v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 21/8 
Hälsningsanförande
LTH:s rektor hälsar välkommen
Kårhusets Aula
Introduktion
BR1-intro
L1-intro
R1-intro
V1-intro
W1-intro
Mottagningsvecka LTH
08:45
08:00
Presentation av programmet
Programledare
Bitr. programledare
Studie- och karriärvägledare
Programplanerare
V:D
Presentation
R1-intro
Mottagningsvecka LTH
11:00
09:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 22/8 
SI-introduktion och övning
V:D
Information
R1-intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
09:00
Introduktion till studier
i risk, säkerhet och krishantering
V:D
Föreläsning
R1-intro
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
12:00
10:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 23/8 
Pedagogiskt stöd - TLTH - kuratorerna
Kårhusets Aula
Information
BME1-intro
BR1-intro
KID1-intro
L1-intro
R1-intro
V1-intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
09:15
Endimensionell analys B1
V:C
Föreläsning
BR1-intro
R1-intro
W1-intro
Alexandros Sopasakis
Endimensionell analys B1
12:00
10:00
Lika villkorsföreläsning
Kårhusets Aula
Föreläsning
B1-intro
BR1-intro
I1-intro
K1-intro
R1-intro
W1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:30
13:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 24/8 
Endimensionell analys B1
V:O1
Övning
R1.01-intro
Jaime Manriquez
Endimensionell analys B1
12:00
10:00
Endimensionell analys B1
V:P1
Övning
R1.02-intro
Erik Kennerland
Endimensionell analys B1
12:00
10:00
Gruppdynamik
KC:H-I
Grupparbete
R1-intro
Mottagningsvecka LTH
16:00
13:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 25/8 
Introduktion till studier
i risk, säkerhet och krishantering
Alumniföreläsning
V:D
Föreläsning
R1-intro
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
12:00
10:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 26/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sön 27/8