v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 29/8 
VRSA05
Förel
V:D
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
Marcus Abrahamsson
Vad är problemet? Vad gör det
svårt?
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 30/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 31/8 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
VRSA05
Förel
V:D
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
Maria Källqvist, Pernilla Tejera
Att läsa och skriva på
universitetet
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 1/9 
VRSA05
Sem
V:Q1
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1.01
Marcus Abrahamsson
Att genomföra seminarier kring
risk-, säkerhet- och krisfrågor
12:00
10:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 2/9 
FMAB65
Övn
V:O1
Endimensionell analys B1
R1.01
Anna Torstensson
10:00
08:00
FMAB65
Övn
V:O1
Endimensionell analys B1
R1.02
Anders Holst
12:00
10:00
VRSA05
Sem
V:Q1
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1.02
Marcus Abrahamsson
Att genomföra seminarier kring
kring risk-, säkerhet- och krisfrågor
15:00
13:00

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 5/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
VRSA05
Förel
V:D
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
Marcus Abrahamsson
Hur kan vi angripa problemet?
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 6/9 
FMAB65
SI-övn
V:S1
Endimensionell analys B1
R1.02
Markus Bolinder
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:O1
Endimensionell analys B1
R1.01
Anna Torstensson
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:O2
Endimensionell analys B1
R1.02
Anders Holst
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
V:O1
Endimensionell analys B1
R1.01
Harald Caap
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 7/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
VRSA05
Förel
V:D
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
Henrik Hassel
Att förstå olyckor
och katastrofer i tekniska system - en introduktion
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 8/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:R1
Endimensionell analys B1
R1.01
Anna Torstensson
17:00
15:00
FMAB65
Övn
V:O1
Endimensionell analys B1
R1.02
Anders Holst
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 9/9 
VRSA05
Sem
V:O1
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1.01
Alexander Cedergren
Att skriva och ge feedback på
loggboken
11:00
10:00
VRSA05
Sem
V:O2
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1.02
Marcus Abrahamsson
En djungel av begrepp
11:00
10:00
VRSA05
Sem
V:O2
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1.01
Marcus Abrahamsson
En djungel av begrepp
12:00
11:00
VRSA05
Sem
V:O1
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1.02
Alexander Cedergren
Att skriva och ge feedback på
loggboken
12:00
11:00
FMAB65
Förel
E:A
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 12/9 
FMAB65
Förel
V:C
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
VRSA05
Förel
V:D
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
Henrik Hassel
Orsaker och förklaringar till
och katastrofer
15:00
13:00
VRSA05
Förel/Övn
V:N1
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1.01
Maria Källqvist, Pernilla Tejera
Informationskompetens och
akademiskt skrivande
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 13/9 
VRSA05
Förel/Övn
V:N1
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1.02
Maria Källqvist, Pernilla Tejera
Informationskompetens och
akademiskt skrivande
10:00
08:00
VRSA05
Sem
V:O2
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1.01
Henrik Hassel
Olyckor och säkerhet
i tekniska system
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:O1
Endimensionell analys B1
R1.01
Anna Torstensson
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:O1
Endimensionell analys B1
R1.02
Anders Holst
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 14/9 
VRSA05
Sem
V:P2
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1.02
Henrik Hassel
Olyckor och säkerhet
i tekniska system
10:00
08:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
VRSA05
Sem
V:Brandsalen
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
Eva Wetterholm Pålsson, Wiveca Axner
Studiestrategier och
gruppdynamik

Grupp 2-3 + 10
15:00
13:00
VRSA05
Handledn
Kontor
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
Henrik Hassel, Marcus Abrahamsson
Gruppuppgift: Modul 2
17:00
13:00
VRSA05
Sem
V:Brandsalen
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
Eva Wetterholm Pålsson, Wiveca Axner
Studiestrategier och
gruppdynamik

Grupp 4-6
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 15/9 
FMAB65
SI-övn
V:O1
Endimensionell analys B1
R1.02
Markus Bolinder
10:00
08:00
FMAB65
SI-övn
V:P1
Endimensionell analys B1
R1.01
Harald Caap
10:00
08:00
VRSA05
Förel
V:D
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
Henrik Hassel
Att skapa säkra teknisk system
12:00
10:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
VRSA05
Sem
V:R1
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
Eva Wetterholm Pålsson, Wiveca Axner
Studiestrategier och
gruppdynamik

Grupp 7-9
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 16/9 
FMAB65
Övn
V:O1
Endimensionell analys B1
R1.01
Anna Torstensson
10:00
08:00
FMAB65
Övn
V:O1
Endimensionell analys B1
R1.02
Anders Holst
12:00
10:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 19/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
VRSA05
Sem
V:O1
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1.01
Henrik Hassel
Redovisning och diskussion om
Gruppuppgift - Modul 2
15:00
13:00
VRSA05
Sem
V:O1
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1.02
Henrik Hassel
Redovisning och diskussion om
Gruppuppgift - Modul 2
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 20/9 
VRSA05
Förel
V:D
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
Henrik Tehler
En introduktion till risk
och riskhantering
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:O1
Endimensionell analys B1
R1.01
Anna Torstensson
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:Q1
Endimensionell analys B1
R1.02
Anders Holst
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
V:P1
Endimensionell analys B1
R1.01
Harald Caap
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 21/9 
INFORMATION
Info
Kårhusets Aula
Information
B1, BI1, C1, D1, E1, L1, N1, R1, V1
Studietekniksföreläsning
Närvaro rekommenderas starkt
12:00
10:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
VRSA05
Förel
V:D
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
Henrik Hassel
Att genomföra riskanalys
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 22/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
VRSA05
Förel
V:D
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
Misse Wester
Människors förhållningssätt
till risker
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 23/9 
FMAB65
Övn
V:O1
Endimensionell analys B1
R1.01
Anna Torstensson
10:00
08:00
FMAB65
Övn
V:O1
Endimensionell analys B1
R1.02
Anders Holst
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
V:N2
Endimensionell analys B1
R1.02
Markus Bolinder
15:00
13:00

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 26/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
VRSA05
Förel
V:D
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
Eva Trulsson
Yrkesroller: Riskhantering
i industrin
15:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 27/9 
FMAB65
Förel
MA 1
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
10:00
08:00
FMAB65
SI-övn
E:1123
Endimensionell analys B1
R1.02
Markus Bolinder
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:O1
Endimensionell analys B1
R1.01
Anna Torstensson
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:O2
Endimensionell analys B1
R1.02
Anders Holst
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
V:O1
Endimensionell analys B1
R1.01
Harald Caap
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 28/9 
FMAB65
Redov
V:O1
Endimensionell analys B1
R1
10:00
08:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
VRSA05
Förel
V:D
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
Marcus Abrahamsson
Att värdera och hantera risk
15:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 29/9 
VRSA05
Sem
V:P1, V:Q1
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
R1
Josefin Månefjord
Riskanalys av brandlabbet
Grupp 2-5: 9.00-11.30 i V:P1
Grupp 6-10: 9.30-12.00 i V:Q1
12:00
09:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 30/9 
FMAB65
Övn
V:O1
Endimensionell analys B1
R1.01
Anna Torstensson
10:00
08:00
FMAB65
Övn
V:O1
Endimensionell analys B1
R1.02
Anders Holst
12:00
10:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
Accessibility statement