Tid
Kommentar, Titel
Platskommentar
Undervisningstyp
Studentgrupp
Organisatör
Kurs
v 34 Ons 2022-08-24 v 34
10:30 - 11:00 Hälsningsanförande,
LTH:s rektor
3T U202 Introduktion IBYA1-intro
IBYI1-intro
IBYV1-intro
IDA1-intro
IEA1-intro
Annika Olsson Mottagningsvecka LTH
11:00 - 11:30 Programhälsning
med programledningen
3T U203 Introduktion IDA1-intro
IEA1-intro
Christin Lindholm Mottagningsvecka LTH
11:30 - 12:30 Studentservice bjuder på
lunchmacka. Specialkost meddelas info_helsingborg@lth.lu.se senast 18/8
Information IDA1-intro
IEA1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:30 - 14:30 Programintroduktion
med programledningen och biblioteket
3T U203 Introduktion IDA1-intro
IEA1-intro
Christin Lindholm Mottagningsvecka LTH
  Tors 2022-08-25
10:15 - 12:00 Teambildning
Sal C547 efternamn A-J
Sal C525 Efternamn K-Ö
Obligatorisk för IDA/IEA, Ing 0
3T C525
3T C547
Workshop IDA1-intro Christian Nyberg
Christin Lindholm
Mats Lilja
Ylva Oscarsson
Datateknik, introduktionskurs
13:15 - 15:00 Problemlösning 3T:C421
3T:C423
Workshop IDA1-intro Bertil Lindvall
Lars-Göran Larsson
Datateknik, introduktionskurs
15:15 - 16:30 Introduktion till programmering
Frivillig
3T U203 Föreläsning IDA1-intro
IEA1-intro
Ida Rasmark Mottagningsvecka LTH
  Fre 2022-08-26
10:15 - 12:00 Lika villkorföreläsning,
Pernilla Alexandersson
Obligatorisk för IDA/IEA, Ing 0
3T U202 Föreläsning IBYA1-intro
IBYI1-intro
IBYV1-intro
IDA1-intro
IEA1-intro
Mottagningsvecka LTH
13:15 - 15:00 Kursintroduktion
Obligatorisk för IDA/IEA, Ing 0
3T U203 Föreläsning IDA1-intro
IEA1-intro
Christian Nyberg Datateknik, introduktionskurs
Elektroteknik, introduktionskurs