Namn DC:464 A Samtalsrummet
Signatur DC:464 A
Kortnamn DC:464 A Samtalsrummet
Lokaltyp Sammanträdesrum
Hus Designcentrum (LTH)
Adress Sölvegatan 26, 223 62 Lund
Kommentar Samtalsrum, bokas av Institutionen för designvetenskaper
Kontaktuppgifter schema@lth.lu.se
Platser 4
Ägare Designvetenskaper
Kostnadsställe 107340
Geografisk region LTH
Institutionsägd Ja
ID DC:464 A
Fakultet/institution LTH
Debitering Ingen
Utgiftskonto 51130
Intäktskonto 31220
Lokalkategori Mötesrum
Lokalkategori (eng) Meeting room
Lokaltyp (eng) Meeting room