v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 29/8 
FFFA02
Förel
Fys:K404
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Christelle Prinz, Dan Hessman
11:00
10:00
FFFA02
Förel
Fys:H221
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Christelle Prinz, Dan Hessman
12:00
11:00
FAFA05, FAFA65
Förel
MA 5
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1, N1
15:00
13:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
F1, N1, Pi1
Sara Maad Sasane
17:00
15:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 30/8 
FAFA05, FAFA65
Förel
Fys:Rydbergsalen (H418)
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1, N1
12:00
10:00
FAFA05, FAFA65
Övn
Fys:H221, Fys:H322
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1.04, BME1.05, BME1.06, N1.04, N1.05, N1.06
15:00
13:00
FAFA05, FAFA65
Övn
Fys:H421
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1.01, BME1.02, BME1.03, N1.01, N1.02, N1.03
17:00
15:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 31/8 
FMAB65
GrpSem
MH:362A, MH:362B, MH:362D
Endimensionell analys B1
N1, Pi1
Anna Torstensson, Jacob Stordal Christiansen, Louise Westin
10:00
08:00
FFFA02
Förel
Fys:K404
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Christelle Prinz
11:00
10:00
FFFA02
Förel
Fys:H221
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Christelle Prinz
12:00
11:00
FAFA05, FAFA65
Förel
MA 2
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1, N1
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
MH:229
Endimensionell analys B1
N1.01, N1.02, N1.03
James Svanström
17:00
15:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 1/9 
FMAB65
Sem
MH:Gårdingsalen
Endimensionell analys B1
I1, N1
Erik Martens
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 2/9 
FAFA05, FAFA65
Övn
Fys:H421
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1.01, BME1.02, BME1.03, N1.01, N1.02, N1.03
10:00
08:00
FAFA05, FAFA65
Övn
Fys:H421
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1.04, BME1.05, BME1.06, N1.04, N1.05, N1.06
12:00
10:00
FMAB65
GrpSem
MH:362A, MH:362B, MH:362D
Endimensionell analys B1
N1, Pi1
Jacob Stordal Christiansen, Louise Westin, Sara Maad Sasane
15:00
13:00

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 5/9 
FMAA60
Förel
MH:Gårdingsalen
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Tomas Persson
10:00
08:00
FFFA02
Förel
Fys:K404
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Dan Hessman
11:00
10:00
FFFA02
Förel
Fys:H421
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Dan Hessman
12:00
11:00
FAFA05, FAFA65
Förel
Fys:Rydbergsalen (H418)
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1, N1
15:00
13:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
F1, N1, Pi1
Sara Maad Sasane
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 6/9 
FAFA05, FAFA65
Förel
MA 2
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1, N1
12:00
10:00
FAFA05, FAFA65
Övn
Fys:H221, Fys:H322
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1.04, BME1.05, BME1.06, N1.04, N1.05, N1.06
15:00
13:00
FAFA05, FAFA65
Övn
Fys:H421
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1.01, BME1.02, BME1.03, N1.01, N1.02, N1.03
17:00
15:00
FMAA60
Förel
MH:Gårdingsalen
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Tomas Persson
17:00
15:00
FMAB65
SI-övn
MH:229
Endimensionell analys B1
N1.04, N1.05, N1.06
William Saranpää
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 7/9 
FMAB65
GrpSem
MH:362A, MH:362B, MH:362D
Endimensionell analys B1
N1, Pi1
Anna Torstensson, Jacob Stordal Christiansen, Louise Westin
10:00
08:00
FAFA05, FAFA65
Förel
MA 2
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1, N1
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
MH:229
Endimensionell analys B1
N1.01, N1.02, N1.03
James Svanström
15:00
13:00
FAFA05
Labb
Fys:H441, Fys:H442
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik
N1.05, N1.06
Svängande stavar och fjädrar
17:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 8/9 
FFFA02
Förel
Fys:K404
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Christelle Prinz
