Tid
Kommentar, Titel
Platskommentar
Undervisningstyp
Studentgrupp
Organisatör
Kurs
v 34 Ons 2022-08-24 v 34
10:30 - 11:00 Hälsningsanförande,
LTH:s rektor
3T U202 Introduktion IBYA1-intro
IBYI1-intro
IBYV1-intro
IDA1-intro
IEA1-intro
Annika Olsson Mottagningsvecka LTH
11:00 - 12:00 Programledning hälsar
välkomna
3T U202 Introduktion IBYA1-intro
IBYI1-intro
IBYV1-intro
Rebecca Little-Smith Mottagningsvecka LTH
12:00 - 13:15 Lunch
Studentservice bjuder på lätt lunch
meddela särskild kost i förväg:
Info_Helsingborg@lth.lu.se
Information IBYA1-intro
IBYI1-intro
IBYV1-intro
Mottagningsvecka LTH
13:15 - 15:00 Programintroduktion IBYI/V
Programintroduktion med programledare Helena Svensson
Kursintroduktion FAFA41, fysik
med Samuel Bengtsson
3T E413 Introduktion IBYI1-intro
IBYV1-intro
Rebecca Little-Smith Mottagningsvecka LTH
15:00 - 16:00 Kursintro VTVA50
Kursintroduktion med Helena Svensson
VTVA50 Transport och Samhälle
3T E413 Introduktion IBYI1-intro
IBYV1-intro
Mottagningsvecka LTH
  Tors 2022-08-25
10:15 - 12:00 Teambildning IBYI 3T C521 Grupparbete IBYI1-intro Rebecca Little-Smith Mottagningsvecka LTH
13:15 - 14:00 Kom i gång med
Matematik och Fysik- Samverkansinlärning (SI)**
3T U202 Information IBYA1-intro
IBYI1-intro
IBYV1-intro
Rebecca Little-Smith Mottagningsvecka LTH
  Fre 2022-08-26
08:00 - 10:00 Studieinformation IBYI/V
Studieinformation med Studievägledare Rebecca Little-Smith
Biblioteksinformation med Lina Köpsén
3T U203 Information IBYI1-intro
IBYV1-intro
Rebecca Little-Smith Mottagningsvecka LTH
10:15 - 12:00 Lika villkorföreläsning,
Pernilla Alexandersson
Obligatorisk för IDA/IEA, Ing 0
3T U202 Föreläsning IBYA1-intro
IBYI1-intro
IBYV1-intro
IDA1-intro
IEA1-intro
Mottagningsvecka LTH