Tid
Kommentar, Titel
Platskommentar
Undervisningstyp
Studentgrupp
Organisatör
Kurs
v 34 Ons 2022-08-24 v 34
12:30 - 13:00 Hälsningsanförande rektor med
Annika Olsson
3T U202 Information Naturvet. Basår-intro
Tekniskt Basår - intro
Mottagningsvecka LTH
13:00 - 15:00 Programhälsning
och information med programledningen och biblioteket
3T U202 Information Naturvet. Basår-intro
Tekniskt Basår - intro
Jenny Olsson Mottagningsvecka LTH
  Tors 2022-08-25
10:30 - 11:15 Passerkort
Gr B2 kl 10.30
Gr C1 kl 10.50

Ta med legitimation
C146 Information Tekniskt Basår - intro Mottagningsvecka LTH
11:15 - 12:00 Programinformation 3T U203 Information Tekniskt Basår - intro Jenny Olsson Mottagningsvecka LTH
12:00 - 13:00 Passerkort
Gr A1 kl 12.00
Gr A2 kl 12.20
Gr B1 kl 12.40

Ta med legitimation
C146 Information Tekniskt Basår - intro Mottagningsvecka LTH
12:00 - 13:00 LUNCH
Studentservice bjuder på lunchmacka. Specialkost meddelas info_helsingborg@lth.lu.se senast 18/8
13:00 - 14:00 Lära känna varandra
Gr 3 sal C126, Fredrik Andreasson
Gr 4 sal C164, Ia Rosenlind
3T C126
3T C164
Information Naturvet. Basår-intro
Tekniskt Basår - intro
Mottagningsvecka LTH
13:00 - 13:45 Knep & knåp
Gr 1 sal E210, Thomas Edlund
Gr 2 sal C548, Jenny Olsson
3T C548
3T E210
Information Naturvet. Basår-intro
Tekniskt Basår - intro
Mottagningsvecka LTH
14:00 - 15:00 Lära känna varandra
Gr 1 sal C126, Fredrik Andreasson
Gr 2 sal C164, Ia Rosenlind
3T C126
3T C164
Information Naturvet. Basår-intro
Tekniskt Basår - intro
Mottagningsvecka LTH
14:15 - 15:00 Knep & knåp
Gr 3 sal E210, Thomas Edlund
Gr 4, sal C548, Jenny Olsosn
3T C548
3T E210
Information Naturvet. Basår-intro
Tekniskt Basår - intro
Mottagningsvecka LTH
  Fre 2022-08-26
12:20 - 13:15 Passerkort
Gr C2 kl 12.20
Gr D1 kl 12.40
Gr D2 kl 13.00

Ta med legitimation
C146 Information Tekniskt Basår - intro Mottagningsvecka LTH
13:15 - 14:00 Introduktion Fysik 3T U202 Introduktion Naturvet. Basår-intro
Tekniskt Basår - intro
Sven-Inge Möller Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
14:15 - 15:00 Introduktion Kemi 3T U202 Introduktion Naturvet. Basår-intro
Tekniskt Basår - intro
Ia Rosenlind Tekniskt basår: Kemi 1