11:00
10:00
FFFA02
Förel
Fys:H221
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Christelle Prinz
12:00
11:00
FMAB65
Sem
MH:Gårdingsalen
Endimensionell analys B1
I1, N1
Erik Martens
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 9/9 
FAFA05, FAFA65
Övn
Fys:H421
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1.01, BME1.02, BME1.03, N1.01, N1.02, N1.03
10:00
08:00
FAFA05, FAFA65
Övn
Fys:H421
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1.04, BME1.05, BME1.06, N1.04, N1.05, N1.06
12:00
10:00
FFFA02
BiblUnd
Fys:K404
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Skattjakt på biblioteken
15:00
13:00
FMAA60
Övn
MH:362D
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Tomas Persson
15:00
13:00
FMAB65
GrpSem
MH:362A, MH:362B, MH:362D
Endimensionell analys B1
N1, Pi1
Anton Pauli, Sara Maad Sasane, Wilhelm Treschow
17:00
15:00

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 12/9 
FMAA60
Förel
MH:362D
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Tomas Persson
10:00
08:00
FFFA02
Förel
Fys:K404
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Christelle Prinz
11:00
10:00
FFFA02
Förel
Fys:H421
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Christelle Prinz
12:00
11:00
FAFA05, FAFA65
Förel
Fys:Rydbergsalen (H418)
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1, N1
15:00
13:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
F1, N1, Pi1
Sara Maad Sasane
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 13/9 
FAFA05, FFFA02, FMAA60, FMAB65
LPMöte
Fys:H322
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion, Introduktion till reell analys, Endimensionell analys B1
N1
Jonas Johansson
Endast för utvalda kursombud
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
MH:331
Endimensionell analys B1
N1.01, N1.02, N1.03
James Svanström
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
MH:362A
Endimensionell analys B1
N1.04, N1.05, N1.06
William Saranpää
12:00
10:00
FAFA05
Labb
Fys:H441, Fys:H442
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik
N1.03, N1.04
Svängande stavar och fjädrar
17:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 14/9 
FMAB65
GrpSem
MH:362A, MH:362B, MH:362D
Endimensionell analys B1
N1, Pi1
Anna Torstensson, Jacob Stordal Christiansen, Louise Westin
10:00
08:00
FFFA02
Förel
E:1406
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Christelle Prinz
11:00
10:00
FFFA02
Sem
E:3308
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Christelle Prinz
12:00
11:00
FAFA05, FAFA65
Förel
Fys:Rydbergsalen (H418)
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1, N1
15:00
13:00
FMAA60
Förel
MH:362D
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Tomas Persson
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 15/9 
FMAB65
Sem
MH:Gårdingsalen
Endimensionell analys B1
I1, N1
Erik Martens
15:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 16/9 
FAFA05, FAFA65
Övn
Fys:H421
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1.01, BME1.02, BME1.03, N1.01, N1.02, N1.03
10:00
08:00
FAFA05, FAFA65
Övn
Fys:H421
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1.04, BME1.05, BME1.06, N1.04, N1.05, N1.06
12:00
10:00
FMAB65
GrpSem
MH:362A, MH:362B, MH:362D
Endimensionell analys B1
N1, Pi1
Louise Westin, Sara Maad Sasane, Wilhelm Treschow
15:00
13:00
FMAA60
Övn
MH:229
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Tomas Persson
15:00
13:00
FMAB65
Redov
MH:362A
Endimensionell analys B1
N1
17:00
15:00

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 19/9 
FMAA60
Förel
MH:362D
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
10:00
08:00
FAFA05, FAFA65
Förel
MA 2
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1, N1
12:00
10:00
FFFA02
Studiebesök
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
17:00
13:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
F1, N1, Pi1
Sara Maad Sasane
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 20/9 
FMAA60
Förel
MH:362A
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
10:00
08:00
FAFA05, FAFA65
Förel
Fys:Rydbergsalen (H418)
