Namn MH:454A
Signatur MH:454A
Kortnamn MH:454A
Hus Matematikhuset
Lokaltyp Sammanträdesrum
Geografisk region LTH
Platser 10
Fast utrustning Krittavla
Projektionsduk (1 st)
Projektor (1 st)
Ägare Matematik LTH, Matematik NF och Matstat.
Adress Sölvegatan 18A
Kommentar Matematikcentrums interna lokal. Endast för matematik.
Kontaktuppgifter expedition@math.lth.se, tel:046-222 85 30
Institutionsägd Ja
ID MH:454A
Fakultet/institution LTH
Debitering Ingen
Lokalkategori Mötesrum
Lokalkategori (eng) Meeting room
Lokaltyp (eng) Meeting room
Fast utrustning (eng) Chalkboard
Projection screen (1 item)
Projector (1 item)