v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 22/8 
Hälsningsanförande
Kårhusets Aula
Introduktion
Bi1-intro
L1-intro
R1-intro
V1-intro
W1-intro
Mottagningsvecka LTH
08:45
08:00
Presentation av programmet
Programledare
Bitr. programledare
Studie- och karriärvägledare
Programplanerare
V:D
Introduktion
R1-intro
Mottagningsvecka LTH
11:00
09:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 23/8 
V:A
Föreläsning
L1-intro
R1-intro
Alexandros Sopasakis
Endimensionell analys B1
12:00
10:15
V:O1
Övning
R1.01-intro
Anna Torstensson
Endimensionell analys B1
15:00
13:00
V:O2
Övning
R1.02-intro
Anders Holst
Endimensionell analys B1
15:00
13:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 24/8 
Träffa företrädare för
Biblioteket, Studieverkstaden och Teknologkåren
Kårhusets Aula
Information
Bi1-intro
I1-intro
L1-intro
R1-intro
V1-intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
09:15
SI presentation
V:D
Presentation
R1-intro
Mottagningsvecka LTH
10:45
10:15
Kursintroduktion
V:D
Föreläsning
R1-intro
Marcus Abrahamsson
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
15:00
13:00
Lika villkor
Kårhusets Aula
Föreläsning
F1-intro
N1-intro
Pi1-intro
R1-intro
V1-intro
Mottagningsvecka LTH
16:30
15:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 25/8 
KC:M
Introduktion
R1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
09:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 26/8 
Yrkesroller: Konsult inom
risk, säkerhet och krishantering
V:B
Föreläsning
R1-intro
Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering
12:00
10:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 27/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sön 28/8