v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 22/8 
Hälsningsanförande
LTH:s rektor hälsar välkommen
Kårhusets Aula
Introduktion
A1-intro
BME1-intro
F1-intro
N1-intro
Pi1-intro
Mottagningsvecka LTH
11:15
10:30
Programpresentation
inkl. närvarokontroll
A:1129 Fullskalelabb
Information
A1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:30
11:30
Rundvandring i Lund med lunch
Medtag lunch som Studievägledningen bjuder på
A:1055 Utställningshall
Samling i Utställningshallen, A-huset
Information
A1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:30
12:30
Universitetets historia
Information
A1-intro
Mottagningsvecka LTH
16:00
14:30
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 23/8 
Redskap och verktyg, visning
GRUPP A
A:1129 Fullskalelabb
Information
A1.A-intro
Mottagningsvecka LTH
10:45
09:30
Arkitektursnack
A:1055 Utställningshall
Information
A1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
11:00
Alumnpresentation
A:1055 Utställningshall
Information
A1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:15
13:15
Biblioteksinformation
A:1055 Utställningshall
Information
A1-intro
Mottagningsvecka LTH
15:00
14:30
Bibliotek, Studieverkstad, Teknologkåren
Kårhusets Aula
Information
A1-intro
B1-intro
K1-intro
KID1-intro
W1-intro
Mottagningsvecka LTH
16:00
15:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 24/8 
Redskap och verktyg, visning
GRUPP B
A:1129 Fullskalelabb
Information
A1.B-intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
08:45
Tillsammans skapar vi
framtidens hållbara samhälle
Samarbetsprojekt mellan Arkitekt,
Lantmäteri och Väg- och vattenbyggnad
A:1055 Utställningshall
Föreläsning
A1-intro
L1-intro
V1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:15
13:15
12:00
Husprefekten informerar
A:1055 Utställningshall
Information
A1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:00
13:15
Rundvandring i A-huset
A-sektionen
A:1055 Utställningshall
Samling Utställningshallen, A-huset
Information
A1-intro
Mottagningsvecka LTH
15:00
14:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 25/8 
Redskap och verktyg, visning
GRUPP C
A:1129 Fullskalelabb
Information
A1.C-intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
08:45
Lika villkor
Kårhusets Aula
Föreläsning
A1-intro
B1-intro
I1-intro
K1-intro
W1-intro
Mottagningsvecka LTH
11:30
10:15
Datorintroduktion
+ digitala verktyg
online, inspelat
Information
A1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:15
11:30
Studieinfo:
Studievägledning, programplanerare, kurator, SI samt studierådet
A:1055 Utställningshall
Information
A1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:30
13:15
Digitala verktyg: frågestund
A:1055 Utställningshall
Frågestund
A1-intro
Mottagningsvecka LTH
15:30
14:45
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 26/8 
Eget arbete
Möjlighet att köpa in material och utföra andra praktiska ärenden inför kursstart 29 augusti
Eget arbete
A1-intro
Mottagningsvecka LTH
16:00
09:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 27/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sön 28/8