v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 21/8 
Hälsningsanförande
LTH:s rektor hälsar välkommen
Kårhusets Aula
Introduktion
A1-intro
BME1-intro
F1-intro
N1-intro
Pi1-intro
Mottagningsvecka LTH
11:15
10:30
Programpresentation
inkl. närvarokontroll
A:1055 Utställningshall
Information
A1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:15
11:30
Rundvandring i Lund med lunch.
Medtag egen lunch.
A:1055 Utställningshall
Information
A1-intro
Mottagningsvecka LTH
13:45
12:15
Universitetets historia
Aulan i Universitetshuset
Information
A1-intro
Mottagningsvecka LTH
15:00
13:45
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 22/8 
Redskap och verktyg, visning
GRUPP A
A:1129 Fullskalelabb
Information
A1.A-intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
08:45
Rundvandring i A-huset
med A-sektionen. Samling i Utställningshallen
A:1055 Utställningshall
Information
A1-intro
Mottagningsvecka LTH
10:45
10:15
Arkitektursnack
A:1055 Utställningshall
Information
A1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
11:00
Alumnpresentation
A:1055 Utställningshall
Information
A1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:30
13:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 23/8 
Redskap och verktyg, visning
GRUPP B
A:1129 Fullskalelabb
Information
A1.B-intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
08:45
Tillsammans skapar vi
framtidens hållbara samhälle.
A:1055 Utställningshall
Föreläsning
A1-intro
L1-intro
V1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:15
Husprefekt
A:1055 Utställningshall
Information
A1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:00
13:15
Biblioteksinfo
A:1055 Utställningshall
Information
A1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:45
14:15
Lika villkorsföreläsning
Kårhusets Aula
Föreläsning
A1-intro
L1-intro
N1-intro
V1-intro
Mottagningsvecka LTH
16:30
15:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 24/8 
Redskap och verktyg, visning
GRUPP C
A:1129 Fullskalelabb
Information
A1.C-intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
08:45
Studenthälsan -
Pedagogiskt stöd - Teknologkåren
Kårhusets Aula
Information
A1-intro
B1-intro
I1-intro
K1-intro
Mottagningsvecka LTH
11:15
10:30
Datorintroduktion + digitala verktyg.
Länkar finns i TimeEdit A1 Intro
Online, inspelat
Information
A1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:15
11:30
Studieinfo:
Studievägledning, programplanerare, kurator, SI samt studierådet.
A:1055 Utställningshall
Information
A1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:15
13:00
Digitala verktyg, frågestund
A:1055 Utställningshall
Frågestund
A1-intro
Mottagningsvecka LTH
15:30
14:45
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 25/8 
Eget arbete
Möjlighet att köpa in
material och utföra andra
praktiska ärenden
inför kursstart 29 augusti
eller repetera och se de förinspelade föreläsningarna om digitala verktyg
eller dator- och driftintroduktionen.
Eget arbete
A1-intro
Mottagningsvecka LTH
16:00
09:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 26/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sön 27/8