v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 21/8 
Hälsningsanförande
LTH:s rektor hälsar välkommen
Kårhusets Aula
Introduktion
I1-intro
KID1-intro
M1-intro
MD1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:30
11:45
Programpresentation
DC:Stora hörsalen
Information
KID1-intro
Mottagningsvecka LTH
13:45
13:00
SRID informerar
DC:Stora hörsalen
Information
KID1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:45
14:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 22/8 
Gruppdynamik
DC:Stora hörsalen
Information
KID1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
09:15
Biblioteks-
och studieinformation
DC:Lilla hörsalen
Information
KID1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:00
13:00
Ritsalsfördelning
Information
KID1-intro
Mottagningsvecka LTH
15:00
14:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 23/8 
Pedagogiskt stöd - TLTH - kuratorerna
Kårhusets Aula
Information
BME1-intro
BR1-intro
KID1-intro
L1-intro
R1-intro
V1-intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
09:15
Lika villkorsföreläsning
Kårhusets Aula
Föreläsning
C1-intro
D1-intro
F1-intro
KID1-intro
Pi1-intro
Mottagningsvecka LTH
11:45
10:30
Alumnitalk
Föreläsning av äldre studenter
DC:Stora hörsalen
Föreläsning
KID1-intro
Mottagningsvecka LTH
15:00
13:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 24/8 
Husprefekten informerar
DC:Stora hörsalen
Information
KID1-intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
09:15
Datorintroduktion
grupp 1
DC:308 Datorsal Sigvard
Information
KID1.01-intro
Mottagningsvecka LTH
11:00
10:15
Datorintroduktion
grupp 2
DC:308 Datorsal Sigvard
Information
KID1.02-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
11:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 25/8 
Möjlighet att handla material
inför kursstart 28/8.
Passa på att:
Kontakta CSN.
Kontakta försäkringsbolag. Köpa kurslitteratur.
Bekanta dig med området.
Fotografera dig för LU-kort.
Eget arbete
KID1-intro
Mottagningsvecka LTH
16:00
09:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 26/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sön 27/8