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1, N1
12:00
10:00
FFFA02
Studiebesök
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
17:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 21/9 
FMAB65
GrpSem
MH:362A, MH:362B, MH:362D
Endimensionell analys B1
N1, Pi1
Anna Torstensson, Jacob Stordal Christiansen, Louise Westin
10:00
08:00
INFORMATION
Info
Kårhusets Aula
Information
B1, BI1, C1, D1, E1, L1, N1, R1, V1
Studietekniksföreläsning
Närvaro rekommenderas starkt
12:00
10:00
FFFA02
Studiebesök
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
17:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 22/9 
FMAA60
Övn
MH:309A
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
MH:229
Endimensionell analys B1
N1.04, N1.05, N1.06
William Saranpää
12:00
10:00
FFFA02
Studiebesök
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
17:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 23/9 
FAFA05, FAFA65
Övn
Fys:H421
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1.01, BME1.02, BME1.03, N1.01, N1.02, N1.03
10:00
08:00
FAFA05, FAFA65
Övn
Fys:H421
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1.04, BME1.05, BME1.06, N1.04, N1.05, N1.06
12:00
10:00
FMAB65
GrpSem
MH:362A, MH:362B, MH:362D
Endimensionell analys B1
N1, Pi1
Jacob Stordal Christiansen, Louise Westin, Sara Maad Sasane
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
MH:229
Endimensionell analys B1
N1.01, N1.02, N1.03
James Svanström
17:00
15:00

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 26/9 
FMAA60
Förel
MH:362D
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
10:00
08:00
FAFA05, FAFA65
Förel
MA 2
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1, N1
12:00
10:00
FFFA02
Förel
Fys:K404
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Christelle Prinz
14:00
13:00
FFFA02
Förel
Fys:H221
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Christelle Prinz
15:00
14:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
F1, N1, Pi1
Sara Maad Sasane
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 27/9 
FMAA60
Förel
MH:362A
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
10:00
08:00
FMAB65
SI-övn
MH:331
Endimensionell analys B1
N1.01, N1.02, N1.03
James Svanström
12:00
10:00
FAFA05, FAFA65
Förel
MH:Rieszsalen
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1, N1
15:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 28/9 
FMAB65
GrpSem
MH:362A, MH:362B, MH:362D
Endimensionell analys B1
N1, Pi1
Anna Torstensson, Jacob Stordal Christiansen, Louise Westin
10:00
08:00
FFFA02
Förel
Fys:K404
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Christelle Prinz
11:00
10:00
FFFA02
Förel
Fys:H221
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1
Christelle Prinz
12:00
11:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 29/9 
FFFA02
Coachning
E:5146 Snick
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1.03, N1.04
Maria Sörensson
10:00
08:00
FAFA05
Labb
Fys:H441, Fys:H442
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik
N1.01, N1.02
Svängande stavar och fjädrar
12:00
08:00
FMAA60
Övn
MH:309A
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
MH:229
Endimensionell analys B1
N1.04, N1.05, N1.06
William Saranpää
12:00
10:00
FMAB65
Sem
MH:Gårdingsalen
Endimensionell analys B1
F1, I1, N1, Pi1
Erik Martens
15:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 30/9 
FAFA05, FAFA65
Övn
Fys:H421
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1.01, BME1.02, BME1.03, N1.01, N1.02, N1.03
10:00
08:00
FFFA02
Coachning
E:5117 Snack
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1.05, N1.06
Maria Sörensson
10:00
08:00
FAFA05, FAFA65
Övn
Fys:H421
Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik
BME1.04, BME1.05, BME1.06, N1.04, N1.05, N1.06
12:00
10:00
FFFA02
Coachning
E:5117 Snack
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
N1.01, N1.02
Maria Sörensson
12:00
10:00
FMAB65
GrpSem
MH:362A, MH:362B, MH:362D
Endimensionell analys B1
N1, Pi1
Jacob Stordal Christiansen, Louise Westin, Sara Maad Sasane
15:00
13:00
Accessibility statement