Tid Kommentar, Titel Platskommentar Undervisningstyp Studentgrupp Undergrupp Kurs
v 34 Mån 2022-08-22 v 34
10:30 - 11:15 Hälsningsanförande
LTH:s rektor hälsar välkommen
Kårhusets Aula Introduktion A1-intro
BME1-intro
F1-intro
N1-intro
Pi1-intro
Mottagningsvecka LTH
11:30 - 12:30 Programpresentation
inkl. närvarokontroll
Programledningen för Arkitektprogrammet hälsar välkommen.
A:1055 Utställningshall Information A1-intro Mottagningsvecka LTH
12:30 - 14:30 Rundvandring i Lund med lunch
Medtag lunch som Studievägledningen bjuder på
A:1055 Utställningshall
Samling i Utställningshallen, A-huset
Information A1-intro Mottagningsvecka LTH
14:30 - 16:00 Universitetets historia
Föreläsning med Thomas Hellquist
Universitetshusets Aula Information A1-intro Mottagningsvecka LTH
  Tis 2022-08-23
09:30 - 10:45 Redskap och verktyg, visning
GRUPP A
A:1129 Fullskalelabb Information A1.A-intro Mottagningsvecka LTH
11:00 - 12:00 Arkitektursnack
Samtal om arkitektur med skolchefen och biträdande programledare.
A:1055 Utställningshall Information A1-intro Mottagningsvecka LTH
13:15 - 14:15 Alumnpresentation
Två alumner berättar om sina erfarenheter.
A:1055 Utställningshall Information A1-intro Mottagningsvecka LTH
14:30 - 15:00 Biblioteksinformation
INSTÄLLT!!
Biblioteksinformationen sker vid annat tillfälle under terminen.
A:1055 Utställningshall Information A1-intro Mottagningsvecka LTH
15:15 - 16:00 Bibliotek, Studieverkstad, Teknologkåren Kårhusets Aula Information A1-intro
B1-intro
K1-intro
KID1-intro
W1-intro
Mottagningsvecka LTH
  Ons 2022-08-24
08:45 - 10:00 Redskap och verktyg, visning
GRUPP B
A:1129 Fullskalelabb Information A1.B-intro Mottagningsvecka LTH
10:15 - 12:00 Tillsammans skapar vi
framtidens hållbara samhälle
Samarbetsprojekt mellan Arkitekt,
Lantmäteri och Väg- och vattenbyggnad
A:1055 Utställningshall Föreläsning A1-intro
L1-intro
V1-intro
Mottagningsvecka LTH
13:15 - 14:00 Husprefekten informerar A:1055 Utställningshall Information A1-intro Mottagningsvecka LTH
14:15 - 15:00 Rundvandring i A-huset
A-sektionen
Studenter visar runt i lokalerna.
A:1055 Utställningshall
Samling Utställningshallen, A-huset
Information A1-intro Mottagningsvecka LTH
  Tors 2022-08-25
08:45 - 10:00 Redskap och verktyg, visning
GRUPP C
A:1129 Fullskalelabb Information A1.C-intro Mottagningsvecka LTH
10:15 - 11:30 Lika villkor Kårhusets Aula Föreläsning A1-intro
B1-intro
I1-intro
K1-intro
W1-intro
Mottagningsvecka LTH
11:30 - 12:15 Datorintroduktion
+ digitala verktyg
Datorintro: https://www.student.lth.se/stoed-och-service/it-tjaenster-och-support/
Digitala verktyg:https: //www.youtube.com/watch?v=4VsGJ7vFRWA&ab_channel=GediminasKirdeikis
online, inspelat Information A1-intro Mottagningsvecka LTH
13:15 - 14:30 Studieinfo:
Student, studievägledning, programplanerare, kurator, SI samt studierådet
A:1055 Utställningshall Information A1-intro Mottagningsvecka LTH
14:45 - 16:00 Digitala verktyg: frågestund A:1055 Utställningshall Frågestund A1-intro Mottagningsvecka LTH
  Fre 2022-08-26
09:00 - 16:00 Eget arbete
Möjlighet att köpa in material och utföra andra praktiska ärenden inför kursstart 29 augusti
Eget arbete A1-intro Mottagningsvecka LTH