, IBYI2, IBYV2, IDA2, IEA3 107152 Ingen salstenta och ingen plussning, pga Covid 19. Se schema i Canvas för information.
08:00 - 13:00 KAKF05, KEMB16 KAKF05-0118, KEMB16-2001 Analytisk kemi, Kemi: Analytisk kemi, Tentamen DigTenta, Tentamen B3, K3, KEMB16 Zoom live, Canvas 107719
08:00 - 13:00 KETN30 KETN30-0117 Biokemisk reaktionsteknik, Teori Tentamen B4-pt, K4-p, MBIO2, W4-p 107760
08:00 - 13:00 MMTA05 MMTA05-0109 Industriella produktionssystem Tentamen I3 107351
08:00 - 13:00 VFRN10 VFRN10-0110 Detaljplan och bygglov Tentamen L4-fe, L4-fr IMV:hela 107466
08:00 - 12:00 YTHF10 Livsmedelsteknik II - Processteknik Munta YL2 Konf -1 107746 Strömningslära
08:00 - 16:00 E:2116 107121 Förlängd tenta EDAP10
08:00 - 16:00 V:R2 107991 Tentamen med förlängd tid
09:00 - 12:00 E:1147 107231